Deir tuarascáil an Choimisiúin #employment agus leanann an staid shóisialta ag feabhsú san AE

| Feabhra 13, 2018

Le tacaíocht ó fhás láidir eacnamaíoch, d'fhás fostaíocht san AE níos mó ná mar a measadh sa tríú ráithe de 2017 agus tá dífhostaíocht ag titim i gcónaí leis an tuarascáil ráithiúil is déanaí maidir le héabhlóid an mhargaidh saothair, fostaíocht agus staid shóisialta san Eoraip.

Dúirt an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteachta Saothair Marianne Thyssen: "Tá fás ar ais san Eoraip. Fostaíocht san AE a shroicheann an leibhéal is airde riamh, le níos mó ná 236 milliún duine fostaithe. Maidir le dífhostaíocht, tá sé ag laghdú i gcónaí. Ní mór dúinn an chuid is mó den dinimic eacnamaíoch seo a dhéanamh chun na cearta nua agus níos éifeachtaí a shainmhínítear sa Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta a thabhairt do shaoránaigh: coinníollacha oibre cothroma, rochtain chothrom ar mhargadh an tsaothair agus cosaint shóisialta réasúnta. Ní mór dúinn a chinntiú anois gur féidir le saoránaigh agus oibrithe uile leas a bhaint as na forbairtí dearfacha seo sa mhargadh saothair.

"Níos mó ná bliain, d'fhás fostaíocht 1.7% san AE, rud a léiríonn 4 milliún duine, 2.7 milliún acu sa limistéar euro. Tá an méadú seo den chuid is mó ag poist lánaimseartha agus neamhchinntithe. Tá ráta fostaíochta na ndaoine 20-64 san AE tar éis méadú go seasta sna trí bliana anuas go 72.3% sa tríú ráithe de 2017, an leibhéal is airde riamh. Mar sin féin, fanann na héagsúlachtaí móra idir na Ballstáit. Léiríonn táscairí eile sa mhargadh saothair a áirítear sa tuarascáil ráithiúil, mar tháirgiúlacht saothair agus staid airgeadais na dteaghlach Eorpach, an feabhsúchán i ngeilleagar na hEorpa freisin. "

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil i an preasráiteas seo.

Tags: ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Fostaíochta, EU, EU, Straitéis 2020 Europe, An Coimisiún Eorpach, cearta oibrithe