Ceangail le linn

EU

Rialacha AI: Cad a theastaíonn ó Pharlaimint na hEorpa

foilsithe

on

Faigh amach cé mar atá FPEanna ag múnlú reachtaíocht faisnéise saorga an AE d’fhonn nuálaíocht a threisiú agus sábháilteacht a chinntiú agus saoirsí sibhialta a chosaint.

Is cuid mhór den chlaochlú digiteach í an fhaisnéis shaorga (AI). Go deimhin, tá sé deacair an saol a shamhlú gan an úsáid AI i go leor earraí agus seirbhísí, agus tá sé beartaithe tuilleadh athruithe a thabhairt ar an ionad oibre, gnó, airgeadas, sláinte, slándáil, feirmeoireacht agus réimsí eile. Beidh AI ríthábhachtach do na AE freisin déileáil ghlas agus aisghabháil COVID-19.

Tá an AE ag ullmhú a chéad shraith rialacha faoi láthair chun an deiseanna agus bagairtí AI, ag díriú ar mhuinín a chothú in AI, lena n-áirítear a thionchar féideartha ar dhaoine aonair, ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar a bhainistiú. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua freisin timpeallacht a sholáthar inar féidir le taighdeoirí, forbróirí agus gnóthais Eorpacha a bheith rathúil. Ba mhaith leis an gCoimisiún Eorpach infheistíocht phríobháideach agus phoiblí i dteicneolaíochtaí AI a threisiú go € 20 billiún in aghaidh na bliana.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi intleacht shaorga amhail líon na n-iarratas ar phaitinn AI agus líon na bpost a d’fhéadfaí a chruthú faoi 2025Iarratais ar phaitinn AI

Obair na Parlaiminte ar reachtaíocht AI

Roimh thogra ón gCoimisiún maidir le AI, a bhfuil súil leis go luath i 2021, tá a coiste speisialta anailís a dhéanamh ar thionchar na hintleachta saorga ar gheilleagar an AE. "Caithfidh an Eoraip AI a fhorbairt atá iontaofa, a chuireann deireadh le claontachtaí agus leatrom, agus a fhreastalaíonn ar leas an phobail, agus ag an am céanna ag cinntiú go n-éireoidh le gnó agus tionscal rathúnas eacnamaíoch a ghiniúint," a dúirt cathaoirleach nua an choiste. Dragoș Tudorache.

An 20 Deireadh Fómhair 2020, an Pharlaimint ghlac trí thuarascáil ag leagan amach conas is fearr is féidir leis an AE AI a rialáil agus nuálaíocht, caighdeáin eiticiúla agus muinín sa teicneolaíocht a threisiú.

Ceann de na tuairiscí díríonn sé ar conas sábháilteacht, trédhearcacht agus cuntasacht a chinntiú, claontacht agus leatrom a chosc, freagracht shóisialta agus chomhshaoil ​​a chothú, agus meas ar chearta bunúsacha a chinntiú. "Tá an saoránach i gcroílár an togra seo," a dúirt údar na tuarascála Ibán García del Blanco (S&D, an Spáinn).

Axel Voss (EPP, an Ghearmáin) údar na Parlaiminte tuairisciú ar chóras dliteanais shibhialta as intleacht shaorga. Míníonn sé gurb é an aidhm ná Eorpaigh a chosaint agus an chinnteacht dhlíthiúil is gá a sholáthar do ghnólachtaí chun nuálaíocht a spreagadh. "Nílimid ag brú ar son réabhlóide. Ba cheart go mbeadh rialacha aonfhoirmeacha ann do ghnólachtaí, agus ba cheart an dlí atá ann a chur san áireamh," a dúirt sé.

Maidir le cearta maoine intleachtúla, Chuir an Pharlaimint béim ar a thábhachtaí atá córas éifeachtach d’fhorbairt bhreise AI, lena n-áirítear ceist paitinní agus próisis chruthaitheacha nua. I measc na saincheisteanna atá le réiteach tá úinéireacht maoine intleachtúla ar rud a d’fhorbair AI go hiomlán, a dúirt údar na tuarascála Stéphane Séjourné (Athnuachan, an Fhrainc).

Tá an Pharlaimint ag obair ar roinnt saincheisteanna eile a bhaineann le AI, lena n-áirítear:

Coireachta

Gabhadh níos mó ná 40 sa chniogbheartaíocht is mó riamh i gcoinne cóicín smuigleáil fáinne drugaí ón mBrasaíl isteach san Eoraip

foilsithe

on

In uaireanta tosaigh na maidine (27 Samhain), rinne níos mó ná míle oifigeach póilíní le tacaíocht ó Europol ruathair comhordaithe i gcoinne bhaill an tsiondacáit choiriúil ardghairmiúil seo. Rinneadh thart ar 180 cuardach tí, agus gabhadh 45 duine a raibh amhras fúthu dá bharr. 

Fuair ​​an t-imscrúdú amach go raibh an líonra gáinneála ar dhrugaí seo freagrach as allmhairiú bliantúil 45 tonna cóicín ar a laghad i bpríomh-chalafoirt na hEorpa, agus brabúis níos mó ná € 100 milliún thar thréimhse 6 mhí.

Rinne gníomhaireachtaí ó thrí mhór-roinn dhifriúla an greim idirnáisiúnta seo, faoi stiúir údaráis na Portaingéile, na Beilge agus na Brasaíle, ag an am céanna, agus d'éascaigh Europol iarrachtaí comhordúcháin:

  • An Eoraip: Póilíní Breithiúnacha na Portaingéile (Polícia Judiciária), Póilíní Breithiúnacha Cónaidhme na Beilge (Federale Gerechtelijke Politie, Póilíní Judiciaire Fédérale), Póilíní Náisiúnta na Spáinne (Policia Nacional), Póilíní na hÍsiltíre (Politie) agus Póilíní na Rómáine (Poliția Română)
  • Meiriceá Theas: Póilíní Cónaidhme na Brasaíle (Policia Chónaidhme)
  • An Meánoirthear: Fórsa Póilíní Dubai agus Slándáil Stáit Dubai

Torthaí go hachomair 

  • 45 gabhála sa Bhrasaíl (38), sa Bheilg (4), sa Spáinn (1) agus i Dubai (2).
  • 179 cuardach tí.
  • Urghabhadh os cionn € 12m in airgead tirim sa Phortaingéil, € 300,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bheilg agus os cionn R $ 1m agus US $ 169,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bhrasaíl.
  • Urghabhadh 70 feithicil só sa Bhrasaíl, sa Bheilg agus sa Spáinn agus gabhadh 37 aerárthach sa Bhrasaíl.
  • Urghabhadh 163 teach sa Bhrasaíl ar fiú níos mó ná R $ 132m iad, gabhadh dhá theach sa Spáinn ar luach € 4m, agus gabhadh dhá árasán sa Phortaingéil ar luach € 2.5m.
  • Sócmhainní airgeadais 10 duine reoite sa Spáinn.

Comhoibriú domhanda 

Faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí faisnéise atá ar bun lena chomhghleacaithe oibríochta, d’fhorbair Europol faisnéis iontaofa maidir le gníomhaíochtaí idirnáisiúnta gáinneála ar dhrugaí agus sciúradh airgid líonra coireachta eagraithe sa Bhrasaíl atá ag feidhmiú i roinnt tíortha AE.

Bhí teagmháil dhíreach ag an siondacáit choiriúil le cairtéil drugaí sa Bhrasaíl agus i dtíortha foinse eile Mheiriceá Theas a bhí freagrach as cóicín a ullmhú agus a loingsiú i gcoimeádáin mhuirí atá faoi cheangal ag calafoirt mhóra na hEorpa.

Tá scála an allmhairithe cóicín ón mBrasaíl go dtí an Eoraip atá faoina smacht agus faoina gceannas ollmhór agus ghabh forfheidhmiú an dlí breis agus 52 tonna cóicín le linn an imscrúdaithe.

In Aibreán 2020, thug Europol na tíortha bainteacha le chéile a bhí ag obair go dlúth le chéile ó shin chun comhstraitéis a bhunú chun an líonra iomlán a thabhairt anuas. Aithníodh na príomhspriocanna ar gach taobh den Aigéan Atlantach.

Ó shin i leith, chuir Europol forbairt agus anailís leanúnach faisnéise ar fáil chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh. I rith an lae gníomhaíochta, imlonnaíodh 8 n-oifigeach ar an talamh sa Phortaingéil, sa Bheilg agus sa Bhrasaíl chun cabhrú leis na húdaráis náisiúnta, ag cinntiú anailís sciobtha ar shonraí nua de réir mar a bhí siad á mbailiú le linn na gníomhaíochta agus ag athrú na straitéise. de réir mar is gá.

Ag trácht dó ar an oibríocht seo, dúirt Leas-Stiúrthóir Europol, Wil van Gemert: "Cuireann an oibríocht seo béim ar struchtúr casta agus sroicheadh ​​fairsing na ngrúpaí coireachta eagraithe sa Bhrasaíl san Eoraip. Éilíonn scála an dúshláin atá roimh phóilíní ar fud an domhain inniu cur chuige comhordaithe chun dul i ngleic leis an druga. trádáil ar fud mór-ranna. Bhí tiomantas ár dtíortha comhpháirtíochta oibriú trí Europol mar bhonn agus taca le rath na hoibríochta seo agus feidhmíonn sí mar ghlao domhanda chun gnímh. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Iarrann Navalny ar an Eoraip an t-airgead a leanúint

foilsithe

on

Rinne Coiste Gnóthaí Eachtracha Pharlaimint na hEorpa malartú tuairimí le hionadaithe ó fhreasúra polaitiúil na Rúise agus eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an staid pholaitiúil agus shocheacnamaíoch reatha sa Rúis.

I measc na gcainteoirí bhí Alexei Navalny, a tháinig slán le déanaí ó bheith nimhithe le gníomhaire néaróg cosúil leis an gceann a úsáideadh in ionsaí Salisbury a bhí dírithe ar Sergei Skirpal agus a iníon. 

D'iarr Navalny ar an Eoraip straitéis nua a ghlacadh i dtreo na Rúise, a chomhlíonfaidh na forbairtí nua i gceannaireacht stáit na Rúise. Dúirt sé gur ócáid ​​ríthábhachtach a bheadh ​​sna toghcháin atá le teacht don Duma Stáit agus gur cheart go mbeadh gach duine in ann páirt a ghlacadh. Mura gceadaítear do pholaiteoirí an fhreasúra páirt a ghlacadh d’iarr sé ar Pharlaimint na hEorpa agus ar gach polaiteoir Eorpach gan an toradh a aithint.

Dúirt Navalny le FPEnna nár leor smachtbhanna a thabhairt dóibh siúd a bhí freagrach as a nimhiú a dhéanamh agus nach raibh mórán ciall ann smacht a chur orthu siúd nár thaistil go leor nó nach raibh sócmhainní acu san Eoraip. Ina áit sin, dúirt sé gurb í an phríomhcheist ba chóir a chur ná cé a ghnóthaigh airgead ó réimeas Putin. Dhírigh Navalny aird ar na oligarchs, ní amháin na seanchinn, ach na cinn nua i gciorcal istigh Putin, le seiceálacha ainm do Usmanov agus Roman Abramovich. Dúirt sé go gcuirfeadh mórchuid na Rúiseach fáilte chroíúil roimh na smachtbhannaí seo. 

Maidir le cinntí éagsúla na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine ar thug breithiúna na Rúise neamhaird orthu, dúirt Navalny go mbeadh sé an-éasca smachtbhanna a chur orthu chun iad a chosc ó thaisteal chun na hEorpa agus go mbeadh sé an-éifeachtach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending