Ceangail le linn

Iompar ainmhí

Vótálann FPEanna don Choiste Fiosrúcháin nua ar #AnimalTransport

foilsithe

on

Inniu (19 Meitheamh), Parlaimint an AE go mór vótáil i bhfabhar de bhunú a An Coiste Fiosrúcháin ar iompar ainmhithe. Tá Compassion in Farming World agus CEITHRE PAWS thar a bheith sásta le toradh na vótála. Faoi láthair, tá ballstáit an AE ag cur dlí an AE i bhfeidhm go dona atá i gceist chun na milliúin ainmhithe feirme a iompraítear na mílte míle a chosaint lena marú, lena bpórú nó lena ramhrú tuilleadh gach bliain.

Ní mór don AE roinnt fadhbanna leanúnacha fada a réiteach a bhaineann le dlí an AE maidir le hiompar ainmhithe a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear plódú, mainneachtain na stadanna scíthe riachtanacha a sholáthar, bia agus uisce, iompar i bhfíor-theas, iompar ainmhithe mí-oiriúnacha agus córacha leapa neamhleor .

Leanann cinneadh Pharlaimint an AE tonn gníomhaíochtaí a rinne an tsochaí shibhialta agus institiúidí an AE, ag ardú bratacha dearga ar an gceist. Coimisiún an AE le déanaí Straitéis 'Farm To Fork' luaitear go soiléir go bhfuil sé i gceist ag Coimisiún an AE an reachtaíocht maidir le hiompar ainmhithe a athbhreithniú. I mí na Nollag na bliana seo caite, thug Comhairle an AE chun suntais go bhfuil ‘easnaimh agus neamhréireachtaí soiléire fós ann’ maidir leis na dúshláin a bhaineann le hiompar fad-achair ina conclúidí maidir le leas ainmhithe.

Dúirt Olga Kikou, Ceann Trá an AE um Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Tá dóchas ag baint le vóta na Parlaiminte na huaireanta iompair ainmhithe a chur faoi réim. Gach bliain iompraítear na milliúin ainmhithe feirme beo ar thurais fhada ghruama, go minic i ndálaí scagtha, teoranta, agus go minic ag trampáil ar a chéile. I rith an tsamhraidh, déantar iad a iompar i dteochtaí arda scanrúil, díhiodráitithe agus ídithe. Caillfidh cuid acu. I gcás go leor, is iad seo na huaireanta céasta deireanacha sula sroicheann siad an seamlas. Ba cheart go gcosnódh dlí an AE ainmhithe ó fhulaingt den sórt sin, ach fós ní chomhlíonann mórchuid tíortha an AE na ceanglais dhlíthiúla maidir le hiompar agus ligfidh siad don chruálacht sin leanúint ar aghaidh. Caithfidh sé seo stopadh. Caithfidh an AE líon agus fad foriomlán na n-iompar a laghdú sa deireadh agus deireadh a chur le honnmhairí ainmhithe lasmuigh de theorainneacha an AE. "

Dúirt CEATHAIR PAWS Stiúrthóir na hOifige um Beartas Eorpach, Pierre Sultana: “Cloch mhíle do leas ainmhithe is ea cinneadh an lae inniu. Thapaigh an Pharlaimint an deis aghaidh a thabhairt ar fhulaingt ainmhithe le linn iompair. Cáineadh sáruithe córasacha le linn iompar ainmhithe le blianta. Déanfaidh an Coiste Fiosrúcháin imscrúdú ar sháruithe agus ar dhrochriarachán an Rialacháin um Iompar Ainmhithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag ballstáit an AE. Mar sin, comhlíonann an Pharlaimint, mar ionadaíocht a toghadh go díreach ó shaoránaigh na hEorpa, a tasc is tábhachtaí, eadhon maoirseacht agus rialú daonlathach a fheidhmiú. Is comhartha soiléir é seo do bhallstáit agus don Choimisiún Eorpach níos mó a dhéanamh chun fulaingt ainmhithe a sheachaint agus rialáil an AE a fhorfheidhmiú. "

 1. An togra Chuir Comhdháil Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí an 11 Meitheamh ar aghaidh. Le linn an téarma reachtaíochta roimhe seo, ghlac Parlaimint na hEorpa Tuarascáil Feidhmithe ar iompar beo agus tháinig sí ar an gconclúid go raibh gá go deimhin le Coiste Fiosrúcháin ar bheo (2018/2110 (INI), Pointe 22). De réir fhorbhreathnú an Choimisiúin Eorpaigh tuarascálacha iniúchta ar iompar ainmhithe le talamh agus ag farraige, bíonn neamh-chomhlíonadh forleathan agus cliseadh rialta ag údaráis na mBallstát an dlí seo a fhorfheidhmiú. Tháinig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i gcrích freisin ina tuairisc a thabhairt maidir le reachtaíocht leasa ainmhithe a chur i bhfeidhm go bhfuil 'laigí ann i réimsí áirithe a bhaineann le saincheisteanna leasa' le linn iompair.
 2. Is ionstraim imscrúdaithe é an Coiste Fiosrúcháin ar féidir le Parlaimint an AE cinneadh a bhunú chun dul i ngleic le saincheisteanna práinneacha sochaíocha. Sna téarmaí reachtacha a chuaigh thart, mar shampla bhunaigh Parlaimint an AE coistí speisialta tar éis na scannail LuxLeaks agus galair na mbó buile.
 3. Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda i mbun feachtais ar son leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe le breis agus 50 bliain. Tá os cionn aon mhilliún lucht tacaíochta agus uiríll againn in aon tír déag déag, na SA, an tSín agus an Afraic Theas. Tá ár n-Oifig AE i mbun feachtais chun deireadh a chur le húsáid córais éadrócaireach i gcaighean, ag laghdú ár dtomhaltas táirgí ainmhithe, deireadh a chur le hiompar ainmhithe beo fad-achair agus onnmhairí ainmhithe beo lasmuigh den AE, agus caighdeáin níos airde leasa ainmhithe, lena n-áirítear iasc. .
 4. A CEATHAIR PAWS Is í an eagraíocht leasa ainmhithe dhomhanda d’ainmhithe atá faoi thionchar an duine, a nochtann fulaingt, a tharrthálann ainmhithe i ngátar agus a chosnaíonn iad. Bunaithe ag Heli Dungler i Vín i 1988, díríonn CEITHRE PAWS ar ainmhithe compánaigh lena n-áirítear madraí agus cait fáin, ainmhithe feirme agus ainmhithe fiáine a choimeádtar i ndálaí míchuí, chomh maith le criosanna tubaiste agus coinbhleachta. Le feachtais agus tionscadail inbhuanaithe, soláthraíonn CEITHRE PAWS cabhair thapa agus cosaint fhadtéarmach d’ainmhithe atá ag fulaingt.

Iompar ainmhí

Ráiteas #CrueltyFreeEurope ar mhoratóir ar thurgnamh ar ainmhithe

foilsithe

on

Ina fhreagra ar achainí a tugadh chuig Coiste Achainíocha Pharlaimint na hEorpa ag iarraidh moratóir ar thurgnaimh ar ainmhithe agus a luach á mheas, dúirt an Coimisiún arís go bhfuil sé lántiomanta don aidhm dheiridh tástálacha ainmhithe a athsholáthar go hiomlán.

An Eoraip Saor ó Fhóirithint - líonra eagraíochtaí cosanta ainmhithe atá tiomanta do thástáil ainmhithe a thabhairt chun críche san Aontas Eorpach - fáiltíonn sé roimh an ngealltanas sin ach creideann sé go bhfuil sé in am anois mapa bóthair a chur i bhfeidhm chun focail a iompú ina phlean gníomhaíochta.

Dúirt an Dr Katy Taylor, Stiúrthóir Eolaíochta Cruelty Free Europe: “Anois agus níos mó ná riamh, ba cheart don AE uaillmhian a thaispeáint chun eolaíocht níos fearr a fhorbairt agus dul i dtreo taighde agus nuálaíochta níos daonna agus níos ábhartha don duine. Teipeann ar 95% de na drugaí go léir a thaispeántar a bheith sábháilte agus éifeachtach i dtástálacha ar ainmhithe i dtrialacha daonna. Tá costas na teipe seo an-mhór ar bhonn airgid agus ar ainmhithe agus ar dhaoine. Dá dteipfeadh ar aon chóras eile chomh cuimsitheach, is cinnte go ndéanfaí é a scriosadh agus réitigh níos fearr eile a fháil? "

“Ar ais i 1993 - 27 bliain ó shin - sa chúigiú clár gníomhaíochta comhshaoil ​​de chuid an AE i dtreo na hinbhuanaitheachta, socraíodh sprioc a bhaint amach mar thosaíocht faoi 2000 laghdú 50% ar líon na n-ainmhithe veirteabracha a úsáidtear chun críocha turgnamhacha. Faoi 1997, bhí an gníomh seo tite go ciúin agus tá líon na dtástálacha ar ainmhithe san Eoraip fós ard. Mar sin chuala muid na gealltanais roimhe seo. Tá sé thar am athrú a dhéanamh. "

Cuireann freagra an Choimisiúin béim freisin ar a chuid iarrachtaí forbairt modhanna neamh-ainmhithe a spreagadh chun taighde ainmhithe a athsholáthar. Aithníonn Cruelty Free Europe an obair cheannródaíoch atá déanta san Eoraip trí eagraíochtaí mar ECVAM, comhoibrithe mar an EPAA agus maoiniú Horizon, ach deir sí go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh.

Lean an Dr Taylor air: “Glac leis an gclár taighde Horizon áit a dtugann ár ríomhanna le fios nach dtagann ach maoiniú do thionscadail Horizon 2020 a éilíonn sochair phríomhúla agus thánaisteacha do mhodhanna neamh-ainmhithe ach 0.1% den chlár iomlán € 80 billiún don tréimhse 2014 go 2020. Smaoinigh, cé go maíonn 48 tionscadal Horizon ar bhealach éigin go gcuireann siad le modhanna neamh-ainmhithe, luann thart ar 300 úsáid 'samhlacha ainmhithe' mar chuid dá modheolaíocht. Má tá an Eoraip dáiríre faoin aidhm atá aici turgnaimh ar ainmhithe a athsholáthar, ansin caithfidh sí a cuid airgid a chur san áit a bhfuil a béal. "

I mí na Samhna 2019, cuireadh achainí faoi bhráid uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa ag iarraidh ar an AE athbhreithniú córasach a dhéanamh ar gach réimse taighde ina n-úsáidtear ainmhithe. I mí na Bealtaine i mbliana, dheimhnigh Coiste Achainíocha Pharlaimint na hEorpa gur glacadh leis go raibh an achainí inghlactha agus go ndéanfadh an coiste breithniú foirmiúil uirthi. I dteannta lenár gcomhpháirtithe Eorpacha tá Cruelty Free Europe ag éileamh ar an gCoimisiún tiomantas a thabhairt do phlean cuimsitheach le spriocanna agus tráthchláir chun deireadh a chur le tástáil ainmhithe san AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Fulaingíonn ainmhithe feirme ag teorainneacha an AE mar gheall ar fhreagairt #Coronavirus, a deir Compassion in World Farming

foilsithe

on

Le breis agus 35 eagraíocht neamhrialtasach leasa ainmhithe, seoladh Compassion in World Farming litir do cheannairí an AE, ag iarraidh orthu a bhfreagra ar COVID-19 a oiriúnú, ós rud é go bhfuil moill ar theorainneacha fada ag fulaingt ainmhithe. D'iarramar ar an AE cosc ​​a chur ar iompar ainmhithe feirme chuig tíortha neamh-AE, chomh maith le turais a mhaireann níos mó ná ocht n-uaire an chloig.

Tá imní ar Compassion in World Farming go n-áitíonn Coimisiún an AE i dtreoirlínte nua an AE maidir le bainistíocht teorann, a foilsíodh an tseachtain seo, go gcaithfear leanúint d’iompar ainmhithe beo idir tíortha an AE. Déanann na treoirlínte seo neamhaird ar na fadhbanna móra a chuirtear ar shláinte agus leas ainmhithe feirme atá á n-iompar, go háirithe iad siúd a iompraítear idir tíortha AE agus neamh-AE.

Diúltaítear dul isteach sa Chróit d’fheithiclí le hainmhithe feirme. Tá scuainí tráchta 40 km ag an teorainn idir an Liotuáin agus an Pholainn agus scuainí ar thaobh na Gearmáine den teorainn leis an bPolainn 65 km as a dtagann amanna feithimh 18 uair an chloig. Tá feithiclí le hainmhithe feirme gafa freisin i scuainí an-fhada ag an bpointe imeachta idir an Bhulgáir agus an Tuirc - thuairiscigh tiománaithe a bhí ag iompar ainmhithe feirme do Angels Ainmhithe go raibh trí uair an chloig de dhíth orthu chun 300 m a bhogadh taobh istigh den teorainn.

Tá scuainí ag teorainneacha ag stopadh soláthairtí míochaine agus gairmithe sláinte ó dhul tríd. Is lú an seans go mbeidh sé indéanta freastal ar leas ainmhithe atá gafa leis na scuainí seo.

Thairis sin, tá riosca dáiríre ann go ndúnfaidh tíortha a dteorainneacha gan aon bhonneagar a bheith acu chun freastal ar riachtanais na n-ainmhithe a iompraítear, agus an méid a cheanglaítear le dlí an AE, amhail bia, uisce agus áiteanna chun sosa a sholáthar.

Dúirt Peter Stevenson, Príomhchomhairleoir Beartais Feirmeoireachta Domhanda: “Mar gheall ar an moill mhéadaithe ar rialú teorann a eascraíonn as COVID-19, i go leor cásanna ní féidir iompar ainmhithe feirme a dhéanamh ar bhealach a chomhlíonann dlí an AE. Éilíonn Rialachán Iompair an AE go mbogtar ainmhithe gan mhoill go dtí an áit scríbe, agus go gcomhlíontar riachtanais ainmhithe le linn an turais. Tá éileamh ar iompar leanúnach ainmhithe i ndálaí den sórt sin mífhreagrach agus mídhaonna agus déanann sé neamhaird ar chonradh an AE, a ordaíonn go gcaithfidh dlí agus beartais an AE aird iomlán a thabhairt ar leas ainmhithe. "

Dúirt Olga Kikou, Ceann Oifig an AE um Fheirmeoireacht Dhomhanda: “Cuireann an trádáil in ainmhithe beo bagairt ní amháin ar shláinte agus ar fholláine na n-ainmhithe, ach cuireann sé ár sláinte i mbaol freisin. Is féidir leis na tiománaithe, láimhseálaithe ainmhithe, tréidlianna, státseirbhísigh agus a dteaghlaigh a bheith ionfhabhtaithe go héasca. Murab ionann agus daoine eile a théann isteach agus amach as an AE, ní cheanglaítear orthu a bheith i gcoraintín. Táimid ag cur iad féin agus muid féin i mbaol. Táimid ag tabhairt aghaidh ar bhearta nach bhfacthas riamh cheana chun scaipeadh an víris a choinneáil ann de réir mar a théann líon méadaitheach tíortha Eorpacha isteach i nglasghlais. Ina ainneoin sin, ligimid d’ainmhithe beo a iompar i ngach áit, agus tugann na húdaráis sláinte comhairle do dhaoine fanacht sa bhaile. Is caighdeán dúbailte é seo! Ní féidir an trádáil in ainmhithe beo a mheas mar earnáil ríthábhachtach a sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha don tsochaí. Ní mór an t-áiféis seo a stopadh! ”

Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda Tá feachtas déanta aige maidir le leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Tá os cionn milliún tacaí agus uiríll againn in aon tír déag san Eoraip, sna Stáit Aontaithe, sa tSín, agus san Afraic Theas.

Is féidir téacs na litreach a fháil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Iompar ainmhí

Cáineann gníomhaireacht sábháilteachta bia an AE #RabbitCages

foilsithe

on

Cháin gníomhaireacht sábháilteachta bia an AE an úsáid a bhaintear as gnáthchásanna le haghaidh feirmeoireachta coinín i staidéar nua. Fáiltíonn an NGO Compassion in World Farming roimh an tuarascáil seo agus iarrann sí ar an gCoimisiún Eorpach an fhianaise eolaíoch is déanaí a úsáid agus saol coiníní san AE a fheabhsú.

Sa nua tuairisc a thabhairt, chinn an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) go bhfuil leas coiníní níos ísle i ngnáthchásanna, i gcomparáid le córais eile. I gcás coiníní fásta, is í an phríomhcheist leasa ná go bhfuil a ngluaiseacht srianta. Is é conclúid EFSA freisin go bhfuil córais orgánacha go maith i gcoitinne.

Leanann an staidéar seo iarratas ó Pharlaimint na hEorpa. In 2017, tar éis feachtas díograiseach ó lucht tacaíochta Compassion in World Farming, thug Parlaimint na hEorpa faoi ar a dtugtar ar Choimisiún an AE reachtaíocht nua a mholadh le híoschaighdeáin do choiníní feirme, agus d'iarr sé ar EFSA an staidéar eolaíoch seo a tháirgeadh.

Dúirt Olga Kikou, ceann AE an AE um Feirmeoireacht Compassion: “Inniu, d'eisigh gníomhaireacht sábháilteachta bia an AE tuairim eolaíoch, ag cur in iúl go láidir an chinniúint chrua atá ag na milliúin coiníní, ag fulaingt go ciúin i gcaighean ar fud an AE ar feadh a saoil ar fad . Iarraimid ar Choimisiún nua an AE éisteacht le comhairle na gníomhaireachta seo agus bearta a dhéanamh chun coiníní a chosaint níos fearr. Áirítear leis seo reachtaíocht nua, speiceas-shonrach a mholadh do choiníní, nach bhfuil ann faoi láthair. Ba mhór an bua é seo d'ainmhithe ar fud na hEorpa, mar is iad coiníní an dara speiceas feirmeoireachta is mó san AE i dtéarmaí uimhreacha. ”

Lean Olga ar aghaidh: “Iarraimid freisin ar an gCoimisiún Eorpach nua cages a thoirmeasc do gach ainmhí, lena n-áirítear cearca, cránacha, laonna, lachain agus géanna. Nuair a bhíonn siad i dtaisce, bíonn na hainmhithe seo ina gcónaí i ndroch-dhálaí agus ní féidir leo na hiompraíochtaí nádúrtha is bunúsaí a dhéanamh. Mar gheall ar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh chun deireadh a chur leis an aois Cage, tá sé soiléir go bhfuil cúram mór ar shaoránaigh an AE faoi ainmhithe feirme, agus go bhfuil siad ag iarraidh iad a fhágáil amach as cages. Ní mór don AE ceannaireacht a thaispeáint ar deireadh agus rud éigin a dhéanamh faoi ábhair imní a chuid saoránach. ”

 1. Ar feadh níos mó ná bliain amháin, Fulaingt i bhFeirmeoireacht Dhomhanda Tá feachtas déanta aige maidir le leas ainmhithe feirme agus bia agus feirmeoireacht inbhuanaithe. Tá os cionn milliún tacaí agus uiríll againn in aon tír déag san Eoraip, sna Stáit Aontaithe, sa tSín, agus san Afraic Theas.
 2. Inniu, d'fhoilsigh EFSA dhá thuairim eile freisin ar na modhanna iontacha coiníní agus marú coiníní ar chúiseanna seachas táirgeadh feola. Tuairiscíonn siad go bhfuil EFSA scaoileadh inniu iad seo a leanas:
 1. Tá cosc ​​nó teorainn ar úsáid chásanna coinín i roinnt ballstáit AE:
 • An Ostair, toirmeasc ar choiníní ardaithe le haghaidh feola (2012)
 • An Bheilg, toirmeasc ar choiníní feola nó baineannaigh phórúcháin (2025)
 • An Ísiltír, toirmeasc ar chásanna barren (2016)
 • An Ghearmáin, toirmeasc ar chásanna barren (2024)
 1. San Eoraip, caitheann níos mó ná 300 céad ainmhí cuid mhaith dá saol i gcliabháin, atá éadrócaireach agus gan ghá. An Críochnaigh an Aois Cage Tionscnamh Eorpach na Saoránach, le tacaíocht ó níos mó ná 170 NGO, bailíodh níos mó ná 1,6 milliún síniú agus sháraigh sé an tairseach íosta i 21 Ballstát den AE (faoi réir bailíochtaithe): An Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an tSeoirsia, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an Spáinn, An tSualainn agus an Ríocht Aontaithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, léigh ár dtuarascáil ar fheirmeoireacht chánaithe san Eoraip [Seice, Ollainnis, english, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, italian, Polainnis agus Spainnis].

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending