#EIB agus #ESA chun comhoibriú le hinfheistíochtaí a mhéadú i #EuropeanSpaceSector

Chuir an Leas-Uachtarán an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) Ambroise Fayolle fáilte roimh Jan Wörner Ard-Stiúrthóir ESA chun Comh-Ráiteas a shíniú thar ceann an dá eagraíocht.

Leagann an Comhráiteas rún an dá eagraíocht comhoibriú i dtaca le tacú le hinfheistíocht mhéadaithe san earnáil spás Eorpach, rud a chabhraíonn le páirc imeartha a chruthú do chuideachtaí Eorpacha a bheith ag fás agus a bheith iomaíoch ar fud an domhain. Tacaíonn sé freisin le bunú na mbunaíochtaí maidir le rannpháirtíocht na hEorpa i Spás 4.0 agus spás nua.

"Tá an-áthas orm comhoibriú torthúil a fheabhsú leis an nGníomhaireacht Spáis Eorpach, ag ardú feasachta d'infheisteoirí, agus feabhas a chur ar rochtain ar mhaoiniú do thionscnóirí san earnáil spáis," a dúirt Leas-Uasaránacht an EIB Fayolle. "Tacaíonn an BEI le tionscadail infheistíochta inbhuanaithe a chuireann le fás agus le fostaíocht san Eoraip, ag díriú ar nuálaíocht agus ar scileanna, lena n-áirítear san earnáil spáis; rochtain ar airgeadas do ghnólachtaí beaga; bonneagar; agus athrú aeráide. "

Dúirt Wörner: "Is é an comhráiteas seo leis an BEI an chéad chéim thábhachtach. Is é an ESA an ghníomhaireacht spáis don Eoraip agus do na ballstáit ó 1975 agus bhí sé ríthábhachtach i bhforbairt earnáil spáis Eorpach rathúil ar fud an domhain. Mar cheann de na cúpla gníomhaireachtaí ar fud an domhain a bheith gníomhach i ngach réimse spáis go léir, leanann an ESA de bheith ag cinntiú go soláthraíonn spás fás cliste, post ardcháilithe, agus réitigh le go leor dúshlán reatha i réimsí cosúil le hathrú aeráide, fuinneamh, iompar, sábháilteacht agus slándáil, talmhaíocht agus mar sin de. "

Chuir an dá ionadaí béim ar leasanna roinnte an BEI agus an ESA chun cur le hiomaíochas thionscail na hEorpa a thuilleadh, rochtain neamhspleách a choinneáil ar chumais spáis agus spáis criticiúla.

Ag an am céanna, d'aithin siad go bhfuil níos mó ná riamh riamh ag an earnáil ach caomhnú na n-imreoirí institiúideacha a bhuíochas le blianta d'infheistíochtaí institiúideacha sa spás. Go deimhin, chuir siad béim ar an bpointe seo, go bhfuil spéis ag méadú i gcónaí ar thábhacht na tráchtálaíochta ag gach leibhéal den slabhra breisluacha spáis: ó mhonarú spáis, le hiompar, le hoibríochtaí satailíte agus le forbairt seirbhísí tomhaltóirí bunaithe ar chomharthaí agus sonraí satailíte.

Trí a saineolas agus a n-eispéireas comhlántach a thabhairt le chéile, foirmíonn an BEI agus an ESA a sprioc comhroinnte agus a bhfuil sé ar intinn acu slabhra infheistíochtaí gan uaim a chur chun cinn i spás don Eoraip trí aiseanna éagsúla comhair a fhorbairt, mar shampla feasacht a ardú i measc infheisteoirí ar an gcumas spáis mar tiománaí don nuálaíocht agus don fhás agus d'aisteoirí tacaíochta san earnáil spáis a bhfuil dearcadh geallta fás gearr nó meántéarmach acu. Is é a gcomhchuspóir freisin an rochtain ar airgeadas a fheabhsú do thionscnóirí tionscadail spáis, lena n-áirítear trí staidéar a dhéanamh ar chomhpháirteanna oiriúnacha.

Ó 2000, thug an BEI tacaíocht do thionscadail shuntasacha san earnáil spás agus aeraspáis don méid iomlán de 5.4 billiún. Mar shamplaí, thacaigh an BEI Alphasat (225 milliún), Soyuz sa Guyán (120m) agus go leor cláir agus córais RDI san Eoraip.

cúlra

Maidir leis an mBanc Eorpach Infheistíochta

Is é Banc na hEorpa Infheistíochta (BEI) bainc an Aontais Eorpaigh. Is institiúid iasachta fadtéarmach an AE í agus is é an t-aon bhainc atá faoi úinéireacht na mballstát de chuid an Aontais Eorpaigh agus atá ag déanamh ionadaíochta air. Oibríonn an BEI go dlúth le hinstitiúidí eile an AE chun beartas an AE a chur chun feidhme.

Mar an t-iasachtaí iltaobhach is mó ar domhan agus an iasachtóir de réir toirte, soláthraíonn an BEI airgeadas agus saineolas do thionscadail fhiontair agus infheistíochta inbhuanaithe a chuireann le cuspóirí beartais an AE a chur chun cinn. Tá níos mó ná 90% de ghníomhaíocht BEI dírithe ar an Eoraip ach tacaíonn sé freisin le beartais sheachtracha agus forbartha an AE.

Faigh tuilleadh eolais faoi BEI anseo.

Maidir leis an nGníomhaireacht Spáis Eorpach

Tugann an Ghníomhaireacht Spáis Eorpach (ESA) geata na hEorpa don spás.

Eagraíocht idir-rialtasach é an ESA, a cruthaíodh in 1975, agus é mar aidhm leis an gcumas spás a fhorbairt ar chumas spáis na hEorpa agus a chinntiú go dtugann infheistíocht sa spás buntáistí do shaoránaigh na hEorpa agus don domhan.

Tá ballstáit 22 ag an ESA: An Ostair, an Bheilg, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, Éire, an Iodáil, Lucsamburg, an Ísiltír, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, An Eilvéis agus an Ríocht Aontaithe. Is Ball Comhlach í an tSlóivéin.

Tá comhar foirmiúil bunaithe ag an ESA le sé bhallstát den AE. Glacann Ceanada páirt i roinnt clár ESA faoi Chomhaontú Comhoibrithe.

Trí acmhainní airgeadais agus intleachtúla a gcomhaltaí a chomhordú, is féidir le ESA tabhairt faoi chláir agus gníomhaíochtaí a théann i bhfad níos faide ná raon feidhme aon tír Eorpach amháin. Tá sé ag obair go háirithe leis an AE maidir le cláir Galileo agus Copernicus a chur i bhfeidhm chomh maith le Eumetsat chun misin mheitéareolaíochta a fhorbairt.

Forbraíonn ESA na teilgeoirí, spásárthaí agus áiseanna talún atá riachtanach chun an Eoraip a choinneáil ar thús cadhnaíochta ar ghníomhaíochtaí spáis domhanda.

Sa lá atá inniu ann, forbraíonn sé agus seoltar sé satailítí le haghaidh breathnóireachta, loingseoireacht, teileachumarsáid agus réalteolaíocht na Cruinne, cuireann sé sioncrúduithe ar fáil go dtí síneadh an Chórais Ghréine agus comhoibríonn sé le linn taiscéalaíocht an spáis. Tá clár láidir iarratais ag ESA ag forbairt seirbhísí i dtaca le breathnóireacht, loingseoireacht agus teileachumarsáid an Domhain.

Faigh tuilleadh eolais faoi ESA anseo.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, An Banc Eorpach Infheistíochta, Spás