Ceangail le linn

Eitlíochta / aerlínte

Cás Boeing WTO: Cuireann an AE frithbhearta i bhfeidhm in aghaidh onnmhairí na SA

foilsithe

on

Foilsíodh rialachán an Choimisiúin Eorpaigh ag méadú taraifí ar onnmhairí na SA isteach san AE ar fiú $ 4 billiún iad sa Iris Oifigiúil den AE. Chomhaontaigh ballstáit an AE na frithbhearta ós rud é nár chuir na SA bunús ar fáil fós le haghaidh socrú idirbheartaithe, lena n-áireofaí taraifí na SA ar onnmhairí an AE a bhaint láithreach i gcás Airbus WTO. Thug an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) údarás foirmiúil don AE an 26 Deireadh Fómhair chun frithbhearta den sórt sin a ghlacadh i gcoinne fóirdheontais neamhdhleathacha na SA don déantóir aerárthaí Boeing.

Tiocfaidh na bearta i bhfeidhm ón lá inniu i leith. Tá an Coimisiún Eorpach réidh chun oibriú leis na SA chun an díospóid seo a réiteach agus chun aontú ar dhisciplíní fadtéarmacha ar fhóirdheontais aerárthaí. Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine agus an Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis: “Chuir muid in iúl go soiléir go dteastaíonn uainn an tsaincheist fhadtéarmach seo a réiteach. Ar an drochuair, mar gheall ar easpa dul chun cinn leis na SA, ní raibh aon rogha eile againn ach na frithbhearta seo a fhorchur. Dá bhrí sin tá an AE ag feidhmiú a chearta dlíthiúla faoi chinneadh an WTO le déanaí. Iarraimid ar na SA aontú go scaoilfidh an dá thaobh frithbhearta atá ann cheana le héifeacht láithreach, ionas gur féidir linn é sin a chur inár ndiaidh go tapa. Is bua-bua don dá thaobh é na taraifí seo a bhaint, go háirithe agus an scrios millteach paindéimeach ar ár ngeilleagair. Tá deis againn anois ár gcomhoibriú trasatlantach a atosaigh agus oibriú le chéile i dtreo ár gcomhspriocanna. "

Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Cás fóirdheontais Boeing: Deimhníonn an Eagraíocht Trádála Domhanda ceart an AE díoltas a dhéanamh ar $ 4 billiún d’allmhairí na SA

foilsithe

on

Lig an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) don AE taraifí a ardú ar luach suas le $ 4 billiún d’allmhairí ó na SA mar fhrithbheartaíocht maidir le fóirdheontais neamhdhleathacha leis an déantóir aerárthaí Meiriceánach, Boeing. Tógann an cinneadh ar thorthaí níos luaithe an WTO ag aithint go bhfuil fóirdheontais na SA do Boeing mídhleathach faoi dhlí an WTO.

Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Ligeann an cinneadh seo, a bhfuil súil leis le fada, don Aontas Eorpach taraifí a fhorchur ar tháirgí Mheiriceá a thagann isteach san Eoraip. B’fhearr liom go mór gan é sin a dhéanamh - ní chun leasa eacnamaíocha gach taobh iad dualgais bhreise, go háirithe agus muid ag iarraidh téarnamh ó chúlú COVID-19. Bhí mé ag plé le mo chomhghleacaí Meiriceánach, Ambasadóir Lighthizer, agus tá súil agam go scaoilfidh na SA na taraifí a forchuireadh ar onnmhairí an AE anuraidh. Ghinfeadh sé seo móiminteam dearfach go heacnamaíoch agus go polaitiúil, agus chuideodh sé linn talamh coitianta a aimsiú i bpríomhréimsí eile. Leanfaidh an AE de bheith ag saothrú an toraidh seo go bríomhar. Mura dtarlaíonn sé, cuirfear iallach orainn ár gcearta a fheidhmiú agus taraifí comhchosúla a fhorchur. Cé go bhfuilimid ullmhaithe go hiomlán don fhéidearthacht seo, déanfaimid amhlaidh go drogallach. "

I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, tar éis cinneadh den chineál céanna ón WTO i gcás comhthreomhar ar fhóirdheontais Airbus, chuir na SA dleachtanna díoltais i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar onnmhairí AE ar fiú $ 7.5bn iad. Tá na dualgais seo fós i bhfeidhm inniu, in ainneoin na gcéimeanna cinntitheacha a ghlac an Fhrainc agus an Spáinn i mí Iúil i mbliana chun an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe a leanúint chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad go hiomlán cinneadh níos luaithe ón WTO maidir le fóirdheontais do Airbus.

Faoi na cúinsí eacnamaíocha atá ann faoi láthair, tá sé chun leasa an AE agus na SA scor de tharaifí díobhálacha a chuireann ualach gan ghá ar ár n-earnálacha tionsclaíocha agus talmhaíochta.

Tá moltaí sonracha déanta ag an AE chun toradh idirbheartaithe a bhaint amach do na díospóidí aerárthaí sibhialta trasatlantacha atá ar siúl le fada, an ceann is faide i stair an WTO. Tá sé fós oscailte oibriú leis na SA chun socrú cothrom cothrom a chomhaontú, chomh maith le disciplíní amach anseo maidir le fóirdheontais in earnáil na n-aerárthaí sibhialta.

Agus é ag dul i dteagmháil leis na SA, tá an Coimisiún Eorpach ag glacadh céimeanna iomchuí agus ag baint ballstáit an AE ionas gur féidir leis a chearta díoltais a úsáid ar eagla nach mbeadh aon chosúlacht ann go dtabharfaí réiteach comhthairbheach ar an díospóid. Cuimsíonn an phleanáil theagmhasach seo liosta na dtáirgí a bheadh ​​faoi réir tharaifí breise an AE a thabhairt chun críche.

cúlra

I mí an Mhárta 2019, dhearbhaigh an Comhlacht Achomhairc, an sampla WTO is airde, nár ghlac na SA gníomh iomchuí chun rialacha an WTO maidir le fóirdheontais a chomhlíonadh, in ainneoin na rialuithe roimhe seo. Ina áit sin, lean sé lena thacaíocht neamhdhleathach óna mhonaróir aerárthaí Boeing chun aimhleasa Airbus, tionscal aeraspáis na hEorpa agus a lán oibrithe. Ina rialú, rinne an Comhlacht Achomhairc:

  • Dearbhaithe go bhfuil clár cánach Stát Washington fós ina chuid lárnach d’fhóirdheonú neamhdhleathach S. Boeing;
  • fuarthas amach gur fóirdheontais iad roinnt ionstraimí leanúnacha, lena n-áirítear conarthaí soláthair áirithe de chuid NASA agus Roinn Cosanta na SA a d’fhéadfadh dochar eacnamaíoch a dhéanamh do Airbus, agus;
  • Dheimhnigh mé go leanann Boeing ag baint leasa as lamháltas cánach mídhleathach de chuid na SA a thacaíonn le honnmhairí (an Chorparáid Díolacháin Eachtrach agus Eisiamh Ioncaim Seach-chríochach).

Eascraíonn an cinneadh ag deimhniú ceart an AE chun díoltas a fháil go díreach ón gcinneadh roimhe sin.

I gcás comhthreomhar ar Airbus, cheadaigh an WTO do na Stáit Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair 2019 frithbhearta a ghlacadh i gcoinne onnmhairí Eorpacha ar fiú suas le $ 7.5bn iad. Bhí an dámhachtain seo bunaithe ar chinneadh an Chomhlachta Achomhairc in 2018 a fuair amach nár chomhlíon an AE agus a Bhallstáit go hiomlán rialuithe an WTO roimhe seo maidir le hInfheistíocht Seoladh In-aisíoctha do na cláir A350 agus A380. Chuir na SA na taraifí breise seo i bhfeidhm an 18 Deireadh Fómhair 2019. Idir an dá linn ghlac na ballstáit AE lena mbaineann gach céim is gá chun comhlíonadh iomlán a chinntiú.

Tuilleadh eolais

Rialú Comhlacht Achomhairc WTO ar fhóirdheontais na SA do Boeing

Comhairliúchán poiblí ar réamhliosta táirgí i gcás Boeing

Réamhliosta táirgí

Stair chás Boeing

Stair chás Airbus

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: Le haghaidh bainistíochta aerthráchta níos inbhuanaithe agus níos athléimní

foilsithe

on

Is é an Coimisiún Eorpach ag moladh uasghrádú ar chreat rialála Spéir na hEorpa Aonair a thagann ar shála Bheart Glas na hEorpa. Is é an cuspóir ná bainistíocht aerspáis na hEorpa a nuachóiriú agus bealaí eitilte níos inbhuanaithe agus níos éifeachtaí a bhunú. Féadann sé seo suas le 10% d’astaíochtaí aeriompair a laghdú.

Tagann an togra de réir mar a éilíonn an titim ghéar in aerthrácht de bharr paindéime coronavirus athléimneacht níos fearr inár mbainistíocht aerthráchta, trína dhéanamh níos éasca acmhainní tráchta a oiriúnú don éileamh.

Dhearbhaigh an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Uaireanta bíonn pláiníní ag zigáil idir bloic éagsúla aerspáis, ag méadú moilleanna agus ag ídiú breosla. Ciallaíonn córas bainistíochta aerthráchta éifeachtach bealaí níos dírí agus níos lú fuinnimh a úsáidtear, rud a fhágann go mbíonn níos lú astaíochtaí agus costais níos ísle dár n-aerlínte. Ní amháin go gcuideoidh togra an lae inniu chun an Spéir Eorpach Aonair a athbhreithniú astaíochtaí eitlíochta a ghearradh suas le 10% ó bhainistíocht níos fearr ar chosáin eitilte, ach spreagfaidh sé nuálaíocht dhigiteach tríd an margadh do sheirbhísí sonraí san earnáil a oscailt. Leis na rialacha nua atá beartaithe cabhraímid lenár n-earnáil eitlíochta dul chun cinn a dhéanamh ar na dé-aistrithe glasa agus digiteacha. "

Mura ndéanfaí cumais rialaithe aerthráchta a oiriúnú, bheadh ​​costais bhreise, moilleanna agus astaíochtaí CO2 mar thoradh air. In 2019, chosain moilleanna amháin € 6 billiún don AE, agus bhí 11.6 milliún tonna (Mt) de bhreis CO2 mar thoradh air. Idir an dá linn, bíonn astuithe CO2 gan ghá i gceist le píolótaí a chur ag eitilt i aerspás plódaithe seachas cosán eitilte díreach a thógáil, agus is amhlaidh an cás nuair a bhíonn aerlínte ag glacadh bealaí níos faide chun criosanna luchtaithe le rátaí níos airde a sheachaint.

Chuir an Beart Glas Eorpach, ach forbairtí nua teicneolaíochta freisin mar úsáid níos leithne drones, digitiú agus dícharbónú an iompair i gcroílár bheartas eitlíochta an AE. Is dúshlán mór don eitlíocht fós astuithe a chosc. Dá bhrí sin réitíonn an Spéir Eorpach Aonair an bealach d’aerspás Eorpach a úsáidtear go barrmhaith agus a chuimsíonn teicneolaíochtaí nua-aimseartha. Cinntíonn sé bainistíocht líonra comhoibritheach a ligeann d’úsáideoirí aerspáis eitilt bealaí is fearr ó thaobh an chomhshaoil ​​de. Agus ligfidh sé do sheirbhísí digiteacha nach gá go mbeadh bonneagar áitiúil de dhíth orthu.

Chun seirbhísí bainistíochta aerthráchta sábháilte agus costéifeachtach a fháil, molann an Coimisiún gníomhaíochtaí mar:

  • Líonra na hEorpa agus a bhainistíocht a neartú chun plódú agus bealaí eitilte fo-íochtaracha a sheachaint;
  • margadh Eorpach a chur chun cinn do sheirbhísí sonraí a theastaíonn le haghaidh bainistíocht aerthráchta níos fearr;
  • rialáil eacnamaíoch na seirbhísí aerthráchta a chuirtear ar fáil thar ceann na mballstát a shruthlíniú chun inbhuanaitheacht agus athléimneacht níos mó a spreagadh, agus;
  • comhordú níos fearr a threisiú chun réitigh nuálacha a shainiú, a fhorbairt agus a imscaradh.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Cuirfear an togra reatha faoi bhráid na Comhairle agus na Parlaiminte le haghaidh plé, a bhfuil súil ag an gCoimisiún go gcuirfear i gcrích é gan mhoill.

Ina dhiaidh sin, tar éis an togra a ghlacadh go críochnaitheach, caithfear gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe a ullmhú le saineolaithe chun aghaidh a thabhairt ar ábhair níos mionsonraithe agus níos teicniúla.

cúlra

Seoladh an tionscnamh Aonair Spéir Eorpach i 2004 chun ilroinnt an aerspáis ar fud na hEorpa a laghdú, agus chun feidhmíocht bhainistíocht aerthráchta a fheabhsú i dtéarmaí sábháilteachta, acmhainne, costéifeachtúlachta agus an chomhshaoil.

Chuir an Coimisiún togra chun an Spéir Eorpach Aonair (SES 2+) a athbhreithniú chun tosaigh in 2013, ach cuireadh stop leis an gcaibidlíocht sa Chomhairle ó 2015. In 2019, chuir Grúpa Duine Wise, comhdhéanta de 15 saineolaí sa réimse, Cuireadh ar bun é chun an staid reatha agus riachtanais sa todhchaí maidir le bainistíocht aerthráchta san AE a mheas, a raibh roinnt moltaí mar thoradh air. Ansin leasaigh an Coimisiún a théacs in 2013, ag tabhairt isteach bearta nua, agus dhréachtaigh sé togra ar leithligh chun Rialachán Bunúsach EASA a leasú. Tá Doiciméad Oibre Foirne ag gabháil leis na tograí nua, curtha i láthair anseo.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí: Spéir Eorpach Aonair: le haghaidh bainistíocht aerthráchta éifeachtach agus inbhuanaithe

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eitlíochta / aerlínte

#Aviation - Ráiteas ón gCoimisinéir Vălean maidir le rún an Choimisiúin an tarscaoileadh sliotán a leathnú 

foilsithe

on

Tá ráiteas eisithe ag an gCoimisinéir Iompair Adina Vălean tar éis don Choimisiún a bheith glactha tuairisc a thabhairt maidir le síneadh féideartha an Leasú ar Rialachán Sliotán

Dúirt an Coimisinéir Vălean: “Taispeánann an tuarascáil go bhfanann leibhéil aerthráchta íseal, agus níos tábhachtaí fós, ní dócha go dtiocfaidh siad chucu féin go luath. Sa chomhthéacs seo, bíonn sé deacair d’aerlínte a sceidil a phleanáil mar gheall ar an easpa cinnteachta maidir le sliotáin, rud a fhágann go bhfuil an phleanáil deacair d’aerfoirt agus do phaisinéirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an ngá le cinnteacht agus freagairt do shonraí tráchta, tá sé ar intinn agam an tarscaoileadh sliotán do shéasúr an gheimhridh 2020/2021 a leathnú, go dtí an 27 Márta 2021. "

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending