Ceangail le linn

Foghlaim aosach

Buiséad fadtéarmach an AE: Ciorruithe slam FPEanna ar chultúr agus # Oideachas

foilsithe

on

I ndíospóireacht sa Choiste Cultúir agus Oideachais leis an gCoimisiún, thagair gach FPE do chiorruithe sa togra athbhreithnithe MFF (MFF: Creat Airgeadais Ilbhliantúil) mar “do-ghlactha” do chultúr agus oideachas an AE, ag cur i bhfios go raibh géarchéim COVID-19 ídithe go háirithe sna hearnálacha seo agus go dteastaíonn tacaíocht mhéadaithe uathu chun téarnamh.

Agus iad ag moladh “leibhéal na tacaíochta airgeadais gan fasach” i bplean Téarnaimh an AE, a cuireadh síos in éineacht leis an MFF athbhreithnithe, cháin siad an Coimisiún as rámhaíocht ar ais ar a chéad thogra MFF in 2018.

“Ní thacaímid le togra an Choimisiúin,” a dúirt Cathaoirleach an Choiste Sabine Verheyen, ag oscailt na díospóireachta. “Seo a chiallaíonn sé seo do chláir an AE: beidh an Cór Dlúthpháirtíochta ag tairiscint níos lú deiseanna do dhaoine óga - lánstad. Beidh “an Eoraip Chruthaitheach” ag tacú le níos lú ealaíontóirí agus níos lú cruthaitheoirí - lánstad. Maidir le Erasmus +, is féidir linn slán a fhágáil leis an aidhm 12 milliún rannpháirtí a bhaint amach - toisc nach bhfuilimid sásta malartuithe gearrthéarmacha ar chaighdeán níos ísle a thairiscint do gach duine ach na huimhreacha a ardú ”, a dúirt sí.

Chuir FPEanna an Choiste Cultúir agus Oideachais béim freisin ar an ngealltanas a thug Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen, sular toghadh í, nuair a gheall sí chun tacú le hiarratas an EP maoiniú Erasmus + a thrí oiread sa MFF 2021-2027.

Ráiteas físe ón gCathaoirleach Verheyen, tar éis na díospóireachta.

Féach arís ar dhíospóireacht iomlán an choiste.

Na chéad chéimeanna eile

Tar éis don Choimisiún an togra athbhreithnithe MFF a chur síos an 27 Bealtaine 2020, is faoi bhallstáit an AE anois aontú ar a seasamh. Caithfidh an PE aon MFF a cheadú sula bhféadfaidh sé teacht i bhfeidhm.

cúlra

I gcomparáid le togra tosaigh MFF an Choimisiúin (2018), cuireann togra athbhreithnithe Bealtaine 2020 (nuair a ríomhtar é i bpraghsanna 2018) gearradh 20% ar Chiste Dlúthpháirtíochta na hEorpa, gearradh 13% ar an Eoraip Chruthaitheach agus gearradh 7% ar Erasmus +.

Tuilleadh eolais

Foghlaim aosach

#Coronavirus - Níor cheart d’ollscoileanna na Breataine athoscailt i mí Mheán Fómhair, a deir aontas

foilsithe

on

By

Ba cheart d’ollscoileanna na Breataine pleananna a scriosadh chun athoscailt i mí Mheán Fómhair chun cosc ​​a chur ar mhic léinn atá ag taisteal paindéim coronavirus na tíre a bhreoslú, a dúirt ceardchumann, ag éileamh go múinfí cúrsaí ar líne. Tá rialtas an Phríomh-Aire Boris Johnson curtha trí thine de bharr a chuid iarrachtaí oideachas a atosú, go háirithe tar éis a chéile faoi thorthaí scrúduithe do dhaltaí scoile agus iarracht theip air gach dalta a thabhairt ar ais chuig a gcuid ranganna níos luaithe i mbliana, scríobhann Elizabeth Piper.

Tá Johnson ag éileamh ar na Briotanaigh filleadh ar rud éigin níos cosúla le normáltacht tar éis an glasáil coronavirus, ag éileamh ar oibrithe filleadh ar oifigí chun cuidiú leis an ngeilleagar téarnamh ó chrapadh 20% sa tréimhse Aibreán-Meitheamh.

Ach dúirt Aontas na nOllscoileanna agus na gColáistí (UCU) go raibh sé ró-luath mic léinn a chur ar ais chuig ollscoileanna, ag tabhairt foláirimh go bhféadfaí an milleán a chur orthu dá dtiocfadh méadú ar chásanna de COVID-19. “Is oideas tubaiste é an milliún milliún mac léinn a bhogadh timpeall na tíre agus na rioscaí a bhaineann le hollscoileanna neamhullmhaithe a fhágáil mar thithe cúraim an dara tonn,” a dúirt rúnaí ginearálta UCU, Jo Grady, i ráiteas. “Tá sé thar am ag an rialtas roinnt beart cinntitheach freagrach a dhéanamh sa ghéarchéim seo sa deireadh agus a rá le hollscoileanna pleananna do theagasc duine le duine a thréigean,” a dúirt sí, ag impí ar an rialtas an teagasc go léir a bhogadh ar líne don chéad téarma.

Dúirt Stephen Barclay, príomh-rúnaí an Chisteáin (aireacht airgeadais), nár aontaigh sé leis an argóint. “Sílim go gcaithfidh ollscoileanna cosúil leis an gcuid eile den gheilleagar teacht ar ais agus go gcaithfidh mic léinn a bheith in ann é sin a dhéanamh,” a dúirt sé Times Radio. Deir roinnt ollscoileanna go bhfuil siad réidh le hathoscailt an mhí seo chugainn tar éis seachtainí ullmhúcháin agus deir roinnt mac léinn go bhfuil airgead caite acu cheana féin ar rudaí mar thithíocht mar ullmhúchán don téarma nua.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

Scileanna: Cúig thionscadal comhoibrithe trasteorann nua a roghnaíodh le haghaidh maoiniú # Erasmus + chun sármhaitheas i ngairmoiliúint san Eoraip a fhorbairt

foilsithe

on

Tá maoiniú Erasmus + beartaithe ag an gCoimisiún do cúig Ardán nua Ionaid Feabhais Gairme, chun freastal ar riachtanais gheilleagair nuálaíoch, uilechuimsitheach agus inbhuanaithe. Maoinithe trí Erasmus + le haghaidh buiséad uasta € 4 mhilliún an ceann, beidh na hardáin gníomhach in earnálacha ar nós nuálaíocht ghlas agus glasú uirbeach, micreictreonaic, agus an earnáil troscáin agus adhmaid.

Tacóidh siad freisin le príomhthosaíochtaí Eorpacha amhail na haistrithe digiteacha agus glasa, fás inbhuanaithe, agus cuimsiú sóisialta daoine aonair a bhaineann le grúpaí faoi mhíbhuntáiste. Roghnaithe as measc 55 iarratas, tá 167 eagraíocht chomhpháirtíochta as 17 mballstát agus 4 thír eile rannpháirteach sa chlár Erasmus + sna cúig Ardán Feabhais Gairme nua-roghnaithe.

Freagraíonn na tionscadail roghnaithe do mhargadh saothair atá ag athrú agus tá siad ailínithe le tosaíochtaí an Chláir Oibre Scileanna Eorpacha agus togra an Choimisiúin le haghaidh moladh ón gComhairle maidir le Gairmoideachas agus Oiliúint le haghaidh iomaíochais inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneachta curtha i láthair an 1 Iúil. Tá an preasráiteas ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foghlaim aosach

Tá an dara #EuropeanEducationSummit ina óstach ag an gCoimisinéir Navracsics

foilsithe

on

Ar 26 Meán Fómhair, reáchtálfar an dara Cruinniú Mullaigh Oideachais Eorpach sa Bhruiséil. Is é an Coimisinéir Oideachais, Cultúir, Óige agus Spóirt a dhéanfaidh an ócáid ​​lae a óstáil.

Díreoidh an dara heagrán seo ar ghairm na múinteoireachta - a bhfuil ról lárnach aige maidir le fíorlimistéar oideachais Eorpach a thógáil faoi 2025. Tabharfaidh pléití aghaidh ar na dúshláin atá roimh mhúinteoirí, i measc go leor ábhar, atá nasctha le tosca mar aitheantas, gradam, oiliúint, neamhspleáchas agus déimeagrafaíocht. Scrúdóidh seisiúin réitigh ar shaincheisteanna sonracha cosúil le húsáid teicneolaíochtaí nua sa seomra ranga, teagasc i gceantair thuaithe agus cur chun cinn comhluachanna san oideachas.

Le linn an chruinnithe mullaigh, cuirfidh an Coimisinéir Navracsics Monatóir Oideachais agus Oiliúna 2019 i láthair. Díríonn eagrán na bliana seo de thuarascáil suaitheanta an Choimisiúin ar oideachas ar mhúinteoirí agus tá sé bunaithe, i measc nithe eile, ar na torthaí is déanaí ón An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) Teagasc agus Suirbhé Idirnáisiúnta Foghlaim.

cúlra

Don dara bliain tá airí, saineolaithe agus múinteoirí ó gach cearn den Eoraip ag teacht le chéile chun taithí, léargas agus smaointe ar thodhchaí an oideachais san AE a mhalartú. Cuireann an cruinniú mullaigh béim ar an ról ríthábhachtach atá ag oideachas maidir le hathléimneacht, cothroime agus comhtháthú sóisialta a chur chun cinn. Chuidigh eagrán na bliana seo caite le díospóireachtaí a spreagadh maidir le tionscnaimh bheartais nua atá nasctha leis an Réimse Oideachais Eorpach.

An ócáid

Beidh an cruinniú mullaigh ar siúl an 26 Meán Fómhair 2019, 09:00 - 18:30, sa Chearnóg, Place du Mont Des Arts, 1000 sa Bhruiséil. Beidh an ócáid beo-shruthaithe ar Facebook. Tá an clár iomlán ar fáil anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus creidiúnaithe d'iriseoirí déan teagmháil le: [Ríomhphost chosaint] agus [Ríomhphost chosaint]

Na foinsí

#EduSummitEU

Clár an Dara Cruinniú Mullaigh Oideachais Eorpach

Sruth beo ar an imeacht Facebook

Tuilleadh eolais faoin An Chéad Chruinniú Mullaigh Oideachais

Monatóireacht Oideachais agus Oiliúna (2018)

Erasmus + ar Facebook

Erasmus + ar Twitter

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending