Ceangail le linn

cibearchoireacht

Aontaíonn an AE #ConsumerProtection go neartófar sa #DigitalAge

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Siopadóireacht ar líne

Chomhaontaigh an Chomhairle ar chur chuige ginearálta chun comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú a neartú.

Is é cuspóir an togra meicníochtaí comhair a nuachóiriú chun an dochar a dhéanann sáruithe trasteorann ar dhlí tomhaltóirí an AE a laghdú tuilleadh.

Go háirithe, ní mór do chosaint éifeachtach tomhaltóirí freagairt do dhúshláin an gheilleagair dhigitigh agus forbairt na trádála miondíola trasteorann san AE.

Agus é ina chathaoirleach ar chruinniú na Comhairle, leag an tAire Geilleagair, Infheistíochta agus Gnóthaí Beaga Máltais, an Dr. Chris Cardona, béim air go gcaithfidh na huirlisí cearta a bheith ag údaráis tomhaltóirí chun muinín sa mhargadh inmheánach a ghiniúint agus a chaomhnú. "Baineann an togra seo le muinín, trádáil agus nuálaíocht. Tá muinín i dtráchtáil ó thomhaltóirí agus ó chuideachtaí riachtanach má tá geilleagar na hEorpa ag fás", a dúirt sé.

Tabharfaidh an t-athbhreithniú seo ar an gcreat reatha um Chomhar do Chosaint Tomhaltóirí níos mó cumhachtaí d'údaráis náisiúnta a fhéadfaidh, mar shampla, seiceáil an bhfuil sé riachtanach do shuímh ghréasáin na dtomhaltóirí geo-bhloc láithreáin ghréasáin a óstáil scams nó faisnéis a iarraidh ó chláraitheoirí fearainn agus ó bhainc chun an céannacht a bhrath an trádálaí freagrach.

I gcás sáruithe ar chearta an tomhaltóra ar fud an AE, déanfaidh údaráis forfheidhmithe náisiúnta agus an Coimisiún comhghníomhaíochtaí a chomhordú chun na cleachtais sin a stopadh, go háirithe i gcásanna sáruithe forleathana le gné an Aontais ar dóigh dóibh dochar a dhéanamh do thomhaltóirí i gcuid mhór den AE .

Aiseolas

Cuireann forfheidhmiú neamhéifeachtach sáruithe trasteorann, go háirithe sa timpeallacht dhigiteach, ar chumas trádálaithe forfheidhmiú a imghabháil trí athlonnú laistigh den Aontas, as a n-eascraíonn saobhadh iomaíochta do thrádálaithe atá ag cloí leis an dlí a oibríonn sa bhaile nó trasteorann, agus dá bhrí sin déanann siad dochar díreach tomhaltóirí agus an bonn a bhaint as muinín na dtomhaltóirí sa mhargadh aonair.

Dá bhrí sin, tá gá le leibhéal méadaithe comhchuibhithe lena leagtar síos comhar forfheidhmithe éifeachtach agus éifeachtúil i measc údarás forfheidhmithe poiblí chun sáruithe laistigh den Aontas agus sáruithe forleathana a bhrath, a imscrúdú agus a ordú.

D’fhonn cleachtais ar fud an AE a chomhchuibhiú tuilleadh, leagfaidh an rialachán amach anseo roinnt cumhachtaí imscrúdaithe agus forfheidhmithe íosta a chaithfidh gach údarás inniúil náisiúnta a fheidhmiú d’fhonn comhordú i gceart sa troid i gcoinne sáruithe.

Bainfidh na cumhachtaí seo cothromaíocht amach idir na leasanna atá cosanta ag cearta bunúsacha mar ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí, an tsaoirse chun gnó agus saoirse faisnéise a dhéanamh.

Neartófar an sásra cúnaimh fhrithpháirtigh idir riaracháin chun a fháil amach an bhfuil sárú laistigh den AE déanta agus chun deireadh a chur leis an sárú sin.

Ligfidh meicníocht rabhaidh fheabhsaithe d’údarás inniúil aon amhras réasúnach a chur in iúl don Choimisiún agus d’údaráis inniúla eile go bhfuil sárú laistigh den Aontas nó sárú forleathan ag tarlú ar a chríoch a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar leasanna tomhaltóirí i mballstáit eile.

Beidh údaráis inniúla in ann freisin imscrúduithe a oscailt ar a dtionscnamh féin má thagann siad ar an eolas faoi sháruithe laistigh den Aontas nó sáruithe forleathana ar mhodh seachas gearáin ó thomhaltóirí aonair.

Ar 25 Bealtaine, chuir an Coimisiún an togra maidir leis an athbhreithniú ar an gcomhar um chosaint tomhaltóirí mar chuid de phacáiste níos leithne lena n-áirítear tograí maidir le seachadtaí beartán trasteorann agus maidir le dul i ngleic le geo-blocáil neamh-inleithscéil.

Faoi láthair, rialachán 2006 / 2004 déantar foráil maidir le rialacha agus nósanna imeachta comhchuibhithe chun comhar a éascú idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí trasteorann a fhorfheidhmiú.

Clúdaíonn scóip an rialacháin 2004 píosaí 18 reachtaíochta tomhaltóra, lena n-áirítear: forálacha chun tomhaltóirí a chosaint ar chumarsáid tráchtála éagórach agus mhíthreorach; a chinntiú go gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas go leordhóthanach sula ndéanfaidh siad cinntí ceannaigh; cosaint chuí a sholáthar agus conarthaí á gcur isteach agat le gnólachtaí; chomh maith le meicníochtaí gearáin agus sásaimh agus rochtain ar cheartas.

Mar sin féin, tar éis a athbhreithniú a dhéanamh ar maidir le héifeachtacht rialachán 2006 / 2004, chinn an Coimisiún nach dtugann sé aghaidh a thuilleadh ar dhúshláin forfheidhmithe an mhargaidh aonair dhigitigh.

D'aithin straitéis 2015 an mhargaidh aonair dhigitigh an gá le muinín na dtomhaltóirí a fheabhsú trí fhorfheidhmiú níos gasta, níos solúbtha agus níos comhsheasmhaí ar rialacha tomhaltóirí mar cheann dá thosaíochtaí.

Cuireann an cur chuige ginearálta ar chumas na Comhairle díospóireachtaí a thosú le Parlaimint na hEorpa faoi ghnáthnós imeachta reachtach an AE.

D'fhógair an coiste inmheánach margaidh agus cosanta tomhaltóirí de chuid Pharlaimint na hEorpa (IMCO) vóta ar a seasamh ar 21 Márta 2017.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending