Ceangail le linn

coróinvíreas

Rath ar chruinniú de Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún, tá cruth ar an Aontas Sláinte, buaileann an dara tonn an Iodáil agus an Ghearmáin

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe, chuig nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), agus muid ag déanamh measúnaithe ar rath a chruinnithe le déanaí inné (21 Deireadh Fómhair), agus ar an gcaoi a gceanglaíonn sé le hiarrachtaí an Choimisiúin nua i dtreo “pláinéad sláintiúil agus digiteach nua domhan ”, scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

1 Milliún Géanóma

D’éirigh go han-mhaith leis an gcruinniú Beyond 1 Million Genome inné (21 Deireadh Fómhair), le níos mó ná 220 rannpháirtí, agus ceann d’aidhmeanna lárnacha an tionscnaimh Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún is ea tacú le nasc náisiúnta, trí ailíniú agus cur i bhfeidhm geallsealbhóirí. bonneagair ghéanómaíochta agus sonraí, comhordú a dhéanamh ar chomhchuibhiú an chreata eitice agus dhlíthiúil chun sonraí a bhfuil íogaireacht phríobháideachta ard acu a roinnt, agus treoir phraiticiúil a thabhairt maidir le comhordú pan-Eorpach ar theicneolaíochtaí géanómacha a chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte náisiúnta agus Eorpacha. 

Anois, ag deireadh na 2020idí, tá athruithe leathana ar siúl i sochaí agus rialachas na hEorpa, le Coimisiún Eorpach ag obair ar chreat rialachais Sonraí Sláinte Eorpach, Parlaimint na hEorpa gníomhach ar leithdháileadh maoinithe d’eisiúint cúram sláinte, agus ciontú atá ag fás i measc Déantóirí beartais na hEorpa go gcaithfidh daoine a bheith i gcroílár aon straitéis rathúil agus inbhuanaithe chun cúram sláinte a chur chun cinn. 

Is Eoraip í uaillmhian Uachtarán nua an Choimisiúin Ursula von der Leyen 'a chaithfidh an t-aistriú go pláinéad sláintiúil agus domhan digiteach nua a threorú'. Admhaíonn an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides: “Tá saoránaigh Eorpacha ag súil leis an suaimhneas intinne a thagann le rochtain ar chúram sláinte… agus cosaint i gcoinne eipidéimí agus galair.”

Léiríonn an plé seo inné ar chúram sláinte pearsantaithe Eoraip nach bhfuil go leor deiseanna feabhsúcháin á nglacadh go hiomlán fós. Ach ní catalóg easnaimh é seo amháin. Is argóint iad na héagsúlachtaí agus na neamhéifeachtachtaí a chuireann sé i láthair chun athmhachnamh radacach a spreagadh, agus chun an leas is fearr a bhaint as cúram sláinte pearsantaithe. Cuireann sé béim ar fhormhuiniú dreasachtaí, nuálaíochta agus infheistíochta ó phór nua de cheannairí na hEorpa gur féidir le páirtithe leasmhara tacú leis an aistriúchán trí chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte.

Roinnt moltaí cruinnithe

I gcruinniú an lae inné, braitheadh ​​go bhfuil gá le rochtain slán agus údaraithe trasteorann ar shonraí géanóm agus sonraí sláinte eile san Aontas Eorpach chun:

  • Torthaí othar a fheabhsú agus inbhuanaitheacht an tsoláthair sláinte agus cúraim san AE a chinntiú;

  • foghlaim conas ailse a aithint agus a chóireáil ag céim i bhfad níos luaithe;

  • tuiscint ar chomhlachais ghéiniteacha is cúis le galair choitianta casta a thuar nó a thuar;

  • éifeachtacht an chosc a neartú trí chruinneas an scagtha a fheabhsú agus a chostais a laghdú.

Leanfaidh tuarascáil níos mionsonraithe i mí na Samhna. 

Aontas Sláinte na hEorpa ar a bhealach

Chun bearnaí atá nochtaithe ag COVID-19 a líonadh agus a chinntiú gur féidir le córais sláinte bagairtí a dhéanamh ar shláinte an phobail sa todhchaí, tá gá le clár uaillmhianach sláinte AE, a deir FPEnna, atá ag iarraidh buiséad an chláir a ardú go € 9.4 billiún, mar a mhol dtús an Coimisiún, chun cur chun cinn na sláinte a fheabhsú agus córais sláinte a dhéanamh níos athléimní ar fud an AE. Tá sé léirithe ag COVID-19 go bhfuil géarghá ag an AE le clár sláinte uaillmhianach AE chun a chinntiú go mbeidh bagairtí sláinte sa todhchaí ar chórais sláinte na hEorpa. 

'Geata 'sroicheann sé díreach in am don dara tonn

Ba iad an Iodáil, an Ghearmáin agus Éire, a bhfuil an dara tonn de coronavirus orthu go léir faoi láthair, na chéad tíortha a chuir a n-aipeanna áitiúla áitiúla COVID-19 le chéile chuig geata le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, a ligfidh do sheirbhísí sláinte náisiúnta sonraí a roinnt eatarthu féin. 

An bhfuil coronavirus ag baint an bonn de dhaonlathas na Gearmáine? 

Tá díospóireacht théite ar bun faoi cé ar cheart dó cinneadh a dhéanamh ar rialacháin COVID-19 sa Ghearmáin. Áitíonn criticeoirí go bhfuil an Seansailéir Angela Merkel agus premiers an stáit ag seachaint na parlaiminte agus iad ag iarraidh an paindéim a throid. Arís agus arís eile bhuail an Seansailéir Merkel le gach ceann de na 16 premier de stáit cónaidhme cumhachtacha na Gearmáine chun cinneadh a dhéanamh ar bhearta chun an paindéim coronavirus a chosc. Tar éis an ceann is déanaí, an tseachtain seo caite, thosaigh polaiteoirí ar fud an speictrim ag gearán go ndearnadh bearta den sórt sin a chinneadh taobh thiar de dhoirse dúnta agus gan díospóireacht nó comhairliúchán parlaiminte cuí. 

I measc na gcriticeoirí is géire ar an imeallú dealraitheach seo sa pharlaimint tá Florian Post, ball den Bundestag agus saineolaí gnóthaí dlí leis na Daonlathaithe Sóisialta (SPD), na comhpháirtithe sóisearacha i gcomhrialtas Angela Merkel. "Le beagnach naoi mí anois, tá rialacháin curtha i bhfeidhm ag údaráis áitiúla, réigiúnacha agus lárnacha atá ag srianadh saoirsí daoine ar bhealach nach bhfacthas riamh roimhe sa Ghearmáin tar éis an chogaidh," a dúirt sé leis an ollchúrsaíocht pictiúr nuachtán. "Agus ní uair amháin ar iarradh ar pharlaimint tofa vótáil ar na bearta," rinne sé gearán.

'Pas sláinte 'ar tí eitilt isteach

Tá pas sláinte digiteach nua le píolótú ag líon beag paisinéirí a bheidh ag eitilt ón RA go dtí na SA den chéad uair faoi phleananna do chreat domhanda d’aerthaisteal Covid-sábháilte. Tá an córas CommonPass, le tacaíocht ón bhFóram Eacnamaíoch Domhanda (WEF), deartha chun comhchaighdeán idirnáisiúnta a chruthú do phaisinéirí chun a thaispeáint nach bhfuil coronavirus acu. Mar sin féin, cuireann criticeoirí scéimeanna comhchosúla in iúl go bhfuil imní orthu faoi íogaireacht agus sainiúlacht na dtástálacha i dtíortha éagsúla i measc na n-eagla go ndéanfar monatóireacht níos mó ar ghluaiseachtaí daoine.

Rith na Fraince as breabanna fliú

Níor seoladh an feachtas bliantúil vacsaínithe fliú sa Fhrainc ach an tseachtain seo caite, ach cheana féin tá cógaslanna ar fud na tíre díolta as dáileoga. Agus iad ag iarraidh ospidéil a bhfuil brú comhcheangailte othair fliú agus othair Covid-19 orthu a sheachaint an geimhreadh seo, sheol rialtas na Fraince clár vacsaínithe fliú leathnaithe go mór i mbliana, ag impí ar aon duine i ngrúpa riosca vacsaíniú a fháil chomh luath agus is féidir. 

Ach tá an t-éileamh i bhfad níos mó ná an méid a raibh súil ag an rialtas leis, agus díreach seachtain tar éis an fheachtais a sheoladh an 13 Deireadh Fómhair, tá cógaslanna ar fud na tíre ag dearbhú as stoc (díolta amach) vacsaíní. Tá thart ar 60% de chógaslanna ag tuairisciú go bhfuil ganntanas an vacsaín fliú ann. Dúirt Gilles Bonnefond, uachtarán aontas na gcógaiseoirí l ’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) le Faisnéis na Fraince:“ Tá beagnach cúig mhilliún duine vacsaínithe againn cheana féin i níos lú ná cúig lá. "Seo beagnach leath den mhéid a rinneadh go léir. anuraidh le linn an fheachtais vacsaínithe ar fad. "

Lorgaíonn an tUachtarán Sassoli fadú ar mhodhanna oibre

Deir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli gur “oibrigh an Pharlaimint lena chinntiú… gur féidir léi leanúint dá croífheidhmeanna a chomhlíonadh”, ag moladh go bhféadfadh síneadh a chur le modhanna oibre paindéime. “Is sampla soiléir é seo den chaoi a bhfuil an Pharlaimint ag oiriúnú agus ag comhlíonadh a ról faoi na cúinsí is dúshlánaí fiú,” a dúirt Sassoli.

Tugann an dara tonn coronavirus cruinniú mullaigh an AE

Tionólfaidh ceannairí an Aontais Eorpaigh físchomhdháil an tseachtain seo chugainn chun plé a dhéanamh ar conas comhoibriú níos fearr i gcoinne paindéime COVID-19 de réir mar a ardóidh ionfhabhtuithe, a dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel Dé Céadaoin (21 Deireadh Fómhair). 

Beidh an físeán-chruinniú mullaigh, a bheidh ar siúl an 29 Deireadh Fómhair, ar an gcéad cheann de shraith díospóireachtaí rialta a gheall ceannairí an AE a reáchtáil chun dul i ngleic leis an bpaindéim ag am nuair a thuairiscíonn mórchuid na mballtíortha figiúirí scanrúil ag deimhniú an dara tonn. “Caithfimid ár n-iarracht chomhchoiteann chun COVID-19 a throid,” a dúirt Michel ar Twitter. 

Beidh an plé, atá le tosú go déanach san iarnóin, ar siúl lá tar éis a bheith ag súil go bhfógróidh an Coimisiún pleananna nua chun comhordú a neartú i measc stáit an AE maidir le straitéisí tástála, rianú teagmhála agus fad coraintín, a dúirt oifigigh le Reuters. Throid 27 náisiún an AE COVID-19 le bearta éagsúla, a bhí codarsnachta uaireanta, sa chéad mhí den phaindéim. Táthar ag súil go gcuirfidh an comhordú níos doichte cosc ​​ar athdhéanamh na rannán a fheictear tar éis na chéad tonn. 

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bí sábháilte, bain taitneamh as deireadh do seachtaine, agus an deireadh seachtaine.

-- 

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

Formheasann an Coimisiún bearta na hOstaire chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, dhá bheart Ostaracha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus beart amháin a thacaíonn le hearnáil na bpaisinéirí iarnróid i gcomhthéacs na ráige coróivíreas. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh, agus tugann an tríú beart faoiseamh sealadach isteach d’oibreoirí iarnróid a sholáthraíonn seirbhísí paisinéirí ar bhonn tráchtála.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród agus gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr. Faoi dheireadh, tá tarscaoileadh na muirear rochtana bonneagair dá bhforáiltear sa dara agus sa tríú beart a thuairiscítear thuas ag teacht leis an Rialachán (AE) 2020/1429 a glacadh le déanaí.

Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha. Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte an Choimisiúin 2008 maidir le státchabhair do ghnóthais iarnróid (na Treoirlínte Iarnróid).

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh na bearta a ceadaíodh inniu ar chumas údaráis na hOstaire tacú ní amháin le hoibreoirí iompair lasta iarnróid, ach le hoibreoirí paisinéirí tráchtála freisin i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Cuirfidh sé seo lena n-iomaíochas a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, de réir chuspóir Bheart Glas an AE. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

By

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sí oscailte do sholáthraithe cóiríochta, gníomhaireachtaí taistil, oibreoirí díol spéise do thurasóirí, soláthraithe seirbhíse turasóireachta, soláthraithe seirbhíse cóiste idirnáisiúnta, eagraithe comhdhála agus treoraithe turasóireachta.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta sriantacha a chuireann an rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na hEastóine ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59338 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending