Ceangail le linn

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Cás fóirdheontais Boeing: Deimhníonn an Eagraíocht Trádála Domhanda ceart an AE díoltas a dhéanamh ar $ 4 billiún d’allmhairí na SA

foilsithe

on

Lig an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) don AE taraifí a ardú ar luach suas le $ 4 billiún d’allmhairí ó na SA mar fhrithbheartaíocht maidir le fóirdheontais neamhdhleathacha leis an déantóir aerárthaí Meiriceánach, Boeing. Tógann an cinneadh ar thorthaí níos luaithe an WTO ag aithint go bhfuil fóirdheontais na SA do Boeing mídhleathach faoi dhlí an WTO.

Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Ligeann an cinneadh seo, a bhfuil súil leis le fada, don Aontas Eorpach taraifí a fhorchur ar tháirgí Mheiriceá a thagann isteach san Eoraip. B’fhearr liom go mór gan é sin a dhéanamh - ní chun leasa eacnamaíocha gach taobh iad dualgais bhreise, go háirithe agus muid ag iarraidh téarnamh ó chúlú COVID-19. Bhí mé ag plé le mo chomhghleacaí Meiriceánach, Ambasadóir Lighthizer, agus tá súil agam go scaoilfidh na SA na taraifí a forchuireadh ar onnmhairí an AE anuraidh. Ghinfeadh sé seo móiminteam dearfach go heacnamaíoch agus go polaitiúil, agus chuideodh sé linn talamh coitianta a aimsiú i bpríomhréimsí eile. Leanfaidh an AE de bheith ag saothrú an toraidh seo go bríomhar. Mura dtarlaíonn sé, cuirfear iallach orainn ár gcearta a fheidhmiú agus taraifí comhchosúla a fhorchur. Cé go bhfuilimid ullmhaithe go hiomlán don fhéidearthacht seo, déanfaimid amhlaidh go drogallach. "

I mí Dheireadh Fómhair na bliana seo caite, tar éis cinneadh den chineál céanna ón WTO i gcás comhthreomhar ar fhóirdheontais Airbus, chuir na SA dleachtanna díoltais i bhfeidhm a théann i bhfeidhm ar onnmhairí AE ar fiú $ 7.5bn iad. Tá na dualgais seo fós i bhfeidhm inniu, in ainneoin na gcéimeanna cinntitheacha a ghlac an Fhrainc agus an Spáinn i mí Iúil i mbliana chun an Ghearmáin agus an Ríocht Aontaithe a leanúint chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh siad go hiomlán cinneadh níos luaithe ón WTO maidir le fóirdheontais do Airbus.

Faoi na cúinsí eacnamaíocha atá ann faoi láthair, tá sé chun leasa an AE agus na SA scor de tharaifí díobhálacha a chuireann ualach gan ghá ar ár n-earnálacha tionsclaíocha agus talmhaíochta.

Tá moltaí sonracha déanta ag an AE chun toradh idirbheartaithe a bhaint amach do na díospóidí aerárthaí sibhialta trasatlantacha atá ar siúl le fada, an ceann is faide i stair an WTO. Tá sé fós oscailte oibriú leis na SA chun socrú cothrom cothrom a chomhaontú, chomh maith le disciplíní amach anseo maidir le fóirdheontais in earnáil na n-aerárthaí sibhialta.

Agus é ag dul i dteagmháil leis na SA, tá an Coimisiún Eorpach ag glacadh céimeanna iomchuí agus ag baint ballstáit an AE ionas gur féidir leis a chearta díoltais a úsáid ar eagla nach mbeadh aon chosúlacht ann go dtabharfaí réiteach comhthairbheach ar an díospóid. Cuimsíonn an phleanáil theagmhasach seo liosta na dtáirgí a bheadh ​​faoi réir tharaifí breise an AE a thabhairt chun críche.

cúlra

I mí an Mhárta 2019, dhearbhaigh an Comhlacht Achomhairc, an sampla WTO is airde, nár ghlac na SA gníomh iomchuí chun rialacha an WTO maidir le fóirdheontais a chomhlíonadh, in ainneoin na rialuithe roimhe seo. Ina áit sin, lean sé lena thacaíocht neamhdhleathach óna mhonaróir aerárthaí Boeing chun aimhleasa Airbus, tionscal aeraspáis na hEorpa agus a lán oibrithe. Ina rialú, rinne an Comhlacht Achomhairc:

  • Dearbhaithe go bhfuil clár cánach Stát Washington fós ina chuid lárnach d’fhóirdheonú neamhdhleathach S. Boeing;
  • fuarthas amach gur fóirdheontais iad roinnt ionstraimí leanúnacha, lena n-áirítear conarthaí soláthair áirithe de chuid NASA agus Roinn Cosanta na SA a d’fhéadfadh dochar eacnamaíoch a dhéanamh do Airbus, agus;
  • Dheimhnigh mé go leanann Boeing ag baint leasa as lamháltas cánach mídhleathach de chuid na SA a thacaíonn le honnmhairí (an Chorparáid Díolacháin Eachtrach agus Eisiamh Ioncaim Seach-chríochach).

Eascraíonn an cinneadh ag deimhniú ceart an AE chun díoltas a fháil go díreach ón gcinneadh roimhe sin.

I gcás comhthreomhar ar Airbus, cheadaigh an WTO do na Stáit Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair 2019 frithbhearta a ghlacadh i gcoinne onnmhairí Eorpacha ar fiú suas le $ 7.5bn iad. Bhí an dámhachtain seo bunaithe ar chinneadh an Chomhlachta Achomhairc in 2018 a fuair amach nár chomhlíon an AE agus a Bhallstáit go hiomlán rialuithe an WTO roimhe seo maidir le hInfheistíocht Seoladh In-aisíoctha do na cláir A350 agus A380. Chuir na SA na taraifí breise seo i bhfeidhm an 18 Deireadh Fómhair 2019. Idir an dá linn ghlac na ballstáit AE lena mbaineann gach céim is gá chun comhlíonadh iomlán a chinntiú.

Tuilleadh eolais

Rialú Comhlacht Achomhairc WTO ar fhóirdheontais na SA do Boeing

Comhairliúchán poiblí ar réamhliosta táirgí i gcás Boeing

Réamhliosta táirgí

Stair chás Boeing

Stair chás Airbus

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Spéir Eorpach Aonair: Le haghaidh bainistíochta aerthráchta níos inbhuanaithe agus níos athléimní

foilsithe

on

Is é an Coimisiún Eorpach ag moladh uasghrádú ar chreat rialála Spéir na hEorpa Aonair a thagann ar shála Bheart Glas na hEorpa. Is é an cuspóir ná bainistíocht aerspáis na hEorpa a nuachóiriú agus bealaí eitilte níos inbhuanaithe agus níos éifeachtaí a bhunú. Féadann sé seo suas le 10% d’astaíochtaí aeriompair a laghdú.

Tagann an togra de réir mar a éilíonn an titim ghéar in aerthrácht de bharr paindéime coronavirus athléimneacht níos fearr inár mbainistíocht aerthráchta, trína dhéanamh níos éasca acmhainní tráchta a oiriúnú don éileamh.

Dhearbhaigh an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Uaireanta bíonn pláiníní ag zigáil idir bloic éagsúla aerspáis, ag méadú moilleanna agus ag ídiú breosla. Ciallaíonn córas bainistíochta aerthráchta éifeachtach bealaí níos dírí agus níos lú fuinnimh a úsáidtear, rud a fhágann go mbíonn níos lú astaíochtaí agus costais níos ísle dár n-aerlínte. Ní amháin go gcuideoidh togra an lae inniu chun an Spéir Eorpach Aonair a athbhreithniú astaíochtaí eitlíochta a ghearradh suas le 10% ó bhainistíocht níos fearr ar chosáin eitilte, ach spreagfaidh sé nuálaíocht dhigiteach tríd an margadh do sheirbhísí sonraí san earnáil a oscailt. Leis na rialacha nua atá beartaithe cabhraímid lenár n-earnáil eitlíochta dul chun cinn a dhéanamh ar na dé-aistrithe glasa agus digiteacha. "

Mura ndéanfaí cumais rialaithe aerthráchta a oiriúnú, bheadh ​​costais bhreise, moilleanna agus astaíochtaí CO2 mar thoradh air. In 2019, chosain moilleanna amháin € 6 billiún don AE, agus bhí 11.6 milliún tonna (Mt) de bhreis CO2 mar thoradh air. Idir an dá linn, bíonn astuithe CO2 gan ghá i gceist le píolótaí a chur ag eitilt i aerspás plódaithe seachas cosán eitilte díreach a thógáil, agus is amhlaidh an cás nuair a bhíonn aerlínte ag glacadh bealaí níos faide chun criosanna luchtaithe le rátaí níos airde a sheachaint.

Chuir an Beart Glas Eorpach, ach forbairtí nua teicneolaíochta freisin mar úsáid níos leithne drones, digitiú agus dícharbónú an iompair i gcroílár bheartas eitlíochta an AE. Is dúshlán mór don eitlíocht fós astuithe a chosc. Dá bhrí sin réitíonn an Spéir Eorpach Aonair an bealach d’aerspás Eorpach a úsáidtear go barrmhaith agus a chuimsíonn teicneolaíochtaí nua-aimseartha. Cinntíonn sé bainistíocht líonra comhoibritheach a ligeann d’úsáideoirí aerspáis eitilt bealaí is fearr ó thaobh an chomhshaoil ​​de. Agus ligfidh sé do sheirbhísí digiteacha nach gá go mbeadh bonneagar áitiúil de dhíth orthu.

Chun seirbhísí bainistíochta aerthráchta sábháilte agus costéifeachtach a fháil, molann an Coimisiún gníomhaíochtaí mar:

  • Líonra na hEorpa agus a bhainistíocht a neartú chun plódú agus bealaí eitilte fo-íochtaracha a sheachaint;
  • margadh Eorpach a chur chun cinn do sheirbhísí sonraí a theastaíonn le haghaidh bainistíocht aerthráchta níos fearr;
  • rialáil eacnamaíoch na seirbhísí aerthráchta a chuirtear ar fáil thar ceann na mballstát a shruthlíniú chun inbhuanaitheacht agus athléimneacht níos mó a spreagadh, agus;
  • comhordú níos fearr a threisiú chun réitigh nuálacha a shainiú, a fhorbairt agus a imscaradh.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Cuirfear an togra reatha faoi bhráid na Comhairle agus na Parlaiminte le haghaidh plé, a bhfuil súil ag an gCoimisiún go gcuirfear i gcrích é gan mhoill.

Ina dhiaidh sin, tar éis an togra a ghlacadh go críochnaitheach, caithfear gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe a ullmhú le saineolaithe chun aghaidh a thabhairt ar ábhair níos mionsonraithe agus níos teicniúla.

cúlra

Seoladh an tionscnamh Aonair Spéir Eorpach i 2004 chun ilroinnt an aerspáis ar fud na hEorpa a laghdú, agus chun feidhmíocht bhainistíocht aerthráchta a fheabhsú i dtéarmaí sábháilteachta, acmhainne, costéifeachtúlachta agus an chomhshaoil.

Chuir an Coimisiún togra chun an Spéir Eorpach Aonair (SES 2+) a athbhreithniú chun tosaigh in 2013, ach cuireadh stop leis an gcaibidlíocht sa Chomhairle ó 2015. In 2019, chuir Grúpa Duine Wise, comhdhéanta de 15 saineolaí sa réimse, Cuireadh ar bun é chun an staid reatha agus riachtanais sa todhchaí maidir le bainistíocht aerthráchta san AE a mheas, a raibh roinnt moltaí mar thoradh air. Ansin leasaigh an Coimisiún a théacs in 2013, ag tabhairt isteach bearta nua, agus dhréachtaigh sé togra ar leithligh chun Rialachán Bunúsach EASA a leasú. Tá Doiciméad Oibre Foirne ag gabháil leis na tograí nua, curtha i láthair anseo.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí: Spéir Eorpach Aonair: le haghaidh bainistíocht aerthráchta éifeachtach agus inbhuanaithe

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Formheasann an Coimisiún beart tacaíochta € 4.4 milliún ón mBulgáir d’aerfoirt Burgas agus Varna i gcomhthéacs na ráige #Coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach beart tacaíochta Bulgáiris € 4.4 milliún d’aerfoirt Burgas agus Varna i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Ceadaíodh an beart faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm iarchur íocaíochtaí na dtáillí lamháltais atá dlite ag Fraport Twin Star Airport Management AD, an chuideachta atá ag bainistiú an dá aerfort, chuig rialtas na Bulgáire ar leis bonneagair na n-aerfort.

Is é aidhm an bhirt cuidiú leis an dá aerfort a thugann aghaidh ar na ganntanais leachtachta atá rompu mar gheall ar an ráig coronavirus, trí na costais a íocann oibreoir an aerfoirt a laghdú. Chinn an Coimisiún go raibh an beart ag teacht leis na coinníollacha a leagtar amach sa Chreat Sealadach.

Go háirithe, ní fhéadfar an t-iarchur íocaíochta a dheonú ach go dtí deireadh na bliana seo agus mairfidh sé ar feadh bliana. Ina theannta sin, bíonn an luach saothair íosta i gceist leis an iarchur íocaíochta de réir an Chreata Shealadaigh.

Mar sin tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.58095 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Straitéis Eitlíochta don Eoraip

Formheasann an Coimisiún cúnamh € 25 milliún ón mBeilg chun tacú leis an soláthraí seirbhíse láimhseála talún Aviapartner i gcomhthéacs ráig #Coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach beart cúnaimh aonair € 25 milliún ón mBeilg chun tacú le Aviapartner, soláthraí seirbhíse láimhseála talún ag Aerfort Náisiúnta na Bruiséile (Zaventem). Ceadaíodh an beart faoin cúnamh stáit Creat Sealadach. Soláthraíonn an beart cúnamh i bhfoirm iasachta inchomhshóite. Is é aidhm an bhirt athchaipitlithe a chinntiú go bhfuil go leor leachtachta ag Aviapartner chun leanúint dá oibríochtaí. Is oibreoir riachtanach é Aviapartner ag Aerfort Náisiúnta na Bruiséile (príomh-aerfort na Beilge).

Chuirfeadh teip Aviapartner isteach go mór ar gheilleagar agus nascacht na Beilge. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart a chuir an Bheilg in iúl de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, (i) ní sháróidh an beart an t-íosmhéid a theastaíonn chun inmharthanacht Aviapartner a chinntiú agus ní rachaidh sé níos faide ná a shuíomh caipitil a athbhunú go dtí an ráig coronavirus, (ii) soláthraíonn an scéim luach saothair leordhóthanach don stát; (iii) spreagann coinníollacha na mbeart tairbhithe agus / nó a n-úinéirí an tacaíocht a aisíoc chomh luath agus is féidir; (v) tá cosaintí i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbaineann tairbhithe leas míchuí as an gcabhair athchaipitlithe ón stát chun aimhleasa na hiomaíochta córa sa Mhargadh Aonair, amhail toirmeasc fála chun leathnú ionsaitheach tráchtála a sheachaint.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.57637 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending