Ceangail le linn

EU

Aontas Slándála: Bhí rialacha níos láidre maidir le ceartas coiriúil mar thoradh ar dhlí an AE maidir le dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún a tuairisc a thabhairt measúnú a dhéanamh ar na bearta atá déanta ag ballstáit chun an Rialacha an AE maidir le sceimhlitheoireacht a chomhrac (Treoir 2017/541). Is í an Treoir seo an phríomhionstraim ceartais choiriúil ar leibhéal an AE chun cur i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Socraíonn sé íoschaighdeáin chun cionta sceimhlitheoireachta agus sceimhlitheoireachta a shainiú agus le haghaidh smachtbhannaí, agus tugann sé cearta cosanta, tacaíochta agus cúnaimh d’íospartaigh na sceimhlitheoireachta freisin.

Is é tátal na tuarascála gur chuidigh trasuí na Treorach sa dlí náisiúnta le cur chuige ceartais choiriúil na mballstát i leith na sceimhlitheoireachta agus na cearta a thugtar d’íospartaigh na sceimhlitheoireachta a neartú. Cé go bhfuil na bearta a dhéanann ballstáit chun an Treoir a chomhlíonadh sásúil ar an iomlán, tá bearnaí ann atá ina gcúis imní, áfach. Mar shampla, ní dhéanann gach ballstát cionta ina ndlí náisiúnta ar na cionta go léir a liostaítear sa Treoir mar chionta sceimhlitheoireachta.

Ina theannta sin, tá easnaimh sna bearta a rinne ballstáit chun taisteal a choiriúnú chun críocha sceimhlitheoireachta agus chun an sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, chomh maith le tacú le híospartaigh. Leanfaidh an Coimisiún ag tacú le ballstáit agus iad ag obair i dtreo trasuí iomlán agus ceart na Treorach. Nuair is gá, bainfidh an Coimisiún úsáid as a chumhachtaí faoi na Conarthaí trí nósanna imeachta sáraithe. Cuirfear an tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle anois.

Cosaint

Feidhmíonn fórsa rothlach muirí nua san Iorua

foilsithe

on

Tá thart ar 350 muiríne agus mairnéalach den 3ú Cathlán, an 6ú Reisimint Mara, imlonnaithe chun na hIorua le haghaidh imscaradh oiliúna dhá mhí. Is iad muirí agus mairnéalaigh an 'Cathlán Teufelhunden' an chéad imscaradh rothlach eile de Fhórsa Rothlach Mara-na hEorpa. Tar éis tréimhse coraintín ag a suíomh oiliúna san Iorua, chun an riosca a bhaineann le nochtadh agus tarchur COVID a mhaolú, seolfaidh na muiríne oiliúint déthaobhach cogaíochta artach, feabhsóidh siad idir-inoibritheacht, agus neartóidh siad cumais chosanta taobh le comhghuaillithe na hIorua.

Is é seo an chéad rothlú d’imscaradh MRF-E is giorra, a d’fhógair an Cór Mara i mí Lúnasa 2020. Déanfar imscaradh Fórsa Rothlach Mara-na hEorpa a shioncronú le hoiliúint artach Fhórsaí Armtha na hIorua agus ligfidh sé do sholúbthacht oibríochta méadaithe don Chór Mara.

“Tugann an Iorua deiseanna dúshlánacha tír-raon agus oiliúna uathúla chun ár scileanna aimsir fhuar agus cogaíochta sléibhe a fheabhsú, rud a chuireann ar chumas ár bhfórsa troid agus buachan i ndálaí artacha,” a dúirt an Leifteanant-Chòirneal Ryan Gordinier, ceannasaí an 3ú Cathlán, an 6ú Reisimint Mara. “Tá‘ Cathlán Teufelhunden ’ag tnúth le leanúint lenár gcaidreamh stairiúil agus lenár gcomhghuaillíocht le míleata na hIorua a neartú."

Le linn a n-imscartha, glacfaidh an MRF-E nua páirt i gcogaíocht fuar-aimsire agus in oiliúint marthanais, faoi stiúir teagascóirí Arm na hIorua; páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla oiliúna allamuigh i ndálaí garbh, artacha in éineacht le comhghuaillithe Arm na hIorua; agus páirt a ghlacadh in Exercise Reindeer II, mórchleachtadh allamuigh faoi cheannas Arm na hIorua i dtuaisceart na hIorua.

Táthar ag súil go n-oibreoidh Fórsa Rothlach na Mara-Eoraip 21.1 san Iorua arís agus arís eile sa bhliain atá romhainn, agus beidh rothlú leantach níos mó sceidealta go luath i 2021. Tá sé beartaithe ag Fórsa Rothlach na Mara cleachtaí éagsúla a dhéanamh taobh le fórsaí gaolmhara le haghaidh neamh-inoibritheachta agus oiliúna artach leanúnach.

Lean Fórsaí Chór Mara na SA san Eoraip agus san Afraic:

anseo

anseo

anseo

anseo

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Cuireann moill ar rolladh amach 5G na Ríochta Aontaithe clár oibre 'leibhéalú suas' an rialtais i mbaol a deir Huawei

foilsithe

on

Tá an baol ann go n-admhóidh rialtas na RA féin an mhoill dhóchúil a bheidh ann 5G a rolladh amach sa RA nach mbainfear amach go hiomlán luach eacnamaíoch de luach £ 108 billiún agus go gcruthófar 350,000 post i réigiúin lasmuigh de Londain agus san oirdheisceart sna deich mbliana amach romhainn.

D’fhéadfadh moill sa Bhreatain a lánacmhainneacht 5G a bhaint amach roinnt codanna den tír a cháineadh don lána mall digiteach go ceann blianta, de réir tuarascála neamhspleách ón Tionól a foilsíodh an 29 Deireadh Fómhair.

Sa tuarascáil nua, a choimisiúnaigh Huawei, leagtar síos na deiseanna chun leibhéalú a dhéanamh. Dá ndéanfaí 5G a sheachadadh ar fud na tíre gan mhoill, is dócha go dtiocfadh trí cheathrú den sochar eacnamaíoch a bhfuil súil leis i réigiúin lasmuigh de Londain agus san oirdheisceart a bhféadfadh nascacht a athrú i réimsí mar an t-oirthuaisceart, an t-iarthuaisceart agus an tIarthar Lár na Tíre.

Riosca do phoist sa RA agus leathnú ar an deighilt dhigiteach

Mar cheannaire domhanda i 5G, d’fhéadfadh an RA leas a bhaint as níos mó ná 600,000 post nua féideartha sna deich mbliana amach romhainn, rud a thabharfadh leis luach níos mó ná £ 6,000 in aghaidh an teaghlaigh faoi 2030 ar an meán. Go criticiúil, níl na poist atá i mbaol teoranta don earnáil ardteicneolaíochta nó teoranta do mhoil ardteicneolaíochta ach scaipthe ar fud lucht oibre coiléar bán agus coiléar gorm.

  • San Iarthuaisceart, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 16.9bn idir 2020-2030 - agus 59,000 post nua.
  • I Londain, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 39.7bn go hiomlán idir 2020-2030 - agus 139,000 post nua.
  • In Iarthar Lár na Tíre, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 13bn idir 2020-2030 - agus 45,500 post nua.

D’fhéadfaí tomhaltóirí a fhágáil ag fanacht

Tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin ag tionscal soghluaiste na RA maidir le rolladh amach 5G, agus tá clúdach éigin ag níos mó ná 300 baile agus cathair cheana féin. Chiallódh rolladh amach moillithe, áfach, go gcaithfeadh tomhaltóirí ar fud na tíre fanacht níos faide chun taitneamh a bhaint as na buntáistí iomlána a bhaineann le nascacht na chéad ghlúine eile ar a bhfeistí - amhail sruthú físe réaltachta fíorúil, cearrbhachas agus seachadadh ábhair ar éileamh.

Tá tionscail ag cailleadh amach ar shochair 5G

Tugann an tuarascáil foláireamh go bhfuil moill ar rolladh amach 5G ag bagairt dul chun cinn mall i ngach rud ó chúram sláinte iargúlta na chéad ghlúine eile agus déantúsaíocht chliste, go róbataic agus scolaíocht sa bhaile. Is féidir go mbeidh 'dul chun cinn sóisialta' i gcianfhoghlaim agus cúram sláinte ar ardchaighdeán, ina 'gcothromóirí sóisialta' féideartha - ag cabhrú le dul i ngleic le ganntanas dochtúirí teaghlaigh nó múinteoirí.

Bheadh ​​dul chun cinn i ndéantúsaíocht chliste agus róbataic faoi bhagairt freisin. Chláraigh triail 5G le déanaí i Worcestershire ardú suntasach ar tháirgiúlacht tar éis iniúchadh a dhéanamh ar úsáid 5G i mbrath lochtanna innealra agus i gcianoiliúint.

Dúirt Príomh-Anailísí agus Bunaitheoir an Tionóil, Matthew Howett: "Tá ionchas an rialtais féin as a shrianta ar Huawei ar feadh suas le moill trí bliana i rolladh amach 5G. Is é an riosca ar ndóigh ná go mbraithfidh an t-oibreoir air seo iallach a chur air a n-imscaradh in ionaid uirbeacha níos brabúsaí agus chiallódh sé sin go dtógfadh sé níos faide codanna níos tuaithe agus iargúlta den Bhreatain le 5G a bhaint amach. Má imíonn sé seo tá an baol ann go mbeidh deighilt dhigiteach leathnaithe ann. "

Dúirt Leas-Uachtarán Huawei, Victor Zhang: “Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag rialtas na RA maidir le nascacht fheabhsaithe faoi 2025. Nochtann an taighde seo an tionchar a bheidh ag moill 3 bliana ar rolladh amach 5G ar gach cuid den RA, agus leagann sé béim ar an iarmhairtí mura gcomhlíontar acmhainneacht iomlán na Breataine. Gan ceannaireacht dhomhanda 5G, tá an Bhreatain os comhair na lána digití digití, poll dubh um chruthú post agus deighilt dhigiteach níos leithne. "

Is féidir cóip den tuarascáil iomlán 'Tionchar réigiúnach agus tomhaltóra ar rolladh amach moillithe 5G' a íoslódáil anseo. Tá grafaicí tacaíochta ar fáil anseo.Sracfhéachaint ar shonraí leibhéal na cathrach

Údarás Comhcheangailte Mórcheantar Mhanchain

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 6,435

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 22,475

Clúdach 4G: 99%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Birmingham

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,603

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 9,091

Clúdach 4G: 98%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Údarás Comhcheangailte Réigiún Chathair Learpholl

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 3,095

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 10,810

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Réigiún Chathair Ghlaschú

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 3,966

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 13,853

Clúdach 4G: 86%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Newcastle

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 806

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 2,814

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2

Leeds

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,349

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 8,203

Clúdach 4G: 97%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Edinburgh

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,166

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 7,564

Clúdach 4G: 91%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Vodafone

Cardiff

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 1,058

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 3,695

Clúdach 4G: 96%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

bristol

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 1,301

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 4,542

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Réigiún Cathrach Bhéal Feirste

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,638

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 9,214

Clúdach 4G: 97%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Vodafone

Maidir le Tionól

Is gnólacht anailísithe neamhspleách é Assembly a sholáthraíonn faisnéis, anailís agus tráchtaireacht bunaithe ar shíntiúis ar fhorbairtí rialála, beartais agus reachtacha a théann i bhfeidhm ar mhargaí cumarsáide agus ar an ngeilleagar digiteach níos leithne.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

About Huawei

Bunaithe i 1987, is príomhsholáthraí domhanda bonneagair teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus gairis chliste é Huawei. Táimid tiomanta digiteach a thabhairt do gach duine, baile agus eagraíocht do dhomhan láncheangailte, cliste. Tá punann táirgí, réitigh agus seirbhísí Huawei ó dheireadh go deireadh iomaíoch agus slán. Trí chomhoibriú oscailte le comhpháirtithe éiceachórais, cruthaímid luach buan dár gcustaiméirí, ag obair chun daoine a chumhachtú, saol an bhaile a shaibhriú, agus nuálaíocht a spreagadh in eagraíochtaí de gach cruth agus méid. Ag Huawei, cuireann nuálaíocht an custaiméir ar dtús. Déanaimid infheistíocht mhór i dtaighde bunúsach, ag díriú ar fhorbairtí teicneolaíochta a chuireann an domhan ar aghaidh. Tá beagnach 194,000 fostaí againn, agus oibrímid i níos mó ná 170 tír agus réigiún, ag freastal ar níos mó ná trí bhilliún duine ar fud an domhain. Bunaithe i 1987, is cuideachta phríobháideach í Huawei atá faoi úinéireacht iomlán a cuid fostaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Glacann an Coimisinéir Johansson páirt i gcomhdháil bhliantúil Líonra Imirce na hEorpa

foilsithe

on

An 29 Deireadh Fómhair, rinne an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson (sa phictiúr) páirt i gcomhdháil bhliantúil Líonra Imirce na hEorpa fíorúil 'I dtreo bainistíocht éifeachtach tearmainn agus imirce - Cur chuige nuálaíoch agus a gcur i bhfeidhm go praiticiúil', arna eagrú in éineacht le hUachtaránacht na Gearmáine ar an gComhairle. Thug an coimisinéir an phríomhóráid ag díriú ar an Comhshocrú Nua ar Imirce agus Tearmann.

Deis a bhí sa chomhdháil chun straitéisí praiticiúla a phlé maidir le bainistíocht éifeachtach tearmainn agus imirce, lena n-áirítear: faisnéis a úsáid i gcomhthéacs na himirce, claochlú digiteach an nós imeachta tearmainn, agus ligean isteach daonnúil daoine atá ag lorg cosanta.

Thug sé deis freisin tuairimí agus eispéiris a mhalartú maidir le tionchar na paindéime coronavirus ar bhainistíocht imirce. Is líonra é Líonra Imirce na hEorpa atá comhdhéanta den Choimisiún agus pointí teagmhála náisiúnta i ngach ballstát, agus san Iorua. Tabharfaidh an chomhdháil ionadaithe ó bhallstáit an AE, an Coimisiún, eagraíochtaí idirnáisiúnta, an tsochaí shibhialta agus an pobal taighde le chéile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending