Ceangail le linn

EU

Astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú: Glacann an Coimisiún Straitéis Meatáin an AE mar chuid de Bheart Glas na hEorpa

foilsithe

on

Chuir an Coimisiún Eorpach straitéis AE i láthair inniu (14 Deireadh Fómhair) chun astaíochtaí meatáin a laghdú. Is é meatán an dara ranníocóir is mó le hathrú aeráide, tar éis dé-ocsaíd charbóin. Is truailleán aeir láidir é freisin a chruthaíonn fadhbanna sláinte tromchúiseacha. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach dul i ngleic le hastaíochtaí meatáin chun ár spriocanna aeráide 2030 agus sprioc neodracht aeráide 2050 a bhaint amach, chomh maith le rannchuidiú le huaillmhian truaillithe nialas an Choimisiúin.

Leagtar amach sa straitéis seo bearta chun astaíochtaí meatáin a laghdú san Eoraip agus go hidirnáisiúnta. Cuireann sé gníomhartha reachtacha agus neamhreachtacha i láthair sna hearnálacha fuinnimh, talmhaíochta agus dramhaíola, arb ionann iad agus thart ar 95% d’astaíochtaí meatáin a bhaineann le gníomhaíocht dhaonna ar fud an domhain. Oibreoidh an Coimisiún le comhpháirtithe idirnáisiúnta an AE agus leis an tionscal chun laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach feadh an tslabhra soláthair.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Deal Glas Frans Timmermans: “Le bheith ar an gcéad mhór-roinn neodrach ó thaobh na haeráide de, beidh ar an Aontas Eorpach gach gás ceaptha teasa a ghearradh. Is é meatán an dara gás ceaptha teasa is cumhachtaí agus cúis thábhachtach le truailliú aeir. Cinntíonn ár straitéis meatáin laghduithe ar astaíochtaí i ngach earnáil, go háirithe talmhaíocht, fuinneamh agus dramhaíl. Cruthaíonn sé deiseanna freisin do cheantair thuaithe bithghás a tháirgeadh ó dhramhaíl. Cuirfidh teicneolaíocht satailíte an Aontais Eorpaigh ar ár gcumas monatóireacht dhlúth a dhéanamh ar astaíochtaí agus cuidiú le caighdeáin idirnáisiúnta a ardú. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Ghlacamar inniu lenár gcéad straitéis chun dul i ngleic le hastaíochtaí meatáin ó 1996. Cé go bhfuil ról le himirt ag na hearnálacha fuinnimh, talmhaíochta agus dramhaíola go léir, is é fuinneamh an áit is féidir astaíochtaí a ghearradh is gasta leis na costais is lú. Beidh an Eoraip chun tosaigh, ach ní féidir linn é sin a dhéanamh linn féin. Caithfimid oibriú lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí meatáin an fhuinnimh a allmhairímid. "

Ceann de na tosaíochtaí faoin straitéis is ea tomhas agus tuairisciú astaíochtaí meatáin a fheabhsú. Athraíonn leibhéal na monatóireachta faoi láthair idir earnálacha agus ballstáit agus ar fud an phobail idirnáisiúnta. Chomh maith le bearta ar leibhéal an AE chun caighdeáin tomhais, fíoraithe agus tuairiscithe a mhéadú, tacóidh an Coimisiún le réadlann astaíochtaí meatáin idirnáisiúnta a bhunú i gcomhpháirtíocht le Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe, leis an gComhrialtas Aeráide agus Aer Glan agus leis an nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh.

Feabhsóidh clár satailíte Copernicus an AE faireachas agus cuideoidh sé le sár-astaitheoirí domhanda a bhrath agus sceitheanna móra meatáin a aithint. Chun astaíochtaí meatáin san earnáil fuinnimh a laghdú, molfar oibleagáid chun braiteadh agus deisiú sceitheanna i mbonneagar gáis a fheabhsú agus breithneofar reachtaíocht chun gnáthchleachtais braite agus aerála a thoirmeasc. Rachaidh an Coimisiún i mbun idirphlé lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta agus fiosróidh sé caighdeáin, spriocanna nó dreasachtaí féideartha d’allmhairí fuinnimh chuig an AE, agus na huirlisí chun iad a fhorfheidhmiú.

Feabhsóidh an Coimisiún tuairisciú ar astaíochtaí ó thalmhaíocht trí bhailiú sonraí níos fearr, agus cuirfidh sé deiseanna chun astaíochtaí a laghdú le tacaíocht ón gComhbheartas Talmhaíochta. Beidh an príomhfhócas ar chomhroinnt dea-chleachtais do theicneolaíochtaí nuálacha laghdaithe meatáin, aistí bia ainmhithe agus bainistíocht pórúcháin. Cuideoidh taighde spriocdhírithe ar theicneolaíocht, réitigh bunaithe ar an dúlra agus aistriú aiste bia freisin.

Is féidir sruthanna dramhaíola agus iarmhar orgánacha daonna agus talmhaíochta neamh-in-athchúrsáilte a úsáid chun bithghás, bith-ábhair agus bithcheimiceáin a tháirgeadh. Féadann sé seo sruthanna ioncaim breise a ghiniúint i gceantair thuaithe agus astaíochtaí meatáin a sheachaint ag an am céanna. Mar sin tabharfar spreagadh breise do bhailiú na dtáirgí dramhaíola seo. San earnáil dramhaíola, breithneoidh an Coimisiún tuilleadh gníomhaíochta chun bainistíocht an gháis líonta talún a fheabhsú, leas a bhaint as a acmhainneacht le haghaidh úsáide fuinnimh agus astaíochtaí a laghdú, agus athbhreithneoidh sé an reachtaíocht ábhartha maidir le líonadh talún in 2024. Tá sé ríthábhachtach diúscairt dramhaíola in-bhithmhillte i líonadh talún a íoslaghdú chun foirmiú meatáin a sheachaint. Breithneoidh an Coimisiún freisin tuilleadh taighde ar dhramhaíl a mholadh do theicneolaíochtaí bithmheatáin.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú freisin ar an Rialachán um Chomhroinnt Iarrachtaí agus breithneoidh sé raon feidhme na Treorach um Astuithe Tionscail a leathnú chun earnálacha astaíochtaí meatáin nach bhfuil san áireamh ina raon feidhme a chumhdach.

cúlra

Ar leibhéal móilíneach, tá meatán níos cumhachtaí ná dé-ocsaíd charbóin. Cuireann sé le foirmiú ózóin trópaisféarach, agus is truailleán aeir láidir é a chruthaíonn fadhbanna sláinte tromchúiseacha. Ag deireadh a shaolré, athraítear meatán go dé-ocsaíd charbóin agus gal uisce, ag cur tuilleadh leis an athrú aeráide. Dá bhrí sin, laghdaíonn astuithe meatáin a laghdú moilliú a dhéanamh ar athrú aeráide agus cáilíocht an aeir a fheabhsú.

Ba é tátal an Mheasúnaithe Tionchair do Spriocphlean Aeráide 2030 an AE go mbeadh iarracht luathaithe ag teastáil chun dul i ngleic le hastaíochtaí meatáin chun an leibhéal uaillmhéine do laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a mhéadú go 55% ar a laghad faoi 2030. Cé go dtáirgeann an AE 5% d’astaíochtaí meatáin dhomhanda sa bhaile, spreagfaidh sé gníomhaíocht idirnáisiúnta mar an t-allmhaireoir fuinnimh domhanda is mó agus mar imreoir láidir sna hearnálacha talmhaíochta agus dramhaíola.

coróinvíreas

Chuir an Bhreatain brú ar ghlasáin ghlas na Fraince agus na Gearmáine a leanúint de réir mar a tháinig ardú ar rátaí COVID

foilsithe

on

Dhiúltaigh an Bhreatain brú Déardaoin (29 Deireadh Fómhair) an dara frithdhúnadh ar fud na tíre a fhorchur tar éis don Fhrainc agus don Ghearmáin srianta scuabtha ar an saol sóisialta a ordú go mbeadh borradh in ionfhabhtuithe coronavirus a chuir brú ar sheirbhísí sláinte a dteorainneacha, scríobh agus .

Go dtí seo rinne rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson iarracht frithdhúnadh ar fud na tíre a sheachaint, ag roghnú ina ionad sin córas srathach rialuithe áitiúla a bhfuil sé d’aidhm aige bearta a dhéanamh níos doichte sna réigiúin atá buailte agus ag fágáil daoine eile níos lú srianta.

Chuir staidéar nua a rinne Imperial College i Londain béim ar an staid chorrach atá os comhair na Breataine, an tír leis an líon is mó básanna coronavirus san Eoraip, ag taispeáint cásanna i Sasana ag dúbailt gach naoi lá.

Dúirt Steven Riley, údar an staidéir, gur cheart don rialtas cinneadh a dhéanamh go gasta an raibh sé ag iarraidh an Fhrainc agus an Ghearmáin a leanúint.

“Agus is túisce is fearr iad seo,” a dúirt Riley, ollamh le dinimic galar tógálach, leis an BBC.

Dúirt an tAire Tithíochta Robert Jenrick, áfach, nár cheap sé go raibh sé dosheachanta go leanfadh an RA an Fhrainc agus an Ghearmáin agus srianta á gcur i bhfeidhm aici ar fud na tíre.

“Is é breithiúnas an rialtais inniu nach bhfuil frithdhúnadh náisiúnta oiriúnach, go ndéanfadh sé níos mó dochair ná maith,” a dúirt sé le Times Radio.

Chuaigh geilleagair na hEorpa isteach sa chúlú is doimhne a rinne na glas-ghlasáin a gearradh ag tús na géarchéime i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin agus tá na srianta is déanaí tar éis na comharthaí téarnaimh a fheictear i rith an tsamhraidh a bhaint amach.

Tháinig margaí airgeadais chun cinn go pointe áirithe Déardaoin tar éis díolachán brúidiúil an lá roimhe sin de réir mar a tháinig ionchas cúlú eacnamaíochta dúbailte chun solais níos soiléire.

Bhí éadóchas ar rialtais athdhéanamh glasáil an earraigh a sheachaint ach cuireadh iallach orthu bogadh de réir luas na n-ionfhabhtuithe nua agus ráta básmhaireachta ag méadú go seasta ar fud na mór-roinne.

Cé go bhfágfaidh frithdhúnadh na Fraince agus na Gearmáine scoileanna agus mórchuid na ngnólachtaí ar oscailt, cuireann siad srian mór ar an saol sóisialta trí bharraí, bialanna, phictiúrlanna agus a leithéid a dhúnadh agus cuireann siad teorainneacha dochta ar ghluaiseachtaí daoine.

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel, a thug aitheasc don pharlaimint Déardaoin, gur bhog a rialtas go gasta chun saoráidí dianchúraim a chosc.

“Táimid i staid dhrámatúil ag tús an tséasúir fhuar. Cuireann sé isteach orainn uile, gan eisceacht, ”a dúirt Merkel le teach parlaiminte íochtarach Bundestag, ag cur leis go raibh srianta nua chun teagmháil shóisialta a laghdú“ riachtanach agus comhréireach ”.

Thug sí foláireamh, áfach, faoi mhíonna deacra atá amach romhainn agus dúirt sí: “Beidh an geimhreadh deacair.”

Tar éis cáineadh trom a dhéanamh ar easpa comhordaithe agus pleanála i gcéim tosaigh na géarchéime, tá sé mar aidhm ag ceannairí an Aontais Eorpaigh dul chun cinn a dhéanamh ar straitéisí comónta tástála agus vacsaínithe ag físchomhdháil Déardaoin.

Chuir an borradh is déanaí i gcásanna nua an Eoraip ar ais i gcroílár na paindéime domhanda, a chonaic níos mó ná 44 milliún ionfhabhtú agus 1.1 milliún bás ar fud an domhain go dtí seo.

De réir figiúirí ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte an tseachtain seo, bhí beagnach leath na n-ionfhabhtuithe domhanda nua sa réigiún sna seacht lá roimhe sin.

Tá borradh tagtha faoi na Stáit Aontaithe freisin i gcásanna nua coronavirus sa tréimhse roimh thoghchán uachtaránachta na seachtaine seo chugainn, agus tuairiscíodh níos mó ná 80,000 cás nua agus 1,000 bás Dé Céadaoin.

I gcodarsnacht leis sin, tá go leor tíortha san Áise tar éis rialuithe a mhaolú de réir mar a tugadh an galar faoi smacht, le Singeapór ag fógairt go n-éascódh sé srianta do chuairteoirí ó mhórthír na Síne agus stát Victoria na hAstráile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Formheasann an Coimisiún fadú scéim réitigh na Polainne do bhainc chomhar agus tráchtála bheaga

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú scéim réitigh na Polainne ar feadh dhá mhí dhéag go dtí an 29 Deireadh Fómhair 2021. Ceadaíodh an scéim i dtosach i nollaig 2016. Tá sé fada ceithre huaire, an uair dheireanach i aibreán 2020. Ní thugann an cúigiú fadú seo aon athruithe ar an scéim roimhe seo. Leanfaidh an beart de bheith ar fáil do bhainc chomhoibritheacha agus do bhainc thráchtála bheaga a bhfuil sócmhainní iomlána faoi bhun € 3 billiún acu, ach amháin má chuireann na húdaráis náisiúnta inniúla iad i rún.

Is é cuspóir na scéime obair údaráis réitigh na Polainne a éascú, má thagann cás nithiúil agus riachtanas chun cinn ina leith. Chinn an Coimisiún go raibh fadú na scéime ag teacht le rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an 2013 Cumarsáid Baincéireachta agus rialacha baincéireachta an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin sa clár cás faoin gcás SA.58389 a luaithe a bheidh aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí cultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le micrea-chuideachtaí agus cuideachtaí beaga atá gníomhach san earnáil chultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Ceadaíodh an beart faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sé á chómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. Glacfar liosta de na costais a thabhaigh na cuideachtaí seo in 2019 mar phointe tagartha chun an méid cúnaimh in aghaidh an ghnóthais a ríomh, a d’fhéadfadh a bheith idir € 10,000 agus € 200,000.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta a bhí le déanamh ag rialtas na Gréige chun leathadh an víris a theorannú agus leanúnachas a ngníomhaíochta eacnamaíochta a chinntiú. Cuideoidh an beart le cuideachtaí imeachtaí cultúrtha a eagrú a chuireann sócmhainní cultúrtha chathair na hAithne chun cinn. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na Gréige ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta mar a fhoráiltear leis an gCreat Sealadach; agus (ii) deonófar í tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59033 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending