Ceangail le linn

Cyber-espionage

Tuarascáil Tírdhreacha Bagairt an AE: Tá cibear-ionsaithe ag éirí níos sofaisticiúla, níos spriocdhírithe agus níos forleithne

foilsithe

on

An 20 Deireadh Fómhair, d’fhoilsigh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) a tuarascáil bhliantúil ag déanamh achoimre ar na príomhchibear-bhagairtí a bhí ann idir 2019 agus 2020. Nochtann an tuarascáil go bhfuil na hionsaithe ag leathnú go leanúnach trí bheith níos sofaisticiúla, níos spriocdhírithe, níos forleithne agus go minic nár aimsíodh, agus is spreagadh airgeadais don chuid is mó acu. Tá méadú freisin ar ionsaithe fioscaireachta, turscair agus spriocdhírithe ar ardáin na meán sóisialta. Le linn na paindéime coronavirus, tugadh dúshlán cibearshlándáil na seirbhísí sláinte, agus d’athraigh glacadh réimis teileachumarsáide, cianfhoghlaim, cumarsáid idirphearsanta agus teileachomhdháil an chibearspás freisin.

Tá an tAE ag gníomhú go láidir chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú: Déanfaidh sé reachtaíocht a nuashonrú i réimse na cybersecurity, le nua Straitéis Cibearshlándála ag teacht suas faoi dheireadh 2020, agus tá sé ag infheistiú ann taighde cibearshlándála agus forbairt acmhainne, chomh maith le feasacht a mhúscailt faoi chibearbhagairtí agus treochtaí nua, mar shampla tríd an mbliantúil Mí na Cibearshlándála feachtas. Tá Tuarascáil Tírdhreacha Bagairt ENISA ar fáil anseo agus tá preasráiteas ar fáil anseo.

Cyber-espionage

Déanann tíortha AE tástáil ar a gcumas comhoibriú i gcás cibear-ionsaithe

foilsithe

on

Tháinig ballstáit an AE, Gníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil (ENISA) agus an Coimisiún Eorpach le chéile chun a gcumas comhoibrithe agus a n-athléimneacht a thástáil agus a mheasúnú i gcás géarchéime cibearshlándála. Cloch mhíle thábhachtach is ea an cleachtadh, arna eagrú ag an Ísiltír le tacaíocht ó ENISA, chun nósanna imeachta oibríochta ábhartha a chur i gcrích. Forbraítear an dara ceann faoi chuimsiú an Grúpa Comhoibriú NIS, faoi cheannaireacht na Fraince agus na hIodáile, agus iarracht a dhéanamh comhroinnt faisnéise agus freagairt eachtraí níos comhordaithe i measc údaráis chibearshlándála an AE.

Ina theannta sin, sheol ballstáit, le tacaíocht ó ENISA, Líonra na hEagraíochta Idirchaidrimh Cibear-Ghéarchéime (CyCLONe) inniu a bhfuil sé mar aidhm aige comhar a éascú i gcás cibear-eachtraí suaiteacha.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Léiríonn an Líonra nua um Eagraíocht Teagmhála Cibearchéime comhoibriú den scoth arís idir na ballstáit agus institiúidí an AE lena chinntiú go bhfuil ár líonraí agus ár gcórais chriticiúla cibearshlándála. Is comhfhreagracht í an chibearshlándáil agus ba cheart dúinn oibriú le chéile chun pleananna mearfhreagartha éigeandála a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, mar shampla i gcás cibear-eachtra nó géarchéime ar mhórscála. "

Dúirt Juhan Lepassaar, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ENISA: "Níl aon teorainneacha ag géarchéimeanna cíbear. Tá Gníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil tiomanta tacú leis an Aontas ina freagra ar chibear-eachtraí. Tá sé tábhachtach go dtiocfaidh na gníomhaireachtaí náisiúnta cibearshlándála le chéile chun cinnteoireacht a chomhordú ar gach leibhéal. Tugann an grúpa CyCLONe aghaidh ar an nasc seo atá in easnamh. "

Cinnteoidh Líonra CyCLONe go sreabhann faisnéis ar bhealach níos éifeachtaí i measc struchtúir éagsúla cibearshlándála sna ballstáit agus ligfidh sé straitéisí freagartha náisiúnta agus measúnuithe tionchair a chomhordú níos fearr. Thairis sin, leanann an cleachtadh a eagraítear ar an Moladh an Choimisiúin ar Freagra Comhordaithe ar Eachtraí agus Géarchéimeanna Cibearshlándála ar Scála Mór (Glasphlean) a glacadh in 2017.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo Preaseisiúint ENISA. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi straitéis chibearshlándála an AE a fháil iontu seo Q & A agus tá sé seo bróisiúr.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber-espionage

Seolann an Coimisiún # Women4Cyber ​​- Clárlann buanna i réimse na cibearshlándála

foilsithe

on

An 7 Iúil rinne an Coimisiún, mar aon le tionscnamh Women4Cyber ​​an An Eagraíocht Eorpach um Chibearshlándáil Sheol (ECSO) an chéad cheann ar líne clárlann de mhná na hEorpa sa chibearshlándáil a nascfaidh sainghrúpaí, gnóthais agus lucht déanta beartas le buanna sa réimse.

Is bunachar sonraí oscailte, so-úsáidte í an chlárlann de mhná a bhfuil saineolas acu ar an gcibearshlándáil, agus é mar aidhm aghaidh a thabhairt ar an éileamh méadaitheach ar ghairmithe cibearshlándála san Eoraip agus an ganntanas buanna gaolmhar sa réimse. Leanann a lainseáil an Clár Oibre Scileanna na hEorpa maidir le hiomaíochas inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneacht a chuir an Coimisiún i láthair an 1 Iúil 2020.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Margrethe Vestager: “Is gnó gach duine an chibearshlándáil. Tugann mná taithí, peirspictíochtaí agus luachanna isteach i bhforbairt réitigh dhigiteacha. Tá sé tábhachtach an plé a shaibhriú agus an chibearspás a dhéanamh níos sláine. "

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Tá ganntanas ollmhór scileanna sa réimse cibearshlándála. Tá an ganntanas tallainne seo níos measa mar gheall ar an easpa ionadaíochta ban sa réimse. Tá sé mar aidhm ag an gClár Oibre Scileanna nuashonraithe a ghlac an Coimisiún an tseachtain seo caite bearnaí den sórt sin a dhúnadh. Is cinnte go gcuirfidh fórsa saothair éagsúil cibearshlándála le cibearshlándáil níos nuálaí agus níos láidre. Is uirlis úsáideach í an chlárlann a lainseáladh inniu chun gairmithe cibearshlándála ban a chur chun cinn agus éiceachóras cibearshlándála níos éagsúla agus níos cuimsithí a chruthú. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Thar na blianta tá tionscnaimh rathúla éagsúla á gcur chun cinn againn atá dírithe ar oiliúint i scileanna digiteacha a mhéadú, go háirithe sa réimse cibearshlándála. Caithfidh gach cibear-fhoireann scileanna éagsúla a chur le chéile a chomhcheanglaíonn eolaíocht sonraí, anailísíocht agus cumarsáid. Is uirlis í an chlárlann atá dírithe ar chothromaíocht inscne níos fearr a bhaint amach sa lucht saothair cibearshlándála. "

Tá an chlárlann, a thugann breac-chuntas ar phróifílí éagsúla agus a mhapálann réimsí éagsúla saineolais, inrochtana do gach duine agus tabharfar cothrom le dáta í go rialta. Tá tuilleadh faisnéise faoin tionscnamh Women4Cyber ​​ar fáil anseo, faoi straitéis Cibearshlándála an Choimisiúin anseo agus is féidir leat a bheith páirteach i gclárlann Women4Cyber ​​trí chliceáil anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

#EU Cybersecurity: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar threoir NIS

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúchán poiblí ar athbhreithniú an Treoir maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise (an Treoir NIS). Ó tháinig an Treoir reatha i bhfeidhm in 2016, tá an tírdhreach cibear-bhagairtí ag teacht chun cinn go gasta. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún anois an nós imeachta maidir le hathbhreithniú a thosú an Treoir NIS, ag tosú le comhairliúchán poiblí a bhfuil sé mar aidhm aige tuairimí a bhailiú maidir lena chur i bhfeidhm agus ar thionchar athruithe féideartha sa todhchaí.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach don Aois Dhigiteach: “De réir mar a bhíonn ár saol laethúil agus ár ngeilleagair ag brath níos mó ar réitigh dhigiteacha, teastaíonn cultúr slándála den scoth uainn thar earnálacha ríthábhachtacha atá ag brath ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide."

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán um Bhealach Saoil na hEorpa Dúirt Margaritis Schinas: “Is cuid dhílis dár Straitéis Aontas Slándála AE atá le teacht an t-athbhreithniú ar an Treoir um Chórais Líonra agus Faisnéise a sholáthróidh cur chuige comhordaithe agus cothrománach AE maidir le dúshláin slándála”.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Chuir an ghéarchéim coronavirus béim ar a thábhachtaí agus atá sé athléimneacht ár mbonneagair líonra a chinntiú, go háirithe in earnálacha íogaire amhail sláinte. Is deis é an comhairliúchán seo do gheallsealbhóirí an Coimisiún a chur ar an eolas faoi staid ullmhachta cibearshlándála cuideachtaí agus eagraíochtaí agus bealaí a mholadh chun é a fheabhsú tuilleadh. "

Ó glacadh é, tá an Treoir NIS Chinntigh sé go bhfuil ballstáit ullmhaithe níos fearr le haghaidh cibear-eachtraí agus gur mhéadaigh siad a gcomhoibriú tríd an Grúpa Comhoibriú NIS. Cuireann sé oibleagáid ar chuideachtaí a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha in earnálacha ríthábhachtacha, eadhon i bhfuinneamh, iompar, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, sláinte, soláthar agus dáileadh uisce agus bonneagar digiteach, chomh maith le príomhsholáthraithe seirbhíse digiteacha, mar innill chuardaigh, seirbhísí scamall-ríomhaireachta nó ar líne margaí, chun a gcórais teicneolaíochta faisnéise a chosaint agus mór-eachtraí cibearshlándála a thuairisciú do na húdaráis náisiúnta.

Lorgaíonn an comhairliúchán, a bheidh oscailte go dtí an 2 Deireadh Fómhair 2020, tuairimí agus eispéiris ó na páirtithe leasmhara agus na saoránaigh leasmhara go léir. Tá tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha an AE chun inniúlachtaí cibearshlándála a neartú ar fáil anseo agus iontu seo ceisteanna & freagraí, agus tá tuilleadh faisnéise faoi obair Ghrúpa Comhoibrithe NIS anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending