Ceangail le linn

Clár Oibre na hEorpa ar Imirce

#refugeecrisis Coimisiún athbhreithniú ar ghníomhartha 2015 agus leagann tosaíochtaí 2016

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

refugee_crisis_Europe_aAg a cruinniú seachtainiúil inniu (13 Eanáir), phléigh Coláiste na gCoimisinéirí ar an ngéarchéim dídeanaí, ag féachaint ar na bearta a glacadh i 2015 agus na tionscnaimh a chur i láthair i 2016 earrach. Le bliain anuas a bhí ardú as cuimse ar líon na ndaoine atá ag iarraidh cosanta idirnáisiúnta san Eoraip tástáil mór don Chomhchórais Tearmainn Eorpach agus an limistéar Schengen.

Ghlac an Coimisiún Eorpach bearta go tapa chun freagairt don ghéarchéim, agus leanann sé ag obair le ballstáit agus le comhpháirtithe tríú tír chun sreabhadh daoine a bhainistiú, teorainneacha na hEorpa a chosaint, agus aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na mbrúnna imirceacha seo. Bliain thábhachtach eile a bheidh in 2016 maidir le dul chun cinn i dtreo córais tearmainn bunaithe ar dhlúthpháirtíocht agus comhroinnt cothrom na bhfreagrachtaí.

Dúirt Céad Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Frans Timmermans: "Ní féidir linn ach éirí as an ngéarchéim seo le chéile. Caithfidh torthaí soiléire inláimhsithe a bheith againn in 2016 maidir le rialú a fháil ar shreabha neamhrialta agus ar ár dteorainneacha, ag tosú leis na seachtainí agus na míonna amach romhainn. tarlú, ní mór don AE ina iomláine a chuid iarrachtaí a mhéadú; caithfear na tograí a chuir an Coimisiún ar an tábla a ghlacadh agus na cineálacha cur chuige a comhaontaíodh in 2015 a chur i bhfeidhm go hiomlán. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil láithreacha teo ag feidhmiú go hiomlán agus go mbeidh daoine a thagann ann ag feidhmiú go hiomlán atá cláraithe i gceart agus méarloirg, ag dul i ngleic le gluaiseachtaí tánaisteacha freisin. Ní mór dúinn an scéim athlonnaithe a chur ar an bhfód agus iad siúd nach bhfuil aon cheart acu fanacht a thabhairt ar ais.

Aiseolas

"Ba cheart dúinn comhoibriú níos fearr le tríú tíortha freisin chun aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna agus an sreabhadh a stopadh, chomh maith le filleadh agus athiontráil a fheabhsú. In 2016 caithfimid filleadh ar ghnáthfheidhmiú Schengen, agus chun é sin a dhéanamh ní mór dúinn a chinntiú go ndéanann na ballstáit ní bhraitheann muid go bhfuil gá le rialuithe teorann inmheánacha a thabhairt isteach nó a fhadú. Déanfaidh an Coimisiún gach rud atá riachtanach chun go dtarlóidh sé seo. Ina theannta sin, déanfaimid smaointeoireacht réamhbhreathnaitheach agus céimeanna troma chun a chinntiú go mbeidh ár gcóras tearmainn cruthúnas sa todhchaí agus chun cabhrú le sreabha imirceacha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe. "

Dúirt an Coimisinéir Eorpach Dimitris Avramopoulos: "Táimid ag crosbhóthar in 2016. Saineoidh na cinntí agus na gníomhartha a dhéanaimid le chéile todhchaí ár nAontas - toisc gurb é go beacht a shainmhíníonn dúinn mar Aontas atá i gceist. Ar thaobh amháin táimid ní mór dúinn áiteanna práinneacha, athlonnú, tuairisceáin, Gardaí Teorann na hEorpa agus normalú Schengen a sheachadadh go práinneach. Ar an láimh eile, caithfimid a bheith dána agus breathnú chun tosaigh. Sin é an fáth go bhfuil an Coimisiún ag obair go crua cheana féin chun athbhreithniú ar Chóras Bhaile Átha Cliath a ullmhú. , scéim athlonnaithe bhuan agus pacáiste cuimsitheach ar imirce agus comhtháthú dlíthiúil. Ní féidir linn radharc a chailleadh ar an bpictiúr níos mó. "

Gníomhartha is mó i 2015

Aiseolas

Clár Oibre Eorpach ar Imirce

D'aithin an Coimisiún Juncker imirce mar cheann dár deich tosaíochtaí polaitiúla sula dtógann oifig i mí na Samhna 2014. Chuir muid gníomh láithreach i 2015 chun dul i ngleic leis an dúshlán is práinní agus saol a shábháil ar farraige, agus ag an am céanna a shainmhíniú straitéis chuimsitheach imirce níos fearr a bhainistiú i ngach gné.

Ar 13 Bealtaine, thíolaic an Coimisiún a Chlár Oibre Eorpach ar Imirce chun freagra a thabhairt ar an ngéarchéim. Dhá sheachtain ina dhiaidh sin, ar 27 Bealtaine, thíolaic an Coimisiún an chéad phacáiste chun feidhme an Chláir Oibre, lena n-áirítear moltaí maidir le athlonnú na ndaoine 40,000 ón nGréig agus an Iodáil, athlonnú na daoine 20,000 ó lasmuigh den AE, Plean Gníomhaíochta an AE i gcoinne smuigleáil imirceach agus tripling an bhuiséid agus na sócmhainní a úsáidtear in oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir. Treoirlínte maidir le méarlorgaireacht a bhí curtha síos freisin d'fhonn cabhrú do na Ballstáit le clárú imirceacha.

Cuireadh an dara pacáiste cur i bhfeidhm a thíolaic an Coimisiún Eorpach maidir le 9 Meán Fómhair. Chuimsigh an pacáiste moltaí maidir le athlonnú ar iarrthóirí tearmainn sa bhreis 120,000 ó Bhallstáit faoi bhrú ar leith, meicníocht géarchéime athlonnú buan, liosta Eorpach de thíortha tionscnaimh sábháilte, Plean Gníomhaíochta ar Tuairisceán agus Lámhleabhar Tuairisceán, agus togra le haghaidh a shocrú Ciste Iontaobhais don Afraic le buiséad iomlán de € 1.8 billiún euro. I mí Mheán Fómhair, thosaigh an cur i bhfeidhm an chur chuige hotspot sa Ghréig agus an Iodáil, le tacaíocht na ngníomhaireachtaí Choimisiúin, Frontex agus EASO. I mí Dheireadh Fómhair thosaigh an chéad athlonnú ar siúl, cé go bhfuil go leor oibre ag teastáil fós chun teacht ar an spriocanna aontaithe.

Bearta buiséadacha

Maidir le tacaíocht bhuiséadach, tá leasuithe beartaithe ag an gCoimisiún cheana féin ar a bhuiséid do 2015 agus 2016, ag treisiú na n-acmhainní a bheidh dírithe ar ghéarchéim na ndídeanaithe faoi € 1.7 billiún. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh an Coimisiún gar do € 10bn ar ghéarchéim na ndídeanaithe in 2015 agus 2016. I nós imeachta luathaithe, thug Parlaimint na hEorpa agus na ballstáit sa Chomhairle a gceadú do bhuiséad leasaithe an Choimisiúin. Tá geallta ag ballstáit caiteachas náisiúnta a imscaradh chun maoiniú an AE a mheaitseáil don UNHCR, don Chlár Bia Domhanda agus d’eagraíochtaí ábhartha eile (€ 500 milliún), do Chiste Iontaobhais Réigiúnaigh an AE don tSiria (€ 500m) agus don Chiste Iontaobhais Éigeandála don Afraic (€ 1.8 bn).

Bainistiú sreabha imirce

In iarracht chun a bhainistiú níos fearr sreabha imirce a agus gas an arrivals san Eoraip, tá roinnt beart le comhpháirtithe tríú tír déanta ag an gCoimisiún.

De réir mar a tháinig an cás chun bheith criticiúil ar bhealach na mBalcán Thiar, ghlaoigh an tUachtarán Juncker cruinniú Ceannairí an 25 Deireadh Fómhair do thíortha ar an mbealach. Aontaíodh Plean Gníomhaíochta 17 bpointe an ócáid ​​seo agus tá físchomhdhálacha seachtainiúla á reáchtáil ag an gCoimisiún agus ag na Stáit rannpháirteacha chun obair leantach éifeachtach a chinntiú (tá 11 fhíschomhdháil ar siúl go dtí seo).

Aontaíodh Plean Gníomhaíochta Comhpháirteach leis an Tuirc ar 15 Deireadh Fómhair, a bhí i ngníomh ag an Cruinniú Mullaigh an AE-na Tuirce ar 29 Samhain. Is é an Plean Gníomhaíochta cuid de chlár oibre cuimsitheach a comhair atá bunaithe ar freagracht roinnte, tiomantais frithpháirteach agus a sheachadadh. Ar 24 Samhain, mhol an Coimisiún Saoráid um Dhídeanaithe don Tuirc chun ranníocaíocht iomlán an AE de € 3bn ar thacaíocht do mhuintir na Siria faoi do phobail a chosaint agus a óstach shealadach sa Tuirc a chomhordú. Ar 15 Nollaig, mhol an Coimisiún Scéim Cead isteach Deonach Daonnúil leis an Tuirc do dhaoine easáitithe ag an choimhlint sa tSiria.

Ar 12 Samhain, an Cruinniú Mullaigh Valetta ar Imirce bailíodh Ceannairí Stáit agus Rialtais ón AE agus an Afraic comhar a neartú agus aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna na géarchéime. Mar thoradh air sin, beidh liosta de na gníomhaíochtaí nithiúla a chur i bhfeidhm faoi dheireadh 2016. Ag an gcruinniú céanna, Ciste Iontaobhais an AE don Afraic a seoladh go hoifigiúil, le ranníocaíocht iomlán ó acmhainní airgeadais an AE de € 1.8 billiún.

Pacáiste teorainneacha

An 15 Nollaig, chuir an Coimisiún Pacáiste Teorainneacha i láthair, ar a raibh sraith beart tábhachtach chun teorainneacha seachtracha an AE a dhaingniú, an imirce a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtaí agus an tsaoirse inmheánach gluaiseachta laistigh de limistéar Schengen a chosaint. Mhol an Coimisiún Garda Teorann agus Cósta Eorpach a bhunú - ag treisiú sainordú Frontex. Áiríodh sa Phacáiste freisin tograí le haghaidh doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go mídhleathach a thabhairt ar ais agus Scéim Dheonach Iontrála Daonnúil leis an Tuirc do dhaoine atá díláithrithe ag an gcoinbhleacht sa tSiria.

An bealach chun cinn i 2016

Beidh 2016 tiomnaithe do thorthaí soiléire inláimhsithe a sheachadadh agus na bearta comhaontaithe a chur i bhfeidhm, ach leanúint ar aghaidh ag múnlú ár mbeartais don todhchaí, lena n-áirítear trí mholtaí fógartha an Choimisiúin a ghlacadh a luaithe is féidir. Teastaíonn comhghníomhaíocht Eorpach.

Ní mór don Aontas Eorpach cur le hiarrachtaí i 2015 sna réimsí seo a leanas:

  • Ar athlonnú: ach 272 daoine curtha athlonnú amach as an 160,000 aontaigh i mí Mheán Fómhair ag an gComhairle. Chun sheachadadh ar athlonnú, na líne tosaigh Ballstáit agus do na Ballstáit araon nuair ba chóir do dhaoine a bhfuil gá acu a athlonnú mór a chur i bhfeidhm go tapa ar an dá chinneadh athlonnú, go háirithe trí fhógra a thabhairt agus áiteanna atá ar fáil láithreach le haghaidh athlonnú a mhéadú agus ag fáil do dhaoine athlonnú.
  • Ar athlonnú: bunaithe ar an bhfaisnéis a fuarthas ó na Ballstáit agus daoine Chomhlachaithe Stáit 5,331 bhí le bheith resettled faoin scéim i 2015. Ag deireadh na bliana seo caite, tá dearbhú go raibh ach 779 curtha resettled go héifeachtach faighte ag an gCoimisiún. Tá iomlán de dhaoine 22,504 le bheith resettled faoi dheireadh 2017.
  • Ar hotspots: As cúig cheantar hotspot a aithníodh sa Ghréig, ach 1 i bhfeidhm go hiomlán (Lesvos). As an sé réimse hotspot a aithníodh san Iodáil, tá dhá ag feidhmiú go dtí seo (Lampedusa agus Trapani). Fully Tá hotspots oibríochta is gá chun athlonnú.
  • Ar ais: don Eoraip chun cur leis an ráta toraidh daoine nach bhfuil an ceart chun fanacht san Eoraip ar a dtíortha tionscnaimh, trí chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta Tuairisceán agus bogadh ar aghaidh ar comhaontuithe um athligean isteach agus idirbheartaíochtaí.
  • Ar Schengen: Ba chóir an tosaíocht do 2016 chun filleadh ar an feidhmiú gnáth Schengen trína chinntiú nach bhfuil na Ballstáit gá a thabhairt isteach go heisceachtúil nó a fhadú rialuithe ar theorainneacha inmheánacha.
  • Ar an Teorann agus Chósta Garda Eorpach, ní mór an Pharlaimint agus an Chomhairle a chur le caibidlíocht i gcrích go tapa, mar atá déanta ag an gComhairle Eorpach mhí na Nollag.

Phléigh an Coláiste tionscnaimh bhreise de dhíth i gcomhthéacs na géarchéime reatha. Na himeachtaí na bliana seo caite Tá sé léirithe go bhfuil an Córas Bhaile Átha Cliath inbhuanaithe san fhoirm atá ann faoi láthair. Mar a fógraíodh Meán Fómhair seo caite, beidh an Coimisiún amach leasú ar an gCóras Bhaile Átha Cliath, le tograí atá dlite faoi Mhárta, mar chuid dá chuid oibre i dtreo córas tearmainn aonair. An spleáchas ar bhealaí neamhrialta ag dul ar aghaidh a laghdú, tá an Coimisiún ag ullmhú chomh maith le pacáiste beart ar imirce dhleathach, lena n-áirítear athchóiriú an Treoir Cárta Gorm. Beidh bearta maidir le comhtháthú a mholadh freisin.

Faoi dheireadh 2016 cuirfidh an Coimisiún pacáiste eile i láthair maidir le smuigleáil imirceach. Ba cheart moladh an Choimisiúin maidir le scéim iontrála daonnúil dheonach leis an Tuirc a chomhlánú le gníomhaíochtaí ar an talamh chomh maith le creat níos struchtúrtha le haghaidh athlonnaithe. I mí an Mhárta, cuirfidh an Coimisiún togra chun cinn chun cur chuige comhchoiteann Eorpach a chinntiú sa todhchaí.

Ba chóir go mbeadh an ghné sheachtrach ag díriú ar an gcomhar le tríú tíortha maidir le dul i ngleic leis na bunchúiseanna, agus go háirithe ar a eascraíonn shreabha neamhrialta go dtí an Eoraip agus ar ais iad siúd nach bhfuil aon cheart chun cosaint idirnáisiúnta. Beidh comhpháirtíochtaí agus comhar le tíortha tábhachtacha tionscnaimh, idirthurais agus ceann scríbe ar aghaidh le bheith ag díriú, mar shampla trí na próisis Cartúm agus Rabat, an AE agus na hAfraice Imirce agus idirphlé soghluaisteachta, an Próiseas Budapest agus an Próiseas Prág.

Beidh riachtanais airgeadais sa todhchaí a mheas i gcomhthéacs an athbhreithnithe mheántéarma ar an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil.

Tuilleadh eolais

Clár Oibre na hEorpa ar Imirce

1st Pacáiste Cur i bhfeidhm an Chláir Oibre Eorpaigh ar Imirce

2nd Pacáiste Cur i bhfeidhm an Chláir Oibre Eorpaigh ar Imirce

3rd Pacáiste Cur i bhfeidhm an Chláir Oibre Eorpaigh ar Imirce (Teorainneacha Pacáiste)

Clár Oibre na hEorpa ar Imirce - ábhar Preas

Clár Oibre na hEorpa ar Imirce - dhoiciméid reachtacha

Comhaontú maidir le buiséad an AE don 2016 ag tabhairt maoiniú iomlán chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim dídeanaí i 2015 2016 agus a dhúnadh go € 10 billiún

Cruinniú ar an Bhealach Imirce Balcáin Thiar

Stáit a bhaineann le súgradh Nuashonraithe maidir le bearta chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim dídeanaí

BILEOG FÍRIC: Clár Oibre Eorpach ar Imirce - Staid an tSúgartha: Eanáir 2016

ADHLÁNÚ: Bainistíocht a dhéanamh ar Ghéarchéim na nDídeanaithe - An Stát Spraoi agus Gníomhartha sa Todhchaí 

Coireachta

Gabhadh 18 as smuigleáil níos mó ná 490 imirceach trasna bhealach na mBalcán

foilsithe

on

Rinne oifigigh ó Phóilíní na Rómáine (Poliția Română) agus Póilíní Teorann (Poliția de Frontieră Română), le tacaíocht ó Europol, grúpa coireachta eagraithe a raibh baint acu le smuigleáil imirceach a dhíchóimeáil ar bhealach na mBalcán mar a thugtar air.

Mar thoradh ar an lá gníomhaíochta an 29 Iúil 2021 bhí:

  • 22 cuardach tí
  • Gabhadh 18 duine atá faoi amhras
  • Urghabháil muinisin, carr cúig fheithicil, fóin phóca agus € 22 000 in airgead tirim

Bhí an líonra coiriúil, a bhí gníomhach ó Dheireadh Fómhair 2020, comhdhéanta de shaoránaigh Éigipteacha, Iaráic, Siria agus Rómánacha. Bhí cealla ag an ngrúpa coiriúil sna tíortha ar fud bhealach na mBalcán ónar bhainistigh éascaitheoirí réigiúnacha earcaíocht, cóiríocht agus iompar imirceach ón Iordáin, ón Iaráin, ón Iaráic agus ón tSiria. D'éascaigh roinnt cealla coiriúla atá lonnaithe sa Rómáin an trasnú teorann ón mBulgáir agus ón tSeirbia de ghrúpaí imirceach agus shocraigh siad a gcóiríocht shealadach i gceantar Bhúcairist agus in iarthar na Rómáine. Ansin smuigleadh na himircigh chun na hUngáire ar a mbealach chun na Gearmáine mar cheann scríbe deiridh. Idircheapadh 26 iompar neamhdhleathach imirceach agus braitheadh ​​490 imirceach mar iarracht teorainn na Rómáine a thrasnú go mídhleathach. Eagraithe go han-mhaith, bhí baint ag an ngrúpa coiriúil le gníomhaíochtaí coiriúla eile freisin, mar gháinneáil ar dhrugaí, calaois doiciméad agus coireacht réadmhaoine.

Aiseolas

Suas le € 10,000 in aghaidh an imirceach

Bhí imircigh ag íoc idir € 4,000 agus € 10,000 ag brath ar an deighleog gáinneála. Mar shampla, bhí an praghas chun an trasrian ón Rómáin go dtí an Ghearmáin a éascú idir € 4,000 agus € 5,000. Cuireadh cóiríocht ar fáil do na himircigh, cuid acu ina dteaghlaigh le leanaí óga, i ndálaí an-dona, go minic gan aon rochtain ar leithris ná ar uisce reatha. Maidir leis na tithe sábháilte, chuir na daoine a raibh amhras fúthu cóiríocht ar cíos nó d’úsáid siad áitribh bhaill an ghrúpa, atá lonnaithe go príomha i gceantair Chontae Călărași, Contae Ialomița agus Timișoara. I gceann de na tithe sábháilte, ag tomhas thart ar 60 m2, chuir na daoine a raibh amhras fúthu 100 duine i bhfolach ag an am céanna. Aistríodh na himircigh ansin i ndálaí priacal i leoraithe plódaithe idir earraí agus veaineanna a bhí i bhfolach i bhfolach gan aeráil cheart. 

D'éascaigh Europol malartú faisnéise agus chuir sé tacaíocht anailíseach ar fáil. Ar an lá gníomhaíochta, chuir Europol anailísí amháin chun na Rómáine chun faisnéis oibríochtúil a chros-seiceáil i gcoinne bhunachair sonraí Europol i bhfíor-am chun imscrúdaitheoirí sa réimse a chur ar fáil. 

Aiseolas

Féach físeáin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bhealarúis

SAM ‘buartha’ faoi shreabhadh imirceach ón mBealarúis go dtí an Liotuáin

foilsithe

on

By

Suiteáil saighdiúirí arm na Liotuáine sreang rásúir ar an teorainn leis an mBealarúis i Druskininkai, an Liotuáin 9 Iúil, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Suiteáil saighdiúirí arm na Liotuáine sreang rásúir ar an teorainn leis an mBealarúis i Druskininkai, an Liotuáin 9 Iúil, 2021. REUTERS / Janis Laizans

Tá imní ar na Stáit Aontaithe faoi shreabhadh imirceach an Mheánoirthir agus na hAfraice ón mBealarúis isteach sa Liotuáin, a dúirt taidhleoir de chuid na SA, scríobhann Andrius Sytas i Vilnius, Reuters.

Thosaigh an Liotuáin bacainn sreang rásúir 550-km (320 míle) a thógáil ar a teorainn leis an mBealarúis Dé hAoine tar éis cúisí a chur ar údaráis na Bealarúise eitilt in imircigh ó thar lear chun a sheoladh go mídhleathach isteach san Aontas Eorpach. Léigh níos mó.

Aiseolas

"Táimid ag faire go géar air agus le himní", a dúirt Leas-Rúnaí Cúnta Stáit na Stát Aontaithe George Kent in agallamh le suíomh Gréasáin nuachta na Liotuáine 15min.lt, a foilsíodh Dé Domhnaigh (11 Iúil).

Dúirt sé go bhfuil an “tactic brú” inchomparáide le sreafaí imirceacha ón Rúis go dtí an Fhionlainn agus an Iorua in 2015.

“Sin rud a iarraimid ar údaráis na Bealarúise stopadh - ag cur imircigh ó thíortha eile go teorainn na Liotuáine d’aon ghnó”, a dúirt Kent.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Clár Oibre na hEorpa ar Imirce

U-chasadh Oifig Baile na RA chun obair saor ó víosaí a cheadú d’imircigh

foilsithe

on

Ligfidh U-chasadh 11 uair an Oifig Baile deis d’imircigh oibriú ar fheirmeacha gaoithe amach ón gcósta gan víosaí. Cháin MP amháin agus ceardchumann an RMT an cinneadh nóiméad deireanach an tarscaoileadh conspóideach víosa a leathnú.

Éilíonn MP Hull East Karl Turner an cinneadh “buille breise do mharaithe na Ríochta Aontaithe”.

“Is tionscal atá ag fás an earnáil gaoithe amach ón gcósta agus tá sé ríthábhachtach go bhféadfaidh maraithe na Breataine dul san iomaíocht go cóir do na poist seo,” a dúirt sé. “Tá líon maith rátálacha maraithe againn i mo dháilcheantar féin in oirthear Hull nach bhfuil in ann dul san iomaíocht do na poist seo mar gheall ar a bheith róbheag go héagórach ag maraithe eachtracha neamh-AE a d’íoc rátaí saothraithe pá i bhfad níos lú. Caithfidh an Rialtas deireadh a chur leis an saothrú seo láithreach agus deis a thabhairt dár maraithe oilte Briotanacha féin dul san iomaíocht do na poist seo. "

Aiseolas

Cáineadh aghaidh na hOifige Baile freisin as mearbhall a chruthú toisc gur tugadh comhairle d’oibreoirí feirmeacha gaoithe i mí Eanáir tosú ag ullmhú a lucht oibre do rialacha inimirce níos déine.  

Saineolaí inimirce agus víosa Yash Dubal, stiúrthóir Aturnaetha AY & J., a deir go raibh frustrachas ar a chliaint mar gheall ar nádúr na n-athruithe ag an nóiméad deireanach.

Mhínigh sé: “Bhí roinnt ama agus acmhainní infheistithe ag roinnt acu chun socruithe malartacha a dhéanamh chun freastal ar a riachtanais foirne, agus iad spreagtha ag tuiscint inchosanta go dtiocfadh deireadh leis an scéim an 1 Iúil. Níor athnuadh conarthaí na n-oibrithe. Tá frustrachas orthu anois. Cuireann an cinneadh an tarscaoileadh a leathnú béim freisin ar fhadhb na nganntanas oibrithe sa tionscal, rud atá fíor agus leanúnach. "

Aiseolas

Díolmhaíonn lamháltas Oibrithe Gaoithe Eischósta (OWWC) imircigh atá ag obair ar thionscadail gaoithe amach ón gcósta in uiscí teorann na RA ón ngá atá le víosa oibre na RA a fháil. Bhí sé le dul in éag an 1 Iúil. Ach an 2 Iúil, d’eisigh an Oifig Baile fógra ag leathnú na scéime go ceann bliana eile. Dúirt sé i ráiteas go raibh an lamháltas ‘lasmuigh de na Rialacha Inimirce’ agus go mbaineann sé le hoibrithe atá ‘riachtanach chun feirmeacha gaoithe a thógáil agus a chothabháil laistigh d’uiscí teorann na RA’.

Leanann an lamháltas ag ligean d’oibrithe náisiúnach eachtrach dul isteach sa RA go dtí an 1 Iúil 2022 ‘chun dul isteach in árthach atá ag gabháil do thógáil agus do chothabháil feirm ghaoithe laistigh d’uiscí teorann na RA’.

Cuireadh tús leis an scéim in 2017 agus leathnaíodh í arís agus arís eile. I mí Eanáir, nuair a tháinig an córas conspóideach nua inimirce pointí-bhunaithe chun dlí, d’eisigh an Oifig Baile ráiteas d’fheirmeoirí gaoithe ag athrá go raibh sé ar intinn aici deireadh a chur leis an tarscaoileadh. Chuir oifigigh comhairle ar oibreoirí athbhreithniú a dhéanamh ar stádas a lucht oibre. D’fhostaigh go leor daoine am agus acmhainní chun na hathruithe a mhaolú.

Cháin ceardchumainn an tarscaoileadh roimhe seo a deir go dtógann sé poist ó mharaithe na Breataine agus a ligeann d’oibreoirí feirmeacha gaoithe saothair eachtracha saor a fhostú a bhíonn amuigh ar an bhfarraige go minic ar feadh 12 uair an chloig nó níos mó in aghaidh an lae agus a íoctar níos lú ná íosphá na RA, le roinnt ag obair ar feadh níos lú ná £ 4 san uair.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending