Is mian le FPE maoiniú uaillmhianach a thabhairt do #CrossBorderProjects chun daoine a cheangal

| Nollaig 6, 2018

Ba cheart go dtabharfadh an comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta agus comhoibriú i réigiúin teorann in aice láimhe an tacaíocht is mó a fháil, de réir an Choiste Forbartha Réigiúnaigh.

Mar vóta an tseachtain seo, mhol na Feisirí Eorpacha € 2.73 billiún breise a chur le chéile chun € 10NNXXnn a chur in áirithe do chomhar críche Eorpach (Interreg), le maoiniú trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste Sóisialta na hEorpa ( CSE +) agus an Ciste Comhtháthaithe don tréimhse cláir 11.16-2021.

Molann an coiste a leithdháileadh:

  • € 7.5 bn (67.16%) le comhoibriú trasteorann;
  • € 1.97bn san iomlán (17.68%) le haghaidh comhar trasnáisiúnta;
  • € 357.3 milliún san iomlán (3.2%) le haghaidh comhoibriú réigiúin is forimeallaí;
  • € 365m san iomlán (3.27%) le haghaidh comhoibriú idir-réigiúnach, agus;
  • € 970m (8.69%) leis an tionscnamh nua maidir le hinfheistíochtaí nuálaíochta idir-réigiúnacha.

Aire ar leith do FBManna agus do thionscadail bheaga

Ba cheart iarratais do dhaoine 2people agus tionscadail ar scála beag a bhaineann le FBManna a spreagadh trí bhacainní riaracháin a bhaint agus rochtain ar mhaoiniú a shimpliú.

Ba cheart an ráta cómhaoinithe uasta do thionscadail a leagan síos ag 80% - 10% níos mó ná mar a mhol an Coimisiún Eorpach ar dtús.

"Is siombail thábhachtach é Interreg i gcoinne coincheap an leithlis agus don chomhar i measc comharsana. Is mian linn go gcuirfí deireadh le teorainneacha - lena n-áirítear, thar aon rud eile, na cinn i ndaoine na ndaoine. Ba cheart go mbeadh réigiúin teorann ina spásanna pobail ina bhfuil an Eoraip ina réaltacht inláimhsithe sa saol laethúil. Is é seo an méid a chuireann an clár Interreg ar ár gcumas a dhéanamh, "a dúirt rapóirtéir na Parlaiminte Pascal Arimont (EPP, BE).
Na chéad chéimeanna eile

Glacadh leis an téacs le vótaí 23 go 0 agus ní chuirfí aon fhreasaint air agus cuirfear i láthair é chun vótáil iomlánach a dhéanamh i mí Eanáir chun sainordú a fháil maidir le hidirbheartaíocht leis an gComhairle.

cúlra

Is é ról Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) rannchuidiú le héagothromaíochtaí a laghdú idir na leibhéil forbartha sna réigiúin éagsúla agus chun tacú leis na réigiúin is lú fabhrach, agus tá aird ar leith á tabhairt le réigiúin trasteorann, le ceantair tuaithe, réimsí a bhfuil tionchar ag trasdul tionsclaíoch orthu, limistéir le dlús daonra íseal, oileáin agus réigiúin sléibhte. Is é cuspóir an rúin na forálacha sonracha a leagan síos maidir le cuspóir an chomhair chríochach Eorpaigh (Interreg) le tacaíocht ó ERDF agus ionstraimí maoinithe seachtracha don tréimhse 2021-2027.

Tuilleadh eolais

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Parlaimint na hEorpa