Ceangail le linn

Rialacha cánach corparáideach

#FairTaxation EU chun éilimh ó thuarascáil FPE an Lucht Oibre ar sheachaint cánach a chur i bhfeidhm

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

measures_parliament_taxpayersD’fhógair an Coimisiún Eorpach moltaí inniu maidir le dlíthe nua chun dul i ngleic le seachaint agus imghabháil cánach san AE, a macallaíonn moltaí thuarascáil FPE an Lucht Oibre Anneliese Dodds le déanaí.

I measc na bpleananna tá níos mó cuideachtaí a dhéanamh, de réir tíre, áit a ndéanann siad a mbrabúis agus cá n-íocann siad a gcuid cánacha. I measc na moltaí eile tá smachtbhannaí a chur i bhfeidhm ar thearmainn chánach agus ar chuideachtaí a úsáideann iad. Ciallóidh an reachtaíocht nua go mbeidh ar thíortha AE cur chuige coiteann a ghlacadh chun seachaint cánach agus chun tearmainn chánach a chosc.

Éilíonn na Treoracha nua go n-éileodh rialtais náisiúnta ar gach cuideachta os cionn méid áirithe tuairisc a thabhairt ar an áit a ndéanann siad a mbrabúis agus cá huair a íocann siad a gcuid cánacha, ar bhonn tír ar tír. Ansin roinnfear an fhaisnéis seo idir údaráis chánach i ndlínsí éagsúla, chun go mbeidh rochtain ag gach tír AE ar na sonraí.

Aiseolas

Dúirt Anneliese Dodds FPE, a rith Parlaimint na hEorpa a thuarascáil ar cháin an mhí seo caite: "Is ábhar misnigh é an Coimisiún a fheiceáil ag bailiú na moltaí ó mo thuarascáil agus ag iompú ina ngníomhartha nithiúla. Sa tseachtain nuair a chonaiceamar sa Ríocht Aontaithe chomh beag agus a d’éirigh le Google cáin a íoc, agus na Tóraithe ag iarraidh é a dhéanamh rath a éileamh ar ais ar mhéid chomhartha ar ais, is léir go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh. Mar sin níl anseo ach an tús. Tá roinnt moltaí ó mo thuarascáil nár glacadh leo nach mór a chur san áireamh chun stop a chur le fiddling cánach. "

"Rud is práinní, níor ghlac an Coimisiún an chéim fós chun a chur ar chuideachtaí tuairisciú go poiblí faoin áit a ndéanann siad a mbrabúis agus i gcás ina n-íocann siad a gcánacha. Is rud é seo a d’éiligh Parlaimint na hEorpa go seasta mar fhreagairt ar an bhfearg a bhfuil údar maith leis ó shaoránaigh agus ó ghnóthais bheaga atá ag iarraidh níos mó trédhearcachta cánach - caithfidh an Coimisiún éisteacht, agus teacht ar mholtaí a luaithe is féidir. Beidh tograí an Choimisiúin anois i lámha airí sa Chomhairle Eorpach. Ní mór dóibh gan na tograí a uisciú, ach caithfidh siad céim suas go dtí an pláta agus athchóirithe bríocha cánach a dhéanamh de na moltaí seo "a dúirt sí.

Dúirt Neena Gill MEP, ball de choiste speisialta Pharlaimint na hEorpa um cháin: "Trí fhaisnéis chánach a roinnt ar fud thíortha an AE, bíonn sé níos deacra do chuideachtaí brabúis a aistriú chuig dlínsí ar cháin íseal nó gan aon cháin nó gan cáin a íoc ar fad. Beidh ar chuideachtaí faisnéis a thuairisciú amhail an méid ioncaim, brabúis nó caillteanais roimh ioncam cáin, cáin ioncaim íoctha agus sócmhainní inláimhsithe maidir le gach dlínse a bhfeidhmíonn siad inti. Trí fhaisnéis a roinnt, is féidir le stáit AE a chinntiú go n-íoctar an cháin sa dlínse cheart. Go dtí seo, is gearr ó mholadh an Choimisiúin a mholadh go gcuirfí an fhaisnéis seo ar fáil don phobal freisin - rud a d'iarr Parlaimint na hEorpa air roinnt uaireanta. "

Aiseolas

Dúirt sí: "D'iarr an Coimisiún freisin liosta comhaontaithe coitianta de tearmainn chánach aitheanta do thíortha na hEorpa. Tá siad ag iarraidh córas 'scórchárta' a bhunú do stáit a bhfuil amhras orthu nach gcloíonn siad le caighdeáin rialachais cánach, rud a fhágfaidh go mbeidh smachtbhannaí comónta ann agus frithbhearta atá le comhaontú ag stáit an AE faoi dheireadh 2016. Fáiltítear go mór roimh na bearta seo, agus leanann siad na moltaí a leagadh amach sa tuarascáil le déanaí a vótáil Parlaimint na hEorpa tríd. Ní mór níos mó a dhéanamh, áfach, go háirithe ar leibhéal an rialtais, agus go háirithe ag ár rialtas féin; ní féidir linn déileálacha níos milis a bheith againn le cuideachtaí - caithfidh siad sciar cothrom a íoc agus íoc suas anois. "

Rialacha cánach corparáideach

Díbheadh ​​iarracht Nike imscrúdú an AE ar chúnamh stáit mídhleathach a dhíbhe

foilsithe

on

Dhíbh Cúirt Ghinearálta an AE inniu (14 Iúil) caingean a tionscnaíodh i gcoinne chinneadh an Choimisiúin an t-imscrúdú foirmiúil a thionscnamh ar rialuithe cánach Dúitseach a d’fhéadfadh a bheith ina státchabhair neamhdhleathach, scríobhann Catherine Feore. 

Baineann imscrúdú an AE le rialuithe cánach a d’eisigh riarachán cánach na hÍsiltíre chuig Nike European Operations Netherlands (‘Nike’) i 2006, 2010 agus 2015, agus chuig Converse Netherlands (‘Converse’) in 2010 agus 2015.

Is fochuideachtaí de chuid cuideachta sealbhaíochta Dúitseach iad Nike agus Converse, ar le Nike Inc. Bhain na rialuithe cánach le ríchíosanna nach gcomhfhreagraíonn don mhéid a bheadh ​​idirbheartaithe faoi dhálaí an mhargaidh d’idirbheart inchomparáide idir cuideachtaí neamhspleácha. Bítear ag súil go gcuirfidh cuideachtaí ‘prionsabal fad arm’ i bhfeidhm amhail is nach cuid den ghrúpa céanna iad. 

Aiseolas

Dar leis an gCúirt, tá ráiteas soiléir agus aonchiallach ar chúiseanna ón gCoimisiún nach féidir a thuairisciú mar 'neamhiomlán' sa chinneadh a chonspóidtear.

D'áitigh Nike gur spreag gníomhaíochtaí an Choimisiúin imscrúdú a fhoilsiú ag cuibhreannas idirnáisiúnta iriseoirí i mí na Samhna 2017 agus an brú polaitiúil a lean gur sheol an Coimisiún roinnt iarratas breise ar fhaisnéis. Mhaígh siad go raibh an “spriocdhíriú” seo éagórach toisc go maíonn siad gur eisigh an Ísiltír 98 rialú cánach cosúil leo siúd Nike.

D'fhreagair an Chúirt gurb é an aidhm a bhí leis an nós imeachta foirmiúil imscrúdaithe a thionscnamh ná a chur ar chumas an Choimisiúin na tuairimí go léir a theastaíonn uaidh a fháil chun a bheith in ann cinneadh deifnídeach a ghlacadh agus ní raibh sé de cheangal air roimh ré é seo a bhunú. 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Cuireann an AE moill ar thobhach digiteach díriú ar chomhaontú cánach íosta domhanda

foilsithe

on

Chinn an AE a thobhach digiteach a chur siar go dtí an fhómhar tar éis cruinniú dhá lá d’airí airgeadais an G20 sa Veinéis, áit ar thángthas ar chomhaontú stairiúil maidir le hailtireacht cánach idirnáisiúnta níos cobhsaí agus níos cothroime a thógáil, scríobhann Catherine Feore. 

Is as riarachán nua Biden a tháinig cuid mhaith den spreagadh athnuaite don dul chun cinn sa réimse seo. Inniu (12 Iúil) Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe don Chisteáin Janet Yellen (phictiúr) bhuail sé le huachtarán agus leas-uachtarán feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh don gheilleagar, chomh maith leis an gCoimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni agus Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Christine Lagarde, sular ghlac sé páirt i gcruinniú Eurogroup an lae inniu d’airí airgeadais. 

Tógfaidh an togra nua ar obair ‘creimeadh bonn agus aistriú brabúis’ (BEPS) an OECD agus tabharfaidh sé aghaidh ar dhá chomhpháirt na hoibre seo, eadhon leithdháileadh brabúis cuideachtaí ilnáisiúnta (MNEnna) agus íosráta cánach corparáideach domhanda éifeachtach. Mhol na SA i dtosach gur cheart íosráta cánach corparáidí a shocrú ag 21%, ach é a aistriú go tapa go 15%. 

Aiseolas

Ag dul isteach i gcruinniú Eurogroup an lae inniu, dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni go raibh cruinniú den scoth aige le Rúnaí Státchiste na SA Janet Yellen. Dúirt Gentiloni go gcuirfeadh príomhghnóthachtáil an deireadh seachtaine - an comhaontú domhanda maidir le cánachas - deireadh leis an “rás go bun” chun cánacha a athlonnú. Dúirt sé: “Sa chreat seo, chuir mé an Rúnaí Yellen ar an eolas faoinár gcinneadh an tobhach digiteach AE a chur ar fionraí chun ligean dúinn díriú ar an míle deireanach den chomhaontú stairiúil seo."

Dúirt urlabhraí an Choimisiúin Eorpaigh Daniel Ferrie go gcaithfeadh an Coimisiún aghaidh a thabhairt go tapa ar na saincheisteanna atá fós gan réiteach agus “eilimintí dearaidh éagsúla” a thabhairt chun críche, mar aon le plean mionsonraithe cur chun feidhme faoi Dheireadh Fómhair. Is é an smaoineamh go gceadódh ceannairí rialtais an G20 é seo ag cruinniú mullaigh sa Róimh. Dúirt Ferrie: “Ar an gcúis seo shocraíomar ár gcuid oibre a chur ar athló ar thogra le haghaidh tobhaigh dhigitigh mar‘ acmhainn féin ’nua le linn na tréimhse seo."

Chuir an Coimisiún Eorpach fógra i láthair maidir le tobhach digiteach nua AE don 14 Iúil, ansin cuireadh moill air go 22 Iúil, tá moill air anois go dtí tar éis an chomhaontaithe seo. Samhlaíodh go raibh an tobhach digiteach mar acmhainn nua féin a chuideodh leis an AE maidir le hiasacht NextGenerationEU a aisíoc. Is gá acmhainní nua féin a chur i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2023.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Tabharfar athruithe stairiúla ar a gcomhaontuithe cánach idirnáisiúnta do chuideachtaí ardteicneolaíochta

foilsithe

on

Le déanaí, tháinig cuid de na sainchomharthaí tíre agus tíortha is saibhre ar domhan, ar chomhaontú maidir le dúnadh bealaí éalaithe cánach idirnáisiúnta atá formhuinithe ag na corparáidí ilnáisiúnta is mó. Tá na praghsanna scaireanna is mó ag cuid de na cuideachtaí ardteicneolaíochta seo laistigh den mhargadh stoc, mar shampla Apple, Amazon, Google agus mar sin de.

Cé gur saincheist í cánachas ardteicneolaíochta le fada an lá a raibh ar rialtais idirnáisiúnta aontú eatarthu féin, tá fadhbanna den chineál céanna ag gealltóireacht, go háirithe mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tóir a bhí air agus ceadaíodh dlíthiú ar fud an domhain. Tá a suíomhanna gealltóireachta nua a chur i gcomparáid a leanann na dlíthe agus na dlíthiúlachtaí cánachais cearta atá riachtanach le haghaidh úsáide idirnáisiúnta.

Le linn chruinniú mullaigh an G7 - ar labhair ár dtuarascálacha deireanacha faoi ábhar Brexit agus déileálacha trádála, tháinig ionadaithe na Stát Aontaithe, na Fraince, na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, Ceanada, na hIodáile agus na Seapáine, ar chomhaontú aontaithe chun tacú le rátaí cánach corparáide domhanda 15% ar a laghad. Aontaíodh gur cheart go dtarlódh sé seo toisc gur cheart do na corparáidí seo cánacha a íoc i gcás ina bhfuil a ngnólachtaí ag feidhmiú, agus leis an talamh ina bhfeidhmíonn siad. Tá imghabháil cánach iomadaithe le fada ag baint úsáide as tionscnaimh agus bealaí éalaithe a aimsíonn aonáin chorparáide, cuirfidh an cinneadh d’aon toil seo a stad chun cuideachtaí ardteicneolaíochta a choinneáil freagrach.

Aiseolas

Creidtear go bhfuil an cinneadh seo blianta fada ó rinneadh é, agus tá cruinnithe mullaigh an G7 ag iarraidh teacht ar chomhaontú le fada chun stair agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cánachais domhanda don nuálaíocht agus don aois dhigiteach atá ag dul i méid. Ag déanamh cuideachtaí mar AppleGlacfaidh Amazon agus Google cuntasacht, coimeádfaidh siad cánachas i sheiceáil le haghaidh borradh a bhforbairtí agus a rannpháirtíochta thar lear. Luaigh Rishi Sunak, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe, go bhfuilimid i ngéarchéim eacnamaíoch na paindéime, ní mór do chuideachtaí a meáchan a choinneáil agus cur le hathchóiriú an gheilleagair dhomhanda. Is céim chun tosaigh é cánachas leasaithe chun é sin a bhaint amach. Mhéadaigh cuideachtaí teicneolaíochta domhanda mar Amazon agus Apple go mór i bpraghsanna scairshealbhóirí do gach ráithe tar éis an titim mhóir anuraidh, rud a fhágann go bhfuil ardteicneolaíocht ar cheann de na hearnálacha is inbhuanaithe chun cánacha a fháil uathu. Ar ndóigh, ní aontódh gach duine ar a leithéid de bharúlacha, is é sin gur rud agus ceist den am atá thart é bealaí éalaithe cánachais le fada an lá.

Cuirfidh an plé a comhaontaíodh air brú ollmhór ar thíortha eile le linn chruinniú an G20 atá le tarlú i mí Iúil. Má tá bonn comhaontaithe agat ó pháirtithe G7 is beag seans go dtiocfaidh tíortha eile ar chomhaontú, le náisiúin mar an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo srl. A bheidh i láthair. Beidh tíortha tearmainn cánach níos ísle mar Éirinn ag súil le rátaí níos ísle le 12.5% ​​ar a laghad i gcás go mbeidh tíortha eile níos airde ag brath. Bhíothas ag súil go mbeadh an ráta cánach 15 faoin gcéad níos airde ag leibhéal 21% ar a laghad, agus creideann tíortha a aontaíonn leis seo gur cheart bunleibhéal 15% a shocrú le féidearthachtaí rátaí níos uaillmhianaí ag brath ar an gceann scríbe agus an réigiún sin oibríonn agus íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha ó.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending