Ceangail le linn

coróinvíreas

An bhfuil an dara tonn de COVID-19 sa Rúis i ndáiríre?

foilsithe

on

Níl an staidreamh úr maidir le fás cásanna nua COVID-19 sa Rúis mórán spreagúil ach brónach. Den chéad uair ó ráig na paindéime sháraigh líon na n-ionfhabhtaithe a braitheadh ​​le linn na 24 uair an chloig seo caite 14.000 cás, scríobhann Alex Ivanov. Comhfhreagraí Moscó.

De réir na sonraí oifigiúla, le lá anuas, braitheadh ​​14,231 cás nua de coronavirus sa Rúis, agus cláraíodh níos mó ná 1.3 milliún cás sa tír, a tuairiscíodh sa cheanncheathrú Oibriúcháin chun leathadh an chró-víris a chomhrac. Cláraíodh an líon is mó cásanna in aghaidh an lae i Moscó - 4573, St Petersburg - 602, réigiún Moscó - 429.

San iomlán, sainaithníodh 1,340,409 othar víreas-dearfach i 85 réigiún, agus mhéadaigh líon na n-othar a gnóthaíodh go 1,039,705, agus leigheasadh 7,920 duine díobh le 24 uair an chloig anuas. Freisin, taifeadadh 239 cás marfach i rith an lae. Le linn na tréimhse iomláine sa Rúis, fuair 23,205 duine bás ó coronavirus. Ar an oíche roimh an 13 Deireadh Fómhair, ba é 13,868 líon na gcásanna dearbhaithe de coronavirus in aghaidh an lae. Mar sin, tháinig méadú 363 ar líon na gcásanna nua in aghaidh an lae.

Is cosúil anois gur athraigh méara Moscó Sergei Sobyanin, ar eol dó labhairt go drogallach faoi bhearta sriantacha nua chomh maith leis an bhféidearthacht go mbeadh an dara tonn den phaindéim ann, a loighic maidir leis an bhfadhb a láimhseáil. Bhíothas ag súil go leor gur dhearbhaigh sé saoire coicíse ag scoileanna ag tús mhí Dheireadh Fómhair. Iarradh go diongbháilte ar dhaoine scothaosta 65 bliana d’aois agus níos sine filleadh ar ghlasáil agus gan a dtithe a fhágáil gan géarghá.

Mhéadaigh patróil na bPóilíní agus an Gharda Náisiúnta a ngníomhaíocht maidir le breathnú ar an réimeas caitheamh masc in iompar poiblí agus in áiteanna eile cosúil le páirceanna, siopaí.

Éilíonn an ceann deireanach de na bearta fógartha go ndéanfaidh leanaí scoile ó rang 5 go 11 staidéar ar an modh ar líne, gan freastal ar scoileanna. Cé go rachaidh mic léinn suas go dtí an 5ú grád chuig scoileanna.

Níl a lán tuismitheoirí chomh maith le múinteoirí sásta leis an rialachán nua seo. Ag breithiúnas ó thorthaí na pobalbhreithe, níl muinín ag níos mó ná 60% de thuismitheoirí agus de mhúinteoirí in éifeachtacht an oideachais ar líne.

D'ordaigh údaráis Moscó freisin do chuideachtaí príobháideacha 30% dá bhfoireann a sheoladh chun obair sa bhaile agus tá fonn orthu smacht a fháil ar an mbeart seo, ag rá go bhfuil sé “éigeantach agus sealadach”.

Ag an am céanna léiríonn figiúirí oifigiúla go ndearnadh timpeall 52 milliún tástáil Covid-19 sa Rúis (níos mó ná 1/3 de dhaonra na Rúise). Ach mar gheall ar ardú suntasach cásanna nua, tá laghdú mór tagtha ar chumas institiúidí leighis othair a fháil.

Mar sin féin spreagtar dochtúirí le tuairiscí ar thabhairt isteach nua na vacsaíne, a fógraíodh go forleathan cheana féin.

Tá eipidéimeolaithe sa Rúis an-aireach le tuar go sroichfidh siad an plato paindéimeach, ach deir siad go bhféadfadh sé tarlú i gceann míosa.

coróinvíreas

EAPM: Níl aon ‘tuirse paindéimeach’ leis an gComhghuaillíocht, agus tá an nuachtlitir ar fáil!

foilsithe

on

Tráthnóna maith, comhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh an nuashonrú deireanach de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) i mí Dheireadh Fómhair. Tá súil againn go bhfuil sibh go léir ag tnúth leis an Oíche Shamhna is fearr is féidir leat taitneamh a bhaint as faoi na cúinsí atá ann faoi láthair, mar sin de leis an nuacht, scríobhann EAPM Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan.

Nuachtlitir, agus gan aon tuirse paindéimeach EAPM

Mar a fheicfidh tú ón nuashonrú thíos, tugtar ‘tuirse paindéimeach’ ar frustrachas agus imní faoi shrianta coronavirus - níl a leithéid de thuirse ar thaobh EAPM, mar a fheicfidh tú ónár gcuid oibre leanúnach atá leagtha amach inár nuachtlitir , ar fáil anseo, chomh maith lenár gcuid oibre atá le teacht ar Phlean Ailse Beating an AE agus ar Spás Sonraí Sláinte an AE, chomh maith lenár rannpháirtíocht leis na hinstitiúidí.

AE chun aistriú othar COVID-19 idir tíortha a mhaoiniú

Maoineoidh an tAontas Eorpach aistriú othar thar theorainneacha laistigh den bhloc chun cosc ​​a chur ar ospidéil dul faoi léigear de réir mar a théann ionfhabhtuithe COVID-19 agus ospidéil chun spice ar an mór-roinn.

Tar éis físchomhdháil de cheannairí an AE chun an ghéarchéim sláinte a phlé Déardaoin (29 Deireadh Fómhair), dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen gur chuir feidhmeannas an AE € 220 milliún ($ 260m) ar fáil chun othair COVID-19 a bhogadh thar theorainneacha. “Sáróidh scaipeadh an víris ár gcórais chúram sláinte mura ngníomhóimid go práinneach,” a dúirt sí.

Ag an gcruinniú, d’aontaigh ceannairí comhordú níos fearr a dhéanamh ar iarrachtaí chun an víreas a chomhrac toisc gur sháraigh ionfhabhtuithe san Eoraip 10 milliún, rud a fhágann gurb é an mór-roinn croílár na paindéime arís. Ba mhaith le tíortha an AE rannáin a sheachaint a chuir bac ar an mbloc 27 náisiún ag tús na paindéime, nuair a chuaigh náisiúin i dteagmháil lena chéile chun trealamh míochaine gann a cheannach.

Aontaíonn EPSCO

Tar éis an chruinnithe Déardaoin, tá airí sláinte ag teacht le chéile inniu (30 Deireadh Fómhair) faoi chúinsí atá ag éirí níos drámatúla agus faoi bhrú, de réir mar a bhíonn scaipeadh an coronavirus ag teacht salach ar bhearta an rialtais san Iodáil agus sa Ghearmáin.

Beidh EAPM ag leanúint go dlúth le hobair agus torthaí chomhairle EPSCO, chomh maith le saincheisteanna a bhaineann le príomhréimsí beartais, mar hPléann airí sláinte conas is fearr comhordú a dhéanamh de réir mar a fhilleann tíortha ar fhoirm amháin nó foirm eile de ghlasáil.

Ar an Déardaoin, d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen pacáiste beart chun cabhrú, a bhí idir chomhordú ar thástáil agus foirm aimsithe paisinéirí ar fud na hEorpa chomh maith le leathnú lánaí glasa.

Tuirse paindéimeach

Tá sé dosheachanta, b’fhéidir, tar éis beagnach ocht mí de shrianta agus glasáil, agus iallach a chur ar shaol daoine ar fud an domhain athrú d’fhonn dul i ngleic leis an bpaindéim, go gcuirfeadh frustrachas agus tuirse leis an status quo tiocfaidh sé chun tosaigh. Le seachtainí beaga anuas, tá go leor tíortha ag tuairisciú méadú ar ‘thuirse paindéimeach’ - tá daoine ag mothú go bhfuil siad díograiseach faoi iompraíochtaí molta a leanúint chun iad féin agus daoine eile a chosaint ar an víreas.

Is dúshlán méadaitheach é bealaí éifeachtacha a aimsiú chun dul i ngleic leis an tuirse seo agus faireachas an phobail a athbheochan de réir mar a leanann an ghéarchéim ar aghaidh. Forbraíonn tuirse paindéimeach de réir a chéile le himeacht ama agus bíonn tionchar ag an timpeallacht chultúrtha, shóisialta, struchtúrtha agus reachtach air.

Cheangail saineolaithe ardleibhéil sláinte poiblí ó níos mó ná 30 tír agus go leor eagraíochtaí comhpháirtíochta ó réigiún Eorpach na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) go cianda chun bunchúiseanna an fheiniméan seo a chuardach le chéile agus eispéiris agus pleananna náisiúnta a roinnt.

Ar iarratas ó bhallstáit na hEorpa, d’fhorbair WHO / an Eoraip creat de mholtaí beartais chun rialtais a threorú maidir le straitéisí náisiúnta agus fo-náisiúnta a phleanáil agus a chur i bhfeidhm chun tacaíocht an phobail do bhearta coiscthe COVID-19 a neartú.

Tá 4 phríomhstraitéis ann:

  • Daoine a thuiscint: Fianaise a bhailiú agus a úsáid le haghaidh beartas, idirghabhálacha agus cumarsáide spriocdhírithe, oiriúnaithe agus éifeachtacha.

  • Dul i dteagmháil le daoine mar chuid den réiteach.

  • Cuidigh le daoine riosca a laghdú agus na rudaí a fhágann go bhfuil siad sásta a dhéanamh.Aitheantas agus aghaidh a thabhairt ar an gcruatan a bhíonn ag daoine, agus an tionchar as cuimse a bhí ag an bpaindéim ar a saol.

Ag a gcruinniú mullaigh Déardaoin, gheall ceannairí an AE comhoibriú a chur chun cinn i ngach gné dá gcomhrac i gcoinne an choróivíreas - trí theorainneacha a choinneáil oscailte, tástáil agus rianú teagmhála a fheabhsú, monatóireacht a dhéanamh ar acmhainn cúraim chriticiúil agus pleananna a fhorbairt chun vacsaíní a mhonarú agus a dháileadh go tapa. .

Dúirt Príomhaire na hÍsiltíre, Mark Rutte: “Tá cásanna éagsúla againn i dtíortha an AE agus mar sin tá sé go maith go bhfuil láimhseáil beart i lámha na mballstát, ach ar ndóigh caithfimid comhordú a dhéanamh."

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel: “Tá cur chuige comhordaithe Eorpach thar a bheith tábhachtach, go háirithe don Ghearmáin mar thír i lár na hEorpa, tá sé tábhachtach go bhfanfaidh na teorainneacha oscailte."

Dúirt Príomhaire na hIodáile Giuseppe Conte: “Tá comhordú dlúth idir rialtais agus an Coimisiún Eorpach riachtanach chun freagairt go tapa agus go héifeachtach don tonn nua de COVID-19. Caithfidh an freagra sláinte dul lámh ar láimh leis an bhfreagra eacnamaíoch. Ní dhéanfaidh ach Eoraip aontaithe an ghéarchéim a shárú. "

Agus sin uile don tseachtain seo agus do mhí Dheireadh Fómhair ar fad, nach bhfuil an bhliain ag eitilt thart, in ainneoin na strusanna agus na dtréimhsí uile atá ag COVID-19? I mí na Samhna, beidh dhá alt acadúla ag EAPM ag teacht, ag tabhairt aghaidh ar dhá ábhar ó údar ilpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear alt ar theiripe géinteiripe chomh maith le ceann ar Alzheimer agus néaltrú gaolmhar.

Seo nasc chuig ár nuachtlitir arís - déan iarracht deireadh seachtaine taitneamhach Oíche Shamhna a bheith agat, fan slán agus folláin, féach leat an tseachtain seo chugainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Chuir an Bhreatain brú ar ghlasáin ghlas na Fraince agus na Gearmáine a leanúint de réir mar a tháinig ardú ar rátaí COVID

foilsithe

on

Dhiúltaigh an Bhreatain brú Déardaoin (29 Deireadh Fómhair) an dara frithdhúnadh ar fud na tíre a fhorchur tar éis don Fhrainc agus don Ghearmáin srianta scuabtha ar an saol sóisialta a ordú go mbeadh borradh in ionfhabhtuithe coronavirus a chuir brú ar sheirbhísí sláinte a dteorainneacha, scríobh agus .

Go dtí seo rinne rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson iarracht frithdhúnadh ar fud na tíre a sheachaint, ag roghnú ina ionad sin córas srathach rialuithe áitiúla a bhfuil sé d’aidhm aige bearta a dhéanamh níos doichte sna réigiúin atá buailte agus ag fágáil daoine eile níos lú srianta.

Chuir staidéar nua a rinne Imperial College i Londain béim ar an staid chorrach atá os comhair na Breataine, an tír leis an líon is mó básanna coronavirus san Eoraip, ag taispeáint cásanna i Sasana ag dúbailt gach naoi lá.

Dúirt Steven Riley, údar an staidéir, gur cheart don rialtas cinneadh a dhéanamh go gasta an raibh sé ag iarraidh an Fhrainc agus an Ghearmáin a leanúint.

“Agus is túisce is fearr iad seo,” a dúirt Riley, ollamh le dinimic galar tógálach, leis an BBC.

Dúirt an tAire Tithíochta Robert Jenrick, áfach, nár cheap sé go raibh sé dosheachanta go leanfadh an RA an Fhrainc agus an Ghearmáin agus srianta á gcur i bhfeidhm aici ar fud na tíre.

“Is é breithiúnas an rialtais inniu nach bhfuil frithdhúnadh náisiúnta oiriúnach, go ndéanfadh sé níos mó dochair ná maith,” a dúirt sé le Times Radio.

Chuaigh geilleagair na hEorpa isteach sa chúlú is doimhne a rinne na glas-ghlasáin a gearradh ag tús na géarchéime i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin agus tá na srianta is déanaí tar éis na comharthaí téarnaimh a fheictear i rith an tsamhraidh a bhaint amach.

Tháinig margaí airgeadais chun cinn go pointe áirithe Déardaoin tar éis díolachán brúidiúil an lá roimhe sin de réir mar a tháinig ionchas cúlú eacnamaíochta dúbailte chun solais níos soiléire.

Bhí éadóchas ar rialtais athdhéanamh glasáil an earraigh a sheachaint ach cuireadh iallach orthu bogadh de réir luas na n-ionfhabhtuithe nua agus ráta básmhaireachta ag méadú go seasta ar fud na mór-roinne.

Cé go bhfágfaidh frithdhúnadh na Fraince agus na Gearmáine scoileanna agus mórchuid na ngnólachtaí ar oscailt, cuireann siad srian mór ar an saol sóisialta trí bharraí, bialanna, phictiúrlanna agus a leithéid a dhúnadh agus cuireann siad teorainneacha dochta ar ghluaiseachtaí daoine.

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel, a thug aitheasc don pharlaimint Déardaoin, gur bhog a rialtas go gasta chun saoráidí dianchúraim a chosc.

“Táimid i staid dhrámatúil ag tús an tséasúir fhuar. Cuireann sé isteach orainn uile, gan eisceacht, ”a dúirt Merkel le teach parlaiminte íochtarach Bundestag, ag cur leis go raibh srianta nua chun teagmháil shóisialta a laghdú“ riachtanach agus comhréireach ”.

Thug sí foláireamh, áfach, faoi mhíonna deacra atá amach romhainn agus dúirt sí: “Beidh an geimhreadh deacair.”

Tar éis cáineadh trom a dhéanamh ar easpa comhordaithe agus pleanála i gcéim tosaigh na géarchéime, tá sé mar aidhm ag ceannairí an Aontais Eorpaigh dul chun cinn a dhéanamh ar straitéisí comónta tástála agus vacsaínithe ag físchomhdháil Déardaoin.

Chuir an borradh is déanaí i gcásanna nua an Eoraip ar ais i gcroílár na paindéime domhanda, a chonaic níos mó ná 44 milliún ionfhabhtú agus 1.1 milliún bás ar fud an domhain go dtí seo.

De réir figiúirí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte an tseachtain seo, bhí beagnach leath na n-ionfhabhtuithe domhanda nua sa réigiún sna seacht lá roimhe sin.

Tá borradh tagtha faoi na Stáit Aontaithe freisin i gcásanna nua coronavirus sa tréimhse roimh thoghchán uachtaránachta na seachtaine seo chugainn, agus tuairiscíodh níos mó ná 80,000 cás nua agus 1,000 bás Dé Céadaoin.

I gcodarsnacht leis sin, tá go leor tíortha san Áise tar éis rialuithe a mhaolú de réir mar a tugadh an galar faoi smacht, le Singeapór ag fógairt go n-éascódh sé srianta do chuairteoirí ó mhórthír na Síne agus stát Victoria na hAstráile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí cultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le micrea-chuideachtaí agus cuideachtaí beaga atá gníomhach san earnáil chultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Ceadaíodh an beart faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sé á chómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. Glacfar liosta de na costais a thabhaigh na cuideachtaí seo in 2019 mar phointe tagartha chun an méid cúnaimh in aghaidh an ghnóthais a ríomh, a d’fhéadfadh a bheith idir € 10,000 agus € 200,000.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta a bhí le déanamh ag rialtas na Gréige chun leathadh an víris a theorannú agus leanúnachas a ngníomhaíochta eacnamaíochta a chinntiú. Cuideoidh an beart le cuideachtaí imeachtaí cultúrtha a eagrú a chuireann sócmhainní cultúrtha chathair na hAithne chun cinn. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na Gréige ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta mar a fhoráiltear leis an gCreat Sealadach; agus (ii) deonófar í tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59033 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending