Ceangail le linn

EU

Glacann uachtarán na Casacstáine páirt i gcruinniú oibre de Chomhairle na nInfheisteoirí Eachtracha

foilsithe

on

Faoi chathaoirleacht an chinn stáit, tionóladh cruinniú oibre de Chomhairle na nInfheisteoirí Eachtracha faoi uachtarán Phoblacht na Casacstáine i bhformáid físchomhdhála. Le linn na hócáide, roinnte ina dhá sheisiún, pléadh go mion bearta chun gníomhaíocht eacnamaíoch agus infheistíochta sa Chasacstáin a athbhunú i gcomhthéacs na paindéime coronavirus, chomh maith le saincheisteanna a bhaineann le tarraingteacht infheistíochta earnáil ola agus gáis na tíre a fhorbairt agus a mhéadú.

Ag fáiltiú dó roimh rannpháirtithe an chruinnithe, dúirt an ceann stáit go raibh tionchar diúltach ag an bpaindéim dhomhanda ar bheagnach gach réimse de shaol na dtíortha, agus thug sé faoi deara a thábhachtaí atá sé a bheith páirteach in iarrachtaí sa troid i gcoinne a iarmhairtí.

Kassym-Jomart Tokayev (phictiúr(b) chuir siad buíochas in iúl do na cuideachtaí sa Chomhairle, nár sheas i leataobh le linn na tréimhse deacra seo don Chasacstáin, agus a thug cúnamh suntasach dá bhfostaithe gnó, don réimse sóisialta agus do shaoránaigh na tíre.

Dar leis an Uachtarán, ghlac an stát sraith beart gan fasach le linn na paindéime chun tacú le gnóthais agus leis an daonra, rud a d’fhág go raibh sé indéanta iarmhairtí diúltacha na géarchéime a laghdú agus cúlú eacnamaíochta tromchúiseach a sheachaint.

Chuir sé in iúl freisin an gá atá le claochluithe agus leasuithe tromchúiseacha a bhfuil sé mar aidhm acu tarraingteacht infheistíochta a mhéadú, trédhearcacht agus intuarthacht bheartais an rialtais a chinntiú. Chun na haidhmeanna seo a bhaint amach, chuir Kassym-Jomart Tokayev roinnt tograí agus tionscnamh chun cinn.

Mar an chéad tasc, thug an ceann stáit breac-chuntas ar chruthú ionstraimí infheistíochta nua. Chuige seo, de réir a threoracha, tá meicníocht an Chomhaontaithe Straitéiseach Infheistíochta forbartha cheana féin, rud a chinnteoidh cobhsaíocht ráthaithe na gcoinníollacha reachtacha ar thaobh an stáit ar feadh thréimhse iomlán a bhailíochta.

Dhírigh Kassym-Jomart Tokayev freisin ar an ngá le timpeallacht ghnó na tíre a fheabhsú. Ullmhóidh an rialtas córas rialála nua. Beidh gach ionstraim rialaithe agus maoirseachta, ceada agus rialála eile faoi réir iniúchta ar scála mór.

Dhírigh an t-uachtarán freisin ar cheist na héiceolaíochta, ag cur rannpháirtithe eachtracha ar an eolas faoin gcruinniú faoi fhorbairt Cód Comhshaoil ​​nua, a ullmhaíodh ar bhonn chur chuige nuálach bhallstáit an OECD.

"Beidh fiontair a chuir na teicneolaíochtaí seo i bhfeidhm díolmhaithe ó tháillí astaíochtaí. Lig dom a aibhsiú nach bhfuil a leithéid de mheicníocht ann, nuair a roinneann an stát costais chomhshaoil ​​le fiontair, i ngach tír. Déanta na fírinne, is tionscadal comhpháirtíochta poiblí-príobháideach ar scála mór é seo. Roghnaigh muid an cur chuige seo d’aon ghnó. Táimid ag súil go gcomhlíonfaidh na gnóthais a gcuid de na comhaontuithe go hiomlán, ”a dúirt Kassym-Jomart Tokayev.

Chuir an ceann stáit béim freisin ar na féidearthachtaí atá ag an earnáil TF, a thug, i bhfianaise iarmhairtí diúltacha na paindéime, dreasacht chumhachtach d’fhorbairt luathaithe an gheilleagair dhigitigh. Dar leis, teastaíonn tacaíocht thromchúiseach ó chuideachtaí teicneolaíochta domhanda chun an tionscal TF baile a fhorbairt, áit a bhfuil sé beartaithe ag an Chasacstáin 500 billiún tenge ar a laghad a mhealladh laistigh de chúig bliana.

"Sa lá atá inniu ann, tá thart ar 6% de mhianadóireacht dhigiteach an domhain comhchruinnithe sa Chasacstáin. Ina theannta sin, osclaíonn forbairt an mhargaidh TF, innealtóireachta agus seirbhísí ardteicneolaíochta eile deiseanna tromchúiseacha le haghaidh onnmhairithe. Tá sé beartaithe againn infheistíochtaí a mhealladh ó phríomhghníomhaithe domhanda i réimse na ríomhaireachta scamall agus na n-ardán. Tá tús curtha le hobair ullmhúcháin ar thógáil ceithre ionad próiseála meige-sonraí - i Nur-Sultan, Almaty, Shymkent agus Atyrau. Tá cumhacht ríomhaireachta ollmhór acu a bheidh suite ar mhórbhealach mór faisnéise idirnáisiúnta, ”a dúirt an ceann stáit.

Chuir Kassym-Jomart Tokayev béim ar a thábhachtaí atá sé an tionscal cógaisíochta baile a fhorbairt. Dúirt an t-uachtarán go bhfuil súil ag an Chasacstáin faoi 2025 an sciar dá táirgeadh cógaisíochta féin sa tír a mhéadú go 50%. Ina theannta sin, forbrófar táirgeadh trealamh míochaine agus earraí inchaite go gníomhach. Tá na réimsí seo oscailte le haghaidh infheistíochta, agus gheobhaidh tionscadail den sórt sin, mar a tugadh faoi deara san óráid, tacaíocht iomlán ón stát.

Faoi chuimsiú na hócáide, pléadh saincheisteanna forbartha agus feabhsúcháin na haeráide infheistíochta san earnáil ola agus gáis ar leithligh.

Ag labhairt dó leis na rannpháirtithe, thug an t-uachtarán faoi deara go bhfuil an tionscal seo anois mar fhórsa tiomána chun infheistíocht eachtrach a mhealladh chuig an Chasacstáin. Chuir forbairt an cheantair seo le méadú earnálacha nua an gheilleagair, mar shampla scagadh ola, peitriceimiceach, seirbhísí oilfield, píblíne agus iompar farraige.

Creideann Kassym-Jomart Tokayev, i bhfianaise an éilimh atá ag laghdú ar ola agus laghdú ar tharraingteacht infheistíochta an tionscail seo, go bhfuil oiriúnú deacair do réaltachtaí nua romhainn, agus go mbeidh baint ag cuid shuntasach den oiriúnú seo le beartas an stáit.

Sa chomhthéacs seo, d’iarr an ceann stáit comhiarrachtaí chun aghaidh a thabhairt ar roinnt tascanna tábhachtacha.

Chuir Kassym-Jomart Tokayev in iúl a thábhachtaí atá sé go gcuirfí tionscadail mhóra ola agus gáis i gcrích go tráthúil ag réimsí Tengiz, Karachaganak agus Kashagan. Go háirithe, threoraigh an tUachtarán an t-aistriú chuig forbairt lánscála Kashagan a chur i bhfeidhm go tráthúil agus cur i bhfeidhm an tionscadail chun gléasra próiseála gáis a thógáil ag an réimse seo a luathú.

Tharraing an t-uachtarán aird freisin ar tharraingteacht infheistíochta na taiscéalaíochta geolaíochta a mhéadú. D'ordaigh sé don Rialtas, i dteannta le cuideachtaí ola agus gáis, an creat rialála earnála a fheabhsú, ag cur san áireamh na réaltachtaí agus an fhís atá ann faoi láthair maidir le forbairt an tionscail sa todhchaí.

Ag díriú ar ionchais thionscal na gceimiceán ola agus gáis, léirigh an t-uachtarán an tuairim gur féidir le rath i gcur chun cinn an réimse seo speisialtóireacht na Casacstáine a athrú go suntasach.

"Ba cheart don aireacht fuinnimh smaoineamh ar an bhféidearthacht coinníollacha speisialta a sholáthar chun ola agus gás a tháirgeadh agus a onnmhairiú do chuideachtaí atá toilteanach infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail scagtha, ”a dúirt Kassym-Jomart Tokayev.

Ina theannta sin, thug an ceann stáit faoi deara an tábhacht a bhaineann le cosaint an chomhshaoil ​​agus forbairt gheilleagair ísealcharbóin. Mheabhraigh sé go dtiocfaidh Cód Comhshaoil ​​nua i bhfeidhm i 2021 ar aon dul le hardchaighdeáin idirnáisiúnta. D'áitigh an t-uachtarán ar gheallsealbhóirí leasmhara cur le forbairt an doiciméid bheartais fhairsing seo.

Agus achoimre á dhéanamh aige ar a rannpháirtíocht san imeacht, dhearbhaigh an t-uachtarán go n-oibreoidh an rialtas amach na tograí agus na hiarrataí go léir le linn an chruinnithe go cúramach agus go nglacfar iad faoina smacht pearsanta.

"Rachaidh an rialtas i ngleic leis na fadhbanna a chuir rannpháirtithe an chruinnithe thábhachtach inniu in iúl. Creidim go dteastaíonn ceannródaíocht uainn sa phróiseas cinnteoireachta. Mar uachtarán na tíre, leanfaidh mé go dlúth an próiseas cinnteoireachta agus forbairt na hidirghníomhaíochta lenár bpríomh-chomhpháirtithe agus lenár gcairde, ”a dúirt Kassym-Jomart Tokayev.

Le linn an chéad seisiún den chruinniú oibre rinne na rannpháirtithe seo a leanas ráitis: uachtarán an Bhainc Eorpaigh Athfhoirgníochta agus Forbartha, Ernst & Young, Banc Forbartha na hÁise, Baker McKenzie International, Citigroup, GE, JP Morgan Chase International, Corparáid Marubeni, Sberbank na Rúise, an Banc Domhanda, an Chasacstáin Shell, Royal Dutch Shell plc, Eni SpA, Lukoil, Chevron, ExxonMobil, IOMLÁN, CNPC.

afghanistan

Comhdháil na hAfganastáine 2020: Síocháin inbhuanaithe, frith-éilliú agus éifeachtúlacht cabhrach ar an gclár oibre

foilsithe

on

Tosaíonn Comhdháil 2020 na hAfganastáine inniu (23 Samhain) le AE ag comh-eagrú agus ag glacadh páirte i líon na n-imeachtaí a bheidh ar siúl roimh sheisiún iomlánach an lae amárach (24 Samhain). Beidh an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič ina chomhchathaoirleach, in éineacht le hAire Gnóthaí Eachtracha na hAfganastáine Mohammad Haneef Atmar ar ócáid ​​ar shíocháin inbhuanaithe (sruth beo ar fáil), le fócas ar chearta an duine a chur chun cinn agus mná a chumhachtú, agus freisin ar dhídeanaithe agus filleadh.

Tabharfaidh an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen óráid ag ócáid ​​ar fhrith-éilliú agus ar dhea-rialachas, agus trína dhéanamh sin leagfaidh sé béim ar ionchas an AE go gcomhlíonfaidh rialtas na hAfganastáine a chlár oibre athchóirithe. Glacfaidh oifigigh AE páirt freisin in imeacht tríú taobh a bheidh ar siúl roimh an gcomhdháil, maidir le héifeachtacht cúnaimh.

Amárach, tabharfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán an AE Josep Borrell óráid ag seisiún oscailte na comhdhála, nuair a thabharfaidh sé breac-chuntas ar sheasamh an AE ar an gcaibidlíocht leanúnach síochána laistigh den Afganastáin, chomh maith leis na coinníollacha maidir le tacaíocht an AE, a bhí curtha i láthair le déanaí páipéar comhúdar le príomhdheontóirí idirnáisiúnta.

Níos déanaí, seachadfaidh an Coimisinéir Urpilainen gealltanas cúnaimh airgeadais an AE ag an gcomhdháil. Beidh an dá idirghabháil ar fáil ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoi chaidrimh AE-Afganastáin ar fáil in a bileog eolais tiomnaithe agus ar an láithreán gréasáin de Thoscaireacht an AE i Kabul.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: An Coimisiún chun 200 robots díghalrúcháin a sholáthar d’ospidéil na hEorpa

foilsithe

on

Mar chuid dá iarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic le scaipeadh coronavirus agus an trealamh riachtanach a sholáthar do bhallstáit, sheol an Coimisiún ceannach 200 robots díghalrúcháin a sheachadfar chuig ospidéil ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá buiséad tiomnaithe suas le € 12 milliún ar fáil ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI). Chuir ospidéil ó fhormhór na mBallstát in iúl go raibh gá agus spéis acu na robots seo a fháil, ar féidir leo seomraí caighdeánacha othar a dhíghalrú, ag úsáid solas ultraivialait, chomh tapa le 15 nóiméad, agus ar an gcaoi sin cuidiú le scaipeadh an víris a chosc agus a laghdú. Tá an próiseas á rialú ag oibreoir, a bheidh suite lasmuigh den spás atá le díghalrú, d’fhonn aon nochtadh don solas UV a sheachaint.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Is féidir le teicneolaíochtaí atá ag forbairt fórsaí athraithe a chur ar bun agus feicimid sampla maith de seo sna robots díghalrúcháin. Fáiltím roimh an ngníomh seo chun cabhrú lenár n-ospidéil san Eoraip an riosca ionfhabhtaithe a laghdú - céim thábhachtach chun scaipeadh an chró-víris a choinneáil. " Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, Thierry Breton: “D’fhan an Eoraip athléimneach agus láidir i rith na géarchéime reatha. Ó shaoránaigh an AE atá sáinnithe thar lear a aischur go táirgeadh maisc a mhéadú agus a chinntiú go sroicheann trealamh míochaine iad siúd a bhfuil sé de dhíth orthu laistigh den mhargadh aonair, táimid ag gníomhú chun ár saoránaigh a chosaint. Anois táimid ag úsáid robots díghalrúcháin in ospidéil ionas gur féidir lenár saoránaigh leas a bhaint as an teicneolaíocht seo a d’fhéadfadh a bheith ag sábháil beatha. "

Táthar ag súil go seachadfar na robots sna seachtainí amach romhainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending