Ceangail le linn

EU

Níl aon áit ag ‘Tionscnamh Líonraí Glan’ Riarachán Trump i mbeartas teileachumarsáide na hEorpa

foilsithe

on

Fógraíodh i lúnasa 2020 Féachann an Rúnaí Stáit Mike Pompeo, an Tionscnamh Glan Líonraí, mar a thugtar air, leis na Stáit Aontaithe a dhíchúpláil ó threalamh teileachumarsáide na Síne agus teicneolaíocht cumarsáide soghluaiste, lena n-áirítear aipeanna soghluaiste. Cuimsíonn sé freastalaithe sonraí agus bonneagar líonra tarchurtha cosúil le cáblaí faoin bhfarraige - scríobh Simon Lacey.

Simon Lacey

Simon Lacey

Ar a aghaidh, d’fhéadfadh sé gur dealraitheach gur cur chuige cuimsitheach é an tionscnamh maidir le slándáil líonra a fhéachann le gan aon chuid den gheilleagar digiteach a fhágáil gan teagmháil. Ach cé go maíonn sé go bhfuil sé bunaithe ar “chaighdeáin iontaobhais dhigitigh a nglactar leo go hidirnáisiúnta”, níor dearbhaíodh an t-éileamh seo riamh ó fógraíodh an tionscnamh.

Dá mbeadh an tionscnamh bunaithe, i ndáiríre, ar chaighdeáin idirnáisiúnta, ní fhéadfadh sé idirdhealú chomh follasach sin a dhéanamh i gcoinne trealaimh agus teicneolaíochta ó thír amháin: an tSín. Chaithfeadh aon chaighdeán iontaobhais dhigitigh a nglactar leis go hidirnáisiúnta a bheith bunaithe ar chomhthoil éigin, agus is é an comhdhearcadh domhanda i measc saineolaithe cibearshlándála nach ndéanann bearta atá bunaithe ar chur chuige simplí “bratach tionscnaimh” aon rud chun slándáil líonra a fheabhsú. Mar shaineolaí amháin, Maria Farrell, Mhínigh “Ní hionann sonraí [an Tionscnaimh] go han-mhaith [agus] ní labhraíonn siad le tuiscint mhaith ar an gcaoi a bhfeidhmíonn líonraí”.

Is cosúil freisin go bhfuil cur chuige an Riaracháin contrártha le cur chuige earnáil teicneolaíochta Mheiriceá féin. In 2011, d’eisigh Comhairle Tionscail Teicneolaíochta Faisnéise (ITI), grúpa trádála a aontaíonn cuideachtaí crua-earraí agus bogearraí na SA a cuid Prionsabail Cibearshlándála don Tionscal agus don Rialtas. Cuireann an doiciméad seo 12 phrionsabal in iúl a “fhéachann le lionsa úsáideach agus tábhachtach a sholáthar trínar cheart féachaint ar aon iarrachtaí chun an chibearshlándáil a fheabhsú”.

Deir Prionsabal Uimh. 2 “go gcaithfidh [iarrachtaí] chun an chibearshlándáil a fheabhsú nádúr gan teorainn, idirnasctha agus domhanda thimpeallacht chibear an lae inniu a léiriú i gceart”. Leanann ITI ar aghaidh ag míniú go bhfeabhsóidh beartais a chomhlíonann an prionsabal seo idir-inoibritheacht an bhonneagair dhigitigh trína dhéanamh níos éasca cleachtais agus teicneolaíochtaí slándála a ailíniú thar theorainneacha, agus trádáil idirnáisiúnta i dtáirgí agus seirbhísí cibearshlándála a éascú ar fud iliomad margaí.

Suimiúil go leor, tagraíonn an ITI freisin do Chomhaontú na hEagraíochta Trádála Domhanda maidir le Bacainní Teicniúla ar Thrádáil, a thugann sé faoi deara “glaonna ar neamh-idirdhealú in ullmhú, glacadh agus cur i bhfeidhm rialachán teicniúil, caighdeáin, [agus] constaicí neamhriachtanacha ar thrádáil a sheachaint” . Is é tionscnamh an Líonra Glan mar atá curtha le chéile faoi láthair frith-thráchtas beacht na bprionsabal seo.

Tá sé i gcodarsnacht mhór freisin le ceann an Aontais Eorpaigh, príomhpháirtí trádála de chuid na SA agus comhghuaillíocht geo-pholaitiúil. Go luath i 2020, d’fhógair an AE “bosca uirlisí 5G” chun rialtóirí a threorú ar conas líonraí cumarsáide 5G a dhaingniú agus iad á seoladh. Trí ghlacadh leis an mbosca uirlisí 5G, tá Ballstáit an AE tiomanta “dul ar aghaidh ar bhealach comhpháirteach bunaithe ar mheasúnú oibiachtúil ar rioscaí aitheanta agus bearta maolaithe comhréireacha.”

Iarrann bosca uirlisí 5G an AE ar bhallstáit ceanglais slándála do líonraí soghluaiste a neartú, próifíl riosca soláthraithe a mheas bunaithe ar fhorais slándála agus critéir oibiachtúla amháin, agus a chinntiú go bhfuil iolrachas sláintiúil soláthraithe iomaíocha san éiceachóras 5G trína cheangal ar oibreoirí tá straitéis iomchuí ildhíoltóra acu (ie go bhfaigheann siad trealamh agus teicneolaíochtaí ó dhá dhíoltóir ar a laghad agus go hidéalach trí dhíoltóir nó níos mó).

Tá imní an AE faoi shlándáil líonra 5G bunaithe ar an ról ríthábhachtach atá ag líonraí cumarsáide agus sonraí i ngeilleagair nua-aimseartha. Áit ar bith a éilíonn sonraíochtaí an AE go ndéanfar díoltóirí trealaimh atá lonnaithe sa tSín a chanadh agus a thoirmeasc go treallach agus go idirdhealaitheach.

Cur chuige níos fearr maidir le líonraí agus trealamh 5G a fháil is ea an ceann a d’fhorbair an tionscal domhanda féin. Tá an Scéim Dearbhaithe Slándála Trealamh Líonra Chruthaigh GSMA (NESAS), eagraíocht tionscail a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 750 oibreoir líonra soghluaiste ar fud an domhain; agus le 3GPP, scáth-eagraíocht de sheacht n-eagraíocht a leagann síos caighdeáin, a fhorbraíonn prótacail do theileachumarsáid soghluaiste.

Cuireann NESAS in iúl go leor de na ceanglais slándála a nglactar leo go hidirnáisiúnta nach mór do dhíoltóirí trealaimh líonra a chomhlíonadh, agus leagann sé treoirphlean amach chun comhlíonadh cheanglais ISO a fhíorú go neamhspleách. Níl aon fhoráil ann chun táirge a eisiamh ach toisc gur tharla go raibh ceanncheathrú ag an gcuideachta a rinne é i dtír nach bhfuil i bhfabhar le brainse feidhmiúcháin na Stát Aontaithe, nó le baill áirithe den Chomhdháil.

Is é tionscnamh an Líonra Glan a dhéanann é i ndáiríre níos lú is dóigh go nglacfaidh na Stáit Aontaithe aon cheann de na céimeanna atá éifeachtach go soiléir a d’fhéadfadh sé a ghlacadh chun slándáil líonra a fheabhsú. Éilíonn na céimeanna seo cur chuige ilpháirtithe leasmhara agus rannpháirtíocht ghníomhach gach imreoir éiceachórais - lena n-áirítear díoltóirí trealaimh, oibreoirí, rialtóirí, gnóthais, agus fiú úsáideoirí aonair.

Mar thráchtaire David Morris curtha in iúl freisin, tá an baol ann go mbainfeadh an cur chuige aontaobhach reatha atá á shaothrú ag riarachán Trump an bonn a bhaint den chomhar idirnáisiúnta agus an córas bunaithe ar rialacha maidir le comhar trádála idirnáisiúnta a thréigean na Stáit Aontaithe go traidisiúnta a thréigean. Is droch-smaoineamh é seo, is fearr a chuirtear ar ais go dtí an carn bruscar staire é agus cuir chuige níos comhoibríche agus níos éifeachtaí ina ionad a chuirfidh go mór le slándáil líonraí cumarsáide an domhain.

* Is Léachtóir Sinsearach i dTrádáil Idirnáisiúnta in Ollscoil Adelaide an t-údar agus bhí sé ina Leas-Uachtarán ar Éascú Trádála agus Rochtain ar an Margadh ag Huawei Technologies sa tSín.

Athrú aeráide

2030 Spriocphlean Aeráide: Iarrann an Coimisiún aiseolas tosaigh ar cheithre thogra reachtacha amach anseo

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a Mheasúnuithe Tionchair Inception ar cheithre phíosa lárnacha de reachtaíocht aeráide na hEorpa, atá le glacadh i Meitheamh 2021 chun Spriocphlean Aeráide 2030 a chur i bhfeidhm. Cuideoidh na ceithre thogra seo amach anseo le seachadadh a dhéanamh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an sprioc laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe de 55% ar a laghad a bhaint amach faoi ​​2030. Na Measúnuithe Tionchair Tosaithe ar an Córas Trádála Astuithe an AE, an Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí, an Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Rialáil Foraoiseachta agus Caighdeáin CO2 do charranna tá siad oscailte anois le haghaidh aiseolais ón bpobal ar feadh ceithre seachtaine, go dtí Déardaoin, 26 Samhain 2020. Leagann siad amach cineál agus scóip fhéideartha na n-athbhreithnithe do gach ceann de na hionstraimí beartais seo agus den anailís a dhéanfaidh an Coimisiún sna míonna amach romhainn. Leanfaidh an tréimhse aiseolais tosaigh seo in am trátha le Comhairliúcháin Phoiblí Oscailte eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tubaistí

Dlúthpháirtíocht an AE i ngníomh: € 56.7 milliún chun na Spáinne chun damáistí an DANA fíor-aimsire a dheisiú i bhfómhar 2019

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún Eorpach cúnamh dar luach € 56.7 milliún ón Ciste Dlúthpháirtíochta an AE (EUSF) chun na Spáinne tar éis na drochaimsire DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) agus tuilte i réigiúin Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha agus Andalucia i Meán Fómhair 2019 mar thoradh air.

Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh airgeadais costais éigeandála oibríochtaí téarnaimh agus cúnamh don daonra áitiúil a chumhdach go páirteach, lena n-áirítear deisiú agus athchóiriú príomh-bhonneagair uisce agus iompair mar aon le tacaíocht do shláinte agus oideachas. Is cuid de pacáiste cúnaimh de € 279m san iomlán dírithe chuig an bPortaingéil, an Spáinn, an Iodáil agus an Ostair a bhuail tubaistí nádúrtha in 2019. Bhí € 5.6m faighte cheana féin ag an Spáinn in réamhíocaíocht.

Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira: “Cibé an tubaiste nádúrtha nó mór-éigeandáil sláinte é, tá Ciste Dlúthpháirtíochta an AE ann i gcónaí chun faoiseamh a sholáthar dóibh siúd atá ag fulaingt. Seo croílár na dlúthpháirtíochta Eorpaí. "

Tá Ciste Dlúthpháirtíochta an AE ar cheann de phríomhionstraimí an AE maidir le téarnamh ó thubaiste agus, mar chuid de fhreagra comhordaithe an AE ar an éigeandáil coronavirus, leathnaíodh a raon feidhme le déanaí chun clúdach a dhéanamh móréigeandálaí sláinte. Go dtí seo, fuair an Spáinn tacaíocht ón EUSF do chúig thubaiste nádúrtha, arbh fhiú níos mó ná € 90m iad. Tá tuilleadh faisnéise faoin EUSF ar fáil ar an scéal sonraí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Feidhmíonn fórsa rothlach muirí nua san Iorua

foilsithe

on

Tá thart ar 350 muiríne agus mairnéalach den 3ú Cathlán, an 6ú Reisimint Mara, imlonnaithe chun na hIorua le haghaidh imscaradh oiliúna dhá mhí. Is iad muirí agus mairnéalaigh an 'Cathlán Teufelhunden' an chéad imscaradh rothlach eile de Fhórsa Rothlach Mara-na hEorpa. Tar éis tréimhse coraintín ag a suíomh oiliúna san Iorua, chun an riosca a bhaineann le nochtadh agus tarchur COVID a mhaolú, seolfaidh na muiríne oiliúint déthaobhach cogaíochta artach, feabhsóidh siad idir-inoibritheacht, agus neartóidh siad cumais chosanta taobh le comhghuaillithe na hIorua.

Is é seo an chéad rothlú d’imscaradh MRF-E is giorra, a d’fhógair an Cór Mara i mí Lúnasa 2020. Déanfar imscaradh Fórsa Rothlach Mara-na hEorpa a shioncronú le hoiliúint artach Fhórsaí Armtha na hIorua agus ligfidh sé do sholúbthacht oibríochta méadaithe don Chór Mara.

“Tugann an Iorua deiseanna dúshlánacha tír-raon agus oiliúna uathúla chun ár scileanna aimsir fhuar agus cogaíochta sléibhe a fheabhsú, rud a chuireann ar chumas ár bhfórsa troid agus buachan i ndálaí artacha,” a dúirt an Leifteanant-Chòirneal Ryan Gordinier, ceannasaí an 3ú Cathlán, an 6ú Reisimint Mara. “Tá‘ Cathlán Teufelhunden ’ag tnúth le leanúint lenár gcaidreamh stairiúil agus lenár gcomhghuaillíocht le míleata na hIorua a neartú."

Le linn a n-imscartha, glacfaidh an MRF-E nua páirt i gcogaíocht fuar-aimsire agus in oiliúint marthanais, faoi stiúir teagascóirí Arm na hIorua; páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla oiliúna allamuigh i ndálaí garbh, artacha in éineacht le comhghuaillithe Arm na hIorua; agus páirt a ghlacadh in Exercise Reindeer II, mórchleachtadh allamuigh faoi cheannas Arm na hIorua i dtuaisceart na hIorua.

Táthar ag súil go n-oibreoidh Fórsa Rothlach na Mara-Eoraip 21.1 san Iorua arís agus arís eile sa bhliain atá romhainn, agus beidh rothlú leantach níos mó sceidealta go luath i 2021. Tá sé beartaithe ag Fórsa Rothlach na Mara cleachtaí éagsúla a dhéanamh taobh le fórsaí gaolmhara le haghaidh neamh-inoibritheachta agus oiliúna artach leanúnach.

Lean Fórsaí Chór Mara na SA san Eoraip agus san Afraic:

anseo

anseo

anseo

anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending