Ceangail le linn

EU

Cáilíocht uisce #Dubeube: Feabhas beag mar gheall ar ‘easpa uaillmhian’ i bpleananna bainistíochta, deir Iniúchóirí an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

mitja_DSC_9448_DanubeIs beag feabhas a tháinig ar cháilíocht uisce feadh na Danóibe, in ainneoin gur chuir tíortha san abhantrach Treoir Chreat Uisce an AE i bhfeidhm ó 2004, de réir tuarascála nua ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Cuireann na hiniúchóirí béim ar “easpa uaillmhian” i bpleananna na dtíortha mar an phríomhchúis leis an dul chun cinn teoranta. Dhírigh an t-iniúchadh ar cheithre bhallstát in abhantrach na Danóibe - Poblacht na Seice, an Ungáir, an Rómáin agus an tSlóvaic.

"Ba cheart go gcinnteodh beartas uisce an AE méid leordhóthanach uisce ar ardchaighdeán do riachtanais daoine agus don chomhshaol," a dúirt George Pufan, an ball de Chúirt Iniúchóirí na hEorpa atá freagrach as an tuarascáil. "Chun go dtarlóidh sé sin ar feadh na Danóibe, ní mór do thíortha a gcuid iarrachtaí a mhéadú."

Idir 2007 agus 2013, chuir Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa / Ciste Comhtháthaithe € 6.35 billiún ar fáil do Bhallstáit i mbáisín na Danóibe le haghaidh cóireála fuíolluisce. Le linn na tréimhse céanna, chuir Ciste Talmhaíochta na hEorpa um Fhorbairt Tuaithe € 6.39bn ar fáil chun cúiteamh a thabhairt d'fheirmeoirí a ghlacann bearta agra-chomhshaoil.

Aiseolas

Ach ní raibh uaillmhian i bpleananna bainistíochta abhantraí 2009 na mballstát. Chuir na hiniúchóirí in iúl gur díríodh go dona ar bhearta do dhobharlaigh ar cháilíocht mhíshásúil. Tharla sé seo go háirithe mar gheall ar easnaimh i gcórais monatóireachta a raibh easpa sonraí ann maidir leis an gcineál agus na foinsí truaillithe a d’fhág go dteipfeadh ar dhobharlaigh. Ina theannta sin, dhíol ballstáit, gan údar maith, líon suntasach dobharlach ó spriocdhátaí tábhachtacha chun stádas ar ardchaighdeán a bhaint amach.

Bhí moill ar chur i bhfeidhm na Treorach um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh, agus níor baineadh leas iomlán as an Treoir um Níotráití (atá dírithe ar astaíochtaí nítrigine a laghdú). Ina theannta sin, níor aithníodh ionaid chóireála agus suiteálacha tionsclaíocha a dteastaíonn teorainneacha astúcháin uathu. Ní raibh na bearta breise i réimse na talmhaíochta chomh héifeachtach sin toisc gur de chineál deonach iad den chuid is mó.

Déanann na hiniúchóirí roinnt moltaí do na Ballstáit agus don Choimisiún Eorpach araon.

Aiseolas

Ba chóir na Ballstáit:

  • Feabhas a chur ar a gcórais mhonatóireachta agus diagnóise maidir le truailliú uisce;
  • fírinniú soiléir agus bailí a sholáthar agus díolúintí á ndeonú;
  • bearta costéifeachtacha a shainaithint a ndíreofar orthu, agus;
  • agus táillí nó cánachas a mheas chun astaíochtaí a dhíspreagadh.

Ba cheart don Choimisiún:

  • Treoirlínte a sholáthar maidir le tuairisciú difreáilte ar dhul chun cinn;
  • scrúdú a dhéanamh ar chritéir ceangailteacha le haghaidh cigireachtaí ballstáit ar ionaid chóireála dramhuisce uirbigh;
  • machnamh a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an fhosfair ar an talamh a theorannú, agus;
  • treoir a sholáthar maidir le gnóthú costas i ndáil le damáiste comhshaoil ​​a dhéanann truailliú idirleata (truailliú de bharr raon gníomhaíochtaí). Faoi láthair, ní chuirtear an prionsabal ‘íocann truaillitheoir’ i bhfeidhm ach go páirteach maidir le truailliú idirleata ón talmhaíocht.

Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit measúnú comhpháirteach a dhéanamh ar éifeachtacht na sásraí forfheidhmithe sa talmhaíocht.

Abhantrach na Danóibe II: Caighdeán an uisce an dara tuarascáil ar abhantrach na Danóibe a d’fhoilsigh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa. Rinne sé cáilíocht an uisce in abhantrach na Danóibe a mheas agus aird á tabhairt ar iliomad fachtóirí, ar bhonn na Creat-Treorach Uisce. Foilsíodh an chéad tuarascáil, "Maoiniú AE ar ghléasraí Cóireála Fuíolluisce Uirbigh in abhantrach na Danóibe", i mí Iúil 2015.

Bíonn tionchar ag truailliú orgánach agus cothaitheach ar uiscí na hEorpa chomh maith le truailliú ó shubstaintí ceimiceacha. Eascraíonn truailliú uisce ó fhoinsí éagsúla mar theaghlaigh, suiteálacha tionsclaíocha agus talmhaíocht. Chomhchuibhigh Creat-Treoir Uisce 2000 reachtaíocht roimhe seo an AE i réimse an bheartais uisce. Thug an Treoir an plean bainistíochta abhantraí isteach mar phríomhuirlis feidhmithe. Bhí na chéad phleananna dlite in 2009 agus bhí gá le nuashonruithe i mí na Nollag 2015. Caithfidh na pleananna seo faisnéis a sholáthar maidir le cáilíocht uisce na ndobharlach éagsúla, cúiseanna nár éirigh leo an “stádas maith éiceolaíoch agus ceimiceach” riachtanach a bhaint amach agus aon bhearta feabhais riachtanacha. .

Tuarascáil Speisialta Uimh. 23 / 2015: Tá cáilíocht an uisce i abhantrach na Danóibe: an dul chun cinn i gcur i bhfeidhm na Creat-Treorach Uisce ach tá bealach éigin le dul ar fáil i mBéarla (teangacha eile le leanúint go gairid).

Is é cuspóir an phreaseisiúint seo príomhtheachtaireachtaí na tuarascála speisialta arna nglacadh ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a thabhairt. Tá an tuarascáil iomlán le fáil anseo.

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending