Ceangail le linn

tSín

Comhpháirtí Cambridge Wireless agus Huawei chun an chéad leaba tástála príobháideach 5G a thógáil i bPáirc Eolaíochta Cambridge

foilsithe

on

CW (Gan Sreang Cambridge), tá pobal idirnáisiúnta do chuideachtaí a bhfuil baint acu le taighde, forbairt agus cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí gan sreang, ag obair i gcomhar le ceannaire na teicneolaíochta domhanda Huawei, an chéad líonra príobháideach soghluaiste 5G de chuid Cambridge a imscaradh agus a thógáil laistigh den Pháirc Eolaíochta.

Ligfidh an bunú nua do phobal teicneolaíochta a bhfuil cáil dhomhanda air Cambridge tabhairt faoi thaighde agus feidhmchlár digiteach nua ceannródaíoch i bpríomhréimsí mar fheithiclí uathrialacha, fuinneamh glan agus máinliacht iargúlta.

Rachaidh an leaba tástála 5G beo i mí Eanáir na bliana seo chugainn agus cuirfidh sé tús le comhpháirtíocht trí bliana idir Cambridge Wireless agus Huawei, ina mbeidh oiliúint dhigiteach, tacaíocht ghnó agus comhimeachtaí i gceist.

Is í an aidhm ná iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le hardteicneolaíocht gan sreang tionchar forleathan a bheith aici ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar.

“Táimid i gcónaí ag obair chun luach a sholáthar do bhaill CW,” a dúirt Príomhfheidhmeannach CW, Simon Mead. “Mar bhaile le ceann de na héiceachórais T&F is úire ar domhan, tá Cambridge suite go foirfe chun teicneolaíocht gan sreang na chéad ghlúine eile a rolladh amach agus tá an-áthas orainn a bheith ag tiomáint an tionscnaimh seo lenár gcomhpháirtithe. Tá súil againn rud uathúil a thabhairt chuig an bPáirc Eolaíochta chun cásanna úsáide agus forbairt na teicneolaíochta seo a luathú. Iarraimid ar ghnólachtaí uaillmhianacha a bheith páirteach agus tríd an gcomhpháirtíocht spreagúil 3 bliana seo le Huawei, tacóimid lena dturas nuálaíochta 5G. "

Chuir Leas-Uachtarán Huawei, Victor Zhang, síos ar an gcomhpháirtíocht mar chuid lárnach de thiomantas leanúnach an ghnó don RA. Dúirt sé: “Tá rath Huawei tógtha ar thiomantas gan staonadh i leith na nuálaíochta agus táimid in ann teorainneacha na teicneolaíochta a bhrú i gcónaí agus muid i gcomhpháirtíocht leo siúd a roinneann an uaillmhian seo. Aithnítear éiceachóras Cambridge mar cheannaire domhanda sa teicneolaíocht agus táimid ar bís oibriú leis an tallann agus an fhís san éiceachóras seo. Tá súil againn baill Cambridge Wireless a chumasú chun airde nua a bhaint amach trí ligean dóibh rochtain a fháil ar ár dtrealamh agus margaí úrscothacha lena n-áirítear an tSín agus níos faide i gcéin. Tá ár dtiomantas don RA agus don tionscal fós chomh láidir agus a bhí riamh agus leanfaimid orainn ag tairiscint ár saineolas agus na teicneolaíochta dár gcomhpháirtithe chun naisc agus nuálaíocht a chur chun cinn. "

Beidh an leaba tástála 5G lonnaithe i bPáirc Eolaíochta Cambridge, ar le hOllscoil Cambridge é, ina bhfuil níos mó ná 120 cuideachta ardteicneolaíochta agus scála-scála faoi láthair.

Comhpháirtíocht bhreise le TusPark UK Forbraíodh chun digitiú Pháirc Eolaíochta Cambridge a luathú agus chun a chur ar chumas gnólachtaí leas a bhaint as cumais nua, nuálaíocht a threisiú agus buntáiste iomaíoch a fháil agus iad ag aistriú i dtreo ghlacadh 5G.

“Táimid ag lorg eagraíochtaí ar mhaith leo feidhmchláir agus táirgí nua agus nuálaíocha a chruthú, a luathú agus a thástáil ar an Testbed CW 5G,” a dúirt Príomh-Oifigeach Tráchtála CW Abhi Naha.

Seolfar an Leaba Tástála 5G i mí Eanáir 2021. Le tuilleadh a fháil amach agus conas a bheith páirteach, déan teagmháil le do thoil

 

Abhi Naha

CCO CW (Gan Sreang Cambridge)

Teil: +44 (0) 1223 967 101 | Mob: +44 (0) 773 886 2501

[ríomhphost faoi chosaint]

 

- Críoch -

Maidir le CW (Gan Sreang Cambridge)

 

Is é CW an príomhphobal idirnáisiúnta do chuideachtaí a bhfuil baint acu le taighde, forbairt agus cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí gan sreang agus soghluaiste, idirlín, leathsheoltóra, crua-earraí agus bogearraí.

Le pobal gníomhach de níos mó ná 1000 cuideachta teicneolaíochta ag dul ó oibreoirí móra líonra agus déantúsóirí feistí go gnólachtaí nuathionscanta agus ollscoileanna, spreagann CW díospóireacht agus comhoibriú, leas a bhaint as agus roinnt eolais, agus cuidíonn sé le naisc a thógáil idir an saol acadúil agus an tionscal.

www.cambridgewireless.co.uk

 

Maidir Huawei

Bunaithe i 1987, is príomhsholáthraí domhanda bonneagair teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus gairis chliste é Huawei. Táimid tiomanta digiteach a thabhairt do gach duine, baile agus eagraíocht do dhomhan láncheangailte, cliste. Tá punann táirgí, réitigh agus seirbhísí Huawei ó dheireadh go deireadh iomaíoch agus slán. Trí chomhoibriú oscailte le comhpháirtithe éiceachórais, cruthaímid luach buan dár gcustaiméirí, ag obair chun daoine a chumhachtú, saol an bhaile a shaibhriú, agus nuálaíocht a spreagadh in eagraíochtaí de gach cruth agus méid. Ag Huawei, cuireann nuálaíocht an custaiméir ar dtús. Déanaimid infheistíocht mhór i dtaighde bunúsach, ag díriú ar fhorbairtí teicneolaíochta a chuireann an domhan ar aghaidh. Tá beagnach 194,000 fostaí againn, agus oibrímid i níos mó ná 170 tír agus réigiún, ag freastal ar níos mó ná trí bhilliún duine ar fud an domhain. Bunaithe i 1987, is cuideachta phríobháideach í Huawei atá faoi úinéireacht iomlán a cuid fostaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar Huawei ar líne ag www.huawei.com

ChinaEU

Tacaíonn Huawei le nuálaíocht oscailte chun forbairt ardteicneolaíochta a bhrostú agus ar an gcaoi sin táirgí ardteicneolaíochta ar ardchaighdeán a sheachadadh isteach sa mhargadh

foilsithe

on

Rinne Stiúrthóir Gnóthaí Poiblí Huawei Dave Harmon inné (18 Samhain) fóram taighde agus nuálaíochta AE-na Síne a óstáil ag Ivo Hristov FPE agus a fuair tacaíocht ó STOA, Coláiste na hEorpa agus EU40.

I measc na gcainteoirí eile a thug aitheasc don fhóram seo bhí Uachtarán Chomhairle Taighde na hEorpa Jean-Pierre Bourguignon, Davide Cucino, an t-uachtarán Emeritus ag Cumann Tráchtála an AE sa tSín agus an Dr. Bernhard Muller atá ina ollamh sinsearach in Ollscoil Theicniúil Dresden.

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.

Dúirt Dave Harmon: “Tacaíonn Huawei mar chuideachta le nuálaíocht oscailte agus le gníomhaíochtaí a thacaíonn le gníomhaíochtaí eolaíochta oscailte san Eoraip agus ar fud an domhain. Tá cláir ar nós Horizon 2020 agus Horizon Europe oscailte de réir nádúir. Seo an cur chuige ceart polaitiúil. Tá sé seo toisc go gcinnteoidh sé gur féidir agus go n-oibreoidh na heolaithe is fearr ar fud an domhain le chéile ar chúis choitianta chun iarracht eolaíoch a aistriú go réitigh don tsochaí. Cuirfidh tionscnaimh eolaíochta atá oscailte dlús le próiseas na nuálaíochta. Táimid ag maireachtáil trí chlaochlú digiteach. Tá réitigh TFC ag nuachóiriú earnálacha eacnamaíocha éagsúla ar fud na sochaí agus ar bhealach an-tapa.

"Oibríonn an AE agus an tSín ar go leor tionscnamh taighde comónta lena n-áirítear laistigh de réimsí an uirbithe, na talmhaíochta, an iompair, na heitlíochta agus na sláinte agus tá an earnáil TFC mar bhonn agus taca ag cuid mhór de na gníomhaíochtaí comhoibritheacha laistigh de na réimsí beartais seo. Tá an cur chuige seo cumhdaithe sna creat-chomhaontuithe a dhéanann an Tá AE ag an AE leis an tSín a chuimsíonn na hearnálacha eolaíochta agus teicneolaíochta. Thairis sin, tá MOU ag Comh-Ionad Taighde an AE le hAcadamh Eolaíochtaí na Síne chun oibriú le chéile ar dhul chun cinn eolaíoch a chuimsíonn na hearnálacha iompair, comhshaoil ​​agus talmhaíochta. idirphlé nuálaíochta i bhfeidhm atá ag cur leibhéil níos airde comhoibrithe chun cinn idir na hearnálacha poiblí agus príobháideacha laistigh den spás beartais nuálaíochta.

"Tá an tSín ag caitheamh OTI 2.5% anois ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha. Tá sé seo ag cinntiú gur féidir le heolaithe na Síne tacú le bearta taighde domhanda atá ag dul i ngleic go rathúil leis na dúshláin mhóra atá roimh an tsochaí inniu. Cláir mar mheicníocht AE-na Síne le haghaidh taighde agus nuálaíochta atá. Tá riarachán Aireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Síne á riaradh ag cinntiú leibhéil níos airde rannpháirtíochta ó eolaithe AE i scéimeanna taighde faoi stiúir na Síne. Tá an tionscnamh Enrich atá urraithe ag an gCoimisiún Eorpach ag cur leibhéil níos airde rannpháirtíochta comhoibrithe chun cinn idir taighdeoirí AE agus Síneach agus nuálaithe gnó araon.

"Is cuideachta AE é Huawei. Tá Huawei leabaithe go domhain san éiceachóras taighde TFC. Bhunaigh an chuideachta ár gcéad ionad taighde sa tSualainn sa bhliain 2000. Tá 230 comhpháirtíocht teicneolaíochta ag Huawei le hinstitiúidí taighde AE ​​agus socruithe comhoibrithe le níos mó ná 150 ollscoil. san Eoraip.

"Tá saineolas agus cumais iontacha ag an Eoraip i réimse na hinnealtóireachta bogearraí. Huawei, mar chuideachta ag céim 5th i Scórchlár Tionscail an Choimisiúin Eorpaigh 2019 do [ríomhphost faoi chosaint] Bhí Huawei ina rannpháirtí gníomhach i FP7 agus i Horizon 2020.

"Tá Huawei i riocht láidir chun cuspóirí beartais an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm. Is cuid ríthábhachtach í an comhoibriú idirnáisiúnta laistigh den spás straitéiseach taighde chun a chinntiú go gcuirtear cuspóirí beartais an AE i bhfeidhm go hiomlán. Tá Huawei ag iarraidh gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta an AE a chumasú go gníomhach. faoi ​​Horizon Europe agus go háirithe i réimsí a dhíreoidh ar líonraí agus seirbhísí cliste a fhorbairt agus ar phríomhtheicneolaíochtaí digiteacha na todhchaí.

"Thairis sin, ní mór béim níos láidre a bheith ar thaighde glas agus comhshaoil ​​ag na leibhéil bhunúsacha agus fheidhmeacha de rannpháirtíocht eolaíoch. Cinnteoidh sé seo go mbainfear spriocanna gníomhaíochta aeráide amach agus go gcuirfear Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe i bhfeidhm go hiomlán."

Is é Dave Harmon stiúrthóir Ghnóthaí Poiblí an AE ag Huawei Technologies agus is iarbhall é i gcomh-aireachta Choimisinéir an AE um nuálaíocht taighde agus eolaíocht 2010-2014.  

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Ba cheart don Ríocht Aontaithe athchuairt a dhéanamh ar thoirmeasc 5G anois go ndéantar Trump a ruaigeadh, a deir Huawei

foilsithe

on

Ba cheart don RA athchuairt a thabhairt ar a cinneadh cosc ​​a chur ar dhéantóir trealaimh teileachumarsáide na Síne Huawei óna líonra 5G sa ré iar-Trump agus a aithint go ndéanfaidh sé deighilt thuaidh-theas Shasana a dhéanamh níos measa, a dúirt leas-uachtarán Huawei. Tagann idirghabháil Victor Zhang agus Boris Johnson ag ullmhú Dé Luain chun bualadh le Grúpa Taighde an Tuaiscirt, grúpa stocaireachta na bParlaimintí Coimeádacha a bhfuil rún daingean acu clár oibre leibhéalta an phríomh-aire a thabhairt i gcrích, scríobhann Patrick Wintour.

D'áitigh Zhang ar an Ríocht Aontaithe fanacht dílis dá fréamhacha mar áit bhreithe an chéad Réabhlóid Thionsclaíoch, ag rá nach raibh an rialtas in ann titim taobh thiar den réabhlóid 5G. I mí Iúil rinne rialtas na RA, tar éis brú ó riarachán Trump, plean a aisiompú chun ligean do Huawei a bheith ina sholáthraí rialaithe 5G, agus ina ionad sin d’ordaigh sé go scriosfaí trealamh Huawei as líonraí 5G na tíre faoi 2027. Dúirt Airí ag an am nach raibh an aisiompú de bharr anailíse nua seirbhísí slándála ar an mbagairt slándála a bhaineann le Huawei, ach de bharr chinneadh riarachán Trump bac a chur ar sheoltóirí na SA a bheith á n-úsáid ag Huawei.

Dúirt Zhang: “Beidh tionchar mór eacnamaíochta ag an gcinneadh ar an Ríocht Aontaithe. Tá an RA ag iarraidh cothromaíocht infheistíochta a fheiceáil idir Londain, an t-oirdheisceart, Lár na Tíre agus tuaisceart Shasana. Tá nascacht den scoth ríthábhachtach don chuspóir seo, agus gan é tá sé an-deacair an bhearna san éagothroime eacnamaíoch sa RA a dhúnadh. " Leas-uachtarán Victor Zhang Huawei, Victor Zhang, ag tabhairt fianaise don choiste roghnaithe eolaíochta agus teicneolaíochta i mí Iúil.

Dúirt sé: “Dúirt an rialtas féin go mbeidh moill trí bliana mar thoradh ar rolladh amach 5G, agus beidh tionchar mór eacnamaíochta aige seo. Cuireann scála thionchar an mhoill seo iontas ar go leor daoine. Taispeánann taighde tríú páirtí ag Assembly, gnólacht taighde neamhspleách, go mbeidh tionchar £ 18.2bn ag an moill seo. “Taispeánann an taighde go leathnóidh sé an deighilt dhigiteach thuaidh-theas. Sa tuaisceart, tá an t-iompar agus na luasanna leathanbhanda i bhfad taobh thiar de Londain agus san oirdheisceart cheana féin. Déanfaidh an mhoill ar 5G a fhorbairt an scéal a dhéanamh níos measa. Tá an rialtas tiomanta do leathanbhanda ardluais faoi 2025, agus leis an gcinneadh seo ní féidir an cuspóir leibhéalú a bhaint amach. "

Dá ndéanfaí 5G a sheachadadh ar fud na tíre gan mhoill, is dóigh go dtiocfadh trí cheathrú den sochar eacnamaíoch a bhfuil súil leis i réigiúin lasmuigh de Londain agus san oirdheisceart. Ag áitiú ar airí féachaint arís ar an gcinneadh, dúirt Zhang: “Tá súil agam go gcoinneoidh an rialtas intinn oscailte agus, a luaithe a dhéanfaidh siad athbhreithniú ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, féachfaidh siad le feiceáil an bhfuil bealach níos fearr chun tosaigh ann." Dúirt sé: “Mar chuideachta dhomhanda ba mhaith linn oibriú le rialtais chun a chinntiú go bhfuil na beartais acu chun fás a chinntiú. Cinneadh polaitiúil a bhí sa chinneadh a spreag dearcadh na SA ar Huawei agus ní ar thuairimí na RA. Ní slándáil a spreagann é seo i ndáiríre, ach cogadh cogaidh idir na SA agus an tSín. "

Dúirt sé go raibh súil aige go nglacfadh riarachán nua na SA cur chuige difriúil le cur chuige Donald Trump. Chuir Zhang imní in iúl freisin go raibh ról traidisiúnta na RA mar náisiún oscailte, saorthrádála faoi dhúshlán, agus dhiúltaigh sí d’éilimh go ndearna a chuideachta ionadaíocht don “dragan sa nead”, frása a d’úsáid cathaoirleach an choiste roghnaithe um ghnóthaí eachtracha, Tom Tugendhat . Dúirt sé: “Tá rud éigin ag déanamh imní dom faoin Ríocht Aontaithe toisc go bhfuil díospóireachtaí anseo dírithe ar an gcoinbhleacht geo-pholaitiúil seachas ar conas geilleagar na Ríochta Aontaithe a fheabhsú agus a chinntiú go dtapóidh an tír an deis arís a bheith ina ceannaire domhanda tar éis Brexit, ag deireadh na an bhliain seo. Tá sé seo ar fad ríthábhachtach d’athshlánú na RA i ndiaidh Covid agus tar éis Brexit - trádáil, teicneolaíocht, digitiú agus conas infheistíocht eachtrach a mhealladh chuig an RA.

“Ba í an RA áit bhreithe an chéad Réabhlóid Thionsclaíoch agus bhí sí chun an réabhlóid dhigiteach a threorú. Tá an DNA ag an Ríocht Aontaithe na beartais cheart a fhorbairt chun ceannaireacht sa nuálaíocht a ghabháil. "

Éilíonn criticeoirí Huawei, in ainneoin struchtúr neamhspleách na scairshealbhóirí, gur féidir le páirtí Cumannach na Síne an chuideachta a threorú ag nóiméad ar bith chun cúl a thabhairt dá réimeas chun spiaireacht a dhéanamh ar chumarsáid na Breataine. Dúirt Zhang: “Chinn GCHQ go raibh na rioscaí teicniúla inbhainistithe agus mar sin rinne dhá choiste roghnaithe parlaiminte. Go pearsanta, ní dóigh liom go bhfuil cúis slándála ann go stopfadh an RA de Huawei a úsáid. Chuir Meiriceá brú ar an Ríocht Aontaithe trí smachtbhannaí ar Huawei, agus d’fhreagair an RA - a ndeachaigh na smachtbhannaí nua neamh-inleithscéil seo i bhfeidhm orthu. ”

I mí Lúnasa d’fhógair Washington go mbeadh ar chuideachtaí ceadúnas a fháil sula ndíolfadh Huawei aon mhicreascóp a rinneadh le bogearraí nó trealamh na SA. D'áitigh Zhang ar son thábhacht 5G, ag rá gur céim ollmhór é ó 4G i dtéarmaí acmhainne, luas agus toirte. “Fágann sé sin go bunúsach gur bunús í do theicneolaíocht na chéad ghlúine eile - AI / róbataic / cúram sláinte cliste agus oideachas… Is féidir leis an ardteicneolaíocht luas tapa agus latency beagnach láithreach labhairt i bhfíor-am… Beidh buntáistí suntasacha ag na daoine a thiocfaidh níos luaithe leis seo iad siúd a thagann níos déanaí. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Faigheann Qualcomm cead na SA sceallóga 4G a dhíol le Huawei seachas toirmeasc

foilsithe

on

Fuair ​​Qualcomm Dé hAoine (13 Samhain) ceadúnas ó rialtas na SA chun sceallóga fón póca 4G a dhíol le Huawei na Síne, díolúine ó shrianta trádála na SA a fhorchuirtear i measc teannas ag ardú leis an tSín.

"Fuaireamar ceadúnas le haghaidh roinnt táirgí, a chuimsíonn roinnt táirgí 4G," a dúirt urlabhraí Qualcomm le Reuters.

Cuireadh iallach ar Qualcomm agus gach cuideachta leathsheoltóra Meiriceánach eile stop a dhíol le gnólacht teicneolaíochta na Síne i mí Mheán Fómhair tar éis do shrianta trádála na SA teacht i bhfeidhm.

Dhiúltaigh an t-urlabhraí trácht a dhéanamh ar na táirgí sonracha 4G is féidir le Qualcomm a dhíol le Huawei ach dúirt siad go raibh baint acu le gléasanna soghluaiste. Tá iarratais eile ar cheadúnas ag Qualcomm ar feitheamh le rialtas na SA, a dúirt sí.

San am atá caite bhí Huawei ina chustaiméir sliseanna réasúnta beag do Qualcomm, arb é an soláthróir is mó sceallóga fón póca é. D'úsáid Huawei a sceallóga deartha féin ag teach ina sásanna láimhe suaitheanta ach d'úsáid sé sceallóga Qualcomm i samhlacha ar phraghas níos ísle.

Chuir srianta trádála na SA bac ar acmhainneacht Huawei a sceallóga féin a dhearadh i mí Mheán Fómhair a chuir bac ar a rochtain ar bhogearraí dearaidh sliseanna agus uirlisí monaraithe. Creideann anailísithe tionscail go bhféadfadh carn stoc sceallóga Huawei a ceannaíodh sula bhféadfadh an toirmeasc deireadh a chur leis go luath an bhliain seo chugainn, ag dul i laghad ar a ghnó fón cliste.

Dúirt anailísí Bernstein Stacy Rasgon go mbeadh “tionchar teoranta” ag an gceadúnas Qualcomm toisc nach gclúdaíonn sé ach sceallóga 4G agus tomhaltóirí ag aistriú chuig gairis 5G níos nuaí. Dúirt Rasgon nach bhfuil sé soiléir fós an ndeonóidh oifigigh na SA ceadúnais Qualcomm do sceallóga fón cliste 5G.

Dhiúltaigh ionadaithe do Huawei agus do Roinn Tráchtála na SA, a thugann na ceadúnais, trácht a dhéanamh.

Stopadh cuideachtaí eile de chuid na SA mar Micron Technology ó dhíol le Huawei agus dúirt siad go ndearna siad iarratas ar cheadúnais. Dúirt Intel freisin go bhfuil ceadúnas aige le díol le Huawei.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending