Ceangail le linn

coróinvíreas

Is í an tSualainn, ní SAM, an tubaiste # COVID-19

foilsithe

on

Éilíonn haoirí Trump gurb í SAM an tír is deacra ar domhan, agus maíonn séanadh COVID-19 gur chruthaigh an tSualainn nár éirigh go maith leis an múchadh, scríobhann TakeBack.org Stiúrthóir Feidhmiúcháin John Pudner.

Tá an dá éileamh áiféiseach, agus ní féidir ach le duine amháin a ghníomhaíonn mar dhlíodóir a phiocann cuardach google chun cás a thógáil i gcoinne aon duine a scrúdaíonn na fíricí cosúil le dochtúir. Scrúdaíonn siad gach fíric chun an tátal is fearr a bhaint amach dá gcuid othar.

Chuirfí tús le measúnú macánta ar fhíricí trí ráta báis Covid-19 per capita a chinneadh i gcomparáid le cé mhéad duine i ngach tír a bhfuil riochtaí ann cheana a d’fhágfadh go mbeadh básanna níos dóchúla.

An bhileog seo déantar comparáid idir cé mhéad bás a mbeifí ag súil le gach tír bunaithe ar chéatadán a gcónaitheoirí a fuair diaibéiteas agus / nó atá murtallach. Is iad seo an dá réamhchoinníoll is coitianta. Ansin déanann an bhileog sin i gcomparáid leis an bhfíor básanna per capita COVID-19 ba chúis leis an 25 Meitheamh.

Bunaithe ar chéatadán na gcónaitheoirí a bhfuil riochtaí ann cheana, léiríonn an fhíric go bhfuil 47% de na Meiriceánaigh murtallach agus go bhfuil diaibéiteas ag go leor acu gur dócha go mbeadh na SA ar an 8ú háit ar domhan i mbásanna COVID-19 per capita. Déanta na fírinne tá na SA sa 7ú háit fiú ag glacadh leis go bhfuil an tSín agus tíortha rúnda eile ag soláthar líon cruinn báis i ndáiríre.

Is é conclúid amháin ná go leor muirear nár oibrigh freagra na SA ar COVID-19 agus gurb í na SA an tír is deacra a bhuail áiféiseach. Is é sin le rá, is é ráta báis COVID-19 na SA beagnach go díreach an rud ba cheart a bheith ag súil leis bunaithe ar an líon ollmhór Meiriceánaigh a bhfuil riochtaí ann cheana. Tá na 372 bás COVID-19 in aghaidh an mhilliúin ar aon dul.

Ar an taobh eile, bhain na daoine a dhiúltaíonn aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann le fadú sóisialta, ag caitheamh maisc in athoscailtí poiblí agus de réir a chéile, an tSualainn mar shampla de thír a rinne an rud ba cheart a bheith déanta ag SAM agus a rinne COVID-19 a mharcaíocht.

Mar sin féin, tá na Sualainnigh thar a bheith sláintiúil do thír fhorbartha. Níl ach leath an oiread (25.4%) murtallach le Meiriceánaigh, agus in éineacht le tionscadal diaibéiteas nó riochtaí a bhí ann cheana níor cheart don tSualainn ach an 82ú háit a fháil i mbásanna.

Go deimhin is tubaiste í an tSualainn. Ó choinnigh na séanadh an tSualainn suas mar shampla, phléasc básanna go 137% de bhásanna per capita na SA. Tá siad anois sa chúigiú háit ar domhan le básanna COVID-19 ag laghdú na ndaoine i SAM le 512 bás in aghaidh an mhilliúin. Tá thart ar an deichiú cuid de bhásanna na Sualainne ag an dá thír teorann, choinnigh an tír suas mar an sampla de cén fáth nár cheart duit dúnadh síos (tá 47 bás in aghaidh an mhilliúin ag an Iorua, agus an Fhionlainn 59).

Is é an dara tátal anois ná go bhfuil a fhios againn gur tubaiste é sampla na Sualainne, níl aon chás fágtha gan maisc a chaitheamh agus neamhaird a dhéanamh ar fhaid shóisialta d’fhonn an galar a scaipeadh seachas an mhíchaoithiúlacht a dhéanamh orainn féin ar bhealach ar bith.

Is é bun an scéil gur forbairt uafásach i réimse polaitiúil Mheiriceá é costas na polaitíochta i lár díospóireachtaí míochaine a chosnaíonn beatha. Coscann siad siúd nach ndéanann ach cuardach ar bhealaí chun an milleán a chur ar an Uachtarán Trump nó ar aon pholaiteoir eile freagairt éifeachtach a oiread agus a dhéanann roinnt de lucht tacaíochta Trump a dhéanann iarracht cás a dhéanamh i gcoinne na mbeart simplí a theastaíonn mar mhaisc agus fhaid a dhéanamh níos deacra iad a athoscailt mar gheall ar a gcuid toilteanas míchaoithiúlacht a dhéanamh orthu féin chun beatha a shábháil.

Faigh an pholaitíocht as an bpróiseas agus is féidir le ceantair, stáit agus an tír a oiread agus is féidir a oscailt chun na poist a cailleadh a thabhairt ar ais gan básanna a thuar a rabhthas ag súil go dtiocfaidh deireadh leo an tseachtain seo chugainn.

Is iad tuairimí an údair amháin na tuairimí a luadh san alt seo agus ní gá gurb ionann iad agus tuairimí Tuairisceoir AE.

coróinvíreas

Rath ar chruinniú de Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún, tá cruth ar an Aontas Sláinte, buaileann an dara tonn an Iodáil agus an Ghearmáin

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe, chuig nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), agus muid ag déanamh measúnaithe ar rath a chruinnithe le déanaí inné (21 Deireadh Fómhair), agus ar an gcaoi a gceanglaíonn sé le hiarrachtaí an Choimisiúin nua i dtreo “pláinéad sláintiúil agus digiteach nua domhan ”, scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

1 Milliún Géanóma

D’éirigh go han-mhaith leis an gcruinniú Beyond 1 Million Genome inné (21 Deireadh Fómhair), le níos mó ná 220 rannpháirtí, agus ceann d’aidhmeanna lárnacha an tionscnaimh Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún is ea tacú le nasc náisiúnta, trí ailíniú agus cur i bhfeidhm geallsealbhóirí. bonneagair ghéanómaíochta agus sonraí, comhordú a dhéanamh ar chomhchuibhiú an chreata eitice agus dhlíthiúil chun sonraí a bhfuil íogaireacht phríobháideachta ard acu a roinnt, agus treoir phraiticiúil a thabhairt maidir le comhordú pan-Eorpach ar theicneolaíochtaí géanómacha a chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte náisiúnta agus Eorpacha.

Anois, ag deireadh na 2020idí, tá athruithe leathana ar siúl i sochaí agus rialachas na hEorpa, le Coimisiún Eorpach ag obair ar chreat rialachais Sonraí Sláinte Eorpach, Parlaimint na hEorpa gníomhach ar leithdháileadh maoinithe d’eisiúint cúram sláinte, agus ciontú atá ag fás i measc Déantóirí beartais na hEorpa go gcaithfidh daoine a bheith i gcroílár aon straitéis rathúil agus inbhuanaithe chun cúram sláinte a chur chun cinn.

Is Eoraip í uaillmhian Uachtarán nua an Choimisiúin Ursula von der Leyen 'a chaithfidh an t-aistriú go pláinéad sláintiúil agus domhan digiteach nua a threorú'. Admhaíonn an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides: “Tá saoránaigh Eorpacha ag súil leis an suaimhneas intinne a thagann le rochtain ar chúram sláinte… agus cosaint i gcoinne eipidéimí agus galair.”

Léiríonn an plé seo inné ar chúram sláinte pearsantaithe Eoraip nach bhfuil go leor deiseanna feabhsúcháin á nglacadh go hiomlán fós. Ach ní catalóg easnaimh é seo amháin. Is argóint iad na héagsúlachtaí agus na neamhéifeachtachtaí a chuireann sé i láthair chun athmhachnamh radacach a spreagadh, agus chun an leas is fearr a bhaint as cúram sláinte pearsantaithe. Cuireann sé béim ar fhormhuiniú dreasachtaí, nuálaíochta agus infheistíochta ó phór nua de cheannairí na hEorpa gur féidir le páirtithe leasmhara tacú leis an aistriúchán trí chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte.

Roinnt moltaí cruinnithe

I gcruinniú an lae inné, braitheadh ​​go bhfuil gá le rochtain slán agus údaraithe trasteorann ar shonraí géanóm agus sonraí sláinte eile san Aontas Eorpach chun:

  • Torthaí othar a fheabhsú agus inbhuanaitheacht an tsoláthair sláinte agus cúraim san AE a chinntiú;

  • foghlaim conas ailse a aithint agus a chóireáil ag céim i bhfad níos luaithe;

  • tuiscint ar chomhlachais ghéiniteacha is cúis le galair choitianta casta a thuar nó a thuar;

  • éifeachtacht an chosc a neartú trí chruinneas an scagtha a fheabhsú agus a chostais a laghdú.

Leanfaidh tuarascáil níos mionsonraithe i mí na Samhna.

Aontas Sláinte na hEorpa ar a bhealach

Chun bearnaí atá nochtaithe ag COVID-19 a líonadh agus a chinntiú gur féidir le córais sláinte bagairtí a dhéanamh ar shláinte an phobail sa todhchaí, tá gá le clár uaillmhianach sláinte AE, a deir FPEnna, atá ag iarraidh buiséad an chláir a ardú go € 9.4 billiún, mar a mhol dtús an Coimisiún, chun cur chun cinn na sláinte a fheabhsú agus córais sláinte a dhéanamh níos athléimní ar fud an AE. Tá sé léirithe ag COVID-19 go bhfuil géarghá ag an AE le clár sláinte uaillmhianach AE chun a chinntiú go mbeidh bagairtí sláinte sa todhchaí ar chórais sláinte na hEorpa.

'Geata 'sroicheann sé díreach in am don dara tonn

Ba iad an Iodáil, an Ghearmáin agus Éire, a bhfuil an dara tonn de coronavirus orthu go léir faoi láthair, na chéad tíortha a chuir a n-aipeanna áitiúla áitiúla COVID-19 le chéile chuig geata le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, a ligfidh do sheirbhísí sláinte náisiúnta sonraí a roinnt eatarthu féin.

An bhfuil coronavirus ag baint an bonn de dhaonlathas na Gearmáine?

Tá díospóireacht théite ar bun faoi cé ar cheart dó cinneadh a dhéanamh ar rialacháin COVID-19 sa Ghearmáin. Áitíonn criticeoirí go bhfuil an Seansailéir Angela Merkel agus premiers an stáit ag seachaint na parlaiminte agus iad ag iarraidh an paindéim a throid. Arís agus arís eile bhuail an Seansailéir Merkel le gach ceann de na 16 premier de stáit cónaidhme cumhachtacha na Gearmáine chun cinneadh a dhéanamh ar bhearta chun an paindéim coronavirus a chosc. Tar éis an ceann is déanaí, an tseachtain seo caite, thosaigh polaiteoirí ar fud an speictrim ag gearán go ndearnadh bearta den sórt sin a chinneadh taobh thiar de dhoirse dúnta agus gan díospóireacht nó comhairliúchán parlaiminte cuí.

I measc na gcriticeoirí is géire ar an imeallú dealraitheach seo sa pharlaimint tá Florian Post, ball den Bundestag agus saineolaí gnóthaí dlí leis na Daonlathaithe Sóisialta (SPD), na comhpháirtithe sóisearacha i gcomhrialtas Angela Merkel. "Le beagnach naoi mí anois, tá rialacháin curtha i bhfeidhm ag údaráis áitiúla, réigiúnacha agus lárnacha atá ag srianadh saoirsí daoine ar bhealach nach bhfacthas riamh roimhe sa Ghearmáin tar éis an chogaidh," a dúirt sé leis an ollchúrsaíocht pictiúr nuachtán. "Agus ní uair amháin ar iarradh ar pharlaimint tofa vótáil ar na bearta," rinne sé gearán.

'Pas sláinte 'ar tí eitilt isteach

Tá pas sláinte digiteach nua le píolótú ag líon beag paisinéirí a bheidh ag eitilt ón RA go dtí na SA den chéad uair faoi phleananna do chreat domhanda d’aerthaisteal Covid-sábháilte. Tá an córas CommonPass, le tacaíocht ón bhFóram Eacnamaíoch Domhanda (WEF), deartha chun comhchaighdeán idirnáisiúnta a chruthú do phaisinéirí chun a thaispeáint nach bhfuil coronavirus acu. Mar sin féin, cuireann criticeoirí scéimeanna comhchosúla in iúl go bhfuil imní orthu faoi íogaireacht agus sainiúlacht na dtástálacha i dtíortha éagsúla i measc na n-eagla go ndéanfar monatóireacht níos mó ar ghluaiseachtaí daoine.

Rith na Fraince as breabanna fliú

Níor seoladh an feachtas bliantúil vacsaínithe fliú sa Fhrainc ach an tseachtain seo caite, ach cheana féin tá cógaslanna ar fud na tíre díolta as dáileoga. Agus iad ag iarraidh ospidéil a bhfuil brú comhcheangailte othair fliú agus othair Covid-19 orthu a sheachaint an geimhreadh seo, sheol rialtas na Fraince clár vacsaínithe fliú leathnaithe go mór i mbliana, ag impí ar aon duine i ngrúpa riosca vacsaíniú a fháil chomh luath agus is féidir.

Ach tá an t-éileamh i bhfad níos mó ná an méid a raibh súil ag an rialtas leis, agus díreach seachtain tar éis an fheachtais a sheoladh an 13 Deireadh Fómhair, tá cógaslanna ar fud na tíre ag dearbhú as stoc (díolta amach) vacsaíní. Tá thart ar 60% de chógaslanna ag tuairisciú go bhfuil ganntanas an vacsaín fliú ann. Dúirt Gilles Bonnefond, uachtarán aontas na gcógaiseoirí l ’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) le Faisnéis na Fraince:“ Tá beagnach cúig mhilliún duine vacsaínithe againn cheana féin i níos lú ná cúig lá. "Seo beagnach leath den mhéid a rinneadh go léir. anuraidh le linn an fheachtais vacsaínithe ar fad. "

Lorgaíonn an tUachtarán Sassoli fadú ar mhodhanna oibre

Deir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli gur “oibrigh an Pharlaimint lena chinntiú… gur féidir léi leanúint dá croífheidhmeanna a chomhlíonadh”, ag moladh go bhféadfadh síneadh a chur le modhanna oibre paindéime. “Is sampla soiléir é seo den chaoi a bhfuil an Pharlaimint ag oiriúnú agus ag comhlíonadh a ról faoi na cúinsí is dúshlánaí fiú,” a dúirt Sassoli.

Tugann an dara tonn coronavirus cruinniú mullaigh an AE

Tionólfaidh ceannairí an Aontais Eorpaigh físchomhdháil an tseachtain seo chugainn chun plé a dhéanamh ar conas comhoibriú níos fearr i gcoinne paindéime COVID-19 de réir mar a ardóidh ionfhabhtuithe, a dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel Dé Céadaoin (21 Deireadh Fómhair).

Beidh an físeán-chruinniú mullaigh, a bheidh ar siúl an 29 Deireadh Fómhair, ar an gcéad cheann de shraith díospóireachtaí rialta a gheall ceannairí an AE a reáchtáil chun dul i ngleic leis an bpaindéim ag am nuair a thuairiscíonn mórchuid na mballtíortha figiúirí scanrúil ag deimhniú an dara tonn. “Caithfimid ár n-iarracht chomhchoiteann chun COVID-19 a throid,” a dúirt Michel ar Twitter.

Beidh an plé, atá le tosú go déanach san iarnóin, ar siúl lá tar éis a bheith ag súil go bhfógróidh an Coimisiún pleananna nua chun comhordú a neartú i measc stáit an AE maidir le straitéisí tástála, rianú teagmhála agus fad coraintín, a dúirt oifigigh le Reuters. Throid 27 náisiún an AE COVID-19 le bearta éagsúla, a bhí codarsnachta uaireanta, sa chéad mhí den phaindéim. Táthar ag súil go gcuirfidh an comhordú níos doichte cosc ​​ar athdhéanamh na rannán a fheictear tar éis na chéad tonn.

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bí sábháilte, bain taitneamh as deireadh do seachtaine, agus an deireadh seachtaine.

--

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Coronavirus ar dóigh dó dul i bhfeidhm ar achomharc Cuimhneacháin Poppy na Beilge

foilsithe

on

Tá eagla ann go bhféadfadh an paindéim sláinte dul i bhfeidhm ar chuimhneacháin Dé Domhnaigh Cuimhneacháin sa Bheilg i mbliana. Is dóigh go mbeidh tionchar airgeadais ag an ngéarchéim coronavirus ar an Achomharc Poppy áitiúil, ós rud é go bhfuil eagla air go bhféadfadh an pobal a bheith aireach faoi na rioscaí a bhaineann le baint stáin bhailiúcháin agus na poppies iad féin.

Ina ainneoin sin, tá sé beartaithe ag brainse an Léigiún sa Bhruiséil dul ar aghaidh le searmanas sóisialta / maiscithe sóisialta a reáchtáil i reilig Choimisiún Uaigheanna Cogaidh an Chomhlathais Heverlee ag Leuven an 8 Samhain (11rn).

Beidh sé seo i láthair Ambasadóir na Breataine Martin Shearman, Ambasadóir na Ríochta Aontaithe chuig NATO Dame Sarah Macintosh, chomh maith le práis barr ó na SA, Ceanada, an Astráil, an Nua-Shéalainn, an Pholainn, agus an Bheilg.

Faoi láthair ceadaíonn rialacha na Beilge don imeacht dul ar aghaidh.

Déanfaidh Zoe White MBE ionadaíocht ar bhrainse na Bruiséile, a cheiliúrann a céad bliain i 2022 (phictiúr), iar-phríomhoifigeach in Arm na Breataine agus an chéad chathaoir baineann ina stair.

Chuaigh White leis an bhfoireann idirnáisiúnta ag Ceanncheathrú NATO sa Bhruiséil mar oifigeach feidhmiúcháin in 2017. Dúirt sí gur bhog sí go NATO “chun m’eolas polaitiúil ar chúrsaí cosanta agus slándála a fhorbairt agus, níos tábhachtaí fós, leanúint ar aghaidh ag fónamh in eagraíocht a bhfuil a héiteas agus a luachanna Creidim go fírinneach i. "

Chuaigh sí isteach san Acadamh Ríoga Míleata Sandhurst i 2000, tar éis tréimhse ghearr a chaitheamh ina aonad baile, Reisimint Ríoga Ghiobráltar. Coimisiúnaíodh í sna Royal Signals agus d’fhóin sí san Arm ar feadh 17 mbliana.

Tá taithí oibríochta suntasach ag White. D'imlonnaigh sí go dtí an Chosaiv ar Op Agricola, san Iaráic ar Op Telic (trí huaire), san Afganastáin ar Op Herrick (trí huaire) agus i dTuaisceart Éireann ar Op Banner (ar feadh dhá bhliain).

Rinne sí speisialtóireacht ar bhearta tarrthála a sholáthar chun dul i gcoinne feistí pléascacha faoi rialú raidió agus bronnadh MBE uirthi as a cuid oibre san Iaráic, san Afganastáin agus i dTuaisceart Éireann.

Le linn a turais oibríochta naoi mí dheireanacha ar an Afganastáin bhí sí leabaithe le Cór Mara na SA agus i measc tascanna eile, bhí sí freagrach as meantóireacht agus oiliúint a chur ar na stiúrthóirí cumarsáide ar fud na seirbhísí éide áitiúla (Arm, Póilíní, Patról Teorann) i Helmand - ról , a deir sí, a mhúin go leor di faoi luach idirphlé barántúil (agus a d’fhág go raibh grá aici do thae agus dátaí cardamóm).

Ag breathnú siar ar a gairme míleata, deir sí: "Bhí sé de phribhléid agam ceannas a chur ar shaighdiúirí a bhí ina saineolaithe teicniúla agus ina bhfórsaí iomlána dúlra. Ba chúis áthais dom freastal orthu."

"Geek cosanta" féin-admhaithe, rinne Zoe staidéar ar Theicneolaíocht Battlespace in Ollscoil Cranfield áit ar leathnaigh sí a cuid eolais ar armúr trom agus ar airm "fíorálainn". Faoi láthair tá sí ag staidéar le haghaidh MBA ina cuid ama spártha.

Toghadh Zoe, a bhfuil a fear céile David ina oifigeach Comharthaí Ríoga ar scor freisin, ina Chathaoirleach ar bhrainse na Bruiséile de Léigiún Ríoga na Breataine i Meán Fómhair 2020, ag teacht i gcomharbacht ar an gCeannasaí Darren Bone RN. Is í an chéad chathaoirleach baineann í ar an mbrainse ó seoladh í i 1922.

Bhuail Prionsa na Breataine Bige agus Rí Edward VIII amach anseo le baill bhunaitheacha an bhrainse i Meitheamh 1922.

Deir White, “Tá ríméad orm ról chathaoirleach an Bhrainse a ghlacadh. Is bealach é chun leanúint ar aghaidh go ciallmhar le mo sheirbhís do veterans agus dóibh siúd atá fós ag fónamh, agus leanúint le traidisiún an Chuimhneacháin i dtír ina ndearna an oiread sin an íobairt deiridh do na saolta a mairimid inniu. "

Suíomh Gréasáin an bhrainse & sonraí teagmhála.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Glasáil cuid a dó: Tá athléimneacht ríthábhachtach

foilsithe

on

De réir mar a thugtar glas-ghlasanna agus srianta taistil isteach arís ar fud an domhain, tá sé riachtanach go n-oibreoidh gnóthais, rialtais agus carthanais i ndlúthchomhar chun cosaint na ndaoine is leochailí a chinntiú. Is léir go mbeidh COVID-19 agus a iarmhairtí linn le tamall anuas, agus mar sin tá sé ríthábhachtach ár n-athléimneacht fadtéarmach a thógáil. Caithfear na bearta seo a fhoirmiú ar bhealach socair, réasúnaithe agus leis na himpleachtaí fadtéarmacha i gcuimhne, scríobhann Yerkin Tatishev, cathaoirleach bunaitheach Kusto Group.

Chuaigh mo ghlúin sna hiar-thíortha Sóivéadacha trí eispéireas den chineál céanna maidir le turraing ollmhór eacnamaíochta agus sóisialta sna 1990idí nuair a chlis ar an USSR. Tar éis fás trí na blianta deacra sin, b’fhéidir go bhfuil tuiscint níos fearr againn anois. Tá a fhios againn go dteastaíonn foighne agus plean don todhchaí chun maireachtáil i ngéarchéim agus chun bláthú ina dhiaidh sin.

Bíonn éileamh i gcónaí ar ghnóthachain thapa, go minic gan aon bhreithniú dáiríre a dhéanamh ar a dtionchar fadtéarmach. Is féidir é seo a fheiceáil i ngnó agus i bpolaitíocht ar fud na sochaí go léir, ach é a bheith níos measa in aimsir ghéarchéime. I measc an scaoll ghinearálta, is minic a ghlacann an smaoineamh “go gcaithfear rud a dhéanamh, is rud é seo, mar sin caithfimid é a dhéanamh”.

Ag Kusto Group, bhí bunús carthanachta #KustoHelp bunaithe againn cheana féin, a chuir ar ár gcumas $ 2,4 milliún de chúnamh a sholáthar do dhaonraí atá i mbaol le linn na paindéime. Bhí an struchtúr seo i bhfeidhm againn mar gheall ar smaointeoireacht fhadtéarmach agus an t-aitheantas go bhfuil freagracht shóisialta ar ár gcuideachta cuidiú leo siúd nach bhfuil an t-ádh orthu.

I ngnó, foghlaimíonn tú nuair a bhíonn próisis sheasta agat cheana féin - tá na córais uile i bhfeidhm agat, na ceannairí cearta, na speisialtóirí cearta, inniúlachtaí áitiúla - is féidir leat dul i bhfad níos fearr ar thubaiste nó ar chur isteach. Más rud ar bith é, is nóiméad foirfe í géarchéim chun na nósanna imeachta, cruinnithe, sraitheanna agus scrogaill neamhriachtanacha go léir a bhaint. Is é sin le rá, tá cuideachtaí a bhfuil struchtúir éifeachtacha acu in amanna maithe, i riocht i bhfad níos fearr chun na drochuaireanta a láimhseáil. I go leor margaí feicim go leanann rannáin de Kusto Group, mar thalmhaíocht agus ábhair thógála, ag feidhmiú go maith ar an gcúis seo.

Is féidir an rud céanna a chur i bhfeidhm ar rialtais agus ar riarachán poiblí. Cé nár láimhseáil aon tír nó cuideachta an paindéim go foirfe, bhí sé furasta a fheiceáil go bhfuil daoine le dea-rialachas tar éis teacht amach i bhfad níos láidre ná iad siúd nach bhfuil. Is léiriú foirfe í an fhoghlaim seo ar an ngá atá le struchtúir a athchóiriú má táimid le bheith athléimneach san fhadtéarma.

Thug príomh-eacnamaí an Bhainc Dhomhanda foláireamh coicís ó shin go gcaithfeadh tíortha fiachas breise a ghlacadh chun cabhrú le tionchar eacnamaíoch an choróivíreas a chomhrac. Chomh neamh-inmhianaithe agus a bhíonn sé seo de ghnáth maidir le hairgeadas poiblí, is infheistíocht riachtanach san fhadtéarma é tacú lenár dtionscail. Tógann sé blianta ar ghnóthais tógáil suas, lena mbaineann infheistíochtaí ollmhóra ama, airgid agus iarrachta. Is mó i bhfad an costas a bhaineann leo ligean dóibh titim ná tacú leo tríd an ngéarchéim. Tá freagracht orthu freisin, ar ndóigh, tacú lena lucht saothair, lena bpobail áitiúla agus lena gcomhpháirtithe trí na hamanna deacra seo.

Gné amháin is ea cuidiú le gnóthais maireachtáil ar an ngéarchéim, ach san fhadtéarma caithfimid breathnú ar réimsí a sholáthraíonn athléimneacht sa todhchaí. Tá oideachas agus digitiú ríthábhachtach chuige seo. Tá daoine óga agus a gcuid oideachais ríthábhachtach maidir le rath an tsochaí, ach tá sé i gcónaí ar cheann de na chéad áiteanna a ndéantar ciorruithe nuair a éiríonn sé deacair.

Agus an scolaíocht agus an ollscoil á coinneáil ar líne den chuid is mó, tá an bhochtaineacht ag tuar níos mó ná riamh mar a d’éirigh léi, de réir mar a bhíonn rochtain mhaith ar an Idirlíon riachtanach. Mar gheall ar dhigitiú tapa ár ngeilleagair, beidh sé deacair ar na tíortha, na gnóthais agus na hoibrithe sin a bhfuil nascacht lag acu coinneáil suas. Beidh infheistíocht sa dá réimse seo fíor-riachtanach chun téarnamh buan a fháil. Le Fondúireacht Yerzhan Tatishev, ag díriú ar theicneolaíocht agus nuálaíocht, agus ar an Acadamh Ardteicneolaíochta rinne mé iarracht mo chion measartha féin a dhéanamh leis an iarracht seo.

Is géarchéim í an phaindéim seo ar scála nach bhfacthas le cuimhne le déanaí. Chun a thionchar a mhaolú, beidh leibhéal comhoibrithe gan fasach idir geallsealbhóirí ar fud ár sochaí ag teastáil. Seachas tacaíocht ríthábhachtach a sholáthar do ghnólachtaí, ní mór dúinn féachaint lenár n-athléimneacht agus fás fadtéarmach, trí oideachas agus trí dhigitiú. Beidh an paindéim seo linn go ceann tamaill anois. Beidh géarchéimeanna eile romhainn. An bhfuil muid réidh dóibh?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending