Deir #EUOmbudsman go gcaithfidh na Ballstáit idirbheartaíochtaí tearcacha a oscailt ar dhlíthe an AE

| Feabhra 13, 2018

Tar éis fiosrúcháin mhionsonraithe, rinne an tOmbudsman Eorpach Emily O'Reilly (sa phictiúr) d'aimsigh Comhairle na hEorpa - trí chleachtais a chuireann bac ar scrúdú a dhéanamh ar dhréacht reachtaíocht an AE - go bhfuil sé de cheart ag saoránaigh ceart a n-ionadaithe tofa a shealbhú chun cuntas. Is é seo an drochriarachán.

Déanann an tOmbudsman cáineadh go sonrach ar mhainneachtain na Comhairle go córasach céannacht na mballstát a thaifeadadh 'a bheith á gcur i mbun cainteanna le linn plé ar dhréacht-reachtaíocht, agus an cleachtas forleathan a bhaineann le doiciméid marcáil neamhréireacha nach bhfuil le haghaidh cúrsaíochta, nó LIMITE.

Ní thagann an cur chuige leis an méid a bhfuiltear ag súil leis ón gComhairle i dtéarmaí trédhearcachta reachtacha. Tá an tOmbudsman anois ag iarraidh ar an gComhairle suíomhanna ballstáit a chlárú i bpáirtithe oibre na Comhairle agus i gcruinnithe ambasadóra COREPER agus, i bprionsabal, na doiciméid seo a chur ar fáil go forghníomhach don phobal ar bhealach tráthúil.

Tá O'Reilly ag iarraidh critéir shoiléir maidir le stádas 'LIMITE' a úsáid agus athbhreithniú a dhéanamh ar an stádas sula nglacfar le dlí.

"Tá sé beagnach dodhéanta do na saoránaigh na plé reachtacha sa Chomhairle a leanúint idir ionadaithe rialtais náisiúnta. Bíonn an cur chuige 'taobh istigh de dhún-dhúnadh' seo ag saothrú saoránaigh agus ag tabhairt faoi deara diúltach, "a dúirt O'Reilly. "Is iad reachtóirí an AE atá ionadaithe rialtais náisiúnta a bhfuil baint acu le hobair reachtaíochta agus ba chóir go mbeadh siad freagrach mar sin. Mura bhfuil a fhios ag na saoránaigh cad iad na cinntí atá ag a gcuid rialtais, agus iad ag glacadh le dlíthe an AE a mhúnlú, leanfaidh cultúr 'an locht ar an mBruiséil'. Tá sé de cheart ag saoránaigh an AE páirt a ghlacadh i ndlíthe a dhéanamh a théann i bhfeidhm orthu, ach chun é sin a dhéanamh, tá níos mó oscailteachta ag teastáil óna rialtais sa Bhruiséil.

"Bheadh ​​próiseas reachtaíochta an AE níos cuntasach don phobal, trína bheith níos oscailte, go gcuirfí comhartha tábhachtach roimh na toghcháin Eorpacha i 2019," a dúirt an tOmbudsman.

Tá an tOmbudsman ag súil go bhfreagróidh an Chomhairle 9 Bealtaine 2018. Cúlra Is comh-reachtóir é an Chomhairle mar aon le Parlaimint na hEorpa. Sula nglacfaidh cruinniú náisiúnta na nAirí sa Chomhairle seasamh foirmiúil ar dhréacht-dhlí, déanfar plé ullmhúcháin i gcruinnithe na n-ambasadóirí náisiúnta agus sna páirtithe oibre 150 atá ag freastal ar sheirbhísigh státseirbhíseach náisiúnta.

Le linn a fiosrúcháin, chuir an tOmbudsman ceisteanna sonracha 14 chuig an gComhairle agus rinne a hOifig iniúchadh ar dhoiciméid trí chomhaid ón gComhairle chun léargas a fháil ar an dóigh a ndéantar na doiciméid a tháirgeadh, a scaipeadh agus a fhoilsiú. D'eagraigh an oifig comhairliúchán poiblí freisin, a fuair aighneachtaí 21 lena n-áirítear ó bhaill den phobal, ó na parlaimintí náisiúnta, ón tsochaí shibhialta agus ó lucht acadúla.

Léirigh fiosrúchán an Ombudsman freisin, mar shampla, gur féidir pictiúr iomlán a fháil ar na cáipéisí uile a bhaineann le píosa reachtaíochta amháin, tá ceithre chuardach éagsúla i gclár doiciméad na Comhairle ag teastáil le haghaidh idirbheartaíocht i gcomhlachtaí ullmhúcháin agus dhá chuardach in ailt eile den láithreán gréasáin le haghaidh plé ar leibhéal na Comhairle.

Déanann an tOmbudsman imscrúdú ar ghearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí an AE. Féadfaidh aon shaoránach AE, cónaí nó fiontar nó comhlachas san AE gearán a dhéanamh leis an Ombudsman. I measc cumhachtaí an Ombudsman tá an ceart chun cáipéisí AE a iniúchadh, glaoigh ar oifigigh fianaise a thabhairt, agus fiosruithe straitéiseacha a oscailt ar a thionscnamh féin. Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Tags: ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, EU, Ombudsman Eorpach, Réadmhaoin Airteagal