Deir #EUOmbudsman go gcaithfidh na Ballstáit idirbheartaíochtaí tearcacha a oscailt ar dhlíthe an AE

| Feabhra 13, 2018

Tar éis fiosrúcháin mhionsonraithe, rinne an tOmbudsman Eorpach Emily O'Reilly (sa phictiúr) has found that the Council of the EU – through practices that inhibit the scrutiny of draft EU legislation – undermines citizens’ right to hold their elected representatives to account. This constitutes maladministration.

Déanann an tOmbudsman cáineadh go sonrach ar mhainneachtain na Comhairle go córasach céannacht na mballstát a thaifeadadh 'a bheith á gcur i mbun cainteanna le linn plé ar dhréacht-reachtaíocht, agus an cleachtas forleathan a bhaineann le doiciméid marcáil neamhréireacha nach bhfuil le haghaidh cúrsaíochta, nó LIMITE.

Ní thagann an cur chuige leis an méid a bhfuiltear ag súil leis ón gComhairle i dtéarmaí trédhearcachta reachtacha. Tá an tOmbudsman anois ag iarraidh ar an gComhairle suíomhanna ballstáit a chlárú i bpáirtithe oibre na Comhairle agus i gcruinnithe ambasadóra COREPER agus, i bprionsabal, na doiciméid seo a chur ar fáil go forghníomhach don phobal ar bhealach tráthúil.

Tá O'Reilly ag iarraidh critéir shoiléir maidir le stádas 'LIMITE' a úsáid agus athbhreithniú a dhéanamh ar an stádas sula nglacfar le dlí.

“It’s almost impossible for citizens to follow the legislative discussions in the Council between national government representatives. This ‘behind-closed-doors’ approach risks alienating citizens and feeding negative sentiment,” said O’Reilly. “National government representatives involved in legislative work are EU legislators and should be accountable as such. If citizens do not know what decisions their governments are taking, and have taken, while shaping EU laws, the ‘blame Brussels’ culture will continue. EU citizens have a right to participate in the making of laws which affect them, but to do so, they need more openness from their governments in Brussels.

"Bheadh ​​próiseas reachtaíochta an AE níos cuntasach don phobal, trína bheith níos oscailte, go gcuirfí comhartha tábhachtach roimh na toghcháin Eorpacha i 2019," a dúirt an tOmbudsman.

The Ombudsman expects the Council to reply by 9 May 2018. Background The Council is co-legislator along with the European Parliament. Before the national Ministers meeting in the Council reach a formal position on a draft law, preparatory discussions take place in the Council’s meetings of national ambassadors and in the over 150 Council working parties attended by national civil servants.

Le linn a fiosrúcháin, chuir an tOmbudsman ceisteanna sonracha 14 chuig an gComhairle agus rinne a hOifig iniúchadh ar dhoiciméid trí chomhaid ón gComhairle chun léargas a fháil ar an dóigh a ndéantar na doiciméid a tháirgeadh, a scaipeadh agus a fhoilsiú. D'eagraigh an oifig comhairliúchán poiblí freisin, a fuair aighneachtaí 21 lena n-áirítear ó bhaill den phobal, ó na parlaimintí náisiúnta, ón tsochaí shibhialta agus ó lucht acadúla.

Léirigh fiosrúchán an Ombudsman freisin, mar shampla, gur féidir pictiúr iomlán a fháil ar na cáipéisí uile a bhaineann le píosa reachtaíochta amháin, tá ceithre chuardach éagsúla i gclár doiciméad na Comhairle ag teastáil le haghaidh idirbheartaíocht i gcomhlachtaí ullmhúcháin agus dhá chuardach in ailt eile den láithreán gréasáin le haghaidh plé ar leibhéal na Comhairle.

Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an AE. Féadfaidh aon shaoránach AE, cónaí nó fiontar nó comhlachas san AE gearán a dhéanamh leis an Ombudsman. I measc cumhachtaí an Ombudsman tá an ceart chun cáipéisí AE a iniúchadh, glaoigh ar oifigigh fianaise a thabhairt, agus fiosruithe straitéiseacha a oscailt ar a thionscnamh féin. Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Tags: ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Ombudsman Eorpach, Réadmhaoin Airteagal