Ceangail le linn

EU

#eucouncil thosaíochtaí Uachtaránacht AE na hOllainne a pléadh i gcoiste

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

eu_voorzitterschapIs iad Airí na hÍsiltíre atá ag cur síos ar thosaíochtaí uachtaránacht na hÍsiltíre atá ag teacht isteach ar Chomhairle an AE ag sraith cruinnithe an tseachtain seo.

Talmhaíocht agus forbairt tuaithe: Leasú CAP, bia orgánach agus tacaíocht d'fheirmeoirí

Beidh lainseáil na díospóireachta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) iar-2020, agus é mar aidhm freagairt níos fearr a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda aeráide agus slándála bia, éifeachtacht na mbeart glasaithe atá ann cheana a mhéadú, rialacha reatha CBT a shimpliú agus díriú ar FBManna. croí d’uachtaránacht na hÍsiltíre, dúirt aire feirme na hÍsiltíre, Martijn van Dam, leis an gcoiste talmhaíochta Dé Luain (11 Eanáir). Dhéanfadh an uachtaránacht “a dícheall teacht ar chomhaontú polaitiúil” maidir le rialacha nua maidir le táirgeadh orgánach agus maidir le rialuithe oifigiúla tréidliachta agus fíteashláintíochta agus theastaigh uaithi “dul chun cinn a dhéanamh ar na tograí a bhaineann le táirgí míochaine tréidliachta agus beatha íocleasaithe,” a dúirt sé.

Aiseolas

D’fháiltigh baill an choiste roimh fhócas na huachtaránachta ar shimpliú agus ar nuálaíocht, agus d’áitigh go leor FPEanna ar an uachtaránacht breathnú níos dlúithe ar dheacrachtaí móra a bhaineann leis an margadh, mar iad siúd sna hearnálacha bainne agus mairteola, atá os comhair feirmeoirí inniu.

Gnóthaí dlíthiúla: Cóipcheart, cearta scairshealbhóirí agus trédhearcacht cánach

Bhí Uachtaránacht na hÍsiltíre tiomanta do gheilleagar iomaíoch a fhorbairt agus chinn sí teacht ar chomhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach maidir leis an treoir um chearta scairshealbhóirí, dúirt an tAire Slándála agus Ceartais, Ard van der Steur, leis an gcoiste um chúrsaí dlí Dé Luain. Thug sé faoi deara go raibh an Pharlaimint ag iarraidh ceanglas maidir le tuairisciú cánach tír-ar-thír, agus dúirt sé go raibh sé ag fanacht le measúnú tionchair, a bhfuiltear ag súil leis ón gCoimisiún sa chéad ráithe de 2016.

Aiseolas

Dúirt an tUasal van der Steur, a d'fhreagair ceisteanna na bhFeisirí maidir le tograí atá le teacht chun nuachóiriú a dhéanamh ar rialacha cóipchirt, go dtosódh an plé go luath ar an togra nua atá dírithe ar iniomparthacht trasteorann an ábhair ar líne a fheabhsú chomh maith leis na dréachtbhearta chun deireadh a chur le dlí-chonradh bacainní ar thrádáil ar líne trasteorann.

Forbairt réigiúnach: Forbairt uirbeach agus beartas comhtháthaithe

Dúirt Aire Talmhaíochta na hÍsiltíre Martijn van Dam leis an gcoiste forbartha réigiúnach Dé Luain gurb é a thosaíochtaí ná beartas comhtháthaithe a chur i bhfeidhm agus measúnú ar éachtaí na gcistí struchtúracha go dtí seo. Dúirt sé go ndéanfadh uachtaránacht na hÍsiltíre scrúdú ar an mbealach chun tosaigh maidir le beartas comhtháthaithe agus díriú ar é a shimpliú. Ag freagairt ceisteanna FPEanna dó, d’áitigh sé go raibh sé ró-luath beartas comhtháthaithe iar-2020 a phlé.

Sa díospóireacht chéanna, tharraing Ronald Plasterk, an tAire Ollainnis ar chaidreamh taobh istigh agus ríocht, béim ar thábhacht Chlár Uirbeach an AE agus an gá le cathracha inbhuanaithe a bheith acu. Dúirt sé go ndíreodh an uachtaránacht ar chomhpháirtíochtaí a fhorbairt idir na geallsealbhóirí ábhartha go léir agus go n-oibreodh sé i dtreo Comhaontú Amstardam atá dírithe ar Chlár Uirbeach an AE a chruthú.

Saoirsí sibhialta, ceartas agus gnóthaí baile: sceimhlitheoireacht, an Pholainn agus Schengen

Ba iad príomhthosaíochtaí ceartais agus ghnóthaí uachtaránachta na hÍsiltíre, Ard van der Steur, aire ceartais agus slándála na hÍsiltíre, agus Klaas Dijkhoff, an t-aire imirce, a fuair greim ar imirce agus dídeanaithe agus troid in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus an radacaithe. Dé Luain. Dhíreodh uachtaránacht na hÍsiltíre freisin ar an gcibearchoireacht a chomhrac, a dúirt siad.

Bhí imní ar roinnt Feisirí Eorpacha faoin gcás sa Pholainn agus d'iarr siad ar an gComhairle gníomh daingean a ghlacadh chun a ráthú go n-urramófaí riail an dlí laistigh den AE. Dúirt an tUasal Van der Steur go raibh an uachtaránacht ag leanúint go dlúth leis an bplé idir rialtas na Polainne agus an Coimisiún agus bheartaigh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta an cheist a phlé i mí na Bealtaine.

D'iarr a lán FPEanna an mbeadh Uachtaránacht na hÍsiltíre ag moladh “mion-Schengen” mar fhreagairt ar an ngéarchéim imirce. Dúirt an tUasal Dijkhoff nach raibh aon mholadh den sórt sin ann ach thug sé rabhadh dá bhféadfadh na Ballstáit aontú ar mheicníocht chun iarrthóirí tearmainn a roinnt, d'fhéadfaí rialuithe a thabhairt isteach arís. “Ní bhrúimid é, is mian linn é a chosc,” a dúirt sé.

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta: oibrithe a phostáil, cearta fostaithe agus eisiamh sóisialta

Gheall leas-phríomh-aire na hÍsiltíre agus aire gnóthaí sóisialta agus fostaíochta, Lodewijk Asscher, athbhreithniú a dhéanamh ar phostáil na treorach oibrithe, ar cheart dó prionsabail an chomhmhargaidh saothair a sheasamh agus cearta oibrithe a chosaint, mar cheann de thosaíochtaí na huachtaránachta, i díospóireacht leis an gcoiste fostaíochta agus gnóthaí sóisialta Dé Luain. Bhí an tUasal Asscher diongbháilte freisin dul i ngleic le ceist “cuideachtaí bosca litreach”, a úsáidtear chun cánacha agus ranníocaíochtaí sóisialta a íoc.

Ag tagairt do ghnéithe sóisialta a phunann, dúirt an tUasal Asscher nár cheart go mbeadh an troid i gcoinne na bochtaineachta “ag cur cláir oibre beartais i láthair ach go gcaithfidh sé a bheith ag cur beartais i bhfeidhm”. Spreagfadh an uachtaránacht na ballstáit an cleachtas is fearr a roinnt agus cur chuige cuimsitheach a fhorbairt chun eisiamh sóisialta a laghdú, áit ar cheart do chláir tithíochta, cosanta sóisialta agus oideachais dul lámh ar láimh.

Tionscal, taighde agus fuinneamh: lipéadú fuinnimh, infheistíocht taighde agus aontas fuinnimh

Bhí fuinneamh, iomaíochas tionsclaíoch agus teileachumarsáid ard ar chlár oibre uachtaránacht na hÍsiltíre, a dúirt Henk Kamp, aire gnóthaí eacnamaíocha, i ndíospóireacht leis an gcoiste tionscail, taighde agus fuinnimh Dé Luain. Dúirt sé go dtabharfadh Uachtaránacht na Comhairle aird ar leith ar lipéadú fuinnimh agus ar an bpacáiste ar shlándáil an tsoláthair gáis agus na gcomhaontuithe idir-rialtasacha a bhí an Coimisiún le glacadh i mí Feabhra.

I ndíospóireacht ar leithligh, dúirt an rúnaí stáit oideachais, cultúir agus eolaíochta, Sander Dekker, go spreagfadh uachtaránacht na hÍsiltíre ballstáit chun níos mó infheistíochta a dhéanamh i dtaighde agus i nuálaíocht, trí chreatlach rialála cliste, a dhéanfadh tarraingteach do thaighdeoirí a bhfuil “eolaíocht oscailte acu cur chuige rochtana oscailte ".

Cé gur chuir na FPEanna fáilte roimh an gclár oibre seo, leag siad béim ar an ngá atá le maoiniú leordhóthanach do chláir thaighde agus threise iomaíochais na hEorpa, chuir siad béim ar sprioc aontas fuinnimh láidir chun fuinneamh inacmhainne a sholáthar do gach saoránach Eorpach, agus d'athdhearbhaigh siad imní maidir leis an dochar a rinneadh don Eoraip tionscal trí dhumpáil agus cleachtais éagóracha.

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending