Ceangail le linn

Comhshaol

Glao ar Bheart Glas na hEorpa: infheistíocht € 1 billiún chun an t-aistriú glas agus digiteach a threisiú

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach glao € 1 billiún a sheoladh ar thionscadail taighde agus nuálaíochta a fhreagraíonn don ghéarchéim aeráide agus a chabhróidh le héiceachórais agus bithéagsúlacht uathúil na hEorpa a chosaint. An Horizon 2020-mhaoinithe Glao ar Bheart Glas na hEorpa, a osclófar amárach le haghaidh clárúcháin, a spreagfaidh téarnamh na hEorpa ó ghéarchéim an coronavirus trí dhúshláin ghlasa a iompú ina ndeiseanna nuálaíochta.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is é an glao ar Bheart Glas Eorpach € 1 billiún an glao deireanach agus is mó faoi Horizon 2020. Agus an nuálaíocht ina croílár, luasóidh an infheistíocht seo aistriú cóir inbhuanaithe go an Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Toisc nach dteastaíonn uainn go bhfágfadh duine ar bith sa chlaochlú sistéamach seo, iarraimid ar ghníomhartha ar leith teagmháil a dhéanamh le saoránaigh ar bhealaí nua agus ábharthacht agus tionchar sochaíoch a fheabhsú. "

Tá difríochtaí idir an Glao Deal Glas seo agus gnéithe tábhachtacha roimhe seo Glaonna Horizon 2020. I bhfianaise phráinn na ndúshlán a dtugann sé aghaidh orthu, tá sé mar aidhm aige torthaí soiléire so-aitheanta a fháil sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, ach ó thaobh athrú fadtéarmach de. Tá níos lú gníomhartha, ach níos spriocdhírithe, níos mó agus níos infheicthe, le fócas ar scalability tapa, scaipeadh agus glacadh.

Meastar go soláthróidh na tionscadail a mhaoinítear faoin nglao seo torthaí le tairbhí inláimhsithe i ndeich réimse: ocht réimse téamacha a léiríonn príomhshruthanna oibre na Déileáil Ghlas na hEorpa agus dhá réimse chothrománacha - eolas a neartú agus saoránaigh a chumhachtú - a thairgeann peirspictíocht níos fadtéarmaí maidir leis na claochluithe atá leagtha amach i mBeart Glas na hEorpa a bhaint amach. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh agus sa mhéid seo bhileog fíricí.

Comhshaol

Uachtarán von der Leyen ag Seachtain Ghlas an AE 2020: Ar an mbealach go Kunming

foilsithe

on

Thug Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen óráid ag seisiún deiridh an Seachtain Glas AE 2020. “Tá an bhithéagsúlacht i gcroílár ár dtodhchaí agus todhchaí ár bplainéad. Níl aon rogha idir an dúlra ar thaobh amháin agus an geilleagar ar an taobh eile. Is maith don gheilleagar an rud atá maith don dúlra. Tá athrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta ag tarlú os comhair ár súl. Aimplíonn siad a chéile. Ní raibh an gá le gníomhú níos soiléire riamh. Seo atá ag tiomáint orm mar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. "

Ina óráid, d’iarr an tUachtarán von der Leyen ar gach duine a bhí i láthair teacht le chéile chun troid i gcoinne caillteanas bithéagsúlachta agus an Eoraip a dhéanamh chun tosaigh sa domhan: “Inniu, táimid ag iarraidh ar gach duine a bheith páirteach inár ngníomh chun stop a chur le caillteanas bithéagsúlachta. Tá go leor daoine agat inniu, ag teacht ó gach cearn den Eoraip, na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, sráidbhailte beaga agus cathracha móra, gnólachtaí nuathionscanta, FBManna agus cuideachtaí ilnáisiúnta. Agus tá níos mó agus níos mó comhghuaillithe ar domhan: Forbairt agus eagraíochtaí daonnúla; cuideachtaí agus cathracha; eagraíochtaí óige agus creidimh; agus ar ndóigh gach tír agus réigiún ar fud an domhain atá ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chaillteanas bithéagsúlachta. Táimid ag obair le chéile. Táimid ag soláthar ceannaireachta chun cabhrú linn aontú ar Chreat Bithéagsúlachta Domhanda nua i Kunming an bhliain seo chugainn. Rialacha domhanda atá soiléir, intomhaiste a ligeann dúinn, a chéile a choinneáil cuntasach. Lig dúinn gníomhú, gach duine againn, gan aon mhoill. Féadfaidh tú brath ar mo thiomantas. "

Tá an óráid iomlán ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Seolann an Coimisiún Ionad Eolais chun caillteanas bithéagsúlachta a aisiompú agus éiceachórais na hEorpa a chosaint

foilsithe

on

Faoi chuimsiú an Seachtain Ghlas an AE, seolann an Coimisiún Eorpach clár nua Ionad Eolais don Bhithéagsúlacht: siopa ilfhreastail le haghaidh fianaise eolaíocht-bhunaithe chun na héiceachórais nádúrtha a sholáthraíonn bia, cógais, ábhair, caitheamh aimsire agus folláine a athbhunú agus a chosaint. Cuirfidh an tIonad Eolais an t-eolas is déanaí faoi bhithéagsúlacht ar fáil chun tionchar bheartais an AE a neartú.

Cuideoidh sé freisin le monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030, a bhfuil sé mar aidhm aici bithéagsúlacht na hEorpa a chur ar bhealach chun téarnaimh faoi dheireadh na ndeich mbliana. Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Ní dhéantar ach an rud a thomhaistear. Más mian linn Straitéis Bithéagsúlachta an AE a sheachadadh, caithfimid na poncanna go léir a nascadh níos fearr, agus chuige seo teastaíonn sonraí fónta uainn. Bíodh sé ar stádas pollinators, tionchar comhshaoil ​​lotnaidicídí, luach an nádúir do ghnó nó réasúnaíocht eacnamaíoch réitigh bunaithe ar nádúr. Ní mór dúinn freisin úsáid iomlán a bhaint as an gclaochlú digiteach, breathnóireacht na Cruinne agus eolaíocht na saoránach. Tabharfaidh an t-ionad eolais nua seo go léir le chéile, ag feabhsú an tslí a ndéanaimid eolas faoi bhithéagsúlacht a ghiniúint agus a bhainistiú, le húsáid ar fud réimsí beartais. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel, atá freagrach as an Ionad Comhpháirteach Taighde: “Tá ról ríthábhachtach ag an eolaíocht i gcaomhnú ár mbithéagsúlachta. Faoi stiúir ár n-eolaithe féin ag an Ionad Comhpháirteach Taighde, cuideoidh an tIonad Eolais nua don Bhithéagsúlacht leis an bpobal taighde Eorpach agus domhanda agus le lucht déanta beartas an réimse leathan faisnéise atá ar fáil a fhómhar agus a chiallú, agus é a shruthlíniú go beartais éifeachtacha a chosnaíonn éiceachórais na hEorpa agus na seirbhísí a sholáthraíonn siad do shaoránaigh na hEorpa. "

Ina theannta sin, tá an chéad mheasúnú éiceachórais ar fud an AE riamh tagtha, a aimsíonn go bhfuil raidhse sonraí bithéagsúlachta ann a d’fhéadfadh cabhrú leis an ngníomh ceart a dhéanamh chun brúnna ar ár n-éiceachórais a mhaolú, ach tá cuid mhór de fós gan úsáid. Taispeánann an measúnú go bhfuilimid ag brath níos mó agus níos mó ar ár n-éiceachórais, a mbíonn brú mór orthu féin i gcónaí ó thionchair an athraithe aeráide agus ghníomhaíochtaí an duine. Tabharfaidh an tIonad Eolais don Bhithéagsúlacht aghaidh go díreach ar dhúshláin a nocht an measúnú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

Fáiltíonn an Coimisiún roimh chomhaontú na Comhairle maidir le Comhbheartas Talmhaíochta amach anseo

foilsithe

on

An 20 Deireadh Fómhair, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir lena seasamh caibidlíochta, an cur chuige ginearálta mar a thugtar air, maidir le tograí athchóirithe an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT). Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú seo, céim chinniúnach i dtreo dul isteach sa chéim idirbheartaíochta leis na comhreachtóirí.

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Fáiltím roimh an dul chun cinn atá déanta agus an cur chuige ginearálta maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta a baineadh amach thar an oíche. Is céim thábhachtach í seo dár bhfeirmeoirí agus dár bpobal feirmeoireachta. Táim buíoch as comhar cuiditheach na mballstát agus tá súil agam go gcuideoidh an comhaontú seo lena chinntiú gur féidir le talmhaíocht na hEorpa leanúint de shochair eacnamaíocha, chomhshaoil ​​agus shóisialta a sholáthar dár bhfeirmeoirí agus dár saoránaigh amach anseo. "

Tá Parlaimint na hEorpa ag vótáil freisin ar mholtaí an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) le linn an tseisiúin Iomlánach, agus tá seisiúin vótála sceidealta go dtí an lá inniu (23 Deireadh Fómhair). Chomh luath agus a aontaíonn Parlaimint na hEorpa ar sheasamh do na trí thuarascáil ar CBT, beidh na comhreachtóirí in ann dul isteach sa chéim idirbheartaíochta, d’fhonn teacht ar chomhaontú foriomlán.

Chuir an Coimisiún a mholtaí athchóirithe CBT i láthair i mí an Mheithimh 2018, agus é mar aidhm aige cur chuige níos solúbtha, bunaithe ar fheidhmíocht agus ar thorthaí, agus uaillmhianta níos airde maidir le gníomhaíocht chomhshaoil ​​agus aeráide a leagan síos. Tar éis glacadh leis na straitéisí Feirme go forc agus bithéagsúlacht, chuir an Coimisiún comhoiriúnacht an athchóirithe CBT i láthair le huaillmhian an Bheart Ghlais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending