Ceangail le linn

Foghlaim aosach

#Coronavirus - Níor cheart d’ollscoileanna na Breataine athoscailt i mí Mheán Fómhair, a deir aontas

Reuters

foilsithe

on

Ba cheart d’ollscoileanna na Breataine pleananna a scriosadh chun athoscailt i mí Mheán Fómhair chun cosc ​​a chur ar mhic léinn atá ag taisteal paindéim coronavirus na tíre a bhreoslú, a dúirt ceardchumann, ag éileamh go múinfí cúrsaí ar líne. Tá rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson curtha trí thine de bharr a chuid iarrachtaí oideachas a atosú, go háirithe tar éis a chéile faoi thorthaí scrúduithe do dhaltaí scoile agus iarracht theip air gach dalta a thabhairt ar ais chuig a gcuid ranganna níos luaithe i mbliana, scríobhann Elizabeth Piper.

Tá Johnson ag éileamh ar na Briotanaigh filleadh ar rud éigin níos cosúla le normáltacht tar éis an glasáil coronavirus, ag éileamh ar oibrithe filleadh ar oifigí chun cuidiú leis an ngeilleagar téarnamh ó chrapadh 20% sa tréimhse Aibreán-Meitheamh.

Ach dúirt Aontas na nOllscoileanna agus na gColáistí (UCU) go raibh sé ró-luath mic léinn a chur ar ais chuig ollscoileanna, ag tabhairt foláirimh go bhféadfaí an milleán a chur orthu dá dtiocfadh méadú ar chásanna de COVID-19. “Is oideas tubaiste é an milliún milliún mac léinn a bhogadh timpeall na tíre agus na rioscaí a bhaineann le hollscoileanna neamhullmhaithe a fhágáil mar thithe cúraim an dara tonn,” a dúirt rúnaí ginearálta UCU, Jo Grady, i ráiteas. “Tá sé thar am ag an rialtas roinnt beart cinntitheach freagrach a dhéanamh sa ghéarchéim seo sa deireadh agus a rá le hollscoileanna pleananna do theagasc duine le duine a thréigean,” a dúirt sí, ag impí ar an rialtas an teagasc go léir a bhogadh ar líne don chéad téarma.

Dúirt Stephen Barclay, príomh-rúnaí an Chisteáin (aireacht airgeadais), nár aontaigh sé leis an argóint. “Sílim go gcaithfidh ollscoileanna cosúil leis an gcuid eile den gheilleagar teacht ar ais agus go gcaithfidh mic léinn a bheith in ann é sin a dhéanamh,” a dúirt sé Times Radio. Deir roinnt ollscoileanna go bhfuil siad réidh le hathoscailt an mhí seo chugainn tar éis seachtainí ullmhúcháin agus deir roinnt mac léinn go bhfuil airgead caite acu cheana féin ar rudaí mar thithíocht mar ullmhúchán don téarma nua.

Foghlaim aosach

Osclaíonn an tUachtarán von der Leyen an 3ú Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Óstáil an Coimisiún Eorpach, bhí an 3ú Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas ar siúl an 10 Nollaig. Thug Uachtarán an Choimisiúin EorpaighUrsula von der Leyen, an t-aitheasc tosaigh ag tabhairt ómós do mhúinteoirí, a rinne a ndícheall seomraí ranga a choinneáil oscailte go digiteach ó thús na paindéime COVID-19, ag tabhairt deis do dhaltaí leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Bhí cruinniú mullaigh na bliana seo tiomnaithe don ‘Claochlú Oideachais Dhigitigh’.

Ina hóráid, dúirt an tUachtarán von der Leyen gur “nocht an paindéim na heasnaimh nach mór dul i ngleic leo. Ní mór dúinn teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú go rathúil inár gcórais oideachais. Cuireann teicneolaíochtaí digiteacha ar chumas go leor daltaí leanúint ar aghaidh ag foghlaim. Ach i gcás daoine eile ba bhac mór é nuair a bhí easpa rochtana, trealaimh, nascachta nó scileanna ann. "

Rinne sí tagairt don Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach a chuir an Coimisiún i láthair le déanaí, a fhéachann go beacht le scileanna digiteacha múinteoirí agus daltaí a threisiú, chomh maith leis an mbonneagar gaolmhar a fhorbairt. Chuir an t-uachtarán béim ar na spriocanna uaillmhianacha ach inúsáidte atá beartaithe do réimse an Oideachais Eorpaigh agus labhair sé faoin gcaoi ar féidir le NextGenerationEU cuidiú leis an earnáil oideachais.

Mar fhocal scoir, d’fháiltigh sí roimh an ‘Comhghuaillíocht um Oideachas don Aeráid’ nua: “Leis an gcomhrialtas seo ba mhaith linn cuid den fhuinneamh ó na sráideanna a thabhairt chuig ár seomraí ranga go léir. Ba mhaith linn an pobal oideachais ar fad a shlógadh chun tacú le haidhmeanna na neodrachta aeráide agus na forbartha inbhuanaithe. " Léigh an óráid iomlán líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

An Tríú Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas chun aghaidh a thabhairt ar chlaochlú an Oideachais Dhigitigh

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Inniu (10 Nollaig), óstálfaidh an Coimisiún Eorpach an tríú ceann Cruinniú Mullaigh Eorpach um Oideachas, ar siúl ar líne i mbliana. Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen; Ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha a Chur Chun Cinn Margaritis Schinas; Glacfaidh an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit agus an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel páirt ann. Roimh an ócáid, dúirt an Leas-Uachtarán Schinas: "Cuireann an Eoraip préimh ar shochaithe cothroma, glasa, digiteacha agus uilechuimsitheacha. Cuireann an Limistéar Eorpach Oideachais tionscnaimh nithiúla ar fáil chun an uaillmhian roinnte seo a bhaint amach le chéile. Ollscoileanna Eorpacha, Acadamh Múinteoirí Erasmus, Ionaid Gairme Tá sármhaitheas agus soghluaisteacht Erasmus suaithinseach dár Slí Bheatha Eorpach. "

Dúirt an Coimisinéir Gabriel freisin: “Táim ag tnúth le tuairimí an oiread sin daoine ó shaol an oideachais a chloisteáil agus muid ag tabhairt faoinár gcuid oibre chun Réimse Eorpach Oideachais a bhaint amach faoi 2025 agus ár bPlean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach a chur i bhfeidhm. Chuige sin, tapóidh mé an deis ag an gCruinniú Mullaigh Oideachais próiseas comhairliúcháin a sheoladh maidir le claochlú an ardoideachais. Fógróidh mé freisin eochair inseachadta eile dár gclár oibre um Limistéar Oideachais Eorpach - an comhrialtas um Oideachas don Aeráid, a fhorbróimid le linn 2021. "

Pléifidh airí oideachais an AE, chomh maith le gairmithe oideachais agus ionadaithe ó gach cearn den Eoraip, na dúshláin agus na deiseanna chun claochlú digiteach a dhéanamh ar chórais oideachais na hEorpa i gcomhthéacs téarnamh ó ghéarchéim an choróivíris agus níos faide i gcéin. Déanfaidh siad taithí agus dea-chleachtas a mhalartú freisin maidir le héifeachtaí na paindéime ar sholáthar oideachais agus oiliúna a mhaolú, agus tabharfaidh siad aiseolas ar fhís an Choimisiúin chun a Limistéar Oideachais na hEorpa faoi ​​2025 agus a Plean Gníomhaíochta um Oideachas Digiteach. Déanfar an Cruinniú Mullaigh a shruthú ar an ngréasán - tá naisc ar fáil ar an leathanach gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

Scileanna: Cúig thionscadal comhoibrithe trasteorann nua a roghnaíodh le haghaidh maoiniú # Erasmus + chun sármhaitheas i ngairmoiliúint san Eoraip a fhorbairt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá maoiniú Erasmus + beartaithe ag an gCoimisiún do cúig Ardán nua Ionaid Feabhais Gairme, chun freastal ar riachtanais gheilleagair nuálaíoch, uilechuimsitheach agus inbhuanaithe. Maoinithe trí Erasmus + le haghaidh buiséad uasta € 4 mhilliún an ceann, beidh na hardáin gníomhach in earnálacha ar nós nuálaíocht ghlas agus glasú uirbeach, micreictreonaic, agus an earnáil troscáin agus adhmaid.

Tacóidh siad freisin le príomhthosaíochtaí Eorpacha amhail na haistrithe digiteacha agus glasa, fás inbhuanaithe, agus cuimsiú sóisialta daoine aonair a bhaineann le grúpaí faoi mhíbhuntáiste. Roghnaithe as measc 55 iarratas, tá 167 eagraíocht chomhpháirtíochta as 17 mballstát agus 4 thír eile rannpháirteach sa chlár Erasmus + sna cúig Ardán Feabhais Gairme nua-roghnaithe.

Freagraíonn na tionscadail roghnaithe do mhargadh saothair atá ag athrú agus tá siad ailínithe le tosaíochtaí an Chláir Oibre Scileanna Eorpacha agus togra an Choimisiúin le haghaidh moladh ón gComhairle maidir le Gairmoideachas agus Oiliúint le haghaidh iomaíochais inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneachta curtha i láthair an 1 Iúil. Tá an preasráiteas ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending