Ceangail le linn

coróinvíreas

#EBA - Deir an Maoirseoir go ndeachaigh earnáil bhaincéireachta an AE isteach sa ghéarchéim le suíomhanna caipitil soladacha agus cáilíocht sócmhainne feabhsaithe

foilsithe

on

D’fhoilsigh Údarás Baincéireachta na hEorpa (ÚBE) inniu (9 Meitheamh) an seachtú cleachtadh trédhearcachta ar fud an AE. Tagann an nochtadh breise sonraí seo mar fhreagairt ar ráig COVID-19 agus soláthraíonn sé sonraí ag leibhéal bainc do rannpháirtithe sa mhargadh amhail an 31 Nollaig 2019, sula dtosaíodh an ghéarchéim. Deimhníonn na sonraí go ndeachaigh earnáil bhaincéireachta an AE isteach sa ghéarchéim le suíomhanna caipitil soladacha agus cáilíocht fheabhsaithe sócmhainní, ach léiríonn siad an scaipeadh suntasach ar fud na mbanc freisin.

Cóimheas CET1

Cóimheas NPL

Cóimheas giarála

(idirthréimhseach)

(luchtaithe go hiomlán)

(céimnithe isteach go hiomlán)

25ú pct

13.9%

13.4%

1.2%

4.9%

Meán ualaithe

15.1%

14.8%

2.7%

5.5%

75ú pct

18.5%

18.4%

4.3%

8.4%

Ag trácht dó ar fhoilsiú na dtorthaí, dúirt Cathaoirleach an ÚBE, Jose Manuel Campa (phictiúr) a dúirt: “Measann an ÚBE go bhfuil sé ríthábhachtach faisnéis leanúnach faoi neamhchosaintí agus cáilíocht sócmhainní a sholáthar do rannpháirtithe sa mhargadh, go háirithe i chuimhneacháin ar éiginnteacht mhéadaithe. Comhlánaíonn scaipeadh sonraí na mbanc ár monatóireacht leanúnach ar na rioscaí agus na leochaileachtaí san earnáil baincéireachta agus cuireann sé le cobhsaíocht airgeadais a chaomhnú sa Mhargadh Aonair. "

I gcomhthéacs géarchéime sláinte gan fasach, dearbhaíonn sonraí Trédhearcachta ar fud an AE go ndeachaigh bainc isteach sa tréimhse dhúshlánach seo i riocht níos láidre ná mar a bhí i ngéarchéimeanna roimhe seo de réir na ÚBEanna 'Nóta téamach ar na chéad léargas ar thionchair Covid-19'. I gcomparáid leis an nGéarchéim Airgeadais Dhomhanda in 2008-2009, tá maoláin chaipitil agus leachtachta níos mó ag bainc anois.

Thuairiscigh bainc an AE cóimheasa caipitil méadaitheacha in 2019. Bhí cóimheas caipitil ualaithe lán-ualaithe an AE CET1 ag 14.8% amhail Q4 2019, thart ar 40bps níos airde ná R3 2019. Thacaigh caipiteal níos airde leis an treocht, ach méideanna risíochta riosca conarthachta (REA). ). Amhail Nollaig 2019, thuairiscigh 75% de na bainc cóimheas caipitil lán-luchtaithe CET1 os cionn 13.4% agus thuairiscigh na bainc go léir cóimheas os cionn 11%, i bhfad os cionn na gceanglas rialála. I gcomparáid leis an ráithe roimhe seo, d'fhan an raon idircheathairíne seasmhach.

Bhí cóimheas giarála céimnithe isteach ualaithe go hiomlán an AE ag 5.5% ó mhí na Nollag 2019. Tháinig méadú 30bps ar an gcóimheas giarála i gcomparáid leis an ráithe roimhe sin, arna thiomáint ag caipiteal ag ardú agus neamhchosaintí ag laghdú. Ba é an cóimheas giarála is ísle a tuairiscíodh ná 4.7% ar leibhéal na tíre, agus 1.6% ar leibhéal na mbanc.

Tá cáilíocht sócmhainní bhainc an AE ag dul i bhfeabhas le cúpla bliain anuas. Amhail Q4 2019, tháinig laghdú ar mheán-chóimheas ualaithe an AE NPL go 2.7%, 20bps níos ísle ná i Q3 2019. Ba é an cóimheas Q4 2019 an ceann is ísle ó thug an ÚBE sainmhíniú comhchuibhithe ar NPLanna isteach i dtíortha Eorpacha. D'fhan an scaipeadh sa chóimheas NPL ar fud tíortha leathan, agus is beag banc a thuairiscigh cóimheasa dé-dhigit, ach sa ráithe dheireanach bhí an raon idircheathairíne comhbhrúite ag 80 bps, go 3.1%.

  • Chuir an ÚBE an cleachtadh tástála struis ar fud an AE ar athló go dtí 2021 chun ligean do bhainc díriú ar a gcuid oibríochtaí lárnacha agus leanúnachas a chinntiú, lena n-áirítear tacaíocht dá gcustaiméirí.
  • Tá an ÚBE i mbun cleachtaí trédhearcachta ar leibhéal an AE ar bhonn bliantúil ó 2011. Tá an cleachtadh trédhearcachta mar chuid d’iarrachtaí leanúnacha an ÚBE trédhearcacht agus disciplín margaidh a chothú i margadh airgeadais an AE, agus comhlánaíonn sé nochtadh Cholún 3 na mbanc féin, mar atá leagtha síos i dtreoir riachtanas caipitil an AE (CRD). Murab ionann agus tástálacha struis, is cleachtaí nochtaithe amháin iad cleachtaí trédhearcachta nach bhfoilsítear ach sonraí banc-ar-bhanc agus nach gcuirtear suaitheadh ​​ar bith ar na sonraí iarbhír.
  • Clúdaíonn cleachtadh trédhearcachta earrach 2020 127 banc ó 27 tír LEE, agus nochtar sonraí ag an leibhéal comhdhlúthaithe is airde ó Mheán Fómhair 2019 agus Nollaig 2019. Tá an cleachtadh trédhearcachta ag brath go hiomlán ar shonraí tuairiscithe maoirseachta.
  • In éineacht leis an tacar sonraí, soláthraíonn an ÚBE doiciméad freisin a leagann béim ar na príomhstaitisticí a dhíorthaítear ón tacar sonraí, agus raon leathan uirlisí idirghníomhacha a ligeann d’úsáideoirí sonraí a chur i gcomparáid agus a léirshamhlú trí léarscáileanna a úsáid ar leibhéal tíre agus banc-ar-bhanc.

coróinvíreas

Rath ar chruinniú de Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún, tá cruth ar an Aontas Sláinte, buaileann an dara tonn an Iodáil agus an Ghearmáin

foilsithe

on

Fáilte, a chomhghleacaithe, chuig nuashonrú Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), agus muid ag déanamh measúnaithe ar rath a chruinnithe le déanaí inné (21 Deireadh Fómhair), agus ar an gcaoi a gceanglaíonn sé le hiarrachtaí an Choimisiúin nua i dtreo “pláinéad sláintiúil agus digiteach nua domhan ”, scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

1 Milliún Géanóma

D’éirigh go han-mhaith leis an gcruinniú Beyond 1 Million Genome inné (21 Deireadh Fómhair), le níos mó ná 220 rannpháirtí, agus ceann d’aidhmeanna lárnacha an tionscnaimh Chreat Comhordaithe Geallsealbhóirí Genome 1 Milliún is ea tacú le nasc náisiúnta, trí ailíniú agus cur i bhfeidhm geallsealbhóirí. bonneagair ghéanómaíochta agus sonraí, comhordú a dhéanamh ar chomhchuibhiú an chreata eitice agus dhlíthiúil chun sonraí a bhfuil íogaireacht phríobháideachta ard acu a roinnt, agus treoir phraiticiúil a thabhairt maidir le comhordú pan-Eorpach ar theicneolaíochtaí géanómacha a chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte náisiúnta agus Eorpacha.

Anois, ag deireadh na 2020idí, tá athruithe leathana ar siúl i sochaí agus rialachas na hEorpa, le Coimisiún Eorpach ag obair ar chreat rialachais Sonraí Sláinte Eorpach, Parlaimint na hEorpa gníomhach ar leithdháileadh maoinithe d’eisiúint cúram sláinte, agus ciontú atá ag fás i measc Déantóirí beartais na hEorpa go gcaithfidh daoine a bheith i gcroílár aon straitéis rathúil agus inbhuanaithe chun cúram sláinte a chur chun cinn.

Is Eoraip í uaillmhian Uachtarán nua an Choimisiúin Ursula von der Leyen 'a chaithfidh an t-aistriú go pláinéad sláintiúil agus domhan digiteach nua a threorú'. Admhaíonn an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides: “Tá saoránaigh Eorpacha ag súil leis an suaimhneas intinne a thagann le rochtain ar chúram sláinte… agus cosaint i gcoinne eipidéimí agus galair.”

Léiríonn an plé seo inné ar chúram sláinte pearsantaithe Eoraip nach bhfuil go leor deiseanna feabhsúcháin á nglacadh go hiomlán fós. Ach ní catalóg easnaimh é seo amháin. Is argóint iad na héagsúlachtaí agus na neamhéifeachtachtaí a chuireann sé i láthair chun athmhachnamh radacach a spreagadh, agus chun an leas is fearr a bhaint as cúram sláinte pearsantaithe. Cuireann sé béim ar fhormhuiniú dreasachtaí, nuálaíochta agus infheistíochta ó phór nua de cheannairí na hEorpa gur féidir le páirtithe leasmhara tacú leis an aistriúchán trí chur i bhfeidhm i gcórais chúraim sláinte.

Roinnt moltaí cruinnithe

I gcruinniú an lae inné, braitheadh ​​go bhfuil gá le rochtain slán agus údaraithe trasteorann ar shonraí géanóm agus sonraí sláinte eile san Aontas Eorpach chun:

  • Torthaí othar a fheabhsú agus inbhuanaitheacht an tsoláthair sláinte agus cúraim san AE a chinntiú;

  • foghlaim conas ailse a aithint agus a chóireáil ag céim i bhfad níos luaithe;

  • tuiscint ar chomhlachais ghéiniteacha is cúis le galair choitianta casta a thuar nó a thuar;

  • éifeachtacht an chosc a neartú trí chruinneas an scagtha a fheabhsú agus a chostais a laghdú.

Leanfaidh tuarascáil níos mionsonraithe i mí na Samhna.

Aontas Sláinte na hEorpa ar a bhealach

Chun bearnaí atá nochtaithe ag COVID-19 a líonadh agus a chinntiú gur féidir le córais sláinte bagairtí a dhéanamh ar shláinte an phobail sa todhchaí, tá gá le clár uaillmhianach sláinte AE, a deir FPEnna, atá ag iarraidh buiséad an chláir a ardú go € 9.4 billiún, mar a mhol dtús an Coimisiún, chun cur chun cinn na sláinte a fheabhsú agus córais sláinte a dhéanamh níos athléimní ar fud an AE. Tá sé léirithe ag COVID-19 go bhfuil géarghá ag an AE le clár sláinte uaillmhianach AE chun a chinntiú go mbeidh bagairtí sláinte sa todhchaí ar chórais sláinte na hEorpa.

'Geata 'sroicheann sé díreach in am don dara tonn

Ba iad an Iodáil, an Ghearmáin agus Éire, a bhfuil an dara tonn de coronavirus orthu go léir faoi láthair, na chéad tíortha a chuir a n-aipeanna áitiúla áitiúla COVID-19 le chéile chuig geata le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, a ligfidh do sheirbhísí sláinte náisiúnta sonraí a roinnt eatarthu féin.

An bhfuil coronavirus ag baint an bonn de dhaonlathas na Gearmáine?

Tá díospóireacht théite ar bun faoi cé ar cheart dó cinneadh a dhéanamh ar rialacháin COVID-19 sa Ghearmáin. Áitíonn criticeoirí go bhfuil an Seansailéir Angela Merkel agus premiers an stáit ag seachaint na parlaiminte agus iad ag iarraidh an paindéim a throid. Arís agus arís eile bhuail an Seansailéir Merkel le gach ceann de na 16 premier de stáit cónaidhme cumhachtacha na Gearmáine chun cinneadh a dhéanamh ar bhearta chun an paindéim coronavirus a chosc. Tar éis an ceann is déanaí, an tseachtain seo caite, thosaigh polaiteoirí ar fud an speictrim ag gearán go ndearnadh bearta den sórt sin a chinneadh taobh thiar de dhoirse dúnta agus gan díospóireacht nó comhairliúchán parlaiminte cuí.

I measc na gcriticeoirí is géire ar an imeallú dealraitheach seo sa pharlaimint tá Florian Post, ball den Bundestag agus saineolaí gnóthaí dlí leis na Daonlathaithe Sóisialta (SPD), na comhpháirtithe sóisearacha i gcomhrialtas Angela Merkel. "Le beagnach naoi mí anois, tá rialacháin curtha i bhfeidhm ag údaráis áitiúla, réigiúnacha agus lárnacha atá ag srianadh saoirsí daoine ar bhealach nach bhfacthas riamh roimhe sa Ghearmáin tar éis an chogaidh," a dúirt sé leis an ollchúrsaíocht pictiúr nuachtán. "Agus ní uair amháin ar iarradh ar pharlaimint tofa vótáil ar na bearta," rinne sé gearán.

'Pas sláinte 'ar tí eitilt isteach

Tá pas sláinte digiteach nua le píolótú ag líon beag paisinéirí a bheidh ag eitilt ón RA go dtí na SA den chéad uair faoi phleananna do chreat domhanda d’aerthaisteal Covid-sábháilte. Tá an córas CommonPass, le tacaíocht ón bhFóram Eacnamaíoch Domhanda (WEF), deartha chun comhchaighdeán idirnáisiúnta a chruthú do phaisinéirí chun a thaispeáint nach bhfuil coronavirus acu. Mar sin féin, cuireann criticeoirí scéimeanna comhchosúla in iúl go bhfuil imní orthu faoi íogaireacht agus sainiúlacht na dtástálacha i dtíortha éagsúla i measc na n-eagla go ndéanfar monatóireacht níos mó ar ghluaiseachtaí daoine.

Rith na Fraince as breabanna fliú

Níor seoladh an feachtas bliantúil vacsaínithe fliú sa Fhrainc ach an tseachtain seo caite, ach cheana féin tá cógaslanna ar fud na tíre díolta as dáileoga. Agus iad ag iarraidh ospidéil a bhfuil brú comhcheangailte othair fliú agus othair Covid-19 orthu a sheachaint an geimhreadh seo, sheol rialtas na Fraince clár vacsaínithe fliú leathnaithe go mór i mbliana, ag impí ar aon duine i ngrúpa riosca vacsaíniú a fháil chomh luath agus is féidir.

Ach tá an t-éileamh i bhfad níos mó ná an méid a raibh súil ag an rialtas leis, agus díreach seachtain tar éis an fheachtais a sheoladh an 13 Deireadh Fómhair, tá cógaslanna ar fud na tíre ag dearbhú as stoc (díolta amach) vacsaíní. Tá thart ar 60% de chógaslanna ag tuairisciú go bhfuil ganntanas an vacsaín fliú ann. Dúirt Gilles Bonnefond, uachtarán aontas na gcógaiseoirí l ’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) le Faisnéis na Fraince:“ Tá beagnach cúig mhilliún duine vacsaínithe againn cheana féin i níos lú ná cúig lá. "Seo beagnach leath den mhéid a rinneadh go léir. anuraidh le linn an fheachtais vacsaínithe ar fad. "

Lorgaíonn an tUachtarán Sassoli fadú ar mhodhanna oibre

Deir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli gur “oibrigh an Pharlaimint lena chinntiú… gur féidir léi leanúint dá croífheidhmeanna a chomhlíonadh”, ag moladh go bhféadfadh síneadh a chur le modhanna oibre paindéime. “Is sampla soiléir é seo den chaoi a bhfuil an Pharlaimint ag oiriúnú agus ag comhlíonadh a ról faoi na cúinsí is dúshlánaí fiú,” a dúirt Sassoli.

Tugann an dara tonn coronavirus cruinniú mullaigh an AE

Tionólfaidh ceannairí an Aontais Eorpaigh físchomhdháil an tseachtain seo chugainn chun plé a dhéanamh ar conas comhoibriú níos fearr i gcoinne paindéime COVID-19 de réir mar a ardóidh ionfhabhtuithe, a dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí Charles Michel Dé Céadaoin (21 Deireadh Fómhair).

Beidh an físeán-chruinniú mullaigh, a bheidh ar siúl an 29 Deireadh Fómhair, ar an gcéad cheann de shraith díospóireachtaí rialta a gheall ceannairí an AE a reáchtáil chun dul i ngleic leis an bpaindéim ag am nuair a thuairiscíonn mórchuid na mballtíortha figiúirí scanrúil ag deimhniú an dara tonn. “Caithfimid ár n-iarracht chomhchoiteann chun COVID-19 a throid,” a dúirt Michel ar Twitter.

Beidh an plé, atá le tosú go déanach san iarnóin, ar siúl lá tar éis a bheith ag súil go bhfógróidh an Coimisiún pleananna nua chun comhordú a neartú i measc stáit an AE maidir le straitéisí tástála, rianú teagmhála agus fad coraintín, a dúirt oifigigh le Reuters. Throid 27 náisiún an AE COVID-19 le bearta éagsúla, a bhí codarsnachta uaireanta, sa chéad mhí den phaindéim. Táthar ag súil go gcuirfidh an comhordú níos doichte cosc ​​ar athdhéanamh na rannán a fheictear tar éis na chéad tonn.

Agus is é sin gach rud ó EAPM as seo amach - bí sábháilte, bain taitneamh as deireadh do seachtaine, agus an deireadh seachtaine.

--

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Coronavirus ar dóigh dó dul i bhfeidhm ar achomharc Cuimhneacháin Poppy na Beilge

foilsithe

on

Tá eagla ann go bhféadfadh an paindéim sláinte dul i bhfeidhm ar chuimhneacháin Dé Domhnaigh Cuimhneacháin sa Bheilg i mbliana. Is dóigh go mbeidh tionchar airgeadais ag an ngéarchéim coronavirus ar an Achomharc Poppy áitiúil, ós rud é go bhfuil eagla air go bhféadfadh an pobal a bheith aireach faoi na rioscaí a bhaineann le baint stáin bhailiúcháin agus na poppies iad féin.

Ina ainneoin sin, tá sé beartaithe ag brainse an Léigiún sa Bhruiséil dul ar aghaidh le searmanas sóisialta / maiscithe sóisialta a reáchtáil i reilig Choimisiún Uaigheanna Cogaidh an Chomhlathais Heverlee ag Leuven an 8 Samhain (11rn).

Beidh sé seo i láthair Ambasadóir na Breataine Martin Shearman, Ambasadóir na Ríochta Aontaithe chuig NATO Dame Sarah Macintosh, chomh maith le práis barr ó na SA, Ceanada, an Astráil, an Nua-Shéalainn, an Pholainn, agus an Bheilg.

Faoi láthair ceadaíonn rialacha na Beilge don imeacht dul ar aghaidh.

Déanfaidh Zoe White MBE ionadaíocht ar bhrainse na Bruiséile, a cheiliúrann a céad bliain i 2022 (phictiúr), iar-phríomhoifigeach in Arm na Breataine agus an chéad chathaoir baineann ina stair.

Chuaigh White leis an bhfoireann idirnáisiúnta ag Ceanncheathrú NATO sa Bhruiséil mar oifigeach feidhmiúcháin in 2017. Dúirt sí gur bhog sí go NATO “chun m’eolas polaitiúil ar chúrsaí cosanta agus slándála a fhorbairt agus, níos tábhachtaí fós, leanúint ar aghaidh ag fónamh in eagraíocht a bhfuil a héiteas agus a luachanna Creidim go fírinneach i. "

Chuaigh sí isteach san Acadamh Ríoga Míleata Sandhurst i 2000, tar éis tréimhse ghearr a chaitheamh ina aonad baile, Reisimint Ríoga Ghiobráltar. Coimisiúnaíodh í sna Royal Signals agus d’fhóin sí san Arm ar feadh 17 mbliana.

Tá taithí oibríochta suntasach ag White. D'imlonnaigh sí go dtí an Chosaiv ar Op Agricola, san Iaráic ar Op Telic (trí huaire), san Afganastáin ar Op Herrick (trí huaire) agus i dTuaisceart Éireann ar Op Banner (ar feadh dhá bhliain).

Rinne sí speisialtóireacht ar bhearta tarrthála a sholáthar chun dul i gcoinne feistí pléascacha faoi rialú raidió agus bronnadh MBE uirthi as a cuid oibre san Iaráic, san Afganastáin agus i dTuaisceart Éireann.

Le linn a turais oibríochta naoi mí dheireanacha ar an Afganastáin bhí sí leabaithe le Cór Mara na SA agus i measc tascanna eile, bhí sí freagrach as meantóireacht agus oiliúint a chur ar na stiúrthóirí cumarsáide ar fud na seirbhísí éide áitiúla (Arm, Póilíní, Patról Teorann) i Helmand - ról , a deir sí, a mhúin go leor di faoi luach idirphlé barántúil (agus a d’fhág go raibh grá aici do thae agus dátaí cardamóm).

Ag breathnú siar ar a gairme míleata, deir sí: "Bhí sé de phribhléid agam ceannas a chur ar shaighdiúirí a bhí ina saineolaithe teicniúla agus ina bhfórsaí iomlána dúlra. Ba chúis áthais dom freastal orthu."

"Geek cosanta" féin-admhaithe, rinne Zoe staidéar ar Theicneolaíocht Battlespace in Ollscoil Cranfield áit ar leathnaigh sí a cuid eolais ar armúr trom agus ar airm "fíorálainn". Faoi láthair tá sí ag staidéar le haghaidh MBA ina cuid ama spártha.

Toghadh Zoe, a bhfuil a fear céile David ina oifigeach Comharthaí Ríoga ar scor freisin, ina Chathaoirleach ar bhrainse na Bruiséile de Léigiún Ríoga na Breataine i Meán Fómhair 2020, ag teacht i gcomharbacht ar an gCeannasaí Darren Bone RN. Is í an chéad chathaoirleach baineann í ar an mbrainse ó seoladh í i 1922.

Bhuail Prionsa na Breataine Bige agus Rí Edward VIII amach anseo le baill bhunaitheacha an bhrainse i Meitheamh 1922.

Deir White, “Tá ríméad orm ról chathaoirleach an Bhrainse a ghlacadh. Is bealach é chun leanúint ar aghaidh go ciallmhar le mo sheirbhís do veterans agus dóibh siúd atá fós ag fónamh, agus leanúint le traidisiún an Chuimhneacháin i dtír ina ndearna an oiread sin an íobairt deiridh do na saolta a mairimid inniu. "

Suíomh Gréasáin an bhrainse & sonraí teagmhála.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Glasáil cuid a dó: Tá athléimneacht ríthábhachtach

foilsithe

on

As lockdowns and travel restrictions are reintroduced around the world, it is essential that businesses, governments and charities work in close co-operation to ensure the protection of the most vulnerable. COVID-19 and its consequences will clearly be with us for some time to come, so building our long-term resilience is fundamental. These measures must be formed in a calm, reasoned manner and with the long-term implications in mind, writes Yerkin Tatishev, founding chairman of Kusto Group.

My generation in the former Soviet countries went through a similar experience of massive economic and social shock in the 1990s when the USSR collapsed. Having grown through those difficult years, we perhaps have a better sense of perspective now. We know that in order to survive a crisis and flourish afterwards, patience and a plan for the future is required.

Quick wins are always in demand, often without any real consideration for their long-term impact. One can see this in business and politics across all societies, only exacerbated in times of crisis. Amid the general panic, the idea that “something must be done, this is something, therefore we must do it” often takes hold.

At Kusto Group, we already had established a charitable foundation #KustoHelp, which enabled us to deliver $2,4 million of aid to at-risk populations during the pandemic. That we had this structure in place was due to long-term thinking and the recognition that our company has a social responsibility to help those less fortunate.

In business you learn that when you have steady processes already ingrained - you have all systems in place, the right leaders, the right specialists, local competencies - you can adapt far better to a disaster or disruption. If anything, a crisis is a perfect moment to remove all unnecessary procedures, meetings, layers and bottlenecks. In other words, companies that have effective structures in good times, are in a much better position to handle the bad times. In many markets I see divisions of Kusto Group, such as agriculture and construction materials, continue to perform well for this very reason.

The same can be applied to governments and public administration. While no country or company has handled the pandemic perfectly, it has been easy to see that those with good governance have come out much stronger than those without. This learning is a perfect illustration of the need to reform structures if we are to be resilient in the long term.

The World Bank’s chief economist warned two weeks ago that countries would have to take on additional debt to help fight the economic impact of the coronavirus. As undesirable as this normally is for public finances, supporting our industries is an essential investment in the long term. Businesses take years to build up, involving massive investments of time, money and effort. The cost of letting them collapse is far greater than supporting them through the crisis. They also of course have a responsibility to support their workforce, local communities and partners through these difficult times.

Helping businesses survive the crisis is one element, but for the longer term we also have to look at areas that provide future resilience. Education and digitalisation are key to this. Young people and their education are key to a society’s fortunes, but it’s always one of the first places that cutbacks are made when the going gets tough.

With schooling and university now largely being held online, poverty has become a greater predictor than ever of success, as good access to the Internet becomes a necessity. The rapid digitalisation of our economies likewise means that those countries, businesses, and workers with poor connectivity will struggle to keep up. Investment in both these areas will be absolutely essential to a durable recovery. With the Yerzhan Tatishev Foundation, focusing on tech and innovation, and the High Tech Academy I have tried to make my own modest contribution to this effort.

This pandemic is a crisis of a scale not seen in recent memory. Mitigating its impact will require an equally unprecedented level of cooperation between stakeholders across our society. Beyond providing vital support to businesses, we have to look to our long-term resilience and growth, through education and digitalization. This pandemic will be with us for some time now. There will be other crises ahead. Are we ready for them?

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending