#Migration - Soláthraíonn an Coimisiún € 24.1 milliún don #InternationalOrganizationForMigration chun tacaíocht, cabhair agus oideachas a sholáthar do leanaí imirceacha sa Ghréig

| Deireadh Fómhair 12, 2018

Tá € 24.1 milliún tugtha ag an gCoimisiún Eorpach i gcúnamh éigeandála faoin gCiste Tearmainn, Imirce agus Comhtháite (AMIF) chun tacú leis an Ghréig le freagairt ar dhúshláin imirceacha. Gheobhaidh an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM) an maoiniú chun cabhrú le cinntiú go bhféadfar páistí imirceacha a chur i dtimpeallacht chosanta láithreach agus oideachas a fháil.

Tacóidh sé go háirithe le cóiríocht leordhóthanach do leanaí, tacaíocht leighis agus síceolaíoch, léirmhíniú agus idirghabháil chultúrtha chomh maith le soláthar bia le haghaidh suas le 1,200 mionaoisigh gan tionlacan sna hoileáin Ghréagacha agus sa mhórthír agus a éascóidh oideachas foirmiúil trí iompar agus trealamh scoile a sholáthar.

Ina theannta sin, cabhróidh an maoiniú le cuidiú le himircigh atá cláraithe le haghaidh cláir dheontais agus aisghabhála deonacha. Tagann an cinneadh maoinithe ar bharr níos mó ná € 1.6 billiún de thacaíocht mhaoinithe a bhronn an Coimisiún ó 2015 chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin imirce sa Ghréig. Faoin gCiste Tearmainn, Imirce agus Comhtháthaithe (AMIF) agus an Ciste Slándála Inmheánaigh (ISF), bronnadh € 482.2m ar an nGréig i maoiniú éigeandála, chomh maith le € 561m a bronnadh cheana féin faoi na cistí sin don chlár náisiúnta Gréige 2014-2020.

Is féidir leat bileog eolais a fháil le faisnéis mhionsonraithe maidir le tacaíocht airgeadais an AE sa Ghréig anseo.

Tags: , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Clár Oibre na hEorpa ar Imirce, An Coimisiún Eorpach, FRONTEX, An Ghréig, Inimirce, Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (EII), Mare Nostrum