Ceangail le linn

Saoirsí sibhialta

#EuropeanParliament An tseachtain seo: Rialacha Tearmainn sa Danmhairg, rúin trádála, an Banc Ceannais Eorpach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20150610PHT65056_originalI seachtain brú idir dhá sheisiún iomlánacha Strasbourg, pléann FPEnna, i measc saincheisteanna eile, plean na Danmhairge sócmhainní iarrthóirí tearmainn a urghabháil, mar chúiteamh ar chostais a bhfanachta sa tír. I nuacht eile, vótálann coiste Gnóthaí Dlí na Parlaiminte ar chosaint cuideachtaí ó mhí-úsáid a rúin trádála, agus scrúdaíonn an coiste um Rialú Buiséid cásanna calaoise i gcoinne bhuiséad an AE. Faigh amach faoi na príomhábhair sa Pharlaimint an tseachtain seo.

Ar chóir iarrthóirí tearmainn a dhéanamh chun costais a bhfanachta a chlúdach le cibé earraí luachmhara a fhaightear orthu? Deir dréacht-dhlí na Danmhairge gur chóir dóibh, mar chúiteamh ar an gcóiríocht agus ar na seirbhísí go léir a sholáthraíonn na húdaráis dóibh. Áitíonn daoine eile go gciallaíonn sé seo go bhfuil uafásanna fiúntacha agus sealúchais eile a thug siad leo óna dtithe ar a n-eitilt ón tragóid. Pléann coiste na Saoirsí Sibhialta an cheist tráthnóna Dé Luain.

Déanfar dréacht-treoir, a ligeann do chuideachtaí cúiteamh a éileamh má ghoid duine a rúin trádála, a vótáil sa choiste Gnóthaí Dlí Déardaoin (28 Eanáir). I gcainteanna le rialtais an AE, rinne FPEanna cinnte nach n-úsáidfí an ceart seo chun cosc ​​a chur ar sceithirí agus iriseoirí a ndualgas a chomhlíonadh.

Déanfar rialacha nua a chinnteoidh táillí an AE a ghearrann calafoirt ar a n-úsáideoirí trédhearcach agus oscailte chun comparáide a dhéanamh, le vótáil sa choiste iompair Dé Luain.

Aiseolas

Vótálann na Feisirí Gnóthaí Eachtracha Déardaoin a dtuarascálacha bliantúla ar dhul chun cinn tairiscint Sheirbia ar bhallraíocht san AE agus ar athchóirithe na Cosaive chun an lánpháirtiú Eorpach a shoiléiriú.

Déanfaidh an Coiste um Rialú Buiséadach moltaí maidir le calaois agus mí-úsáid mhaoiniú AE a chosc agus a throid i dtuarascáil a vótálfar Déardaoin, bunaithe ar thorthaí an Choimisiúin ar chur i bhfeidhm bhuiséad 2014.

Vótálann FPEanna an choiste eacnamaíoch ar an Luan chun a seasamh a leagan amach ar thuarascáil bhliantúil an Bhainc Cheannais Eorpaigh, agus plé a dhéanamh i éisteacht phoiblí na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le hairgeadraí fíorúla mar BitCoin.

Aiseolas

Tá tuarascáil ar ollfhaireachas agus a tionchar ar chearta bunúsacha shaoránaigh an AE, arna hullmhú ag Gníomhaireacht an AE um Chearta Bunúsacha, le cur i láthair ag stiúrthóir na gníomhaireachta Michael O'Flaherty sa choiste um Shaoirsí Sibhialta Dé Luain.

Tuilleadh eolais

Saoirsí sibhialta

#ChildMarriages: Feisirí Eorpacha a phlé conas a deireadh a chur leis an sciúirse

foilsithe

on

Tá cailín as gach triúr cailíní i dtíortha i mbéal forbartha pósta sula dtéann siad 18, agus ceann as gach naonúr roimh 15. Cuireann póstaí leanaí teorainn le hionchais sa todhchaí mar is gnách go gcuirtear iallach ar leanaí titim amach ón scoil. Bíonn deacrachtaí contúirteacha ag cailíní freisin ó thoircheas agus breith linbh, príomhchúiseanna an bháis i measc cailíní ógánaigh i dtíortha i mbéal forbartha. Tá siad i mbaol mór freisin ó mhí-úsáid a fhulaingt. An 11 Aibreán phléigh fochoiste um chearta ban agus cearta daonna na Parlaiminte an cheist le saineolaithe.

Bíonn tionchar ag pósadh leanaí ar chailíní agus ar bhuachaillí araon, ach is iad na cailíní is mó atá i mbaol, agus is ionann sin agus 82% de na leanaí a bhí pósta. Tá an ráta pósta leanaí ag laghdú go mall ar fud an domhain, ach méadóidh fás an daonra líon na ndaoine a chónaíonn le hiarmhairtí pósadh linbh: 950 milliún de réir 2030 (i gcomparáid le 700 milliún inniu).

Aiseolas

Tarlaíonn póstaí leanaí ar gach ilchríoch ach faightear na rátaí is airde san Áise Theas agus san Afraic Fho-Shahárach. Is iad na trí thír leis na rátaí pósta leanaí is airde ná an Nígir (tá 77 de na mná pósta roimh aois 18), an Bhanglaidéis (74%) agus Chad (69%). I réiteach Glacadh leis sa tseachtain iomlánach an tseachtain seo caite, d'iarr Feisirí Eorpacha ar rialtas na Banglaidéise na bearna ina reachtaíocht maidir le póstaí leanaí a dhúnadh, rud a chuir ar chumas na bhfear agus na mban 18 an aois íosta a bhaint amach.

Na tosca a spreagann póstaí leanaí
I measc na gcúiseanna atá le póstaí leanaí tá bochtaineacht, neamhionannas inscne agus eagla na dtuismitheoirí maidir le slándáil a leanaí. Dúirt Anna Maria Corazza Bildt, ball Sualannach den ghrúpa EPP, gur labhair sí le tuismitheoirí i gcampaí dídeanaithe a chonaic an pósadh mar an bealach is fearr le todhchaí a sholáthar dá leanaí.

A staidéar le déanaí i measc dídeanaithe na Siria sa Liobáin fuarthas amach go raibh 24% de chailíní dídeanaí idir 15 agus 17 pósta cheana féin. Tugann meastacháin le fios go bhfuil rátaí pósta leanaí ceithre huaire níos airde i measc teifigh na Siria ná i measc na Siriairí roimh an gcoimhlint.

Aiseolas

Conas dul i ngleic leis

Chuir saineolaithe agus Feisirí Eorpacha béim ar an tábhacht a bhaineann le bheith ag obair go díreach leis na leanaí agus leis na pobail chun noirm shóisialta a athrú, rochtain ar sheirbhísí sláinte, oideachais agus dlí a ráthú agus creat láidir dlíthiúil a chinntiú.

“Ba cheart do pharlaimintí i ngach áit dlíthe a ghlacadh chun leanaí a chosaint agus go háirithe gan cailíní a dhiúltú dá ndínit agus dá gcumas roghanna bunúsacha a dhéanamh ina saol féin,” a dúirt Pier Antonio Panzeri, ball Iodálach den ghrúpa S&D, cathaoirleach an fhochoiste um chearta an duine agus comhchathaoirleach na héisteachta.

Chuir an tOllamh Benyam Dawit Mezmur, cathaoirleach choiste na Náisiún Aontaithe ar chearta leanaí, béim ar thábhacht ról eagraíochtaí réigiúnacha, agus d’iarr Fredrik Malmberg, ombudsman na Sualainne do leanaí, ar thíortha an AE deireadh a chur le caighdeáin dhúbailte d’iarrthóirí tearmainn. “Ba cheart go dtabharfadh ár reachtaíocht agus ár n-institiúidí cosaint chomhionann do gach leanbh,” a dúirt sé.

D'fhan Ms Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D, LT), Cathaoirleach an Choiste um Chearta na mBan agus Comhionannas Inscne agus comhchathaoirleach na héisteachta gur féidir oideachas agus cumhachtú eacnamaíoch do mhná a ísliú go luath.

“Tugann dul i ngleic le pósadh leanaí pointe iontrála dúinn chun aghaidh a thabhairt ar raon leathan saincheisteanna eile,” a dúirt Lakshmi Sundaram, stiúrthóir feidhmiúcháin na heagraíochta neamhrialtasacha Girls ní Brides. Dúirt sí go bhféadfadh póstaí leanaí iarrachtaí forbartha eile a choinneáil siar, “amhail deireadh a chur le foréigean in aghaidh ban, leanaí a choinneáil ar scoil, nó fáil réidh le VEID / SEIF”.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Saoirsí sibhialta

Rith Reachtaíocht Reo Sócmhainní #Magnitsky na RA an dara léamh i dTeach na dTiarnaí 

foilsithe

on

magnitsky_edited-1Cheadaigh Teach Tiarnaí na RA sa dara léamh reachtaíocht reo sócmhainní Magnitsky, a ligfidh do rialtas na Breataine sócmhainní mí-úsáideoirí cearta daonna a reo. Tá an bille anois slinne le haghaidh scrúdú líne ar líne i dTeach na dTiarnaí an 28 Márta 2017. 
“Fáiltím roimh an bhfíric go bhfuil beart déanta againn, agus ráiteas soiléir á sheoladh againn nach ligfimid do mhí-úsáideoirí chearta an duine a gcuid sócmhainní coiriúla a sciúradh tríd an RA,” a dúirt Banbharún Williams de Trafford, Aire Stáit san Oifig Baile, ag tabhairt isteach reachtaíocht beartaithe Magnitsky.
Faoin reachtaíocht nua seo, beidh sócmhainní na ndaoine a bhfuil baint acu le sáruithe comhlána ar chearta an duine thar lear faoi réir téarnamh sibhialta ag rialtas na Breataine. Ba é cás Sergei Magnitsky a spreag an tionscnamh:
“Rinneamar an Bille a leasú ... chun ligean d’aisghabháil shibhialta aon fháltas ó oll-mhí-úsáid chearta an duine thar lear. Spreag an leasú seo an chaoi ar caitheadh ​​go uafásach le Sergei Magnitsky, dlíodóir cánach sa Rúis. ... Bhí cóireáil Magnitsky fíor-chorraitheach, agus níl anseo ach sampla amháin den iliomad sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine a dhéantar ar fud an domhain gach bliain, ”a dúirt an Banbharún Williams ó Trafford.
Banbharún Stern dúirt:
“Tá an iomarca íospartaigh an éillithe mhóir le comhaireamh ... Is céim mhór chun tosaigh é leasú Magnitsky agus ba bhreá liom an tAire a chloisteáil ag caint faoi mhí-úsáid chearta an duine ar fud an domhain maidir leis seo. Áitíonn cuid acu gur cheart éilliú mór a aicmiú mar mhí-úsáid chearta an duine; Is dóigh liom go bhfuil an argóint sin diongbháilte. "
Dúirt an Tiarna Rooker:
“Molaim an tUasal Browder as a thiomantas agus a bhuanseasmhacht agus é ag iarraidh na daoine atá ciontach i ndúnmharú a dhlíodóra a thabhairt os comhair an chirt ... Caithfear iad a chasadh go dlíthiúil ar fud an domhain, agus anois sa Bhille seo."
Dúirt an Banbharún Hamwee:
“Téann éilliú agus sárú ar chearta an duine lámh ar láimh. Cuirim fáilte roimh leasú Magnitsky. "
Agus an díospóireacht á clabhsúr aige, labhair an Banbharún Williams ó Trafford faoin rialtas ag cinntiú “go n-úsáidfear cumhacht Magnitsky” i gcásanna ina bhfuil fianaise ann “chun cúirt a shásamh ar chothrom na dóchúlachta gur fáltais ó oll-dhaonna í maoin sa RA.
mí-úsáid cearta nó sáruithe thar lear. "
Déantar cur síos ar imeachtaí chás Magnitsky sa díoltóir idirnáisiúnta is fearr “Red Notice” le William Browder agus i sraith físeán d’fheachtas ceartais Magnitsky ar Youtubechannel "Untouchables Rúise."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Saoirsí sibhialta

Sparks #HeadscarfBan AE rialú backlash ghrúpa creidimh

foilsithe

on

heascarfFéadfaidh cuideachtaí baill foirne a thoirmeasc ó chaitheamh cloigeann Ioslamach agus siombailí reiligiúnacha infheicthe eile faoi choinníollacha áirithe, rialaigh barrchúirt an Aontais Eorpaigh Dé Máirt (14 Márta), ag cur stoirm ghearáin ó ghrúpaí cearta agus ó cheannairí reiligiúnacha, scríobhann Alastair Macdonald.

Ina chéad breith ar ceist pholaitiúil te ar fud na hEorpa, chinn an Chúirt Bhreithiúnais (CBE) gnólacht Beilge a raibh riail urchoisc fostaithe a bhí ag déileáil le custaiméirí ó chaitheamh siombailí reiligiúnacha agus polaitiúla le feiceáil nach féidir idirdhealú in aghaidh fáilteoir dhíbhe haghaidh caitheamh caifirín.

Tháinig an breithiúnas air sin agus cás na Fraince an oíche roimh thoghchán Dúitseach ina bhfuil inimirce Moslamach ina príomhcheist agus seachtainí sula vótálann an Fhrainc d’uachtarán i bhfeachtas a cúisíodh ar an gcaoi chéanna. Dúirt iarrthóir coimeádach na Fraince Francois Fillon an rialú mar “fhaoiseamh ollmhór” a chuirfeadh le “síocháin shóisialta”.

Aiseolas

Ach dúirt grúpa feachtais a thacaíonn leis na mná go bhféadfadh an rialú go leor mná Moslamacha a dhúnadh amach ón lucht oibre. Agus dúirt coiníní na hEorpa gur chuir an Chúirt leis an líon méadaitheach coireachta fuatha chun teachtaireacht a sheoladh “nach gcuirtear fáilte roimh phobail chreidimh a thuilleadh”.

Na breithiúna i Lucsamburg raibh shuíomh nach bhfuil dífhostú an bheirt bhan, ag brath ar an dearcadh na gcúirteanna náisiúnta, gur sháraigh dlíthe an AE i gcoinne an idirdhealaithe creidimh. Fuair ​​siad amach go háirithe gur féidir leis an gcás an innealtóir bogearraí Fraince, fired tar gearán custaiméara, go maith a bheith idirdhealaitheach.

Frithghníomhartha, áfach, dírithe ar an tuairim go raibh seirbhísí daingne G4S sa Bheilg i dteideal a dhíbhe fháilteoir Samira Achbita i 2006 más rud é, ar thóir leasanna dlisteanacha gnó, bhain sé cothrom cód gúna leathan do gach ball foirne le custaiméirí chun tionscadal íomhá de neodracht pholaitiúil agus reiligiúnach.

Aiseolas

Dúirt an Tionscnamh um Cheartas sa tSochaí Oscailte, grúpa a dtacaíonn an daoncharaolaí George Soros leis, go lagaíonn an rialú “ráthaíocht an chomhionannais” a thairgeann dlíthe neamh-idirdhealaithe an AE.

"I go leor ballstát, aithneoidh dlíthe náisiúnta fós gur idirdhealú é toirmeasc a chur ar chloigeann cinn reiligiúnach ag an obair," a dúirt an oifig bheartais Maryam Hmadoun.

"Ach in áiteanna ina bhfuil an dlí náisiúnta lag, eisiafaidh an rialú seo go leor mná Moslamacha ón ionad oibre."

D’fháiltigh Amnesty International roimh an rialú ar chás na Fraince “nach bhfuil saoirse ag fostóirí dul i gcoinne claontachtaí a gcliant”. Ach, a dúirt sé, osclaíodh toirmisc ar shiombailí reiligiúnacha chun neodracht a thaispeáint “mar chúlra don dochar sin go beacht”.

Rinne uachtarán Chomhdháil Rabbis na hEorpa, an Príomh-Rabbi Pinchas Goldschmidt, gearán: "Cuireann an cinneadh seo comhartha chuig gach grúpa reiligiúnach san Eoraip". I measc na gcásanna cúirte náisiúnta ar fud na hEorpa bhí ceisteanna faoi chaitheamh crosa Críostaí, tuirbíní Sikh agus cloigeann cloigeann Giúdach.

I gcás na Beilge, dúirt an ECJ: "Ní hionann riail inmheánach gnóthais a thoirmisceann caitheamh infheicthe aon chomhartha polaitiúil, fealsúnachta nó reiligiúnach idirdhealú díreach."

Ba faoi bhreithiúna na Beilge a chinneadh an bhféadfadh sí idirdhealú a dhéanamh go hindíreach dá gcuirfeadh an riail daoine faoi chreideamh áirithe faoi mhíbhuntáiste. Ach d’fhéadfaí údar a thabhairt leis an riail fós dá ndéanfaí “í a shaothrú go dáiríre ar bhealach comhsheasmhach agus córasach” chun “íomhá neodrachta” a theilgean.

I gcás Asma Bougnaoui, áfach, a chuir an chuideachta bogearraí Francach Micropole as a phost, dúirt sé gur faoi chúirteanna na Fraince a bhí sé a chinneadh an raibh riail den sórt sin ann. Mura raibh a dífhostú bunaithe ach ar chomhlíonadh rogha an chustaiméara áirithe, chonaic sí “cúinsí an-teoranta” amháin ina bhféadfaí siombail reiligiúnach a ghlacadh go hoibiachtúil mar chúis nár oibrigh sí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending