Ceangail le linn

EU

#financialcrisis Tuarascáil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa anailísí freagra an AE 2008 ngéarchéim airgeadais

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Níor ullmhaíodh an Coimisiún Eorpach le haghaidh na gcéad iarratas ar chúnamh airgeadais le linn na géarchéime airgeadais 2008 toisc nach raibh comharthaí rabhaidh gan tabhairt faoi deara, de réir tuarascála nua ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Chinn na hiniúchóirí gur éirigh leis an gCoimisiún cláir chúnaimh a bhainistiú a rinne athchóiriú, in ainneoin a easpa taithí, agus tugann siad béim ar roinnt torthaí dearfacha. Ach aithníonn siad roinnt réimsí imní a bhaineann le láimhseáil na géarchéime "go ginearálta lag" an Choimisiúin: déileálfar le tíortha go difriúil, rialú cáilíochta teoranta, monatóireacht lag ar chur i bhfeidhm agus easnaimh sna doiciméid.  

"Tá éifeachtaí na géarchéime fós le mothú inniu, agus tá na billiúin euro mar thoradh ar na cláir iasachta dá bharr," a dúirt Baudilio Tomé Muguruza, Ball de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an tuarascáil. "Mar sin tá sé ríthábhachtach go bhfoghlaimeoimid ó na botúin a rinneadh."

Rinne na hiniúchóirí anailís ar bhainistíocht an Choimisiúin ar an gcúnamh airgeadais a cuireadh ar fáil do chúig Bhallstát - an Ungáir, an Laitvia, an Rómáin, Éire agus an Phortaingéil. Fuair ​​siad amach gur éirigh leis an gCoimisiún a dhualgais bhainistíochta nua a chomhlíonadh; i bhfianaise na srianta ama, a deir siad, ba éacht é seo. De réir mar a tháinig an ghéarchéim chun cinn, rinne an Coimisiún saineolas inmheánach a stiúradh níos mó agus chuaigh sé i dteagmháil le raon leathan páirtithe leasmhara sna tíortha lena mbaineann. Thug leasuithe níos déanaí faireachas maicreacnamaíoch níos fearr isteach freisin.

Aiseolas

Cé dírithe ar roinnt torthaí dearfacha tábhachtacha, aithníonn an tuarascáil iniúchóireachta mionsonraithe cheithre phríomhréimse imní faoi láimhseáil an Coimisiún na géarchéime: na cineálacha cur chuige éagsúla a úsáidtear, rialú cáilíochta theoranta, monatóireacht lag agus easnaimh i doiciméadú.

Torthaí dearfacha tábhachtacha: thug na hiniúchóirí faoi deara gur chomhlíon na cláir a gcuspóirí. Baineadh amach na spriocanna easnaimh athbhreithnithe den chuid is mó. Tháinig feabhas ar easnaimh struchtúracha, ach ar luas éagsúil. Chomhlíon na Ballstáit an chuid is mó de na coinníollacha a leagadh síos ina gcláir, cé go raibh roinnt moilleanna ann. D’éirigh leis na cláir leasuithe a spreagadh. Lean tíortha den chuid is mó leis na hathchóirithe a éilíonn coinníollacha an chláir agus i gceithre cinn de na cúig thír, rinne an cuntas reatha coigeartú níos tapa ná mar a bhíothas ag súil leis.

Cur chuige éagsúil: fuair na hiniúchóirí roinnt samplaí de thíortha nár caitheadh ​​ar an mbealach céanna i staid inchomórtais. I roinnt clár, ní raibh na coinníollacha maidir le cúnamh chomh dian, rud a rinne comhlíonadh níos éasca. Ní raibh na hathchóirithe struchtúracha a theastaigh i gcónaí i gcomhréir leis na fadhbanna a bhí rompu, nó lean siad cosáin a bhí an-éagsúil. Rinneadh spriocanna easnaimh roinnt tíortha a mhaolú níos mó ná mar is cosúil go bhfuil údar leis an staid eacnamaíoch.

Aiseolas

Rialú cáilíochta teoranta: ní raibh an t-athbhreithniú ar phríomhdhoiciméid ag foirne clár an Choimisiúin leordhóthanach ar go leor bealaí. Níor athbhreithníodh na ríomhanna bunúsacha lasmuigh den fhoireann, níor rinneadh mionscrúdú ar obair na saineolaithe agus ní raibh an próiseas athbhreithnithe doiciméadaithe go maith.

Monatóireacht lag: bhain an Coimisiún úsáid as spriocanna easnaimh bunaithe ar fhabhrú. Ní féidir a ngnóthachtáil a urramú ach amháin tar éis am áirithe a bheith caite. Cinntíonn siad comhsheasmhacht leis an nós imeachta um easnamh iomarcach, ach nuair a bhíonn cinneadh le déanamh maidir le leanúint clár, ní féidir leis an gCoimisiún a thuairisciú go cinnte an bhfuil an sprioc bainte amach ag an mBallstát i ndáiríre.

Easnaimh sa doiciméadacht: bhain an Coimisiún úsáid as uirlis réamhaisnéise bunaithe ar scarbhileog a bhí an-deacair agus an-deacair. Ní raibh an cháipéisíocht dírithe ar dul siar in am chun na cinntí a glacadh a mheas. Tháinig feabhas ar infhaighteacht na dtaifead, ach fiú amháin sna cláir is déanaí bhí roinnt príomhdhoiciméid in easnamh. Ní i gcónaí a bhí na coinníollacha i meamraim tuisceana dírithe go leor ar na coinníollacha ginearálta beartais eacnamaíochta a leag an Chomhairle síos.

Molann an Chúirt Iniúchóirí na hEorpa gur cheart don Choimisiún Eorpach:

  • creat institiúide fud ligean slógadh tapa foirne agus saineolas a bhunú má thagann clár cúnaimh airgeadais
  • a phróiseas réamhaisnéise faoi réir rialú cáilíochta níos córasaí
  • taifid a choinneáil a fheabhsú agus aird a thabhairt air san athbhreithniú cáilíochta
  • áirithiú mbíonn nós imeachta cuí le haghaidh an t-athbhreithniú ar cháilíocht na bainistíochta agus ábhar an chláir
  • I measc na n-athróg i meabhráin tuisceana ar féidir é a bhailiú le gearr ama-lags
  • coinníollacha idirdhealú trí tábhacht agus díriú ar na leasuithe fíor-thábhachtach
  • foirmiúil comhair idirinstitiúideach le comhpháirtithe clár eile
  • dhéanamh ar an bpróiseas bainistithe fiach níos trédhearcaí
  • tuilleadh anailís a dhéanamh ar na gnéithe tábhachtacha den choigeartú na dtíortha 'tar éis dhúnadh an chláir.

 

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending