Ceangail le linn

EU

‘Nílimid ag troid i gcoinne reiligiúin, táimid ag troid i gcoinne antoisceach foréigneach’ Seehofer

foilsithe

on

Tar éis ionsaithe sceimhlitheoireachta le déanaí i Nice agus i Vín, d’aontaigh airí gnóthaí baile an AE a gcomhiarrachtaí chun an sceimhlitheoireacht a throid a neartú a thuilleadh.

Tógann an ráiteas is déanaí ar bhearta a glacadh ó ionsaí Bataclan i bPáras, ar an lá seo cúig bliana ó shin. Dúirt Horst Seehofer, Aire Cónaidhme na Gearmáine an Taobh istigh: “Nuair a oibríonn an Eoraip le chéile chun an sceimhlitheoireacht agus antoisceachas a throid, is sárchumhacht í an Eoraip. Maidir leis an gcomhrac fadtéarmach agus neamhréireach i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus antoisceachais, seasann an Eoraip gualainn ar ghualainn. "

Is ar na ballstáit atá an phríomhfhreagracht sa troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Mar sin féin, is féidir leis an AE ról tacaíochta a imirt chun cuidiú le freagairt do nádúr trasteorann an bhagairt.

Go dtí seo tá bearta fairsinge tugtha isteach ag an AE maidir le sceimhlitheoireacht, idir rialuithe arm tine a fheabhsú, cionta sceimhlitheoireachta a choiriúnú agus rialuithe teorann a neartú, malartú faisnéise a fheabhsú, dul i ngleic le radacú ar líne agus comhar le tríú tíortha a neartú.

Sa ráiteas iarrann an AE ar fhreagairt chuimsitheach “a chosnóidh ár sochaithe iolraíoch agus a leanfaidh ar aghaidh le rún daingean dul i ngleic le gach cineál foréigin a dhíríonn ar dhaoine ar bhonn a mbunús eitneach iarbhír nó ceaptha, nó a gcreideamh reiligiúnach nó ar an bunús cineálacha eile claontachta. "

An 9 Nollaig cuirfidh an Coimisiún Eorpach pacáiste frithsceimhlitheoireachta i láthair.

EU

Stop foréigean in aghaidh na mban: Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach agus ón Ardionadaí

foilsithe

on

Roimh an Lá Idirnáisiúnta chun Foréigean in aghaidh na mBan a Dhíchur an 25 Samhain, rinne an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell (sa phictiúr) d’eisigh mé an ráiteas seo a leanas: “Is sárú ar chearta an duine é an foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní, agus níl aon áit aige san Aontas Eorpach, ná in áit ar bith eile ar domhan. Tá scála na faidhbe fós scanrúil: d’fhulaing bean as gach triúr san Aontas Eorpach foréigean corpartha agus / nó gnéasach. Tá foréigean in aghaidh na mban i ngach tír, cultúr agus pobal.

"Thaispeáin an paindéim COVID-19 arís gur áit shábháilte é roinnt mná nach fiú a dteach féin. Is féidir athrú a dhéanamh, ach teastaíonn gníomh, tiomantas agus diongbháilteacht uaidh. Tá an AE tiomanta leanúint ar aghaidh ag obair gan staonadh lena chomhpháirtithe chun imscrúdú a dhéanamh agus gníomhartha foréigin a phionósú, tacaíocht d’íospartaigh a chinntiú, agus ag an am céanna aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus an creat dlíthiúil a threisiú.

"Tríd ár dTionscnamh Spotsolas táimid ag troid foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní cheana féin, i 26 tír ar fud na cruinne. An tseachtain seo cuirfimid Plean Gníomhaíochta nua i láthair maidir le comhionannas inscne agus cumhachtú na mban agus na gcailíní inár ngníomhartha seachtracha. Iarraimid ar bhallstáit freisin Coinbhinsiún Iostanbúl a dhaingniú - an chéad ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí ar an leibhéal idirnáisiúnta chun foréigean in aghaidh na mban agus an fhoréigin teaghlaigh a chomhrac. Tá ár gcuspóir an-soiléir: deireadh a chur le gach cineál foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní. Táimid faoi chomaoin ag na híospartaigh uile. "

An ráiteas iomlán agus an bhileog fíricí atá ar fáil ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: An Coimisiún chun 200 robots díghalrúcháin a sholáthar d’ospidéil na hEorpa

foilsithe

on

Mar chuid dá iarrachtaí leanúnacha chun dul i ngleic le scaipeadh coronavirus agus an trealamh riachtanach a sholáthar do bhallstáit, sheol an Coimisiún ceannach 200 robots díghalrúcháin a sheachadfar chuig ospidéil ar fud na hEorpa. Ar an iomlán, tá buiséad tiomnaithe suas le € 12 milliún ar fáil ón Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI). Chuir ospidéil ó fhormhór na mBallstát in iúl go raibh gá agus spéis acu na robots seo a fháil, ar féidir leo seomraí caighdeánacha othar a dhíghalrú, ag úsáid solas ultraivialait, chomh tapa le 15 nóiméad, agus ar an gcaoi sin cuidiú le scaipeadh an víris a chosc agus a laghdú. Tá an próiseas á rialú ag oibreoir, a bheidh suite lasmuigh den spás atá le díghalrú, d’fhonn aon nochtadh don solas UV a sheachaint.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager: “Is féidir le teicneolaíochtaí atá ag forbairt fórsaí athraithe a chur ar bun agus feicimid sampla maith de seo sna robots díghalrúcháin. Fáiltím roimh an ngníomh seo chun cabhrú lenár n-ospidéil san Eoraip an riosca ionfhabhtaithe a laghdú - céim thábhachtach chun scaipeadh an chró-víris a choinneáil. " Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh, Thierry Breton: “D’fhan an Eoraip athléimneach agus láidir i rith na géarchéime reatha. Ó shaoránaigh an AE atá sáinnithe thar lear a aischur go táirgeadh maisc a mhéadú agus a chinntiú go sroicheann trealamh míochaine iad siúd a bhfuil sé de dhíth orthu laistigh den mhargadh aonair, táimid ag gníomhú chun ár saoránaigh a chosaint. Anois táimid ag úsáid robots díghalrúcháin in ospidéil ionas gur féidir lenár saoránaigh leas a bhaint as an teicneolaíocht seo a d’fhéadfadh a bheith ag sábháil beatha. "

Táthar ag súil go seachadfar na robots sna seachtainí amach romhainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Treisiú le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gcósta le haghaidh Eoraip Neodrach Aeráide

foilsithe

on

Chun cabhrú le sprioc an AE maidir le neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, cuireann an Coimisiún Eorpach Straitéis an AE maidir le Fuinneamh In-athnuaite amach ón gCósta i láthair inniu. Molann an straitéis acmhainn gaoithe amach ón gcósta na hEorpa a mhéadú óna leibhéal reatha de 12 GW go 60 GW ar a laghad faoi 2030 agus go 300 GW faoi 2050. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún é seo a chomhlánú le 40 GW d’fhuinneamh aigéin agus teicneolaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn mar ghaoth ar snámh agus gréine faoi 2050.

Beidh an fás uaillmhianach seo bunaithe ar an acmhainneacht ollmhór ar fud imchuacha farraige na hEorpa agus ar sheasamh ceannaireachta domhanda cuideachtaí AE san earnáil. Cruthóidh sé deiseanna nua don tionscal, ginfidh sé poist ghlasa ar fud na mór-roinne, agus neartóidh sé ceannaireacht dhomhanda an AE i dteicneolaíochtaí fuinnimh amach ón gcósta. Cinnteoidh sé freisin cosaint ár gcomhshaoil, bithéagsúlachta agus iascaigh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Taispeánann straitéis an lae inniu an phráinn agus an deis ár n-infheistíocht in in-athnuaite amach ón gcósta a mhéadú. Leis na báisíní farraige ollmhóra agus an cheannaireacht thionsclaíoch atá againn, tá gach a theastaíonn ón Aontas Eorpach chun tabhairt faoin dúshlán. Cheana féin, is fíor-rath Eorpach é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta. Tá sé mar aidhm againn deis níos mó fós a thabhairt dó maidir le fuinneamh glan, poist ar ardchaighdeán, fás inbhuanaithe agus iomaíochas idirnáisiúnta. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tá an Eoraip ar thús cadhnaíochta i bhfuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta agus is féidir léi a bheith ina cumhacht i bhforbairt dhomhanda. Ní mór dúinn ár gcluiche a mhéadú trí leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na gaoithe amach ón gcósta agus trí theicneolaíochtaí eile a chur chun cinn mar thonn, taoide agus grian ar snámh. Leagann an Straitéis seo treo soiléir agus bunaítear creat seasmhach, atá ríthábhachtach d’údaráis phoiblí, d’infheisteoirí agus d’fhorbróirí san earnáil seo. Ní mór dúinn borradh a chur faoi tháirgeadh intíre an AE chun ár spriocanna aeráide a bhaint amach, an t-éileamh méadaitheach leictreachais a bheathú agus tacú leis an ngeilleagar ina athshlánú iar-COVID. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tugann straitéis an lae inniu breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir linn fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta a fhorbairt i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí daonna eile, mar iascaigh, dobharshaothrú nó loingseoireacht, agus ar aon dul leis an dúlra. Ligfidh na tograí dúinn an bhithéagsúlacht a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí socheacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith ann d’earnálacha atá ag brath ar shláinte mhaith éiceachóras muirí, agus ar an gcaoi sin cómhaireachtála fónta a chur chun cinn laistigh den spás muirí. "

Chun scála na hacmhainne fuinnimh amach ón gcósta a chur chun cinn, spreagfaidh an Coimisiún comhar trasteorann idir na ballstáit maidir le pleanáil agus imscaradh fadtéarmach. Éileoidh sé seo cuspóirí forbartha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a chomhtháthú sna Pleananna Spásúla Muirí Náisiúnta a bhfuil stáit chósta le cur faoi bhráid an Choimisiúin faoi Mhárta 2021. Molfaidh an Coimisiún creat faoin Rialachán TEN-E athbhreithnithe do phleanáil fhadtéarmach eangaí amach ón gcósta. , lena mbaineann rialtóirí agus na ballstáit i ngach abhantrach.

Measann an Coimisiún go mbeidh infheistíocht de bheagnach € 800 billiún ag teastáil idir seo agus 2050 chun a chuspóirí beartaithe a bhaint amach. Chun cabhrú leis an infheistíocht seo a ghiniúint agus a scaoileadh saor, déanfaidh an Coimisiún:

  • Creat dlíthiúil soiléir agus tacúil a sholáthar. Chuige sin, shoiléirigh an Coimisiún inniu rialacha an mhargaidh leictreachais i nDoiciméad Oibre Foirne a ghabhann leis agus measúnóidh sé an bhfuil gá le rialacha níos sainiúla agus níos spriocdhírithe. Cinnteoidh an Coimisiún go n-éascóidh na hathbhreithnithe ar na treoirlínte cúnaimh stáit maidir le fuinneamh agus cosaint an chomhshaoil ​​agus an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite imscaradh costéifeachtach fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta.
  • Cuidigh leis na cistí ábhartha go léir a shlógadh chun tacú le forbairt na hearnála. Spreagann an Coimisiún na Ballstáit an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta a úsáid agus oibriú i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus institiúidí airgeadais eile chun tacú le hinfheistíochtaí i bhfuinneamh amach ón gcósta trí InvestEU. Slógfar cistí Horizon Europe chun tacú le taighde agus forbairt, go háirithe i dteicneolaíochtaí nach bhfuil chomh aibí.
  • Slabhra soláthair neartaithe a chinntiú. Cuireann an straitéis béim ar an ngá atá le hacmhainn déantúsaíochta agus bonneagar calafoirt a fheabhsú agus an lucht saothair atá oilte go cuí a mhéadú chun rátaí suiteála níos airde a choinneáil. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún ardán tiomnaithe a bhunú ar fhoinsí in-athnuaite amach ón gcósta laistigh den Fhóram Tionscail Fuinnimh Ghlain chun gach gníomhaí a thabhairt le chéile agus chun aghaidh a thabhairt ar fhorbairt an tslabhra soláthair.

Is margadh domhanda é fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta atá ag fás go tapa, go háirithe san Áise agus sna Stáit Aontaithe, agus soláthraíonn sé deiseanna do thionscal an AE ar fud an domhain. Trína taidhleoireacht an Bheart Glas, a bheartas trádála agus idirphlé fuinnimh an AE le tíortha comhpháirtíochta, tacóidh an Coimisiún le glacadh domhanda na dteicneolaíochtaí seo.

Chun anailís agus monatóireacht a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta ar an gcomhshaol muirí agus ar na gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá ag brath air, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go rialta le pobal saineolaithe ó údaráis phoiblí, geallsealbhóirí agus eolaithe. Inniu, ghlac an Coimisiún doiciméad treorach nua maidir le forbairt fuinnimh gaoithe agus reachtaíocht nádúir an AE.

cúlra

Táirgeann gaoth amach ón gcósta leictreachas glan a bhíonn in iomaíocht leis an teicneolaíocht atá bunaithe ar bhreosla iontaise, agus a bhíonn níos saoire uaireanta. Tá tionscail na hEorpa ag forbairt raon teicneolaíochtaí eile go tapa chun leas a bhaint as cumhacht ár bhfarraigí chun leictreachas glas a tháirgeadh. Ó ghaoth amach ón gcósta ar snámh, go teicneolaíochtaí fuinnimh aigéin mar thonn agus taoide, suiteálacha fótavoltach ar snámh agus úsáid algaí chun bithbhreoslaí a tháirgeadh, tá cuideachtaí agus saotharlanna Eorpacha chun tosaigh faoi láthair.

Socraíonn an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta an uaillmhian imscartha is airde do thuirbíní gaoithe amach ón gcósta (bun seasta agus snámh araon), áit a bhfuil gníomhaíocht tráchtála chun cinn go maith. Sna hearnálacha seo, tá taithí theicneolaíoch, eolaíoch agus thionsclaíoch gan sárú bainte amach ag an Eoraip cheana féin agus tá cumas láidir ann cheana féin ar fud an tslabhra soláthair, ó mhonarú go suiteáil.

Cé go leagann an Straitéis béim ar na deiseanna ar fud imchuacha farraige uile an AE - an Mhuir Thuaidh, an Mhuir Bhailt, an Mhuir Dhubh, an Mheánmhuir agus an tAtlantach - agus do phobail áirithe cósta agus oileáin, níl buntáistí na dteicneolaíochtaí seo teoranta do chósta réigiúin. Cuireann an Straitéis béim ar raon leathan réimsí intíre ina bhfuil déantúsaíocht agus taighde ag tacú le forbairt fuinnimh amach ón gcósta cheana féin.

Tuilleadh eolais

Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Doiciméad Oibre Foirne ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Meamram (Q&A) ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

Bileog Fíricí ar Fhuinneamh In-athnuaite Eischósta agus príomhtheicneolaíochtaí

Leathanach gréasáin na Straitéise Fuinnimh In-athnuaite Eischósta

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending