Ceangail le linn

coróinvíreas

Glasáil cuid a dó: Tá athléimneacht ríthábhachtach

foilsithe

on

De réir mar a thugtar glas-ghlasanna agus srianta taistil isteach arís ar fud an domhain, tá sé riachtanach go n-oibreoidh gnóthais, rialtais agus carthanais i ndlúthchomhar chun cosaint na ndaoine is leochailí a chinntiú. Is léir go mbeidh COVID-19 agus a iarmhairtí linn le tamall anuas, agus mar sin tá sé ríthábhachtach ár n-athléimneacht fadtéarmach a thógáil. Caithfear na bearta seo a fhoirmiú ar bhealach socair, réasúnaithe agus leis na himpleachtaí fadtéarmacha i gcuimhne, scríobhann Yerkin Tatishev, cathaoirleach bunaitheach Kusto Group.

Chuaigh mo ghlúin sna hiar-thíortha Sóivéadacha trí eispéireas den chineál céanna maidir le turraing ollmhór eacnamaíochta agus sóisialta sna 1990idí nuair a chlis ar an USSR. Tar éis fás trí na blianta deacra sin, b’fhéidir go bhfuil tuiscint níos fearr againn anois. Tá a fhios againn go dteastaíonn foighne agus plean don todhchaí chun maireachtáil i ngéarchéim agus chun bláthú ina dhiaidh sin.

Bíonn éileamh i gcónaí ar ghnóthachain thapa, go minic gan aon bhreithniú dáiríre a dhéanamh ar a dtionchar fadtéarmach. Is féidir é seo a fheiceáil i ngnó agus i bpolaitíocht ar fud na sochaí go léir, ach é a bheith níos measa in aimsir ghéarchéime. I measc an scaoll ghinearálta, is minic a ghlacann an smaoineamh “go gcaithfear rud a dhéanamh, is rud é seo, mar sin caithfimid é a dhéanamh”.

Ag Kusto Group, bhí bunús carthanachta #KustoHelp bunaithe againn cheana féin, a chuir ar ár gcumas $ 2,4 milliún de chúnamh a sholáthar do dhaonraí atá i mbaol le linn na paindéime. Bhí an struchtúr seo i bhfeidhm againn mar gheall ar smaointeoireacht fhadtéarmach agus an t-aitheantas go bhfuil freagracht shóisialta ar ár gcuideachta cuidiú leo siúd nach bhfuil an t-ádh orthu.

I ngnó, foghlaimíonn tú nuair a bhíonn próisis sheasta agat cheana féin - tá na córais uile i bhfeidhm agat, na ceannairí cearta, na speisialtóirí cearta, inniúlachtaí áitiúla - is féidir leat dul i bhfad níos fearr ar thubaiste nó ar chur isteach. Más rud ar bith é, is nóiméad foirfe í géarchéim chun na nósanna imeachta, cruinnithe, sraitheanna agus scrogaill neamhriachtanacha go léir a bhaint. Is é sin le rá, tá cuideachtaí a bhfuil struchtúir éifeachtacha acu in amanna maithe, i riocht i bhfad níos fearr chun na drochuaireanta a láimhseáil. I go leor margaí feicim go leanann rannáin de Kusto Group, mar thalmhaíocht agus ábhair thógála, ag feidhmiú go maith ar an gcúis seo.

Is féidir an rud céanna a chur i bhfeidhm ar rialtais agus ar riarachán poiblí. Cé nár láimhseáil aon tír nó cuideachta an paindéim go foirfe, bhí sé furasta a fheiceáil go bhfuil daoine le dea-rialachas tar éis teacht amach i bhfad níos láidre ná iad siúd nach bhfuil. Is léiriú foirfe í an fhoghlaim seo ar an ngá atá le struchtúir a athchóiriú má táimid le bheith athléimneach san fhadtéarma.

Thug príomh-eacnamaí an Bhainc Dhomhanda foláireamh coicís ó shin go gcaithfeadh tíortha fiachas breise a ghlacadh chun cabhrú le tionchar eacnamaíoch an choróivíreas a chomhrac. Chomh neamh-inmhianaithe agus a bhíonn sé seo de ghnáth maidir le hairgeadas poiblí, is infheistíocht riachtanach san fhadtéarma é tacú lenár dtionscail. Tógann sé blianta ar ghnóthais tógáil suas, lena mbaineann infheistíochtaí ollmhóra ama, airgid agus iarrachta. Is mó i bhfad an costas a bhaineann leo ligean dóibh titim ná tacú leo tríd an ngéarchéim. Tá freagracht orthu freisin, ar ndóigh, tacú lena lucht saothair, lena bpobail áitiúla agus lena gcomhpháirtithe trí na hamanna deacra seo.

Gné amháin is ea cuidiú le gnóthais maireachtáil ar an ngéarchéim, ach san fhadtéarma caithfimid breathnú ar réimsí a sholáthraíonn athléimneacht sa todhchaí. Tá oideachas agus digitiú ríthábhachtach chuige seo. Tá daoine óga agus a gcuid oideachais ríthábhachtach maidir le rath an tsochaí, ach tá sé i gcónaí ar cheann de na chéad áiteanna a ndéantar ciorruithe nuair a éiríonn sé deacair.

Agus an scolaíocht agus an ollscoil á coinneáil ar líne den chuid is mó, tá an bhochtaineacht ag tuar níos mó ná riamh mar a d’éirigh léi, de réir mar a bhíonn rochtain mhaith ar an Idirlíon riachtanach. Mar gheall ar dhigitiú tapa ár ngeilleagair, beidh sé deacair ar na tíortha, na gnóthais agus na hoibrithe sin a bhfuil nascacht lag acu coinneáil suas. Beidh infheistíocht sa dá réimse seo fíor-riachtanach chun téarnamh buan a fháil. Le Fondúireacht Yerzhan Tatishev, ag díriú ar theicneolaíocht agus nuálaíocht, agus ar an Acadamh Ardteicneolaíochta rinne mé iarracht mo chion measartha féin a dhéanamh leis an iarracht seo.

Is géarchéim í an phaindéim seo ar scála nach bhfacthas le cuimhne le déanaí. Chun a thionchar a mhaolú, beidh leibhéal comhoibrithe gan fasach idir geallsealbhóirí ar fud ár sochaí ag teastáil. Seachas tacaíocht ríthábhachtach a sholáthar do ghnólachtaí, ní mór dúinn féachaint lenár n-athléimneacht agus fás fadtéarmach, trí oideachas agus trí dhigitiú. Beidh an paindéim seo linn go ceann tamaill anois. Beidh géarchéimeanna eile romhainn. An bhfuil muid réidh dóibh?

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

Formheasann an Coimisiún bearta na hOstaire chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, dhá bheart Ostaracha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus beart amháin a thacaíonn le hearnáil na bpaisinéirí iarnróid i gcomhthéacs na ráige coróivíreas. Cinnteoidh an dá bheart a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta ó bhóthar go hiarnród a spreagadh tuilleadh, agus tugann an tríú beart faoiseamh sealadach isteach d’oibreoirí iarnróid a sholáthraíonn seirbhísí paisinéirí ar bhonn tráchtála.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú brú tráchta freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród agus gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr. Faoi dheireadh, tá tarscaoileadh na muirear rochtana bonneagair dá bhforáiltear sa dara agus sa tríú beart a thuairiscítear thuas ag teacht leis an Rialachán (AE) 2020/1429 a glacadh le déanaí.

Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha. Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte an Choimisiúin 2008 maidir le státchabhair do ghnóthais iarnróid (na Treoirlínte Iarnróid).

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh na bearta a ceadaíodh inniu ar chumas údaráis na hOstaire tacú ní amháin le hoibreoirí iompair lasta iarnróid, ach le hoibreoirí paisinéirí tráchtála freisin i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Cuirfidh sé seo lena n-iomaíochas a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, de réir chuspóir Bheart Glas an AE. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Tá an preasráiteas iomlán ar fáil líne

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

By

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Eastóinis € 5.5 milliún chun tacú le cuideachtaí atá gníomhach in earnáil na turasóireachta a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sí oscailte do sholáthraithe cóiríochta, gníomhaireachtaí taistil, oibreoirí díol spéise do thurasóirí, soláthraithe seirbhíse turasóireachta, soláthraithe seirbhíse cóiste idirnáisiúnta, eagraithe comhdhála agus treoraithe turasóireachta.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta sriantacha a chuireann an rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na hEastóine ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.59338 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe. 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending