Ceangail le linn

Rialacha cánach corparáideach

Cuireann #FairTaxation Commission bearta nua i láthair maidir le seachaint cánach corparáidí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá caibidil nua curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach ina fheachtas maidir le cánachas cothrom, éifeachtúil agus cairdiúil don fhás san AE le tograí nua chun dul i ngleic le seachaint cánach corparáidí. An Pacáiste Seachanta Frith-Chánach Éilíonn sé ar na Ballstáit seasamh níos láidre agus níos comhordaithe a ghlacadh i gcoinne cuideachtaí a fhéachann le seachaint a gcion cothrom cánach a íoc agus leis na caighdeáin idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm i gcoinne creimeadh bonn agus aistriú brabúis.

I measc phríomhghnéithe na moltaí nua tá:

Aiseolas
  • bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí chun na modhanna is coitianta a chuireann cuideachtaí i bhfeidhm chun cáin a sheachaint a chosc;
  • moladh do Bhallstáit maidir le conas mí-úsáid conarthaí cánach a chosc;
  • togra le haghaidh Ballstáit chun faisnéis a bhaineann le cáin a roinnt ar chuideachtaí ilnáisiúnta atá ag feidhmiú san AE;
  • gníomhaíochtaí chun dea-rialachas cánach a chur chun cinn go hidirnáisiúnta;
  • próiseas nua AE chun tríú tíortha a liostáil a dhiúltaíonn cothrom a imirt.

Le chéile, cuirfidh na bearta seo isteach ar phleanáil chánach ionsaitheach, cuirfear dlús leis an trédhearcacht idir na Ballstáit agus cinnteoidh siad iomaíocht níos cothroime do gach gnó sa Mhargadh Aonair.

Dúirt an Leas-Uachtarán Valdis Dombrovskis, atá freagrach as an Euro agus Idirphlé Sóisialta: "Inniu táimid ag glacadh céim eile chun muinín sa chóras cánach iomlán a neartú, ionas go mbeidh sé níos cothroime agus níos éifeachtaí. Caithfidh daoine muinín a bheith acu go mbaineann na rialacha cánach go cothrom le cách. Ní mór do chuideachtaí a sciar cothrom de chánacha a íoc, áit a bhfuil a ngníomhaíocht eacnamaíoch iarbhír ar siúl. Is féidir leis an Eoraip a bheith ina ceannaire domhanda maidir le dul i ngleic le seachaint cánach. Éilíonn sé seo gníomhaíocht chomhordaithe Eorpach, ag seachaint staid 28 gcur chuige éagsúla i 28 mBallstát. . "

Dúirt Pierre Moscovici, an Coimisinéir um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachas agus Custaim: "Cailltear billiúin euro cánach gach bliain de bharr cánach a sheachaint - airgead a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh seirbhísí poiblí mar scoileanna agus ospidéil nó chun poist agus fás a threisiú. Mar thoradh air sin íocann cánacha níos airde cánacha níos airde dá bharr. Tá sé seo do-ghlactha agus táimid ag gníomhú chun dul i ngleic leis. Inniu táimid ag glacadh céim mhór i dtreo cothrom na Féinne a chruthú dár ngnóthaí uile, le haghaidh cánachais chóir agus éifeachtach do chách Eorpaigh. "

Aiseolas

Tá an pacáiste bunaithe ar na trí chroícholún de chlár oibre an Choimisiúin maidir le cánachas níos cothroime:

Cánachas éifeachtach a chinntiú san AE

Is é bunphrionsabal an chánachais chorparáidigh gur chóir do chuideachtaí cáin a íoc nuair a dhéanann siad a gcuid brabús. Déanann an Pacáiste moltaí sonracha chun cabhrú le Ballstáit a chinntiú go dtarlaíonn sé seo. Molann an Coimisiún Treoir um Sheachaint Frith-Chánach le bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí chun dul i ngleic le cuid de na scéimeanna seachanta cánach is forleithne. Tugann a Moladh maidir le Conarthaí Cánach comhairle do Bhallstáit maidir leis na bealaí is fearr chun a gconarthaí cánach a chosaint ar mhí-úsáid, ar bhealach atá comhoiriúnach le dlí an AE.

Trédhearcacht cánach a mhéadú

Tá trédhearcacht ríthábhachtach chun cleachtais ionsaitheacha pleanála cánach ag cuideachtaí móra a aithint agus chun iomaíocht chóir cánach a chinntiú. Féachann Pacáiste an lae inniu le trédhearcacht a threisiú maidir leis na cánacha atá á n-íoc ag cuideachtaí, trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir um Chomhar Riaracháin. Faoi na rialacha atá beartaithe, malartóidh údaráis náisiúnta faisnéis a bhaineann le cáin ar ghníomhaíochtaí cuideachtaí ilnáisiúnta, ar bhonn tír ar tír. Mar sin, beidh faisnéis ríthábhachtach ag gach Ballstát chun rioscaí a bhaineann le seachaint cánach a aithint agus chun díriú níos fearr ar a n-iniúchtaí cánach. Tá an Coimisiún ag breathnú faoi láthair ar an tsaincheist ar leithligh maidir le tuairisciú poiblí de réir tíre, a bhfuil measúnú iarmharta ar bun faoi láthair i bhfianaise tionscnamh a chuirfear i láthair go luath san earrach.

Cothrom iomaíochta a chinntiú

Is fadhbanna domhanda iad seachaint cánach agus iomaíocht chánach dhochrach. Caithfidh gníomh chun iad a chosc dul thar theorainneacha an AE. De réir mar a oibríonn na Ballstáit chun caighdeáin dhomhanda nua maidir le trédhearcacht cánach agus iomaíocht chóir cánach a chur i bhfeidhm, tá sé tábhachtach go leanfadh comhpháirtithe idirnáisiúnta an AE a n-oireann. Ba cheart tíortha i mbéal forbartha a áireamh sa líonra idirnáisiúnta dea-rialachais cánach, ionas gur féidir leo leas a bhaint as an gcomhrac domhanda i gcoinne seachaint cánach freisin. I bPacáiste an lae inniu tá Cumarsáid ar Straitéis Sheachtrach um Chánachas Éifeachtach. Is é an aidhm atá leis ná comhar a neartú le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun seachaint cánach a chomhrac, bearta an AE a fheabhsú chun cánachas cóir a chur chun cinn ar fud an domhain bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus cur chuige coiteann a chruthú maidir le bagairtí seachtracha ar sheachaint cánach. Cuideoidh sé seo le cothrom na Féinne a chinntiú do gach gnóthas agus tír.

Tá Doiciméad Cumarsáide agus Oibre Foirne Chapeau sa Phacáiste freisin, a mhíníonn an réasúnaíocht pholaitiúil agus eacnamaíoch atá taobh thiar de na bearta aonair agus clár oibre níos leithne an Choimisiúin i gcoinne seachaint cánach. Tá Staidéar nua ag gabháil leis ar Phleanáil Cánach Ionsaitheach, a fhéachann ar na príomhbhealaí a úsáideann cuideachtaí chun cánacha a sheachaint.

Cuirfear an dá thogra reachtaíochta den Phacáiste faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa le haghaidh comhairliúcháin agus chuig an gComhairle lena nglacadh. Ba cheart don Chomhairle agus don Pharlaimint tacú freisin le Moladh na gConarthaí Cánach agus ba cheart do na Ballstáit é a leanúint agus iad ag leasú a gconarthaí cánach. Ba cheart do na Ballstáit aontú go foirmiúil ar an Straitéis Seachtrach nua agus ba cheart dóibh cinneadh a dhéanamh maidir leis an tslí le dul chun cinn a dhéanamh chomh tapa agus is féidir tar éis do Pharlaimint na hEorpa é a fhormhuiniú.

Le haghaidh tuilleadh eolais:

 

Rialacha cánach corparáideach

Díbheadh ​​iarracht Nike imscrúdú an AE ar chúnamh stáit mídhleathach a dhíbhe

foilsithe

on

Dhíbh Cúirt Ghinearálta an AE inniu (14 Iúil) caingean a tionscnaíodh i gcoinne chinneadh an Choimisiúin an t-imscrúdú foirmiúil a thionscnamh ar rialuithe cánach Dúitseach a d’fhéadfadh a bheith ina státchabhair neamhdhleathach, scríobhann Catherine Feore. 

Baineann imscrúdú an AE le rialuithe cánach a d’eisigh riarachán cánach na hÍsiltíre chuig Nike European Operations Netherlands (‘Nike’) i 2006, 2010 agus 2015, agus chuig Converse Netherlands (‘Converse’) in 2010 agus 2015.

Is fochuideachtaí de chuid cuideachta sealbhaíochta Dúitseach iad Nike agus Converse, ar le Nike Inc. Bhain na rialuithe cánach le ríchíosanna nach gcomhfhreagraíonn don mhéid a bheadh ​​idirbheartaithe faoi dhálaí an mhargaidh d’idirbheart inchomparáide idir cuideachtaí neamhspleácha. Bítear ag súil go gcuirfidh cuideachtaí ‘prionsabal fad arm’ i bhfeidhm amhail is nach cuid den ghrúpa céanna iad. 

Aiseolas

Dar leis an gCúirt, tá ráiteas soiléir agus aonchiallach ar chúiseanna ón gCoimisiún nach féidir a thuairisciú mar 'neamhiomlán' sa chinneadh a chonspóidtear.

D'áitigh Nike gur spreag gníomhaíochtaí an Choimisiúin imscrúdú a fhoilsiú ag cuibhreannas idirnáisiúnta iriseoirí i mí na Samhna 2017 agus an brú polaitiúil a lean gur sheol an Coimisiún roinnt iarratas breise ar fhaisnéis. Mhaígh siad go raibh an “spriocdhíriú” seo éagórach toisc go maíonn siad gur eisigh an Ísiltír 98 rialú cánach cosúil leo siúd Nike.

D'fhreagair an Chúirt gurb é an aidhm a bhí leis an nós imeachta foirmiúil imscrúdaithe a thionscnamh ná a chur ar chumas an Choimisiúin na tuairimí go léir a theastaíonn uaidh a fháil chun a bheith in ann cinneadh deifnídeach a ghlacadh agus ní raibh sé de cheangal air roimh ré é seo a bhunú. 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Cuireann an AE moill ar thobhach digiteach díriú ar chomhaontú cánach íosta domhanda

foilsithe

on

Chinn an AE a thobhach digiteach a chur siar go dtí an fhómhar tar éis cruinniú dhá lá d’airí airgeadais an G20 sa Veinéis, áit ar thángthas ar chomhaontú stairiúil maidir le hailtireacht cánach idirnáisiúnta níos cobhsaí agus níos cothroime a thógáil, scríobhann Catherine Feore. 

Is as riarachán nua Biden a tháinig cuid mhaith den spreagadh athnuaite don dul chun cinn sa réimse seo. Inniu (12 Iúil) Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe don Chisteáin Janet Yellen (phictiúr) bhuail sé le huachtarán agus leas-uachtarán feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh don gheilleagar, chomh maith leis an gCoimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni agus Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Christine Lagarde, sular ghlac sé páirt i gcruinniú Eurogroup an lae inniu d’airí airgeadais. 

Tógfaidh an togra nua ar obair ‘creimeadh bonn agus aistriú brabúis’ (BEPS) an OECD agus tabharfaidh sé aghaidh ar dhá chomhpháirt na hoibre seo, eadhon leithdháileadh brabúis cuideachtaí ilnáisiúnta (MNEnna) agus íosráta cánach corparáideach domhanda éifeachtach. Mhol na SA i dtosach gur cheart íosráta cánach corparáidí a shocrú ag 21%, ach é a aistriú go tapa go 15%. 

Aiseolas

Ag dul isteach i gcruinniú Eurogroup an lae inniu, dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni go raibh cruinniú den scoth aige le Rúnaí Státchiste na SA Janet Yellen. Dúirt Gentiloni go gcuirfeadh príomhghnóthachtáil an deireadh seachtaine - an comhaontú domhanda maidir le cánachas - deireadh leis an “rás go bun” chun cánacha a athlonnú. Dúirt sé: “Sa chreat seo, chuir mé an Rúnaí Yellen ar an eolas faoinár gcinneadh an tobhach digiteach AE a chur ar fionraí chun ligean dúinn díriú ar an míle deireanach den chomhaontú stairiúil seo."

Dúirt urlabhraí an Choimisiúin Eorpaigh Daniel Ferrie go gcaithfeadh an Coimisiún aghaidh a thabhairt go tapa ar na saincheisteanna atá fós gan réiteach agus “eilimintí dearaidh éagsúla” a thabhairt chun críche, mar aon le plean mionsonraithe cur chun feidhme faoi Dheireadh Fómhair. Is é an smaoineamh go gceadódh ceannairí rialtais an G20 é seo ag cruinniú mullaigh sa Róimh. Dúirt Ferrie: “Ar an gcúis seo shocraíomar ár gcuid oibre a chur ar athló ar thogra le haghaidh tobhaigh dhigitigh mar‘ acmhainn féin ’nua le linn na tréimhse seo."

Chuir an Coimisiún Eorpach fógra i láthair maidir le tobhach digiteach nua AE don 14 Iúil, ansin cuireadh moill air go 22 Iúil, tá moill air anois go dtí tar éis an chomhaontaithe seo. Samhlaíodh go raibh an tobhach digiteach mar acmhainn nua féin a chuideodh leis an AE maidir le hiasacht NextGenerationEU a aisíoc. Is gá acmhainní nua féin a chur i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2023.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Tabharfar athruithe stairiúla ar a gcomhaontuithe cánach idirnáisiúnta do chuideachtaí ardteicneolaíochta

foilsithe

on

Le déanaí, tháinig cuid de na sainchomharthaí tíre agus tíortha is saibhre ar domhan, ar chomhaontú maidir le dúnadh bealaí éalaithe cánach idirnáisiúnta atá formhuinithe ag na corparáidí ilnáisiúnta is mó. Tá na praghsanna scaireanna is mó ag cuid de na cuideachtaí ardteicneolaíochta seo laistigh den mhargadh stoc, mar shampla Apple, Amazon, Google agus mar sin de.

Cé gur saincheist í cánachas ardteicneolaíochta le fada an lá a raibh ar rialtais idirnáisiúnta aontú eatarthu féin, tá fadhbanna den chineál céanna ag gealltóireacht, go háirithe mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tóir a bhí air agus ceadaíodh dlíthiú ar fud an domhain. Tá a suíomhanna gealltóireachta nua a chur i gcomparáid a leanann na dlíthe agus na dlíthiúlachtaí cánachais cearta atá riachtanach le haghaidh úsáide idirnáisiúnta.

Le linn chruinniú mullaigh an G7 - ar labhair ár dtuarascálacha deireanacha faoi ábhar Brexit agus déileálacha trádála, tháinig ionadaithe na Stát Aontaithe, na Fraince, na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, Ceanada, na hIodáile agus na Seapáine, ar chomhaontú aontaithe chun tacú le rátaí cánach corparáide domhanda 15% ar a laghad. Aontaíodh gur cheart go dtarlódh sé seo toisc gur cheart do na corparáidí seo cánacha a íoc i gcás ina bhfuil a ngnólachtaí ag feidhmiú, agus leis an talamh ina bhfeidhmíonn siad. Tá imghabháil cánach iomadaithe le fada ag baint úsáide as tionscnaimh agus bealaí éalaithe a aimsíonn aonáin chorparáide, cuirfidh an cinneadh d’aon toil seo a stad chun cuideachtaí ardteicneolaíochta a choinneáil freagrach.

Aiseolas

Creidtear go bhfuil an cinneadh seo blianta fada ó rinneadh é, agus tá cruinnithe mullaigh an G7 ag iarraidh teacht ar chomhaontú le fada chun stair agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cánachais domhanda don nuálaíocht agus don aois dhigiteach atá ag dul i méid. Ag déanamh cuideachtaí mar AppleGlacfaidh Amazon agus Google cuntasacht, coimeádfaidh siad cánachas i sheiceáil le haghaidh borradh a bhforbairtí agus a rannpháirtíochta thar lear. Luaigh Rishi Sunak, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe, go bhfuilimid i ngéarchéim eacnamaíoch na paindéime, ní mór do chuideachtaí a meáchan a choinneáil agus cur le hathchóiriú an gheilleagair dhomhanda. Is céim chun tosaigh é cánachas leasaithe chun é sin a bhaint amach. Mhéadaigh cuideachtaí teicneolaíochta domhanda mar Amazon agus Apple go mór i bpraghsanna scairshealbhóirí do gach ráithe tar éis an titim mhóir anuraidh, rud a fhágann go bhfuil ardteicneolaíocht ar cheann de na hearnálacha is inbhuanaithe chun cánacha a fháil uathu. Ar ndóigh, ní aontódh gach duine ar a leithéid de bharúlacha, is é sin gur rud agus ceist den am atá thart é bealaí éalaithe cánachais le fada an lá.

Cuirfidh an plé a comhaontaíodh air brú ollmhór ar thíortha eile le linn chruinniú an G20 atá le tarlú i mí Iúil. Má tá bonn comhaontaithe agat ó pháirtithe G7 is beag seans go dtiocfaidh tíortha eile ar chomhaontú, le náisiúin mar an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo srl. A bheidh i láthair. Beidh tíortha tearmainn cánach níos ísle mar Éirinn ag súil le rátaí níos ísle le 12.5% ​​ar a laghad i gcás go mbeidh tíortha eile níos airde ag brath. Bhíothas ag súil go mbeadh an ráta cánach 15 faoin gcéad níos airde ag leibhéal 21% ar a laghad, agus creideann tíortha a aontaíonn leis seo gur cheart bunleibhéal 15% a shocrú le féidearthachtaí rátaí níos uaillmhianaí ag brath ar an gceann scríbe agus an réigiún sin oibríonn agus íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha ó.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending