Ceangail le linn

tSín

An tSín: Buaic-astaíochtaí roimh 2030 agus neodracht aeráide roimh 2060

foilsithe

on

Tar éis an óráid a thug an tUachtarán Xi Jinping do Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 22 Meán Fómhair 2020, chuir an Coimisiún um Aistriú Fuinnimh an freagra seo a leanas ar fáil: “Is tiomantas ollmhór é tiomantas an Uachtaráin Xi go mbainfidh an tSín astaíochtaí amach roimh 2030 agus go mbeidh sé mar aidhm aici neodracht charbóin a dhéanamh roimh 2060 céim chun tosaigh sa troid i gcoinne athrú aeráide díobhálach, agus sampla fáilteach de cheannaireacht dhomhanda fhreagrach. Polasaithe láidre agus infheistíochtaí móra. beidh sé dírithe go háirithe ar leictriú glan an gheilleagair, chun cuspóir lár na haoise a bhaint amach. Thug anailís a rinne ETC China muinín dúinn go bhfuil geilleagar saibhir nialas carbóin lánfhorbartha inrochtana. Is é an tosaíocht anois a chinntiú go mbainfidh gníomhaíochtaí sna 2020idí, agus go háirithe sa 14ú plean cúig bliana, dul chun cinn gasta i dtreo na gcúpla sprioc. " Adair Turner, comhchathaoirleach, an Coimisiún um Aistriú Fuinnimh.

Tuarascálacha ETC ar an tSín

I mí an Mheithimh 2020, d’eisigh an Coimisiún um Aistriú Fuinnimh (ETC) agus Rocky Mountain Institute (RMI) an tuarascáil i gcomhpháirt - Athshlánú Glas a bhaint amach don tSín: Leictriú nialais-Charbóin a Chroí.

I mí na Samhna 2019, scaoil an Coimisiún um Aistriú Fuinnimh (ETC) agus Rocky Mountain Institute (RMI) i gcomhpháirt - An tSín 2050: Geilleagar Saibhir nialais-Charbóin Saibhir Forbartha.

Maidir leis an gCoimisiún um Aistriú Fuinnimh

Is comhrialtas domhanda ceannairí ó gach cearn den tírdhreach fuinnimh é an Coimisiún um Aistriú Fuinnimh (ETC) atá tiomanta d’astaíochtaí glan-nialasacha a bhaint amach faoi lár na haoise, ar aon dul le cuspóir aeráide Pháras an téamh domhanda a theorannú go dtí faoi bhun 2 ° C agus go hidéalach chun 1.5 ° C. Tagann ár gcoimisinéirí ó raon eagraíochtaí - táirgeoirí fuinnimh, tionscail atá dian ar fhuinneamh, soláthraithe teicneolaíochta, gníomhaithe airgeadais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil ​​- a oibríonn ar fud tíortha forbartha agus i mbéal forbartha agus a imríonn róil éagsúla san aistriú fuinnimh. Bíonn an éagsúlacht dearcaí seo mar bhonn eolais dár gcuid oibre: déantar ár n-anailísí a fhorbairt le peirspictíocht córais trí mhalartuithe fairsinge le saineolaithe agus cleachtóirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar an Suíomh Gréasáin ETC.

tSín

Cuireann moill ar rolladh amach 5G na Ríochta Aontaithe clár oibre 'leibhéalú suas' an rialtais i mbaol a deir Huawei

foilsithe

on

Tá an baol ann go n-admhóidh rialtas na RA féin an mhoill dhóchúil a bheidh ann 5G a rolladh amach sa RA nach mbainfear amach go hiomlán luach eacnamaíoch de luach £ 108 billiún agus go gcruthófar 350,000 post i réigiúin lasmuigh de Londain agus san oirdheisceart sna deich mbliana amach romhainn.

D’fhéadfadh moill sa Bhreatain a lánacmhainneacht 5G a bhaint amach roinnt codanna den tír a cháineadh don lána mall digiteach go ceann blianta, de réir tuarascála neamhspleách ón Tionól a foilsíodh an 29 Deireadh Fómhair.

Sa tuarascáil nua, a choimisiúnaigh Huawei, leagtar síos na deiseanna chun leibhéalú a dhéanamh. Dá ndéanfaí 5G a sheachadadh ar fud na tíre gan mhoill, is dócha go dtiocfadh trí cheathrú den sochar eacnamaíoch a bhfuil súil leis i réigiúin lasmuigh de Londain agus san oirdheisceart a bhféadfadh nascacht a athrú i réimsí mar an t-oirthuaisceart, an t-iarthuaisceart agus an tIarthar Lár na Tíre.

Riosca do phoist sa RA agus leathnú ar an deighilt dhigiteach

Mar cheannaire domhanda i 5G, d’fhéadfadh an RA leas a bhaint as níos mó ná 600,000 post nua féideartha sna deich mbliana amach romhainn, rud a thabharfadh leis luach níos mó ná £ 6,000 in aghaidh an teaghlaigh faoi 2030 ar an meán. Go criticiúil, níl na poist atá i mbaol teoranta don earnáil ardteicneolaíochta nó teoranta do mhoil ardteicneolaíochta ach scaipthe ar fud lucht oibre coiléar bán agus coiléar gorm.

  • San Iarthuaisceart, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 16.9bn idir 2020-2030 - agus 59,000 post nua.
  • I Londain, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 39.7bn go hiomlán idir 2020-2030 - agus 139,000 post nua.
  • In Iarthar Lár na Tíre, tá an baol ann nach n-ardóidh an réigiún ardú eacnamaíoch de £ 13bn idir 2020-2030 - agus 45,500 post nua.

D’fhéadfaí tomhaltóirí a fhágáil ag fanacht

Tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin ag tionscal soghluaiste na RA maidir le rolladh amach 5G, agus tá clúdach éigin ag níos mó ná 300 baile agus cathair cheana féin. Chiallódh rolladh amach moillithe, áfach, go gcaithfeadh tomhaltóirí ar fud na tíre fanacht níos faide chun taitneamh a bhaint as na buntáistí iomlána a bhaineann le nascacht na chéad ghlúine eile ar a bhfeistí - amhail sruthú físe réaltachta fíorúil, cearrbhachas agus seachadadh ábhair ar éileamh.

Tá tionscail ag cailleadh amach ar shochair 5G

Tugann an tuarascáil foláireamh go bhfuil moill ar rolladh amach 5G ag bagairt dul chun cinn mall i ngach rud ó chúram sláinte iargúlta na chéad ghlúine eile agus déantúsaíocht chliste, go róbataic agus scolaíocht sa bhaile. Is féidir go mbeidh 'dul chun cinn sóisialta' i gcianfhoghlaim agus cúram sláinte ar ardchaighdeán, ina 'gcothromóirí sóisialta' féideartha - ag cabhrú le dul i ngleic le ganntanas dochtúirí teaghlaigh nó múinteoirí.

Bheadh ​​dul chun cinn i ndéantúsaíocht chliste agus róbataic faoi bhagairt freisin. Chláraigh triail 5G le déanaí i Worcestershire ardú suntasach ar tháirgiúlacht tar éis iniúchadh a dhéanamh ar úsáid 5G i mbrath lochtanna innealra agus i gcianoiliúint.

Dúirt Príomh-Anailísí agus Bunaitheoir an Tionóil, Matthew Howett: "Tá ionchas an rialtais féin as a shrianta ar Huawei ar feadh suas le moill trí bliana i rolladh amach 5G. Is é an riosca ar ndóigh ná go mbraithfidh an t-oibreoir air seo iallach a chur air a n-imscaradh in ionaid uirbeacha níos brabúsaí agus chiallódh sé sin go dtógfadh sé níos faide codanna níos tuaithe agus iargúlta den Bhreatain le 5G a bhaint amach. Má imíonn sé seo tá an baol ann go mbeidh deighilt dhigiteach leathnaithe ann. "

Dúirt Leas-Uachtarán Huawei, Victor Zhang: “Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag rialtas na RA maidir le nascacht fheabhsaithe faoi 2025. Nochtann an taighde seo an tionchar a bheidh ag moill 3 bliana ar rolladh amach 5G ar gach cuid den RA, agus leagann sé béim ar an iarmhairtí mura gcomhlíontar acmhainneacht iomlán na Breataine. Gan ceannaireacht dhomhanda 5G, tá an Bhreatain os comhair na lána digití digití, poll dubh um chruthú post agus deighilt dhigiteach níos leithne. "

Is féidir cóip den tuarascáil iomlán 'Tionchar réigiúnach agus tomhaltóra ar rolladh amach moillithe 5G' a íoslódáil anseo. Tá grafaicí tacaíochta ar fáil anseo.Sracfhéachaint ar shonraí leibhéal na cathrach

Údarás Comhcheangailte Mórcheantar Mhanchain

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 6,435

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 22,475

Clúdach 4G: 99%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Birmingham

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,603

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 9,091

Clúdach 4G: 98%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Údarás Comhcheangailte Réigiún Chathair Learpholl

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 3,095

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 10,810

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Réigiún Chathair Ghlaschú

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 3,966

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 13,853

Clúdach 4G: 86%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Newcastle

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 806

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 2,814

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2

Leeds

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,349

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 8,203

Clúdach 4G: 97%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Edinburgh

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,166

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 7,564

Clúdach 4G: 91%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Vodafone

Cardiff

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 1,058

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 3,695

Clúdach 4G: 96%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

bristol

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 1,301

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 4,542

Clúdach 4G: 100%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Three, Vodafone

Réigiún Cathrach Bhéal Feirste

Sochar féideartha 5G 2020-2030 (£ m): 2,638

Poist fhéideartha cruthaithe ag 5G: 9,214

Clúdach 4G: 97%

Infhaighteacht 5G: EE, O2, Vodafone

Maidir le Tionól

Is gnólacht anailísithe neamhspleách é Assembly a sholáthraíonn faisnéis, anailís agus tráchtaireacht bunaithe ar shíntiúis ar fhorbairtí rialála, beartais agus reachtacha a théann i bhfeidhm ar mhargaí cumarsáide agus ar an ngeilleagar digiteach níos leithne.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

About Huawei

Bunaithe i 1987, is príomhsholáthraí domhanda bonneagair teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) agus gairis chliste é Huawei. Táimid tiomanta digiteach a thabhairt do gach duine, baile agus eagraíocht do dhomhan láncheangailte, cliste. Tá punann táirgí, réitigh agus seirbhísí Huawei ó dheireadh go deireadh iomaíoch agus slán. Trí chomhoibriú oscailte le comhpháirtithe éiceachórais, cruthaímid luach buan dár gcustaiméirí, ag obair chun daoine a chumhachtú, saol an bhaile a shaibhriú, agus nuálaíocht a spreagadh in eagraíochtaí de gach cruth agus méid. Ag Huawei, cuireann nuálaíocht an custaiméir ar dtús. Déanaimid infheistíocht mhór i dtaighde bunúsach, ag díriú ar fhorbairtí teicneolaíochta a chuireann an domhan ar aghaidh. Tá beagnach 194,000 fostaí againn, agus oibrímid i níos mó ná 170 tír agus réigiún, ag freastal ar níos mó ná trí bhilliún duine ar fud an domhain. Bunaithe i 1987, is cuideachta phríobháideach í Huawei atá faoi úinéireacht iomlán a cuid fostaithe.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Faigheann Samsung Display ceadúnais na SA chun roinnt painéal a sholáthar do Huawei

foilsithe

on

By

Tá ceadúnais faighte ag aonad taispeána Samsung Electronics ó údaráis na SA chun leanúint ar aghaidh ag soláthar táirgí painéal taispeána áirithe do Huawei Technologies [HWT.UL], foinse a raibh cur amach aige ar an ábhar a dúradh le Reuters Dé Máirt (27 Deireadh Fómhair).

Agus ceangail na SA-na Síne ar a ndícheall le blianta fada, tá Washington ag brú ar rialtais ar fud an domhain Huawei a bhrú amach, ag áitiú go dtabharfadh an fathach teileachumarsáide sonraí do rialtas na Síne lena spiaireacht. Séanann Huawei gur spiairí é don tSín.

Ón 15 Meán Fómhair, chuir colbhaí nua cosc ​​ar chuideachtaí SAM ó Huawei a sholáthar nó freastal orthu.

Dhiúltaigh Samsung Display, a chomhaireamh Samsung Electronics agus Apple mar phríomhchustaiméirí le haghaidh scáileáin taispeána dé-óid astaithe solais orgánaigh (OLED).

Ní raibh Huawei ar fáil láithreach le haghaidh tráchtaireachta.

Níl sé soiléir fós an mbeidh Samsung Display in ann a phainéil OLED a onnmhairiú go Huawei mar go mbeadh ar ghnólachtaí eile sa slabhra soláthair comhpháirteanna a dhéanamh atá riachtanach chun painéil a mhonarú ceadúnais na SA a fháil.

Dúirt iomaitheoir tras-bhaile Samsung LG Display gur gá dó féin agus do chuideachtaí eile, lena n-áirítear an chuid is mó de na cuideachtaí leathsheoltóra, ceadúnais a fháil chun gnó a atosú le Huawei.

An mhí seo caite, dúirt Intel Corp go bhfuair sé ceadúnais ó údaráis na SA leanúint ar aghaidh ag soláthar táirgí áirithe do Huawei.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gnó

In ainneoin caint ar fhlaitheas digiteach, cosnaíonn an Eoraip ceannas na Síne ar dhróin

foilsithe

on

Ina óráid faoi Staid an Aontais Eorpaigh, thug Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen a measúnú soiléir de sheasamh an Aontais Eorpaigh laistigh den gheilleagar digiteach domhanda. In éineacht le tuartha “deich mbliana digití” Eorpach arna mhúnlú ag tionscnaimh mar GaiaX, d’admhaigh von der Leyen gur chaill an Eoraip an rás maidir le paraiméadair na sonraí pearsantaithe a shainiú, rud a d’fhág go raibh na hEorpaigh “ag brath ar chinn eile”, scríobhann Louis Auge.

In ainneoin an iontrála simplí sin, is í an cheist fós an bhfuil ceannairí Eorpacha sásta a cosaint chomhsheasmhach ar phríobháideacht sonraí a gcuid saoránach, fiú agus iad ag glacadh le spleáchas ar ghnólachtaí Mheiriceá agus na Síne. Maidir le dúshlán a thabhairt do fhathach na meán sóisialta nó ríomhthráchtála Mheiriceá mar Google, Facebook, agus Amazon, níl aon fhadhb ag an Eoraip í féin a fheiceáil mar an rialtóir domhanda.

Agus iad ag tabhairt aghaidh ar an tSín, áfach, is cosúil go bhfuil seasamh na hEorpa níos laige, agus rialtais ag gníomhú chun tionchar soláthraithe teicneolaíochta na Síne mar Huawei a bhrú faoi dhianbhrú na SA. Go deimhin, i réimse lárnach amháin a bhfuil impleachtaí tromchúiseacha aige do roinnt earnálacha eacnamaíocha luadh Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen ina óráid - aerfheithiclí gan foireann, ar a dtugtar drones ar shlí eile - tá an Eoraip ag ligean do ghnólacht Síneach amháin, DJI, an margadh a chur i gcoinne an mhargaidh go praiticiúil gan freasúra.

Treocht atá luathaithe ag an bpaindéim

Is é Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co. (DJI) ceannaire gan cheist a margadh drón domhanda tuartha go skyrocket go $ 42.8 billiún i 2025; faoi ​​2018, bhí DJI rialaithe cheana féin 70% den mhargadh i drones tomhaltóirí. San Eoraip, tá DJI le fada an soláthróir aerfheithicil gan foireann (UAV) de rogha do chliaint rialtais míleata agus sibhialta. Úsáideann arm na Fraince “drones tráchtála DJI lasmuigh den seilf” i gcriosanna comhraic cosúil leis an Sahel, agus úsáideann fórsaí póilíní na Breataine drones DJI chun daoine atá ar iarraidh a chuardach agus mórimeachtaí a bhainistiú.

Chuir an paindéim an treocht sin i bhfeidhm fearas ard. I gcathracha na hEorpa lena n-áirítear Nice agus an Bhruiséil, chloígh drones DJI a raibh callairí iontu saoránaigh faoi bhearta iata agus rinne siad monatóireacht ar fhadú sóisialta. Rinne ionadaithe DJI iarracht fiú a chur ina luí ar rialtais na hEorpa a gcuid drones a úsáid chun teocht an choirp a thógáil nó samplaí tástála COVID-19 a iompar.

Tá an leathnú tapa seo ar úsáid drones DJI contrártha le cinntí a dhéanann príomh-chomhghuaillithe. Sna Stáit Aontaithe, tá na Ranna Cosanta (an Pentagon) agus an Interior toirmeasc ar úsáid drones DJI ina gcuid oibríochtaí, á dtiomáint ag imní faoi slándáil sonraí nocht Cabhlach na SA an chéad uair in 2017. San am ó shin, d’aithin anailísí iolracha lochtanna comhchosúla i gcórais DJI.

I mí na Bealtaine, rinne River Loop Security anailís ar DJIanna Aip Mimo agus fuair siad ní amháin gur theip ar na bogearraí cloí le prótacail bhunúsacha slándála sonraí, ach gur sheol siad sonraí íogaire “chuig freastalaithe taobh thiar de Bhalla Dóiteáin Mór na Síne.” Gnólacht cibearshlándála eile, Synacktiv, scaoileadh anailís d’fheidhmchlár soghluaiste DJI GO 4 de chuid DJI i mí Iúil, agus bogearraí Android na cuideachta á bhfáil “baintear úsáid as na teicnící frith-anailíse cosúla le malware,” chomh maith le nuashonruithe nó bogearraí a shuiteáil go forneartach agus iad ag teacht timpeall ar chosaintí Google. Torthaí Synacktiv Deimhníodh le GRIMM, a chuir i gcrích gur chruthaigh DJI nó Weibo (ar tharchuir a threalamh forbartha bogearraí sonraí úsáideora chuig freastalaithe sa tSín) “córas spriocdhírithe éifeachtach” a chruthú d’ionsaitheoirí - nó rialtas na Síne, mar a bhíonn eagla ar oifigigh na SA - leas a bhaint astu.

Chun aghaidh a thabhairt ar an mbagairt fhéideartha, tá tionscnamh beag Córais Aerárthaí Gan Fhoireann (sUAS) tugtha isteach ag Aonad Nuálaíochta Cosanta an Pheinteagáin chun drones a fháil ó dhaoine iontaofa Déantúsóirí Meiriceánacha agus gairmeacha gaolmhara; Is é Parrot na Fraince an t-aon ghnólacht Eorpach (agus, go deimhin, neamh-Mheiriceánach) atá san áireamh faoi láthair. An tseachtain seo caite, d’fhógair Roinn an Taobh istigh é atosú drones a cheannach tríd an gclár DIU sUAS.

Tá lochtanna slándála DJI tar éis imní a spreagadh san Astráil freisin. I páipéar comhairliúcháin a scaoileadh an mhí seo caite, léirigh roinn iompair agus bonneagair na hAstráile laigí i gcosaintí na hAstráile i gcoinne “úsáid mhailíseach drones,” a d’fhéadfaí a fháil go bhféadfaí UAVanna a úsáid chun ionsaí a dhéanamh ar bhonneagar na tíre nó ar spriocanna íogaire eile, nó ar bhealach eile chun críocha “íomhá agus comharthaí a bhailiú. ”Agus cineálacha eile taiscéalaíochta ag aisteoirí naimhdeach.

San Eoraip, os a choinne sin, ní dhearna an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB), Coimisinéir Cónaidhme na Gearmáine um Chosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise (BfDI), ná Coimisiún Náisiúnta na Fraince um Fhaisnéisíocht agus Saoirse (CNIL) gníomh poiblí maidir leis na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag DJI, fiú tar éis go bhfuarthas táirgí na cuideachta ag suiteáil bogearraí go forneartach agus ag aistriú sonraí úsáideora Eorpacha chuig freastalaithe na Síne gan ligean do thomhaltóirí na gníomhartha sin a rialú nó cur ina gcoinne. Ina áit sin, is cosúil go dtugann úsáid drones DJI ag fórsaí míleata agus póilíní na hEorpa formhuiniú intuigthe dá slándáil do thomhaltóirí.

In ainneoin struchtúr úinéireachta teimhneach, tá go leor naisc le stát na Síne

Ní chuidíonn amhras faoi chúiseanna DJI le teimhneacht a struchtúir úinéireachta. Tá DJI Company Limited, an chuideachta shealbhaíochta don ghnólacht tríd an iFlight Technology Co., atá lonnaithe i Hong Cong, lonnaithe sa Oileáin Bhriotanacha na Maighdean, nach nochtann scairshealbhóirí. Mar sin féin, cuireann babhtaí tiomsaithe airgid DJI in iúl go bhfuil caipiteal na Síne i réim, chomh maith le naisc le comhlachtaí riaracháin is suntasaí sa tSín.

In Meán Fómhair 2015, mar shampla, d’infheistigh New Horizon Capital - arna chomhlánú ag Wen Yunsong, mac an iar-phríomh-Wen Jiabao - $ 300 milliún i DJI. An mhí chéanna sin, rinne New China Life Insurance, ar leis cuid de Chomhairle Stáit na Síne é, infheistíocht sa ghnólacht freisin. In 2018, DJI b’fhéidir a d’ardaigh suas le $ 1 billiún roimh liostú poiblí ceaptha, cé gur rúndiamhair fós é sainaithint na n-infheisteoirí sin.

Tarraingíonn struchtúr ceannaireachta DJI aird freisin ar naisc le bunaíocht mhíleata na Síne. Tá staidéar nó múineadh ag an gcomhbhunaitheoir Li Zexiang ag roinnt ollscoileanna atá nasctha leis an arm, lena n-áirítear Institiúid Teicneolaíochta Harbin - ceann de na 'Seacht Mac na Cosanta Náisiúnta ' á rialú ag Aireacht Tionscail agus Teicneolaíochta Faisnéise na Síne - chomh maith leis an Ollscoil Náisiúnta Teicneolaíochta Cosanta (NUDT), arna mhaoirsiú go díreach ag an gCoimisiún Míleata Lárnach (CMC). D’fhreastail feidhmeannach eile, Zhu Xiaorui, mar cheann taighde agus forbartha DJI go dtí 2013 - agus anois múineann sé in Ollscoil Teicneolaíochta Harbin.

Is cosúil go míníonn na naisc seo idir ceannaireacht DJI agus arm míleata na Síne ról suntasach DJI i mbrú Beijing ar ghrúpaí mionlach eitneach. I mí na Nollag 2017, shínigh DJI a comhaontú comhpháirtíochta straitéiseach leis an mBiúró um Shlándáil Phoiblí i Réigiún Uathrialach Xinjiang, ag feistiú aonaid póilíní na Síne i Xinjiang le drones ach ag forbairt bogearraí speisialaithe freisin chun misin a éascú chun “cobhsaíocht shóisialta a chaomhnú.” Castacht DJI san fheachtas “cinedhíothú cultúrtha”I gcoinne dhaonra Uighur de Xinjiang a phléasc isteach sna ceannlínte anuraidh, nuair a físeán sceite - lámhaigh drón DJI faoi rialú na bpóilíní - doiciméadaíodh oll-aistriú Uighurs imtheorannaithe. Shínigh an chuideachta comhaontuithe le húdaráis sa Tibéid freisin.

Géarchéim dosheachanta?

Cé go ndearna DJI iarrachtaí suntasacha chun dul i gcoinne fhionnachtana rialtais agus taighdeoirí an Iarthair, fiú staidéar a choimisiúnú ó FTI comhairleachta a chuireann slándáil a “Mhód Sonraí Áitiúil” nua chun cinn agus a théann taobh le lochtanna atá ann cheana féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé ina fhadhb go tapa rialú monaplachta na hearnála seo atá ag teacht chun cinn ag gnólacht aonair le naisc le bunaíocht slándála na Síne agus baint dhíreach le mí-úsáid sistéamach ar chearta an duine. do rialtóirí sa Bhruiséil agus sna príomhchathracha Eorpacha.

I bhfianaise an chaoi a ndeachaigh drones forleithne ar fud an gheilleagair níos leithne, is ceist í slándáil na sonraí a ghlacann siad agus a tharchuireann siad - ní mór do cheannairí Eorpacha aghaidh a thabhairt orthu - fiú más fearr leo neamhaird a dhéanamh air.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending