Ceangail le linn

EU

2021 Clár oibre an Choimisiúin: Ón straitéis go seachadadh

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún lena 2021 work programme, designed to make Europe healthier, fairer and more prosperous, while accelerating its long-term transformation into a greener economy, fit for the digital age. It contains new legislative initiatives across all six headline ambitions of President von der Leyen's Treoirlínte Polaitiúla agus leanann sí í ar dtús Staid Urlabhra an Aontais. Agus na tosaíochtaí atá leagtha amach sa chlár oibre seo á gcur i gcrích aige, leanfaidh an Coimisiún de gach iarracht a dhéanamh an ghéarchéim a bhainistiú, agus geilleagair agus sochaithe na hEorpa a dhéanamh níos athléimní.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Is é an tosaíocht is mó a bheidh againn i gcónaí ná beatha agus slite beatha atá faoi bhagairt ag an bpaindéim coronavirus a shábháil. Tá go leor bainte amach againn cheana féin. Ach níl an Eoraip as an gcoill fós agus tá an dara tonn ag bualadh go crua ar fud na hEorpa. Caithfimid fanacht ar an airdeall agus céim suas, gach duine againn. Leanfaidh an Coimisiún Eorpach dá iarrachtaí chun vacsaín a fháil amach anseo d’Eorpaigh agus chun cabhrú lenár ngeilleagair téarnamh, tríd an aistriú glas agus digiteach. "

Dúirt an Leas-Uachtarán um Chaidreamh Idirinstitiúideach agus Foresight Maroš Šefčovič: “Agus muid ag cinntiú gur féidir leis an Eoraip an paindéim agus a tionchar tubaisteach a bhainistiú, leanaimid orainn ag tarraingt ceachtanna ón ngéarchéim. Dá bhrí sin, ní amháin go gcuideoidh na tosaíochtaí atá leagtha amach sa chlár oibre seo le téarnamh na hEorpa a sheachadadh ach freisin lenár n-athléimneacht fadtéarmach - trí réitigh atá sábháilte don todhchaí ar fud gach réimse beartais. Chuige sin, bainfimid an úsáid is fearr as fadbhreathnú straitéiseach chomh maith lenár bprionsabail déanta dlí níos fearr - fianaise-bhunaithe agus trédhearcach, éifeachtach agus oiriúnach don todhchaí. "

Tosaíochtaí an AE a sheachadadh

Athraíonn clár oibre Choimisiún 2021 ó straitéis go seachadadh thar na sé thosaíocht pholaitiúla go léir. Deimhníonn sé rún an Choimisiúin an t-aistriú cúpla glas agus digiteach a threorú - deis gan samhail chun bogadh amach as leochaileacht na géarchéime agus beogacht nua a chruthú don Aontas.

 1. Beart Glas Eorpach

To achieve a climate-neutral Europe by 2050, the Commission will table a Fit for 55 package to reduce emissions by at least 55% by 2030. This will cover wide-ranging policy areas – from renewables to energy efficiency first, energy performance of buildings, as well as land use, energy taxation, effort sharing and emissions trading. A Carbon Border Adjustment Mechanism will help reduce the risk of carbon leakage and ensure a level-playing field by encouraging EU partners to raise their climate ambition. In addition, the Commission will propose measures to implement Europe's circular economy action plan, the EU biodiversity strategy and the farm to fork strategy.

 1. Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach

To make this Europe's digital decade, the Commission will put forward a road map of clearly defined 2030 digital targets, related to connectivity, skills and digital public services. The focus will be on the right to privacy and connectivity, freedom of speech, free flow of data and cybersecurity. The Commission will legislate in areas covering safety, liability, fundamental rights and data aspects of artificial intelligence. In the same spirit, it will propose a European e-ID. Initiatives will also include an update of the new industrial strategy for Europe, to take into account the impacts of the coronavirus, as well as a legislative proposal to improve the working conditions of platform workers.

 1. Geilleagar a oibríonn do dhaoine

To ensure that the health and economic crisis does not turn into a social crisis, the Commission will put forward an ambitious action plan to implement fully the European Pillar of Social Rights, making sure that no one is left behind in Europe's recovery. The Commission will also come forward with a new European child guarantee, ensuring access to basic services like health and education for all children. To support our economies and strengthen the Economic and Monetary Union, it will revise the framework for handling EU bank failures, take measures to boost cross-border investment in the EU, and step up the fight against money laundering.

 1. Eoraip níos láidre ar domhan

The Commission will ensure that Europe plays its vital role in this fragile world, including by leading the global response to secure a safe and accessible vaccine for all. It will propose a Joint Communication on strengthening the EU's contribution to a rules‑based multilateralism, a renewed partnership with our Southern Neighbourhood and a Communication on the Arctic. A new strategic approach to support disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants will also be presented. A Communication on the EU's humanitarian aid will explore new ways of working with our partners and other donors.

 1. Ár mbealach maireachtála Eorpach a chur chun cinn

In the face of COVID-19, the Commission will propose to build a stronger European Health Union, notably by strengthening the role of existing agencies and establishing a new agency for biomedical advanced research and development. To preserve and improve its functioning, a new strategy for the future of Schengen will be tabled. The new pact on migration and asylum will be followed up with a number of proposed measures on legal migration, including a ‘talent and skills' package. Other elements include an action plan against migrant smuggling, as well as a sustainable voluntary return and reintegration strategy. The Commission will continue to strengthen the Security Union, addressing terrorism, organised crime and hybrid threats. It will also present a comprehensive strategy on combating antisemitism.

 1. Brú nua do dhaonlathas na hEorpa

To build a union of equality, the Commission will present new strategies on rights of the child and for persons with disabilities, as well as a proposal to combat gender-based violence. It will also propose to extend the list of euro-crimes to include all forms of hate crime and hate speech. The Commission will propose clearer rules on the financing of European political parties and take action to protect journalists and civil society against abusive litigation. A long-term vision for rural areas will propose actions to harness the full potential of these regions.

Given the long-term and transformative nature of the initiatives planned, it is more important than ever to legislate in the most impactful way and with the future in mind. The upcoming Communication on Better Regulation will renew this emphasis. It will focus on simplification and burden reduction, notably by introducing a ‘one-in-one-out' approach. The Fit for Future Platform will support the Commission in this ambition, particularly needed in the aftermath of the COVID-19 pandemic. To deliver on the ground, the Commission will also step up its outreach, with the Conference on the Future of Europe playing a central role.

A full list of the 44 new policy objectives under the six headline ambitions are set out in Iarscríbhinn 1 de chlár oibre 2021.

Na chéad chéimeanna eile

Tá clár oibre 2021 an Choimisiúin mar thoradh ar dhlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa, leis na ballstáit agus le comhlachtaí comhairliúcháin an AE. Cuirfidh an Coimisiún tús anois le díospóireachtaí leis an bParlaimint agus leis an gComhairle chun liosta de thosaíochtaí comhpháirteacha a bhunú ar a n-aontaíonn comh-reachtóirí beart tapa a dhéanamh.

cúlra

Gach bliain, glacann an Coimisiún clár oibre ag leagan amach liosta na mbeart a dhéanfaidh sé sa dá mhí dhéag amach romhainn. Cuireann an clár oibre an pobal agus na comhreachtóirí ar an eolas faoinár ngealltanais pholaitiúla chun tionscnaimh nua a chur i láthair, tograí atá ar feitheamh a tharraingt siar agus athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht reatha an AE. Ní chlúdaíonn sé obair leanúnach an Choimisiúin chun a ról mar Chaomhnóir na gConarthaí a chur i bhfeidhm agus an reachtaíocht atá ann cheana nó na tionscnaimh rialta a ghlacann an Coimisiún gach bliain a fhorfheidhmiú.

Tá dlúthnasc idir clár oibre Choimisiún 2021 agus an plean téarnaimh do Europe, with the NextGenerationEU recovery instrument and a reinforced EU budget for 2021-2027. The Recovery and Resilience Facility will channel an unprecedented €672.5 billion of grants and loans in the crucial first year of recovery. Meanwhile, Member States are drawing up recovery and resilience plans that set out reforms and investments aligned with the EU green and digital policy objectives: with a minimum 37% of green transition expenditure, and a minimum 20% related to digital. To repay the funds raised under NextGenerationEU, the Commission will put forward proposals for new own resources starting with a revised Emission Trading System, a Carbon Border Adjustment Mechanism and a digital levy.

Tuilleadh eolais

2021 Clár oibre, iarscríbhinní agus bileoga fíricí an Choimisiúin

Clár oibre Coigeartaithe 2020 an Choimisiúin

Plean téarnaimh don Eoraip

Beart Glas Eorpach

Todhchaí digiteach na hEorpa a mhúnlú

 

Coireachta

Gabhadh níos mó ná 40 sa chniogbheartaíocht is mó riamh i gcoinne cóicín smuigleáil fáinne drugaí ón mBrasaíl isteach san Eoraip

foilsithe

on

In uaireanta tosaigh na maidine (27 Samhain), rinne níos mó ná míle oifigeach póilíní le tacaíocht ó Europol ruathair comhordaithe i gcoinne bhaill an tsiondacáit choiriúil ardghairmiúil seo. Rinneadh thart ar 180 cuardach tí, agus gabhadh 45 duine a raibh amhras fúthu dá bharr. 

Fuair ​​an t-imscrúdú amach go raibh an líonra gáinneála ar dhrugaí seo freagrach as allmhairiú bliantúil 45 tonna cóicín ar a laghad i bpríomh-chalafoirt na hEorpa, agus brabúis níos mó ná € 100 milliún thar thréimhse 6 mhí.

Rinne gníomhaireachtaí ó thrí mhór-roinn dhifriúla an greim idirnáisiúnta seo, faoi stiúir údaráis na Portaingéile, na Beilge agus na Brasaíle, ag an am céanna, agus d'éascaigh Europol iarrachtaí comhordúcháin:

 • An Eoraip: Póilíní Breithiúnacha na Portaingéile (Polícia Judiciária), Póilíní Breithiúnacha Cónaidhme na Beilge (Federale Gerechtelijke Politie, Póilíní Judiciaire Fédérale), Póilíní Náisiúnta na Spáinne (Policia Nacional), Póilíní na hÍsiltíre (Politie) agus Póilíní na Rómáine (Poliția Română)
 • Meiriceá Theas: Póilíní Cónaidhme na Brasaíle (Policia Chónaidhme)
 • An Meánoirthear: Fórsa Póilíní Dubai agus Slándáil Stáit Dubai

Torthaí go hachomair 

 • 45 gabhála sa Bhrasaíl (38), sa Bheilg (4), sa Spáinn (1) agus i Dubai (2).
 • 179 cuardach tí.
 • Urghabhadh os cionn € 12m in airgead tirim sa Phortaingéil, € 300,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bheilg agus os cionn R $ 1m agus US $ 169,000 in airgead tirim a gabhadh sa Bhrasaíl.
 • Urghabhadh 70 feithicil só sa Bhrasaíl, sa Bheilg agus sa Spáinn agus gabhadh 37 aerárthach sa Bhrasaíl.
 • Urghabhadh 163 teach sa Bhrasaíl ar fiú níos mó ná R $ 132m iad, gabhadh dhá theach sa Spáinn ar luach € 4m, agus gabhadh dhá árasán sa Phortaingéil ar luach € 2.5m.
 • Sócmhainní airgeadais 10 duine reoite sa Spáinn.

Comhoibriú domhanda 

Faoi chuimsiú na ngníomhaíochtaí faisnéise atá ar bun lena chomhghleacaithe oibríochta, d’fhorbair Europol faisnéis iontaofa maidir le gníomhaíochtaí idirnáisiúnta gáinneála ar dhrugaí agus sciúradh airgid líonra coireachta eagraithe sa Bhrasaíl atá ag feidhmiú i roinnt tíortha AE.

Bhí teagmháil dhíreach ag an siondacáit choiriúil le cairtéil drugaí sa Bhrasaíl agus i dtíortha foinse eile Mheiriceá Theas a bhí freagrach as cóicín a ullmhú agus a loingsiú i gcoimeádáin mhuirí atá faoi cheangal ag calafoirt mhóra na hEorpa.

Tá scála an allmhairithe cóicín ón mBrasaíl go dtí an Eoraip atá faoina smacht agus faoina gceannas ollmhór agus ghabh forfheidhmiú an dlí breis agus 52 tonna cóicín le linn an imscrúdaithe.

In Aibreán 2020, thug Europol na tíortha bainteacha le chéile a bhí ag obair go dlúth le chéile ó shin chun comhstraitéis a bhunú chun an líonra iomlán a thabhairt anuas. Aithníodh na príomhspriocanna ar gach taobh den Aigéan Atlantach.

Ó shin i leith, chuir Europol forbairt agus anailís leanúnach faisnéise ar fáil chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh. I rith an lae gníomhaíochta, imlonnaíodh 8 n-oifigeach ar an talamh sa Phortaingéil, sa Bheilg agus sa Bhrasaíl chun cabhrú leis na húdaráis náisiúnta, ag cinntiú anailís sciobtha ar shonraí nua de réir mar a bhí siad á mbailiú le linn na gníomhaíochta agus ag athrú na straitéise. de réir mar is gá.

Ag trácht dó ar an oibríocht seo, dúirt Leas-Stiúrthóir Europol, Wil van Gemert: "Cuireann an oibríocht seo béim ar struchtúr casta agus sroicheadh ​​fairsing na ngrúpaí coireachta eagraithe sa Bhrasaíl san Eoraip. Éilíonn scála an dúshláin atá roimh phóilíní ar fud an domhain inniu cur chuige comhordaithe chun dul i ngleic leis an druga. trádáil ar fud mór-ranna. Bhí tiomantas ár dtíortha comhpháirtíochta oibriú trí Europol mar bhonn agus taca le rath na hoibríochta seo agus feidhmíonn sí mar ghlao domhanda chun gnímh. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Iarrann Navalny ar an Eoraip an t-airgead a leanúint

foilsithe

on

Rinne Coiste Gnóthaí Eachtracha Pharlaimint na hEorpa malartú tuairimí le hionadaithe ó fhreasúra polaitiúil na Rúise agus eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an staid pholaitiúil agus shocheacnamaíoch reatha sa Rúis.

I measc na gcainteoirí bhí Alexei Navalny, a tháinig slán le déanaí ó bheith nimhithe le gníomhaire néaróg cosúil leis an gceann a úsáideadh in ionsaí Salisbury a bhí dírithe ar Sergei Skirpal agus a iníon. 

D'iarr Navalny ar an Eoraip straitéis nua a ghlacadh i dtreo na Rúise, a chomhlíonfaidh na forbairtí nua i gceannaireacht stáit na Rúise. Dúirt sé gur ócáid ​​ríthábhachtach a bheadh ​​sna toghcháin atá le teacht don Duma Stáit agus gur cheart go mbeadh gach duine in ann páirt a ghlacadh. Mura gceadaítear do pholaiteoirí an fhreasúra páirt a ghlacadh d’iarr sé ar Pharlaimint na hEorpa agus ar gach polaiteoir Eorpach gan an toradh a aithint.

Dúirt Navalny le FPEnna nár leor smachtbhanna a thabhairt dóibh siúd a bhí freagrach as a nimhiú a dhéanamh agus nach raibh mórán ciall ann smacht a chur orthu siúd nár thaistil go leor nó nach raibh sócmhainní acu san Eoraip. Ina áit sin, dúirt sé gurb í an phríomhcheist ba chóir a chur ná cé a ghnóthaigh airgead ó réimeas Putin. Dhírigh Navalny aird ar na oligarchs, ní amháin na seanchinn, ach na cinn nua i gciorcal istigh Putin, le seiceálacha ainm do Usmanov agus Roman Abramovich. Dúirt sé go gcuirfeadh mórchuid na Rúiseach fáilte chroíúil roimh na smachtbhannaí seo. 

Maidir le cinntí éagsúla na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine ar thug breithiúna na Rúise neamhaird orthu, dúirt Navalny go mbeadh sé an-éasca smachtbhanna a chur orthu chun iad a chosc ó thaisteal chun na hEorpa agus go mbeadh sé an-éifeachtach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Gearmáine chun soláthraithe cóiríochta i réimse an oideachais leanaí agus na hóige a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Ghearmánach chun soláthraithe cóiríochta a chúiteamh as oideachas leanaí agus óige as an gcaillteanas ioncaim de bharr na ráige coronavirus. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach. Cúiteoidh an scéim suas le 60% den chaillteanas ioncaim a thabhaigh tairbhithe incháilithe sa tréimhse idir tús an ghlasála (a thosaigh ar dhátaí éagsúla ar fud na stát réigiúnach) agus an 31 Iúil 2020 nuair a bhí ar a saoráidí cóiríochta a dhúnadh mar gheall leis na bearta sriantacha a cuireadh i bhfeidhm sa Ghearmáin.

Agus an caillteanas ioncaim á ríomh, aon laghduithe ar chostais a thig as ioncam a ghintear le linn an fhrithdhúnadh agus aon chabhair airgeadais fhéideartha a dheonaigh nó a d’íoc an stát i ndáiríre (agus a deonaíodh go háirithe faoin scéim SA.58464) nó bainfear tríú páirtithe chun déileáil le hiarmhairtí an ráig coronavirus. Ar leibhéal an rialtais láir, beidh buiséad suas le € 75 milliún ar fáil dóibh ag saoráidí atá incháilithe iarratas a dhéanamh.

Mar sin féin, níl na cistí seo curtha in áirithe go heisiach don scéim seo. Ina theannta sin, údaráis réigiúnacha (ag Länder nó leibhéal áitiúil) féadfaidh sé an scéim seo a úsáid as na buiséid áitiúla. Ar aon chaoi, cinntíonn an scéim nach féidir na costais incháilithe chéanna a chúiteamh faoi dhó ag leibhéil éagsúla riaracháin. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Gearmáine damáistí atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi ghníomhartha a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59228 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending