Ceangail le linn

An Ostair

Dul chun cinn #refugees tar éis Chruinniú Cheannairí Bealach na mBalcán Thiar

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

eu-imirceach-géarchéimeDé hAoine 22, tionóladh físchomhdháil déag idir na pointí teagmhála a ainmníodh tar éis Chruinniú Cheannairí Bealach na mBalcán Thiar a tionóladh an 25 Deireadh Fómhair. Ba é an cuspóir ná leanúint leis an gcomhaontú ar thángthas air ag an gcruinniú agus a leagtar amach sa Ráiteas na gCeannairíOifigigh shinsearacha ó na tíortha agus na gníomhaireachtaí i láthair ag an gcruinniú a bhí le plé mionsonraithe ar threochtaí le déanaí a bhaineann le teorainneacha seachtracha agus cumas fáiltithe.

Ar an gCéadaoin 21 Deireadh Fómhair, d’iarr Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Juncker Cruinniú Ceannairí ar shreabha dídeanaithe feadh bhealach na mBalcán Thiar chun aghaidh a thabhairt ar an staid éigeandála atá ag teacht chun cinn ar an mbealach seo.

Ag an gcruinniú, gach ceannairí 12 - lena n-áirítear an Uachtarán an Choimisiúin - aontaigh pointí teagmhála a ainmniú laistigh de uair an chloig 24 chun ligean malartuithe laethúil agus comhordú le gluaiseacht de réir a chéile, rialaithe agus ordúil na ndaoine ar feadh an bhealaigh na mBalcán Thiar a bhaint amach agus chun monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme den phlean 17-phointe aontaithe ar 21 Deireadh Fómhair.

Aiseolas

Ag freastal ar Chruinniú na gCeannairí bhí Cinn Stáit nó Rialtas na hAlbáine, na hOstaire, na Bulgáire, na Cróite, iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Rómáin, an tSeirbia agus an tSlóivéin. Bhí Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtaránacht Lucsamburg ar Chomhairle an AE, Uachtaránacht na hÍsiltíre ar Chomhairle an AE agus Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe i láthair. Bhí ionadaíocht ag an Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO) agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú an Chomhar Oibriúcháin ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex).

Ar 15 Nollaig, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach Tuarascáil Dul Chun Cinn maidir le bearta a glacadh chun dul i ngleic leis an ngéarchéim dídeanaí agus imirce ar feadh an Bhealach Balcáin Thiar. An Tuarascáil measúnú ar an dul chun cinn ar na bearta i Ráiteas Ceannairí tar éis an Ceannairí Cruinniú Bealach Balcáin Thiar ar an 25 Deireadh Fómhair.

Ráiteas Ceannairí Pointí 1 agus 9 maidir le malartú faisnéise agus comhar éifeachtach:

Aiseolas

Rannpháirtithe athdhearbhaigh a ngealltanais chun malartú tapa agus leanúnach faisnéise idir na pointí teagmhála ar chóir iad a úsáid mar mheicníocht rabhaidh luath chun cur chuige comhchoiteann trasteorann agus gníomhartha aontaobhach a fhéadfar a spreagadh frithghníomhartha slabhra a sheachaint.

Ráiteas Ceannairí Pointe 13 ar bhainistíocht teorann:

Tá plé leathan ar na pointí bhainistithe teorann éagsúla a cheadaítear chun malartú faisnéise idir na tíortha agus eagraíochtaí le linn an glaoch, lena n-áirítear na pointí tábhachtacha seo a leanas:

  • Ghréig agus an Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine an eolas maidir le feabhas a chur ar mhalartú faisnéise agus comhordú na ngníomhaíochtaí a bhaineann le bainistiú teorainneacha chomh maith leis an neartú tacaíocht Frontex ag an teorainn idir an Ghréig agus an Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine.
  • An Coimisiún ar an eolas maidir le toradh comhdháil físe ar siúl idir na húdaráis póilíneachta náisiúnta ó na tíortha rannpháirteacha. Táthar ag súil le comhdháil físe leantach ar siúl le linn na seachtaine seo chugainn.
  • An Ostair, an Chróit, an Ghearmáin, an Ghréig, an tSeirbia, an tSlóivéin agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine ar an eolas faoi na cleachtais atá á dhéanamh faoi láthair ag a gcuid teorainneacha inmheánacha.
  • Uachtaránacht na hOllainne ar an eolas faoi cruinniú leibhéal polaitiúil atá á dtuar le tarlú i imeall na Neamhfhoirmeálta Cheartas agus um Ghnóthaí Baile gComhairle maidir 25 Feabhra idir an Ostair, an Chróit, an Ghearmáin, an Ghréig, an tSeirbia, an tSlóivéin agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine chun plé a na bearta a glacadh le déanaí ar an mbealach na mBalcán Thiar.

Ráiteas Ceannairí Pointí 5 agus 6 a bhaineann le tacaíocht agus foscadh do dhídeanaithe:

Chuir an UNHCR nuashonrú ar an dul chun cinn i dtreo seachadadh na háiteanna fáiltithe 20,000 a chuirfear ar fáil i gcóiríocht phríobháideach trí scéim dearbhán le comhpháirtithe sa Ghréig.

Is é seo an chuid den iomlán de 50,000 áiteanna fáiltithe breise a tiomanta Ghréig a chur ar fáil ag an gCruinniú Ceannairí. An UNHCR ag déanamh dul chun cinn maith i dtreo na sprice. Áiteanna 1,000 curtha ar bun cheana féin. Comhaontú comhpháirtíochta ar áiteanna fáiltithe breise 12.150 atá le bunú de réir a chéile le linn 2016 trí dearbháin óstáin 150 in aghaidh an lae agus an cíos árasán 2,400 Táthar ag súil le tabhairt i gcrích sna laethanta amach romhainn.

Beidh an grúpa le chéile arís arís don chomhdháil físe chugainn seachtainiúil ar 28 Eanáir, agus leanfaidh sé ar aghaidh a gcuid teagmhálacha déthaobhacha idir an dá linn chun cumarsáid iomlán, comhordú agus comhar a aghaidh a thabhairt ar na sreabha imirce agus chun áirithiú go gcaithfear go daonnachtúil na ndaoine ag lorg tearmainn san Eoraip.

An Ostair

Formheasann an Coimisiún scéim na hOstaire € 1.6 milliún chun tacú le cuideachtaí poiblí atá gníomhach san earnáil linn snámha agus folláine i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Ostarach € 1.6 milliún chun tacú le cuideachtaí poiblí atá gníomhach san earnáil linn snámha agus folláine a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu agus na bearta sriantacha a bhí ar rialtas na hOstaire a chur i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach suas le € 400,000 in aghaidh an tairbhí.

Beidh an beart oscailte d’fhiontair bheaga, mheánmhéide faoi úinéireacht phoiblí atá gníomhach i réigiún Salzburg agus a oibríonn linn snámha teirmeach nó faoi dhíon le sabhna agus / nó limistéar folláine. Clúdóidh an tacaíocht phoiblí cuid de na costais sheasta a thabhaigh na cuideachtaí seo le linn tréimhsí ina raibh cur isteach ar ghnó mar gheall ar na srianta atá i bhfeidhm. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar an ráig coronavirus.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil scéim na hOstaire ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8m in aghaidh an tairbhí; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64490 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 3.5 billiún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta. Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire. Cuideoidh sé leis an Ostair teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na hOstaire mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Inniu, chinn an Coimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire. Tá an Ostair ina réamhtheachtaí san aistriú glas cheana féin. Trí bhéim speisialta a chur ar infheistíochtaí agus ar athchóirithe a thacaíonn tuilleadh lenár gcuspóirí aeráide, tá an Ostair ag déanamh ráitis shoiléir. Thacaíomar le do phlean mar aontaímid go hiomlán go bhfuil gá le gníomh trom chun an t-aistriú glas a sholáthar. "

Aiseolas

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na hOstaire bunaithe ar na critéir a leagtar amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na hOstaire leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aistriú glas agus digiteach na hOstaire a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach go dtugann plean na hOstaire 59% de leithdháileadh iomlán an phlean do bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn sé seo leasuithe ar chóras cánach na hOstaire a dhíríonn ar astaíochtaí CO2 a laghdú trí dhreasachtaí do theicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don aeráid, rátaí fabhracha cánach do tháirgí astaíochtaí ísle nó nialasacha, agus praghsáil CO2 astaíochtaí. Tá faoiseamh cánach spriocdhírithe do chuideachtaí agus do theaghlaigh i ngátar taobh leis na bearta seo. Infheistíonn bearta eile in éifeachtúlacht fuinnimh, in-athnuaite, dícharbónú an tionscail, na bithéagsúlachta agus an gheilleagair chiorclaigh. Tá leasuithe gaolmhara ag gabháil leis na hinfheistíochtaí seo, lena n-áirítear ollchóiriú an chreata tacaíochta le haghaidh fuinneamh in-athnuaite agus deireadh a chur le córais téimh ola de réir a chéile.

Aiseolas

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na hOstaire amach go dtugann sé 53% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Cuimsíonn sé seo infheistíochtaí suntasacha i nascacht, le fócas ar leith ar imscaradh forleathan líonraí atá in ann Gigabit agus ar bhunú naisc siméadracha nua Gigabit i gceantair thuaithe, faoi mhíbhuntáiste agus tuaithe. Cuimsíonn an plean infheistíochtaí suntasacha freisin i ndigitiú an oideachais, an r-rialtais agus na FBManna.

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na hOstaire a threisiú

Measann an Coimisiún go n-áirítear i bplean na hOstaire sraith fhairsing d’athchóirithe agus d’infheistíochtaí a threisíonn a chéile a chuireann le dul i ngleic go héifeachtach le fo-thacar suntasach de na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a díríodh ar an Ostair. Meastar go dtiocfaidh feabhas ar rannpháirtíocht lánaimseartha na mban sa mhargadh saothair mar gheall ar infhaighteacht mhéadaithe ar shaoráidí luathchúraim leanaí ar ardchaighdeán. Tugtar aghaidh ar an dúshlán fad-aitheanta a bhaineann leis an mbearna pinsin inscne trí bhearta sa phlean. Pléann an plean le cuid de na dúshláin shóisialta agus eacnamaíocha a tháinig chun cinn nó a bhí níos measa le linn na géarchéime COVID-19. Déanfaidh cúiteamh spriocdhírithe ar easnaimh oideachais agus foghlama mar gheall ar an bpaindéim dul i gcoinne méadú ar éagothroime i dtorthaí oideachais. Táthar ag súil go dtabharfaidh sraith beart gníomhach maidir le beartas margaidh saothair aghaidh ar an ngá méadaitheach le cúnamh do dhaoine ar bheagán scileanna agus deiseanna margaidh saothair faoi ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste a ardú.

Léiríonn an plean freagra cuimsitheach cothromaithe ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na hOstaire san Ostair, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go cuí leis na sé philéar dá dtagraítear i Rialachán RRF.

Geilleagar a Oibríonn don Duine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis (phictiúr) a dúirt: “Thacaigh muid inniu le plean téarnaimh na hOstaire chun geilleagar níos cothroime, níos digití agus níos inbhuanaithe a chruthú. Tá an chothromaíocht cheart sa phlean seo, le níos mó ná leath den leithdháileadh iomlán dírithe ar chuspóirí aeráide, mar infheistíochtaí chun córais téimh ola agus gáis atá as dáta a scor, tacú le hiompar poiblí saor ó astaíochtaí agus bithéagsúlacht a chosaint. Cuirfidh an plean nascacht dhigiteach chun cinn san Ostair agus cuideoidh sé le scileanna digiteacha na ndaltaí a chothú. Fáiltím go háirithe roimh bhearta chun lámh a thabhairt do ghrúpaí ar bheagán scileanna agus faoi mhíbhuntáiste a bhuíochas do dheiseanna spriocdhírithe sa mhargadh saothair, agus chun é a dhéanamh níos éasca do mhná oibriú go lánaimseartha. "

Tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe

Molann plean na hOstaire tionscadail i seacht limistéar suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do na Ballstáit go léir i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus atá riachtanach don aistriú cúpla. Mar shampla, mhol an Ostair € 159 milliún a infheistiú chun córais téimh ola agus gáis atá as dáta agus € 543 milliún a scor chun línte traenach nua a thógáil agus na cinn atá ann cheana a leictriú. 

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tá sraith tionscnamh fíor-leathan i bplean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire a fheabhsóidh saol na saoránach agus iomaíochas na ngnólachtaí i ngach cearn den tír. I measc na mbeart tá an t-athchóiriú cánach éicea-shóisialta tábhachtach - sampla den scoth den chaoi ar féidir le beartais chánachais cuidiú lenár n-aeráid a chosaint ar bhealach atá cóir go sóisialta. In éineacht le bearta cosúil le deireadh a chur le córais téimh ola agus an máistirphlean soghluaisteachta, gheobhaidh an Ostair borradh láidir ina cuid iarrachtaí a bheith neodrach ó thaobh na haeráide faoi 2040. Fáiltím freisin go dtacóidh athchóirithe le sláinte agus cúram fadtéarmach, áiseanna cúram leanaí agus oideachas. "

Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Meastar go bhfuil na córais rialaithe atá curtha i bhfeidhm ag an Ostair leordhóthanach chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú.

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 3.5 billiún a sholáthar i ndeontais don Ostair faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine anois ag an gComhairle, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Ligfeadh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 450 milliún leis an Ostair mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh don Ostair.

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú dul chun cinn i gcur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Chun tuilleadh eolais a fháil

Ceisteanna agus Freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus Freagraí

Bileog fíricí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na hOstaire

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don Ostair

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm ar cheadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don Ostair

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Ostair

NextGenerationEU: Uachtarán von der Leyen san Ostair agus sa tSlóvaic chun measúnú an Choimisiúin ar phleananna téarnaimh náisiúnta a chur i láthair

foilsithe

on

Inniu (21 Meitheamh), Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen (sa phictiúr) leanfaidh sí lena turas NextGenerationEU san Ostair agus sa tSlóvaic, chun toradh mheasúnú agus Mholadh an Choimisiúin a thabhairt don Chomhairle go pearsanta ar fhormheas na bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta i gcomhthéacs NextGenerationEU. Maidin Dé Luain, beidh sí i Vín le haghaidh cruinnithe le Seansailéir na hOstaire, Sebastian Kurz. Níos déanaí an lá sin, rachaidh an tUachtarán go dtí an Bhratasláiv, áit a bhfaighidh Eduard Heger, Príomh-Aire Phoblacht na Slóvaice í. Buailfidh sí freisin le Zuzana Čaputová, Uachtarán Phoblacht na Slóvaice, agus le Boris Kollár, Cainteoir na Comhairle Náisiúnta, mar aon leis an Leas-Uachtarán Maroš Šefčovič. Sa dá thír, tabharfaidh an tUachtarán cuairt ar thionscadail atá nó a mhaoineofar faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta, dírithe ar eolaíocht agus ar an aistriú glas sa tSlóvaic, agus ar theicneolaíocht chandamach san Ostair.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending