Ceangail le linn

danmhairg

#Denmark Sibhialta Coiste Líbeartaí chun díospóireacht dhlí na Danmhairge maidir le tearmann agus teifigh sa lá atá inniu

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ocht_col_043_dpa-pa_150909-99-11111_dpaiDéanfaidh dréacht-dlí conspóideach, a mhol rialtas na Danmhairge, a thabharfadh cumhacht do na húdaráis sócmhainní luachmhara a urghabháil ó dhídeanaithe d’fhonn íoc as a gcuid fanacht agus iad ag cur isteach ar thearmann sa Danmhairg, agus an ceart chun athaontú teaghlaigh do dhídeanaithe atá faoi chosaint shealadach a chur siar. a phlé ag an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta le hAire Gnóthaí Eachtracha na Danmhairge Kristian Jensen agus leis an Aire Inimirce, Comhtháthaithe agus Tithíochta Inger Støjberg an 25 Eanáir.

Tionóltar an cruinniú i bhfoirgneamh József Antall, seomra 6Q2, idir 15:00 agus 16:20 agus is féidir é a leanúint beo ar EP Live agus EbS.

D'iarr suí iomlánach na Parlaiminte an díospóireacht an 20 Eanáir.

Aiseolas
 Tuilleadh eolais

 

Aiseolas

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún beart cúnaimh Danmhairge € 108 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha corónach víreas a bhaineann le Bavarian Nordic

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach beart cúnaimh Danmhairge € 108 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha (T&F) a bhaineann le coronavirus de Bavarian Nordic, cuideachta atá gníomhach sa tionscal forbartha agus déantúsaíochta vacsaíní. Faomhadh an scéim faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm airleacan inaisíoctha. Is é aidhm an bhirt tacú le vacsaín nua coronavirus a fhorbairt, arna fhorbairt ag AdaptVac agus ceadúnaithe do Bavarian Nordic. Tá an vacsaín iarrthóra ag dul faoi thrialacha cliniciúla chéim II faoi láthair.

Tacóidh an chabhair leis na chéad chéimeanna forbartha eile, eadhon triail chéim III chun sábháilteacht a dhearbhú agus éifeachtúlacht a thaispeáint, forbairt thurgnamhach na bpróiseas táirgthe riachtanach, agus na hoibreacha a bhaineann leis na húdaruithe rialála riachtanacha. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart cúnaimh seo ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Go háirithe, (i) cumhdóidh an chabhair níos lú ná 80% de na costais T&F ábhartha agus déanfar í a aisghabháil go hiomlán i gcás údarú rialála; agus (ii) cuirfear aon torthaí de na gníomhaíochtaí taighde ar fáil do thríú páirtithe i Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa ag dálaí neamh-idirdhealaitheacha an mhargaidh trí cheadúnais neamh-eisiatacha. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun an ghéarchéim sláinte a throid, de réir Airteagal 107 (3) (c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart cúnaimh faoi rialacha státchabhrach an AE. 

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuirfidh an beart cúnaimh Danmhairge € 108 milliún seo le gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a bhfuil géarghá leo chun freagairt don ráig coronavirus. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch an ráig coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Tá preasráiteas iomlán ar fáil líne.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Astuithe CO2

Formheasann an Coimisiún méadú buiséid € 88.8 milliún do scéim na Danmhairge ag tacú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach go bhfuil méadú buiséid de € 88.8 milliún (DKK 660m), a cuireadh ar fáil tríd an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) do scéim sa Danmhairg atá ann cheana chun astaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú, ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. . Leithdháiltear an buiséad méadaithe atá le maoiniú tríd an RRF, tar éis measúnú dearfach an Choimisiúin ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge agus a ghlacadh ag an gComhairle, (SA.63890) ar scéim Danmhargach atá ann cheana (SA. 58791) a d’fhormheas an Coimisiún cheana féin an 21 Bealtaine 2021.

Beidh an beart i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2026, agus bhí buiséad tosaigh de € 238m aige (DKK 1.8 billiún). Is é príomhaidhm na scéime seo cur le sprioc na Danmhairge astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 70% faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Cuideoidh an chabhair le talamh feirme saibhir carbóin a bhaint ó tháirgeadh agus ina dhiaidh sin leis an talamh a athrú go ceantair dúlra trína hidreolaíocht nádúrtha a athbhunú trí dhraenacha a dhícheangal agus an talamh a ath-fhliuchadh. Rinneadh an scéim atá ann a mheas bunaithe ar a comhlíonadh Treoirlínte an AE maidir le cúnamh stáit sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i gceantair thuaithe, a cheadaíonn cúnamh chun forbairt gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a éascú - sa chás seo astuithe gáis cheaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid anois nach n-athraíonn an maoiniú breise a leithdháiltear ar scéim reatha na Danmhairge tríd an RRF an measúnú tosaigh ar an scéim, atá fós ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. Caithfear gach infheistíocht agus leasú lena mbaineann Cúnamh Stáit atá sna pleananna téarnaimh náisiúnta a chuirtear i láthair i gcomhthéacs an RRF a chur in iúl don Choimisiún lena gceadú roimh ré, mura gcumhdaítear iad le ceann de na rialacha um dhíolúine ó bhloc Stáit, go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc (GBER) agus, don earnáil talmhaíochta, an Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta (ABER).

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhearta den sórt sin mar ábhar tosaíochta agus chuir sé treoir agus tacaíocht ar fáil do bhallstáit i gcéimeanna ullmhúcháin na bpleananna náisiúnta, chun imscaradh tapa an RRF a éascú. Ag an am céanna, déanann an Coimisiún cinnte ina chinneadh go gcomhlíontar na rialacha Státchabhrach is infheidhme, d’fhonn an cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair a chaomhnú agus a chinntiú go n-úsáidtear cistí an RRF ar bhealach a íoslaghdaíonn saobhadh iomaíochta agus ná slua infheistíocht phríobháideach.

Aiseolas

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63890 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

danmhairg

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 1.5 billiún na Danmhairge

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (17 Meitheamh) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge. Is céim thábhachtach í seo a réitíonn an bealach don AE € 1.5 billiún a íoc i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) thar an tréimhse 2021-2026. Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge. Beidh ról tábhachtach aige maidir le cur ar chumas na Danmhairge teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19. Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Danmhairge mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna na hEorpa trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Danmhairge bunaithe ar na critéir a leagtar amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Danmhairge leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú. Aistrithe glasa agus digiteacha na Danmhairge a dhaingniú Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Danmhairge go dtugann sé 59% den chaiteachas iomlán ar bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn na bearta seo leasuithe cánach, éifeachtúlacht fuinnimh, iompar inbhuanaithe agus tionscnaimh na hearnála talmhaíochta. Tá sé mar aidhm acu go léir geilleagar na Danmhairge a nuachóiriú, poist a chruthú agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a ísliú chomh maith le cosaint an chomhshaoil ​​a neartú agus bithéagsúlacht a chosaint.

Geilleagar a Oibríonn don Duine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Soláthraíonn plean téarnaimh na Danmhairge mapa bóthair iomlán d’athshlánú uasghrádaithe, le fócas láidir ar an aistriú glas. Tá níos mó ná leath den mhaoiniú iomlán tiomnaithe do chuspóirí glasa, mar iompar glan agus athchóiriú cánach glas a chuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Fáiltímid roimh an uaillmhian an geilleagar a chosaint sa todhchaí trí thacú le rolladh amach idirlín ardluais go ceantair thuaithe, agus an riarachán poiblí, gnólachtaí móra agus beaga chomh maith leis an earnáil cúram sláinte a dhigitiú. Cuideoidh cur i bhfeidhm na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí atá san áireamh sa phlean le haistriú na Danmhairge go geilleagar na chéad ghlúine eile a luathú. "

Aiseolas

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Danmhairge amach go dtugann sé 25% den chaiteachas iomlán ar an aistriú digiteach. I measc na mbeart chun tacú le haistriú digiteach na Danmhairge tá straitéis dhigiteach náisiúnta nua a fhorbairt, úsáid mhéadaithe na teile-cógaisíochta, rolladh amach leathanbhanda i gcodanna den daonra nach bhfuil chomh daonra agus infheistíochtaí gnó digiteacha a chothú. Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Danmhairge a threisiú Measann measúnú an Choimisiúin go bhfuil tacar fairsing d’athchóirithe agus d’infheistíochtaí athneartaithe frithpháirteach i bplean na Danmhairge a chuidíonn le dul i ngleic go héifeachtach le gach ceann nó le fo-thacar suntasach de na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a ndírítear orthu chuig an Danmhairg an Chomhairle sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020. Cuimsíonn sé bearta chun infheistíochtaí príobháideacha a réamhluchtú, tacú leis an aistriú cúpla (glas agus digiteach) agus taighde agus forbairt a chothú.

Léiríonn an plean freagra cuimsitheach cothromaithe ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Danmhairge, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí le gach ceann de na sé philéar de Rialachán an RRF. Ag tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe Molann plean na Danmhairge tionscadail i roinnt réimsí suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus atá riachtanach don aistriú cúpla. Mar shampla, soláthróidh an Danmhairg € 143 milliún chun éifeachtúlacht fuinnimh a chothú do theaghlaigh agus don tionscal chomh maith le trí athchóiriú fuinnimh ar fhoirgnimh phoiblí. Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Meastar go bhfuil na córais rialaithe a chuir an Danmhairg i bhfeidhm leordhóthanach chun gnóthaí airgeadais an Aontais a chosaint.

Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú. Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta € 1.5bn na Danmhairge. Tá an Danmhairg cheana féin chun tosaigh sna haistrithe glasa agus digiteacha. Agus í ag díriú ar leasuithe agus infheistíochtaí a chuirfidh dlús breise leis an aistriú glas, tá an Danmhairg ag leagan sampla cumhachtach. Taispeánann do phlean go bhfuil an Danmhairg ag féachaint don todhchaí le huaillmhian agus le muinín. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tabharfaidh plean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge tacaíocht Eorpach chun a trasdul glas uaillmhianach a chur chun cinn, réimse ina bhfuil an tír ina ceannródaí cheana féin. Seo an tosaíocht cheart don Danmhairg. Agus mé ag smaoineamh ar bhearta iomadúla an phlean chun an t-aistriú digiteach a chur chun cinn, táim an-mhuiníneach go dtabharfaidh NextGenerationEU buntáistí dáiríre do mhuintir na Danmhairge sna blianta amach romhainn. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 1.5bn a sholáthar i ndeontais don Danmhairg faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine ag an gComhairle anois, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh. Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 200m leis an Danmhairg mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh don Danmhairg. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending