Ceangail le linn

coróinvíreas

Pleanálann an Ríocht Aontaithe trialacha ‘dúshláin’ COVID-19 a ionfhabhtaíonn saorálaithe d’aon ghnó

foilsithe

on

Cuideoidh an Bhreatain le trialacha a mhaoiniú ag baint úsáide as víreas monaraithe COVID-19 chun saorálaithe sláintiúla óga a ionfhabhtú d’aon ghnó agus súil acu dlús a chur le forbairt na vacsaíní ina choinne, scríobh  agus Paul Sandle i Londain, le tuairisciú breise le Stephanie Nebehay sa Ghinéiv.

Dúirt an rialtas Dé Máirt (20 Deireadh Fómhair) go n-infheisteoidh sé £ 33.6 milliún ($ 43.5m) sna trialacha “dúshlán daonna” mar a thugtar orthu i gcomhpháirtíocht le Imperial College London, cuideachta seirbhísí saotharlainne agus trialach hVIVO agus Iontaobhas Fondúireachta NHS Royal London London .

Má cheadaíonn rialtóirí agus coiste eitice iad, tosóidh na staidéir i mí Eanáir agus tá súil le torthaí faoi Bhealtaine 2021, a dúirt an rialtas.

Ag baint úsáide as dáileoga rialaithe víris, beidh sé mar aidhm ag an bhfoireann taighde i dtosach an méid is lú víris a thógfaidh sé chun ionfhabhtú COVID-19 a fháil i ngrúpaí beaga daoine óga sláintiúla, idir 18 agus 30 bliana d’aois, atá ar an riosca is lú díobhála, a dúirt na heolaithe a bhí i gceannas ar na staidéir i gcruinniú faisnéise.

D’fhéadfadh suas le 90 saorálaí a bheith páirteach ag na céimeanna tosaigh, a dúirt siad, agus déanfar an víreas atá le húsáid a mhonarú i saotharlanna in Ospidéal Great Ormond Street i Londain.

Dúirt Chris Chiu, eolaí de chuid an Choláiste Impiriúil ar an bhfoireann, go méadódh na turgnaimh go tapa an tuiscint ar COVID-19 agus an víreas SARS-CoV2 is cúis leis, chomh maith le forbairt na gcóireálacha agus na vacsaíní nua féideartha a luathú.

Deir criticeoirí trialacha dúshláin dhaonna go bhfuil sé mí-eiticiúil duine a bhfuil galar a d’fhéadfadh a bheith marfach air agus nach bhfuil aon chóireáil éifeachtach air faoi láthair.

Dúirt an Rúnaí Gnó Alok Sharma go ndéanfaí na trialacha a rialú go cúramach agus go marcálfaí an chéad chéim thábhachtach eile chun tuiscint ar an víreas a thógáil agus forbairt na vacsaíne a luathú.

Dúirt Chiu gurb é an plean le haghaidh staidéir tosaigh - atá dírithe ar mheasúnú a dhéanamh ar an méid víris a thógann sé chun duine le COVID-19 a ionfhabhtú - ná saorálaithe a chóireáil láithreach le remdesivir drugaí frithvíreasacha Gilead a luaithe a bhíonn siad ionfhabhtaithe.

Dúirt sé cé go léiríonn staidéir nach bhfuil mórán éifeacht nó éifeacht ar bith ag remdesivir ar chásanna troma COVID-19, tá “creideamh láidir” ag a fhoireann gur cóireáil éifeachtach a bheidh ann má thugtar í sna céimeanna is luaithe den ionfhabhtú.

Dúirt urlabhraí don Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil “cúinsí eiticiúla an-tábhachtach” agus iad ag druidim le trialacha dúshlán daonna den sórt sin.

“Rud atá ríthábhachtach ná má tá daoine ag smaoineamh air seo, caithfidh coiste eitice maoirseacht a dhéanamh air agus caithfidh toiliú iomlán a bheith ag na saorálaithe. Agus caithfidh siad na saorálaithe a roghnú d’fhonn a riosca a íoslaghdú, ”a dúirt sí le tuairisceoirí sa Ghinéiv.

Dúirt Chiu gurb é “tosaíocht is mó a foirne ná sábháilteacht na saorálaithe”.

“Níl aon staidéar go hiomlán saor ó riosca, ach (beidh muid) ag obair go crua lena chinntiú go ndéanaimid na rioscaí chomh híseal agus is féidir linn,” a dúirt sé.

Dúirt hVIVO na Breataine, aonad de chuid na cuideachta seirbhísí cógaisíochta Open Orphan, an tseachtain seo caite go raibh réamhobair á déanamh aici do na trialacha.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

Formheasann an Coimisiún bearta na hOstaire chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, dhá bheart Ostaracha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus beart amháin a thacaíonn le hearnáil na bpaisinéirí iarnróid i gcomhthéacs na ráige coróivíreas. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh, agus tugann an tríú beart faoiseamh sealadach isteach d’oibreoirí iarnróid a sholáthraíonn seirbhísí paisinéirí ar bhonn tráchtála.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród agus gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr. Faoi dheireadh, tá tarscaoileadh na muirear rochtana bonneagair dá bhforáiltear sa dara agus sa tríú beart a thuairiscítear thuas ag teacht leis an Rialachán (AE) 2020/1429 a glacadh le déanaí.

Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha. Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte an Choimisiúin 2008 maidir le státchabhair do ghnóthais iarnróid (na Treoirlínte Iarnróid).

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh na bearta a ceadaíodh inniu ar chumas údaráis na hOstaire tacú ní amháin le hoibreoirí iompair lasta iarnróid, ach le hoibreoirí paisinéirí tráchtála freisin i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Cuirfidh sé seo lena n-iomaíochas a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, de réir chuspóir Bheart Glas an AE. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

By

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sí oscailte do sholáthraithe cóiríochta, gníomhaireachtaí taistil, oibreoirí díol spéise do thurasóirí, soláthraithe seirbhíse turasóireachta, soláthraithe seirbhíse cóiste idirnáisiúnta, eagraithe comhdhála agus treoraithe turasóireachta.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta sriantacha a chuireann an rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na hEastóine ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59338 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending