Tacaíocht níos mó ón gCoimisiún do #IndustrialRegions chun geilleagair athléimneacha agus iomaíocha a thógáil

| Márta 13, 2018

Tá réigiúin bhreise an AE agus na Ballstáit ar 7 roghnaithe ag an gCoimisiún maidir le cúnamh oiriúnaithe faoi gníomh píolótach an Choimisiúin ar aistriú tionsclaíoch: Cantabria (an Spáinn), Ionad-Val de Loire (an Fhrainc), an Fhionlainn Thoir-Thuaidh, Grand-Est (an Fhrainc) agus Greater Manchester (An Ríocht Aontaithe) chomh maith leis an Liotuáin agus an tSlóivéin, chomh maith le na réigiúin a roghnaíodh cheana féin i mí na Nollag 2017.

Dúirt an Coimisinéir Réigiúnach Polasaí Corina Creţu: "Is dúshlán mór é an t-aistriú tionsclaíoch dár ngeilleagar agus don tsochaí. Táim an-sásta go mbeidh muid ag obair le réigiúin 10 agus le dhá bhallstát chun cuidiú leo go n-úsáidfidh siad a gcuid láidreachtaí agus a gcumas chun glacadh le nuálaíocht, díchlárú, digitiú, agus na scileanna a fhorbairt don todhchaí. "

Beidh na húdaráis roghnaithe in ann straitéisí a fhorbairt nó a athdhearadh do chlaochlú eacnamaíoch réigiúnach bunaithe ar a gcuid speisialtóireacht cliste tosaíochtaí, ie réimsí nideoige na réigiún de láidreachtaí iomaíocha. Tabharfaidh seirbhísí an Choimisiúin cúnamh saincheaptha, saineolaithe seachtracha agus an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) chun cabhrú le hullmhú le haghaidh poist an todhchaí, nuálaíocht a leathnú, tacú leis an aistriú go dtí geilleagar ísealcharbóin, spreagfaidh fiontraíocht agus fás cuimsitheach a chur chun cinn.

A brúigh scaoileadh agus a bhileog fíricí tá siad ar fáil ar líne. Tá tuilleadh faisnéise ar speisialtóireacht cliste sna Ballstáit agus sna réigiúin rannpháirteacha ar fáil ar Suíomh Gréasáin DG REGIO.

Tags: ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, An Coimisiún Eorpach