Ní mór beartas frithchalaoise a athchóiriú chun an troid i gcoinne calaoise a fheabhsú a dhéanann difear do #EUBudget, deir iniúchóirí an AE

| Eanáir 11, 2019

Caithfidh an AE dul i ngleic leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise agus ba cheart don Choimisiún Eorpach ceannaireacht a chinntiú agus ról agus freagrachtaí a oifig frith-chalaoise (OLAF) a athscrúdú, mar go bhfuil laigí bunúsacha ag an gcóras imscrúdaithe calaoise reatha, de réir tuarascála nua ón Eoraip An Chúirt Iniúchóirí. Faoi láthair, níl faisnéis chuimsitheach ag an gCoimisiún maidir le scála, nádúr agus cúiseanna calaoise. Cuireann sé seo bac ar chalaois i gcoinne buiséad an AE a chosc go héifeachtach, deir na hiniúchóirí.

Is feiniméan i bhfolach agus casta é calaois agus ní mór d'iarrachtaí cuimsitheacha agus córasacha a bheith ag iarraidh leas airgeadais an AE a chosaint i gcoinne na calaoise. Is príomhfhreagracht é seo don Choimisiún Eorpach. Rinne na hiniúchóirí measúnú an bhfuil an Coimisiún i gceart a bhainistiú ar an mbaol gníomhaíochtaí calaoiseacha a dhéanann dochar do bhuiséad an AE. Go háirithe, d'fhéach siad ar an bhfaisnéis atá ar fáil maidir le scála, nádúr agus cúiseanna calaoise i gcaiteachas an AE. Scrúdaigh siad an bhfuil creat bainistíochta riosca straitéiseach an Choimisiúin éifeachtach agus cibé acu is é imscrúduithe riaracháin OLAF a eascraíonn as ionchúiseamh agus aisghabháil.

Chinn na hiniúchóirí nach bhfuil sonraí cuimsitheacha agus inchomparáide ag an gCoimisiún maidir le leibhéil na calaoise a aimsíodh i gcaiteachas an AE. Thairis sin, níl aon mheasúnú déanta aige ar chalaois gan choinne, go dtí seo, ná ní dhéantar anailís mhionsonraithe ar a bhfuil cúis le gníomhaithe eacnamaíocha dul i mbun gníomhaíochtaí calaoiseacha. Laghdaíonn an easpa eolais luach praiticiúil agus éifeachtacht phleananna an Choimisiúin chun leasanna airgeadais an AE a chosaint i gcoinne calaoise, deir na hiniúchóirí.

"Is é an dearcadh i measc seacht as gach deichniúr de shaoránaigh an AE ná go dtarlaíonn calaois i gcoinne buiséad an AE go minic, fiú amháin más rud é go bhféadfadh an cás a bheith difriúil. Ar an drochuair, níl go leor gníomhaíochtaí frith-chalaoise go fóill, "a dúirt Juhan Parts, an comhalta de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an tuarascáil. "Is é an t-am atá le gníomhú fíor: ba cheart don Choimisiún córas éifeachtach a bhunú chun caimiléirí a chosc, a bhrath agus a dhíspreagadh. Is é athchóiriú OLAF an tástáil litmus do thiomantas an Choimisiúin chun troid ar chalaois. "

Deir na hiniúchóirí gurb é an córas reatha, trína ndéanann imscrúdú riaracháin OLAF maidir le calaois amhrasach imscrúdú coiriúil a leanúint ar leibhéal náisiúnta, go dtógann sé go leor ama agus go ndéanann an t-ionchúiseamh níos lú seans ann. Ar an meán, cásanna 17 in aghaidh na bliana ina ndearna OLAF moltaí - níos lú ná leath de na cásanna sin go léir - d'eascair caimiléirí amhrasacha a ionchúiseamh. Thairis sin, béim ar na hiniúchóirí nach dtugann tuarascálacha deiridh OLAF i roinnt cásanna faisnéis leordhóthanach chun airgead AE a íocadh go míchuí a thionscnamh. Idir 2012 agus 2016, níor aimsíodh ach thart ar 15% den mhéid iomlán a moladh.

Measann na hiniúchóirí go mbunófar Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (EPPO) céim sa treo ceart, ach tugann siad rabhadh go bhfuil roinnt rioscaí ann faoi rialachán reatha EPPO. Baineann ceann de na príomhcheisteanna le brath agus le himscrúdú, a bheidh ag brath go mór ar údaráis náisiúnta. Mar sin féin, ní chuireann an rialachán aon mheicníocht i bhfeidhm a chuireann ar chumas EPPO a spreagadh do bhallstáit na hacmhainní atá riachtanach chun calaois i gcaiteachas an AE a imscrúdú go réamhghníomhach.

Chun torthaí níos fearr a bhaint amach maidir le dul i ngleic le calaois i gcoinne leasanna airgeadais an AE, molaíonn na hiniúchóirí gur cheart don Choimisiún Eorpach:

  • Córas láidir tuairiscithe calaoise agus tomhais a chur i bhfeidhm, ag soláthar faisnéise ar scála, nádúr agus cúiseanna fréamhacha na calaoise;
  • tagairt a dhéanamh go soiléir ar bhainistiú riosca calaoise agus cosc ​​a chur i bpunann amháin an Choimisinéara agus straitéis frithchalaoise athnuachan a ghlacadh bunaithe ar anailís chuimsitheach riosca;
  • a ghníomhaíochtaí agus a n-uirlisí um chosc calaoise a threisiú, agus;
  • athmheas a dhéanamh ar ról agus ar fhreagrachtaí OLAF i bhfianaise bhunú an EPPO agus a mholadh go ndéanfaidh ról straitéiseach agus maoirseachta OLAF a thabhairt i ngníomh frithchalaoise an AE.

Baineann calaois le haon ghníomh nó neamhghníomh d'aon ghnó a ceapadh chun daoine eile a mheabhlaireacht, rud a fhágann go bhfuil caillteanas ag an íospartach agus go bhfuil gnóthachan á bhaint amach. Is minic a bhaineann baint le calaois a bhaineann le cistí poiblí le héilliú, a thuigtear go ginearálta mar aon ghníomh nó neamhghníomh a dhéanann mí-úsáid údarás oifigiúil, nó go n-iarrann sé mí-úsáid údarás oifigiúil a dhéanamh, chun sochar míchuí a fháil.

Tá comhfhreagracht ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit maidir le leasanna airgeadais an AE a chosaint i gcoinne calaoise agus éillithe. Faoi láthair, is é príomh-chomhlacht frith-chalaoise an AE an oifig Eorpach frith-chalaoise (OLAF). Cuireann sé le dearadh agus cur i bhfeidhm bheartas frithchalaoise an Choimisiúin agus déanann sé imscrúdú riaracháin ar chalaois i gcoinne buiséad an AE. Faoi dheireadh 2020, tosóidh Oifig Eorpach Ionchúisitheora Poiblí (EPPO) ag feidhmiú, agus beidh sé de chumhacht aige coireanna a ionchúiseamh i gcoinne leasanna airgeadais an AE i mBallstáit 22.

Ar 22 Samhain 2018, d'fhoilsigh an ECA Tuairim freisin maidir le hathchóiriú beartaithe OLAF maidir lena chomhar le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (EPPO) amach anseo agus ar éifeachtacht a imscrúduithe. Ag an am céanna, foilsíodh Tuairim maidir leis na pleananna don chéad chlár eile Frith-Chalaoise san AE.

Cuireann an ECA a chuid tuarascálacha speisialta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle an AE, chomh maith le páirtithe leasmhara eile amhail parlaimintí náisiúnta, páirtithe leasmhara tionscail agus ionadaithe na sochaí sibhialta. Déantar formhór mór na moltaí a dhéanaimid inár dtuarascálacha a chur i bhfeidhm. Cuireann an ardleibhéal tógála seo béim ar thairbhe ár gcuid oibre do shaoránaigh an AE.

Tuarascáil speisialta 01 / 2019 Calaois a chomhrac i gcaiteachas an AE: gníomh ag teastáil Tá sé ar fáil ar láithreán gréasáin ECA i dteangacha 23 an AE.

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa