Ceangail le linn

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Fáiltíonn eagraíochtaí neamhrialtasacha roimh mholadh an Choimisiúin Eorpaigh rialú agus trédhearcacht iascaireachta cabhlaigh an AE a mhéadú ar fud an domhain

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

overfishMolann an Coimisiún Eorpach rialachán athnuaite inniu a dhéanann difear do níos mó ná 15,000 árthach iascaireachta AE atá ag feidhmiú lasmuigh den AE, de réir na reachtaíochta reatha i gcoinne iascaireachta mídhleathaí agus an Chomhbheartais Iascaigh leasaithe. 

Chuir an Fondúireacht um Cheartas Comhshaoil ​​(EJF), Oceana, The Pew Charitable fáilte roimh thogra a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach inniu (10 Nollaig) a dhúnfadh bealaí éalaithe sa rialachán a rialaíonn cabhlach iascaireachta fad-achair na gCeardchumann Eorpach (AE). Iontaobhais agus WWF.

“Treisíonn togra an Choimisiúin Eorpaigh tiomantas an AE chun dul i ngleic le hiascaireacht neamhdhleathach ar fud an domhain,” a dúirt Stiúrthóir Feachtais Iascaigh Oceana san Eoraip, María José Cornax. “Fáiltímid roimh an tionscnamh chun clár trédhearcachta poiblí a chruthú a chuir deireadh le blianta rúndachta faoi ghníomhaíochtaí an chabhlaigh lasmuigh d’uiscí an AE, chomh maith leis an gcinneadh na comhaontuithe a shíníonn cuideachtaí iascaireachta an AE a shíniú go haontaobhach le stáit chósta, ag forbairt go príomha. tíortha (comhaontuithe príobháideacha agus cairteacha). Ba cheart go mbeadh cabhlach fadraoin na hEorpa trédhearcach, cuntasach agus inbhuanaithe, lena n-áirítear soithí atá ag iascaireacht faoi chomhaontuithe príobháideacha. "

Aiseolas

Déanann an beart athbhreithniú ar Rialachán um Údarú Iascaireachta (FAR) 2008, a rialaíonn caighdeáin do chabhlaigh iascaireachta an AE a oibríonn ar fud aigéin an domhain. Dá nglacfaí leis, chuirfeadh sé an FAR ar aon dul le reachtaíocht dhian chun srian a chur le hiascaireacht neamhdhleathach a thug an AE isteach in 2010 agus na forálacha dlíthiúla maidir le hiascaigh sheachtracha an AE sa Chomhbheartas Iascaigh nua. D'éileodh an togra den chéad uair go ndéantar soithí a liostú ar bhunachar sonraí poiblí nó ar chlár agus go gcloífeadh siad le caighdeáin agus dlíthe bainistíochta iascaigh an AE maidir le comhaontuithe príobháideacha agus cairte.

Fadhb amháin ar tugadh aghaidh uirthi sa togra ná ‘athghairm’. Tá cásanna aitheanta ann go n-athraíonn oibreoirí an AE bratach a n-árthaigh arís agus arís eile go tapa chuig bratach stáit neamh-AE, cuid acu nach raibh ag troid i gcoinne iascaireachta mídhleathaí. Ansin bhí saorchead ag na hoibreoirí seo athbhreoslú a dhéanamh san AE arís agus leas a bhaint as comhaontuithe rochtana agus fóirdheontais AE. Tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh stop a chur le soithí ó bheith páirteach sna gníomhaíochtaí seo, agus uimhreacha na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) a dhéanamh éigeantach agus iad ag oibriú lasmuigh d’uiscí an AE.

Feidhmíonn níos mó ná 15,000 árthach faoin FAR chun iascaireacht a dhéanamh in uiscí neamh-AE, trí chomhaontuithe éagsúla amhail comhaontuithe rochtana idir an AE agus tríú tíortha agus comhaontuithe príobháideacha agus cairte a dhéantar go díreach idir cuideachtaí príobháideacha AE nó saoránaigh agus údaráis nó cuideachtaí i dtíortha cósta. Níor nochtadh líon iomlán na n-árthach a bhí ag iascaireacht faoin FAR, a n-ainmneacha, agus uainiú agus suíomh a gcuid oibríochtaí go poiblí go dtí le déanaí, nuair a sheol EJF, Oceana agus WWF www.whofishesfar.org.

Aiseolas

Dúirt an Speisialtóir Beartais Mara ag Clár Idirnáisiúnta Iascaigh WWF UK, Mireille Thom: “Tá sé léirithe cheana ag an AE go bhfuil sé de rún aige trádáil táirgí iascaireachta mídhleathacha a stopadh san AE. Chun creidiúnacht a choinneáil, caithfear iarracht láidir den chineál céanna a chur i bhfeidhm anois chun a chinntiú go bhfuil bearta déine i bhfeidhm chun oibreoirí an AE a chosc ó aon ghníomhaíocht mhídhleathach a dhéanamh lasmuigh d’uiscí an AE, trí na bealaí éalaithe uile sa rialachán FAR reatha a dhúnadh ”.

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

Rialacha iascaireachta: CCTV éigeantach le haghaidh soithí áirithe chun cur i gcoinne idirghníomhaíochtaí

foilsithe

on

Ghlac an Pharlaimint a seasamh caibidlíochta maidir leis an gcóras nua um Rialú Iascaigh, a dhéanfaidh athchóiriú ar na rialacha a rialaigh gníomhaíochtaí iascaireachta an AE ó 2010. seisiún Iomlánach  PECH

Le 401 vóta i bhfabhar, 247 i gcoinne agus 47 staonadh ó vótáil, d’aontaigh FPEanna teicneolaíochtaí nua a úsáid chun rialacha iascaireachta a fhorfheidhmiú níos fearr agus slándáil agus trédhearcacht a fheabhsú. Áitíonn siad freisin go gcaithfidh tomhaltóirí a bheith ar an eolas cathain, cá háit agus conas a ghabhtar na táirgí a cheannaíonn siad.

Ba cheart go mbeadh úsáid ceamaraí ar bord (CCTV) chun seiceálacha a dhéanamh ar oibleagáidí tuirlingthe éigeantach do “chéatadán íosta” de shoithí atá níos faide ná 12 mhéadar agus a sainaithníodh mar “riosca tromchúiseach neamhchomhlíonta”. Gearrfar an trealamh freisin mar smachtbhanna a ghabhann leis do gach árthach a dhéanann dhá shárú tromchúiseacha nó níos mó. Ba cheart dreasachtaí a thairiscint d’árthaí atá toilteanach CCTV a ghlacadh ar bhonn deonach amhail leithdháileadh breise cuótaí nó a gcuid pointí sáraithe a bhaint.

Aiseolas

Tacaíonn FPEnna leis an moladh chun smachtbhannaí a chomhchuibhiú agus éileamh go mbunófar “Clár sáruithe an Aontais Eorpaigh” chun faisnéis ó na ballstáit go léir a lárú. Iarrann siad freisin “córas smachtbhannaí iomchuí” i leith sáruithe a dhéanann iascairí áineasa.

Dramhaíl a laghdú, slándáil agus trédhearcacht a mhéadú

Ag teacht le cinn an AE Straitéis Feirme go ForcÉilíonn an Pharlaimint go gcaithfidh bunús táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bheith inrianaithe ar fud an bhiashlabhra iomláin, lena n-áirítear táirgí próiseáilte agus allmhairithe. Ba cheart sonraí maidir leis an speiceas éisc, an áit, an dáta agus an t-am a gabhadh é, agus an cineál fearas a úsáideadh a chur ar fáil.

Aiseolas

lara AGUILERA (S&D, ES)Dúirt an rapóirtéir: “Ghlacamar céimeanna tábhachtacha i dtreo comhrialacha a bheith againn. Níor cheart go mbeadh cigireachtaí ar iascaigh sa Spáinn difriúil ó na cinn sa Danmhairg, sa Pholainn nó san Iodáil. Caithfear iad a chomhchuibhiú agus a bheith níos éifeachtaí, gan níos mó rómhaorlathas a bheith ann don earnáil. "

In iarracht bruscar muirí a laghdú, aontaíonn FPEnna gur cheart go mbeadh oibleagáid ar gach árthach fógra a thabhairt d’údaráis náisiúnta nuair a chailleann siad fearas iascaireachta agus an trealamh riachtanach a iompar chun é a aisghabháil.

Ba cheart feiste geolocation a bheith feistithe ar gach árthach freisin ionas gur féidir iad a aimsiú agus a aithint go huathoibríoch, beart a mheastar a bheith riachtanach chun slándáil ar muir a fheabhsú, de réir an téacs a glacadh.

Molann an Pharlaimint freisin an corrlach earráide a nglactar léi ar mheáchan roinnt speiceas a mheas iascairí ar bord (corrlach lamháltais) a mhéadú.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Le vóta an lae inniu, tá an Pharlaimint réidh anois chun caibidlíocht a thosú leis an gComhairle. De réir an togra reatha, bheadh ​​ceithre bliana ag oibreoirí tar éis na rialacha a theacht i bhfeidhm chun na teicneolaíochtaí nua a theastaíonn a chur ar fáil do shoithí.

cúlra

An 5 Feabhra, ghlac an Coiste Iascaigh a sheasamh maidir leis na AE Córas Rialaithe Iascaigh. Déanann an togra cúig rialachán atá ann a nuashonrú agus comhchuibhíonn sé córais rialaithe agus cigireachta, chomh maith le smachtbhannaí, ar fud thíortha an AE.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Fuair ​​an Bhreatain cuid mhaith ar iasc, a deir ball sinsearach den fhoireann caibidlíochta

foilsithe

on

By

Is comhaontú maith é tionscal trádála idir an Bhreatain agus an tAontas Eorpach do thionscal na hiascaireachta, rud a ligeann dó é féin a atógáil le linn trasdul cúig bliana go leith, a dúirt ball sinsearach d’fhoireann caibidlíochta na RA Dé Máirt (29 Nollaig) , scríobh Elizabeth Piper agus Paul Sandle.

Cháin grúpaí iascaigh an plé, ag rá go ndearnadh an tionscal a íobairt sna cainteanna trádála iar-Brexit.

“Aithníonn an beart atá againn flaitheas na Ríochta Aontaithe thar ár n-uiscí iascaireachta, deir sé sin roimh ré,” a dúirt ball sinsearach na foirne caibidlíochta.

“Is dóigh linn gur beart maith é seo. Cuireann sé seo ar chumas thionscal na hiascaireachta é féin a atógáil le linn an aistrithe, táimid ag infheistiú £ 100 milliún i gcláir chun cabhrú leis an tionscal próiseála éisc a nuachóiriú thar an tréimhse seo, ”a dúirt sé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhdháil na Imeallach Mara Réigiúin na hEorpa (CPMR)

AGRIFISH Council: Airí a chinneann deiseanna iascaireachta do 2021 san Atlantach Thoir Thuaidh agus do stoic domhainfharraige

foilsithe

on

An 17 Nollaig, tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir le deiseanna iascaireachta do 2021 do na stoic éisc atá á mbainistiú ag an AE san Atlantach Thoir Thuaidh, bunaithe ar thogra a rinne an Coimisiún. Maidir le stoic a roinnfear leis an Ríocht Aontaithe, chinn an Chomhairle freisin mar bheart aistrithe chun gabhálacha iomlána incheadaithe 2020 (TACanna) a rolladh go comhréireach, le cúpla eisceacht theoranta, mar a mhol an Coimisiún. Cinnteoidh sé seo deiseanna iascaireachta sna cúinsí eisceachtúla a bhaineann leis an gcaibidlíocht atá fós ar siúl maidir leis an gcaidreamh idir an AE agus an Ríocht Aontaithe sa todhchaí. Comhlánaíonn na bearta seo an Togra teagmhasach an Choimisiúin ón tseachtain seo caite, lena ndéantar foráil maidir leis an bhféidearthacht go mbeidh rochtain chómhalartach iascaireachta ag soithí AE agus RA ar uiscí a chéile, má chomhaontaítear idir an AE agus an RA agus nuair a aontaítear iad, agus gur comhlíonadh na coinníollacha uile maidir le leanúint d’oibríochtaí iascaireachta an AE.

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Táim an-sásta go bhfuil ocht ngabháil iomlán incheadaithe tugtha againn de réir na stoc atá á mbainistiú ag an AE de réir na leibhéal a ráthaíonn na táirgeacht inbhuanaithe uasta ó na stoic sin. Lean airí an AE mo mholtaí maidir leis an gcur chuige réamhchúraim do naoi gcuóta gabhála éisc. Is céim é seo sa treo ceart. Bhí togra an Choimisiúin an-uaillmhianach agus fáiltím roimh toradh maith foriomlán an lae inniu. D’éirigh linn freisin freagra a thabhairt ar an éiginnteacht a bhaineann le Brexit, agus iascaireacht leanúnach a dhéanamh d’iascairí agus do mhná uile an AE. Is féidir le hárthaí dul chun farraige an 1 Eanáir 2021 agus is féidir le hearnáil na hiascaireachta a chur ar a suaimhneas go n-aithnítear a ngnó mar thosaíocht don AE. "

Chinn an Chomhairle freisin ar theorainneacha gabhála inbhuanaithe do mhara theas (Bá na Bioscáine) ar aon dul leis an toradh inbhuanaithe uasta (MSY). Lean an Chomhairle ar aghaidh ag cosaint na siorcanna domhainfharraige leochaileacha trí thoirmeasc ar iascaireacht an speicis seo. De réir thogra an Choimisiúin, chomhaontaigh an Chomhairle seachbhóthar an-teoranta a shocrú do trosc i Kattegat (123 tona), agus grenadier roundnose i Skagerrak agus Kattegat (5 thonna), agus TAC eolaíoch do nephrops i mBá theas na Bioscáine ( 2.4 tonna). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil an Coimisinéir Sinkevičius ' preasráiteas agus líne.

Bunaithe ar an Togra an Choimisiúin, D’aontaigh airí an AE deiseanna iascaireachta do 2021 don Mheánmhuir agus don Mhuir Dhubh. Dúirt Sinkevičius: “De réir ár ngealltanas polaitiúil a rinneadh sna Dearbhuithe MedFish4Ever agus Sóifia, chuireamar bearta uaillmhianacha i bhfeidhm i ndlí an AE a glacadh i gcomhthéacs an Choimisiúin Ghinearálta Iascaigh don Mheánmhuir (GFCM). Ar phlean ilbhliantúil na Meánmhara Thiar, is oth liom nach raibh airí réidh aontú ar laghduithe iarrachta níos airde, rud a ligfeadh dúinn na stoic éisc a athbhunú go leibhéil inbhuanaithe níos tapa agus inmharthanacht shóisialta agus eacnamaíoch fadtéarmach na n-iascairí a chinntiú agus mná atá ag feidhmiú sa réigiún. Cuirim fáilte, áfach, go mbeidh bearta náisiúnta breise ag gabháil leis an laghdú iarrachta chun na stoic a chosaint. "

Maidir leis an Meánmhuir, leanann an rialachán a chomhaontaigh airí le cur chun feidhme phlean bainistíochta ilbhliantúil an AE do stoic ghrinnill i Meánmhuir an Iarthair, a glacadh i Meitheamh 2019, tríd an iarracht iascaireachta a laghdú 7.5%. Tugann an Rialachán isteach freisin bearta a ghlac an Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir in 2018 agus 2019, go háirithe bearta maidir le eascann, coiréal dearg, deilf, iasc peiligeach beag agus stoic ghrinnill i stoic ribí róibéis Aidriad agus uisce domhain sa Mhuir Iónach, Levant Farraige agus Caolas na Sicile. Maidir leis an Mhuir Dhubh, coimeádtar na cuótaí le haghaidh turbaid agus sprat ag leibhéal 2020. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil an Coimisinéir Sinkevičius ' preasráiteas agus líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending