Ceangail le linn

Belgium

#Belgium #stateaid: Cuireann an Coimisiún scéim cánach 'Brabús Barrachais' na Beilge i gcrích go mídhleathach; thart ar € 700 milliún le gnóthú ó 35 cuideachta ilnáisiúnta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Coincheap Cánacha. Focal ar Fillteán Clár na Innéacs Cárta. Fócas Roghnach.

Tháinig an Coimisiún Eorpach ar an gconclúid go bhfuil buntáistí roghnacha cánach arna ndeonú ag an mBeilg faoina scéim cánach “brabús iomarcach” mídhleathach faoi rialacha státchabhrach an AE. Chuaigh an scéim chun leasa 35 cuideachta ilnáisiúnta ar a laghad go príomha ón AE, a chaithfidh cánacha neamhíoctha a thabhairt ar ais don Bheilg anois.

Lig scéim cánach “barrachais brabúis” na Beilge, a bhí infheidhmithe ó 2005, do ghrúpaí grúpaí ilnáisiúnta áirithe i bhfad níos lú cánach a íoc sa Bheilg ar bhonn rialuithe cánach. Laghdaigh an scéim bonn cánach corparáidí na gcuideachtaí idir 50% agus 90% go lascaine ar “bhrabúis iomarcacha” mar a thugtar orthu a líomhnaítear a éiríonn as a bheith mar chuid de ghrúpa ilnáisiúnta. Imscrúdú domhain an Choimisiúin Osclaíodh i mí Feabhra 2015 léirigh gur mhaolaigh an scéim ar ghnáthchleachtas faoi rialacha cánach cuideachtaí na Beilge agus an “prionsabal neamhthuilleamaí” mar a thugtar air. Tá sé seo mídhleathach faoi rialacha státchabhrach an AE.

Dúirt an Coimisinéir Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: "Thug an Bheilg buntáistí cánach suntasacha do roinnt cuideachtaí ilnáisiúnta a bhriseann rialacha státchabhrach an AE. Déanann sí iomaíocht a shaobhadh ar fhiúntais trí iomaitheoirí níos lú nach cuideachtaí ilnáisiúnta a chur ar bhonn neamhchothrom.

Tá go leor bealaí dlíthiúla ann do thíortha an AE infheistíocht a fhóirdheonú agus go leor cúiseanna maithe le hinfheistíocht a dhéanamh san AE. Mar sin féin, má thugann tír sochair chánach neamhdhleathacha do chuideachtaí ilnáisiúnta a ligeann dóibh cánacha a íoc ar fhormhór a mbrabúis iarbhír, déanann sí dochar dáiríre d’iomaíocht chóir san AE, ar chostas shaoránaigh an AE sa deireadh. "

Aiseolas

Rinne an t-údarás cánach an scéim cánach "brabús iomarcach" a mhargú faoin lógó "Sa Bheilg amháin". Níor thairbhigh sé ach do ghrúpaí ilnáisiúnta áirithe ar deonaíodh rialú cánach dóibh ar bhonn na scéime, cé nach bhféadfadh cuideachtaí neamhspleácha (ie cuideachtaí nach cuid de ghrúpaí iad) atá gníomhach sa Bheilg ach sochair chomhchosúla a éileamh. Léiríonn an scéim saobhadh an-tromchúiseach ar iomaíocht laistigh de Mhargadh Aonair an AE a théann i bhfeidhm ar réimse leathan earnálacha eacnamaíocha.

Is iad na cuideachtaí ilnáisiúnta tairbhe as an scéim den chuid is mó cuideachtaí Eorpacha, a sheachaint chomh maith leis an chuid is mó de na cánacha faoin scéim. Measann an Coimisiún an méid iomlán atá le haisghabháil ó na cuideachtaí a bheith thart ar € 700 milliún.

An scéim Brabús Barrachas

Aiseolas

Éilíonn rialacha cánach cuideachtaí na Beilge go ngearrfar cáin ar chuideachtaí ar bhonn an bhrabúis a thaifeadtar i ndáiríre ó ghníomhaíochtaí sa Bheilg. Mar sin féin, cheadaigh scéim “barrachas brabúis” 2005, bunaithe ar Airteagal 185§2, b) den ‘Code des Impôts sur les Revenus / Wetboek Inkomstenbelastingen’, do chuideachtaí ilnáisiúnta a mbonn cánach a laghdú do “bhrabús iomarcach” líomhnaithe ar an mbonn de rialú ceangailteach cánach. De ghnáth bhí siad seo bailí ar feadh ceithre bliana agus d’fhéadfaí iad a athnuachan.

Faoi rialuithe cánach den sórt sin, déantar brabús taifeadta iarbhír ilnáisiúnta a chur i gcomparáid leis an meánbhrabús hipitéiseach a dhéanfadh cuideachta neamhspleách i staid inchomórtais. Measann údaráis chánach na Beilge an difríocht líomhnaithe sa bhrabús mar “bhrabús iomarcach”, agus laghdaítear bonn cánach an ilnáisiúnta go comhréireach. Tá sé seo bunaithe ar an mbonn go ndéanann cuideachtaí ilnáisiúnta “barrachas brabúis” mar thoradh ar a bheith mar chuid de ghrúpa ilnáisiúnta, m.sh. mar gheall ar shineirgí, barainneachtaí scála, dea-cháil, líonraí cliant agus soláthraithe, rochtain ar mhargaí nua. Go praiticiúil, de ghnáth laghdaíodh brabús taifeadta iarbhír na gcuideachtaí lena mbaineann níos mó ná 50% agus i gcásanna áirithe suas le 90%.

graf EN

Thaispeáin imscrúdú domhain an Choimisiúin gur mhaolaigh an scéim trí “bhrabús iomarcach” a lascainiú ó bhonn cánach iarbhír cuideachta:

  • Gnáthchleachtas faoi rialacha cánach cuideachta Beilge. Tugann sé ilnáisiúnta a bhí in ann a leithéid de rialú cánach a fháil tosaíochta, fóirdheontas roghnach i gcomparáid le comhlachtaí eile. Go sonrach, tugadh ar a laghad 35 cuideachtaí buntáiste cánach éagórach iomaíoch thar, mar shampla, aon cheann dá iomaitheoirí seasaimh aonair faoi dhliteanas cánacha a íoc ar a gcuid brabúis iarbhír a taifeadadh sa Bheilg faoi na gnáthrialacha cánach cuideachta Beilge, agus;
  • an "prionsabal fad lámh" faoi rialacha státchabhrach an AE. Fiú má ghlactar leis go ngineann cuideachta ilnáisiúnta “brabúis iomarcacha” den sórt sin, faoi phrionsabal neamhthuilleamaí roinnfí iad idir ghrúpaí cuideachtaí ar bhealach a léiríonn réaltacht eacnamaíoch, agus ansin ghearrfaí cáin orthu san áit a dtagann siad chun cinn. Faoi scéim “barrachas brabúis” na Beilge, áfach, déantar na brabúis sin a lascainiú go haontaobhach ó bhonn cánach cuideachta grúpa aonair.

Ní fhéadfaí buntáistí roghnacha cánach na scéime a chosaint freisin leis an argóint a d’ardaigh an Bheilg go bhfuil na laghduithe riachtanach chun cánachas dúbailte a chosc. Déanta na fírinne, rinne an Bheilg na coigeartuithe go haontaobhach, ie níor chomhfhreagraigh siad d’éileamh ó thír eile chun na brabúis chéanna a cháin. Ní éilíonn an scéim ar chuideachtaí aon fhianaise nó fiú riosca cánachais dúbailte a thaispeáint. I ndáiríre, bhí cánachas dúbailte mar thoradh air.

Dá bhrí sin, tugann an scéim le cuideachtaí a chóireáil cánach tosaíochta atá mídhleathach faoi rialacha cúnaimh stáit an AE (Airteagal 107 den Chonradh ar Fheidhmiú an AE).

Aisghabháil

Ó d’oscail an Coimisiún a imscrúdú i mí Feabhra 2015 tá an Bheilg tar éis an scéim “barrachas brabúis” a chur ar fionraí agus níor thug sí aon rialuithe cánach nua faoin scéim. Mar sin féin, lean cuideachtaí a fuair rialuithe cánach faoin scéim ó cuireadh i bhfeidhm í den chéad uair i 2005 ag baint leasa aisti.

Ceanglaíonn cinneadh an Choimisiúin ar an mBeilg stop a chur leis an scéim “barrachas brabúis” a chur i bhfeidhm sa todhchaí freisin. Thairis sin, d’fhonn an buntáiste éagórach a bhain tairbhithe na scéime amach a bhaint agus chun iomaíocht chóir a athbhunú, caithfidh an Bheilg anois an cháin iomlán neamhíoctha a aisghabháil ó na 35 cuideachta ilnáisiúnta ar a laghad a bhain leas as an scéim mhídhleathach. Caithfidh údaráis chánach na Beilge anois na cuideachtaí a bhain leas as an scéim cánach neamhdhleathach agus na méideanna beachta cánach atá le gnóthú ó gach cuideachta. Measann an Coimisiún gur ionann é agus thart ar € 700 milliún san iomlán.

cúlra

Ó Mheitheamh 2013, tá an Coimisiún tar éis imscrúdú ar na cleachtais cánach rialú na mBallstát. Síneadh sé seo fiosrúchán eolais do gach Ballstát i mí na Nollag 2014. I Deireadh Fómhair 2015, Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún go bhfuil Lucsamburg agus an Ísiltír buntáistí cánach roghnach a deonaíodh do Fiat agus Starbucks, faoi seach. Tá an Coimisiún trí in-depth imscrúduithe leanúnacha ar imní go bhféadfadh rialuithe cánach ina chúis le lua ar shaincheisteanna cúnaimh, a bhaineann chomh maith Úll in Éirinn, Amazon i Lucsamburg agus McDonald's i Lucsamburg.

Is é an troid i gcoinne imghabháil cánach agus calaois chánach cheann de na tosaíochtaí barr an Choimisiúin. An Cáin Pacáiste Trédhearcacht a thíolaic an Coimisiún i Márta Bhí a chéad rath 2015 Deireadh Fómhair na bliana seo caite nuair Ballstáit thángthas ar chomhaontú polaitiúil maidir le malartú uathoibríoch faisnéise ar rialuithe cánach tar éis ach seacht mí d’idirbheartaíocht. Cuideoidh an reachtaíocht seo le trédhearcacht i bhfad níos mó a bhaint amach agus feidhmeoidh sí mar chosc ar rialuithe cánach a úsáid mar ionstraim le haghaidh mí-úsáide cánach - dea-scéal do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí a leanfaidh ag baint leasa as an gcleachtas cánach an-úsáideach seo ach faoi grinnscrúdú an-dian d’fhonn creat a chinntiú d’iomaíocht chánach chóir.

I mí an Mheithimh 2015, nocht an Coimisiún sraith tionscnamh chun dul i ngleic cáin a sheachaint, ioncam cánach inbhuanaithe a dhaingniú agus a neartú an Mhargaidh Aonair do ghnólachtaí. Na bearta atá beartaithe, mar chuid de na Plean Gníomhaíochta an Choimisiúin ar do chánachas cóir agus éifeachtach, Mar aidhm chun an timpeallacht chánach chorparáideach san AE a fheabhsú go suntasach, rud a chiallaíonn sé níos cothroime, níos éifeachtaí agus níos bhfás. Áiríodh Príomhghníomhartha creat chun a chinntiú cánachas éifeachtach i gcás ina bhfuil na brabúis a ghintear agus straitéis a ath-sheoladh an Coiteann Cánach Corparáide Comhdhlúite (CCCTB) a bhfuil togra úr súil le linn 2016.

Beartaithe ag an gCoimisiún anois a sheoladh pacáiste breise tionscnamh chun seachaint cánach corparáide i ngleic laistigh den AE agus ar fud an domhain. Beidh na moltaí eile ar an prionsabal simplí go gach cuideachta, mór agus beag mór, cánach nuair a dhéanann siad a gcuid brabúis a íoc. Beidh an pacáiste a chur i láthair ar 27 Eanáir agus beidh leagan amach freisin cur chuige ar fud an AE comhordaithe maidir le caighdeáin dea-rialachais a chur i bhfeidhm cánach idirnáisiúnta.

Cuirfear leagan neamhrúnda na gcinntí ar fáil faoi uimhir an cháis SA.37667 sa chlár státchabhrach ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht Iomaíochta go bhfuil aon uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Liostaíonn an Stát Chúnamh Seachtainiúil r-News foilseacháin nua de chinntí cúnamh Stáit ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil an AE.

Ag freagairt do chinneadh an Choimisiúin, dúirt Anneliese Dodds FPE (S&D): "Is cinneadh suntasach é seo, agus ceann a thaispeánann go bhfuil an Coimisinéir Vestager ag glacadh go dáiríre le ceist seachanta cánach ionsaitheach. Na figiúirí atá i gceist - € 700 milliún ó chuid acu 35 cuideachta - tá siad ollmhór agus ba cheart dóibh rabhadh láidir a sheoladh chuig rialtais agus cuideachtaí araon: go dtéann sé go hiomlán i gcoinne an smaoineamh faoi mhargadh aonair chun ligean do chuideachtaí áirithe a mbille cánach a laghdú go dtí beagnach rud ar bith, agus gnóthais bheaga áitiúla a n-aonach a íoc go hiomlán. scair.

"Bhí mé ag éileamh go ndéanfaí gníomh sa réimse seo arís agus arís eile, riamh ó bhuail mé le húdaráis na Beilge mar chuid de Choiste Cánach Speisialta na Parlaiminte - agus tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil an gníomh sin déanta ag an gCoimisiún inniu. Ag teacht ar bharr na gcinntí a rinneadh le déanaí i gcoinne Starbucks agus Fiat, taispeánann sé seo nach nglacfaidh saoránaigh Eorpacha le cuideachtaí nach n-íocann a sciar cothrom cánach, ná leis na rialtais a chuidíonn leo fáil réidh leis. "

Scéim cánach 'Brabús Barrachais' na Beilge - Ráiteas ón gCoimisinéir Margrethe Vestager

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

De bharr an athraithe aeráide bhí tuilte marfacha in Iarthar na hEorpa 20% ar a laghad níos dóchúla - staidéar

foilsithe

on

By

Feictear teach a bhuail sciorradh talún tar éis do bháisteach throm tuilte a dhéanamh i mbailte timpeall ar Loch Como i dtuaisceart na hIodáile, i Laglio, an Iodáil. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Athrú aeráide Tá imeachtaí báistí an-mhór den chineál a chuir torrents marfacha uisce ag gortú trí chodanna den Ghearmáin agus den Bheilg an mhí seo caite ar dóigh go dtarlódh 20% ar a laghad sa réigiún, a dúirt eolaithe Dé Máirt, scríobhann Isla Binnie, Reuters.

Is dóigh go ndearna an t-athrú aeráide an brú níos troime freisin. Is féidir le lá báistí a bheith suas le 19% níos déine sa réigiún anois ná mar a bheadh ​​mura mbeadh teochtaí atmaisféaracha domhanda ardaithe 1.2 céim Celsius (2.16 céim Fahrenheit) os cionn teochtaí preindustrial, de réir taighde a d’fhoilsigh an World Weather Attribution ( Cuibhreannas eolaíochta WWA).

Aiseolas

“Is cinnte go bhfaighfimid níos mó de seo in aeráid téimh,” a dúirt comh-cheannaire an ghrúpa Friederike Otto, eolaí aeráide in Ollscoil Oxford.

"Tá an aimsir an-marbhtach," a dúirt Otto, ag meabhrú di go ndearna sí teagmháil go práinneach le baill teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu sna ceantair atá buailte lena chinntiú go raibh siad sábháilte nuair a bhuail na tuilte. "Maidir liom féin bhí sé an-ghar don bhaile."

Le himeachtaí aimsire drochaimsire i gceannas ar cheannlínte nuachta le blianta beaga anuas, bhí brú níos mó ar eolaithe a chinneadh go díreach cé mhéad athrú aeráide atá ar an milleán.

Aiseolas

Le linn na bliana deireanaí amháin, fuair eolaithe amach go raibh atmaisféar téimh ag dul in olcas triomach na SA, tonn teasa marfach Cheanada agus tinte fiáine ar fud Artach na Sibéire.

Tharraing báisteach 12-15 Iúil thar an Eoraip tuilte a scuabadh tithe agus línte cumhachta, agus a d’fhág go raibh níos mó ná 200 duine marbh, den chuid is mó sa Ghearmáin. Fuair ​​an iliomad duine bás sa Bheilg agus cuireadh iallach ar na mílte teitheadh ​​as a dtithe san Ísiltír. Léigh níos mó.

“Is é fírinne an scéil go bhfuil daoine ag cailleadh a mbeatha i gceann de na tíortha is saibhre ar domhan - tá sé sin fíor-chorraitheach,” a dúirt an t-eolaí aeráide Ralf Toumi ag Institiúid Grantham, Imperial College London, nach raibh baint aige leis an staidéar. "Níl aon áit sábháilte."

Cé nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, fuair na 39 eolaí WWA go bhfuil patrúin báistí áitiúla an-athraitheach.

Mar sin rinne siad a gcuid anailíse ar limistéar níos leithne a chuimsíonn codanna den Fhrainc, an Ghearmáin, an Bheilg, an Ísiltír, Lucsamburg agus an Eilvéis. D'úsáid siad taifid aimsire áitiúla agus insamhaltaí ríomhaireachta chun teagmhas tuile Iúil a chur i gcomparáid leis an méid a mbeifí ag súil leis i ndomhan nach raibh tionchar ag athrú aeráide air.

Toisc go bhfuil níos mó taise ag aer níos teo, tá íosteochtaí an tsamhraidh sa réigiún seo 3-19% níos troime anois ná mar a bheidís gan téamh domhanda, fuair na heolaithe.

Agus bhí an ócáid ​​féin áit ar bith idir 1.2 agus 9 n-uaire - nó 20% go 800% - is dóichí a tharla.

Míníodh an raon leathan éiginnteachta sin i bpáirt le heaspa taifid stairiúla, a mhínigh WWA, agus rinne na tuilte scrios ar threalamh a rinne monatóireacht ar dhálaí abhann. Léigh níos mó.

Fós, dearbhaíonn an “staidéar go raibh páirt mhór ag téamh domhanda sa tubaiste tuile,” a dúirt Stefan Rahmstorf, eolaí agus aigéaneolaí ag Institiúid Potsdam um Thaighde Tionchair Aeráide, nach raibh baint aige leis an staidéar.

"Tá sé seo ag teacht le toradh na tuarascála IPCC le déanaí, a fuair amach go bhfuil méadú tagtha ar líon na n-imeachtaí báistí ar fud an domhain," a dúirt sé, agus é ag tagairt do phainéil aeráide na Náisiún Aontaithe torthaí. Léigh níos mó.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Faigheann seachtar cónaitheoirí i dteach altranais na Beilge bás tar éis ráig de líneáil B.1.621 de COVID-19

foilsithe

on

By

Tá seachtar cónaitheoirí i dteach altranais sa Bheilg tar éis bás a fháil tar éis dóibh a bheith ionfhabhtaithe le líneáil den coronavirus a braitheadh ​​den chéad uair sa Cholóim ainneoin iad a bheith vacsaínithe go hiomlán, a deir an fhoireann víreolaíochta a rinne tástálacha Dé hAoine (6 Lúnasa), a scríobhann Sabine Siebold, Reuters.

Dúirt an fhoireann víreolaíochta go raibh na cónaitheoirí ionfhabhtaithe le líneáil B.1.621 de COVID-19 a tháinig ón gColóim agus a braitheadh ​​sna Stáit Aontaithe le seachtainí beaga ach gur annamh a bhí cásanna san Eoraip.

Liostáil an tIonad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar líneáil B1.621 mar chuid den leagan Kappa den coronavirus, ach ní mar mhalairt air féin.

Aiseolas

Bhí an seachtar daoine a fuair bás sa teach altranais i mbaile Beilgeach Zaventem, in aice leis an mBruiséil, go léir ina 80í nó 90idí, agus bhí cuid acu i ndroch-riocht fisiceach cheana féin, a dúirt Marc Van Ranst, víreolaí in Ollscoil na Leuven a rinne tástálacha ar an víreas a fuarthas sa teach altranais.

"Is ábhar buartha é," a dúirt Van Ranst, agus é ag trácht ar an bhfíric go bhfuair na cónaitheoirí bás in ainneoin go raibh siad vacsaínithe go hiomlán i gcoinne COVID-19.

Go dtí seo, níl a fhios ag eolaithe an bhfuil líneáil B.1.621 níos in-tarchurtha ná líneálacha nó leaganacha eile den coronavirus, a dúirt sé.

Aiseolas

Sa Bheilg, tá B.1.621 freagrach as níos lú ná 1% de chásanna aitheanta COVID-19 faoi láthair, a dúirt sé, i gcomparáid le 2% de na cásanna sna Stáit Aontaithe agus níos mó ná sin i Florida.

Ag an teach altranais i Zaventem, bhí 21 cónaitheoir ionfhabhtaithe leis an leagan in éineacht le roinnt ball foirne, a dúirt Van Ranst le Reuters. Ní raibh ach comharthaí éadroma ar an bhfoireann ionfhabhtaithe.

Dúirt Van Ranst gurb é an Delta an t-athróg ceannasach coronavirus sa Bheilg le timpeall 95% d’ionfhabhtuithe, a aimsíodh den chéad uair san India, agus an Alfa a bhí ceannasach sa Bhreatain roimhe seo.

Reáchtálfar tástálacha breise Dé hAoine chun aon fhéidearthacht a scriosadh go bhfuair cónaitheoirí an tí altranais bás ó leagan difriúil den víreas nó ó ghalar riospráide difriúil, a dúirt Van Ranst.

"Ní dócha ach níl sé dodhéanta," a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending