Ceangail le linn

Foréigean teaghlaigh

Ráiteas comhpháirteach le haghaidh Lá Idirnáisiúnta um Dhíothú Foréigean in aghaidh na mBan, 25 2015 Samhain

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

international-day-elimination-violence-women_251112Ahead of the occasion of the International Day for the elimination of violence against women on 25 November, we join our voices to put an end to violence against women and girls. First Vice President Frans Timmermans, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the Commission Federica Mogherini, International Cooperation and Development Commissioner Neven Mimica, Migration, Home Affairs and Citizenship Commissioner Dimitris Avramopoulos, Humanitarian Aid and Crisis Management Commissioner Christos Stylianides and Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová made the following statement.

"Ahead of the occasion of the International Day for the elimination of violence against women, we join our voices to put an end to violence against women and girls. This violence constitutes a blatant violation of human rights and gender discrimination that blights every country in Europe and worldwide.

"We strongly condemn all forms of violence against women and girls.

Aiseolas

"The figures are alarming: one in three women in the EU has experienced some form of gender-based violence in their lives. Too many girls are married or mutilated in childhood within our borders and beyond. In many countries, over half of murdered women are killed by an intimate partner, a relative or family member, in their own homes. They are also very vulnerable to all forms of violence in conflict areas and during humanitarian crises.

"This year, we should pay special attention to the growing numbers of women seeking refuge or asylum in the EU. Some have been raped, beaten or sexually exploited during their journey, while others flee gender-based violence in their home countries. They are arriving in Europe in need of gender-sensitive support, which we must provide.

"Combating all forms of violence against women and girls remains a key priority for the Commission, both within and outside EU borders. The EU Victims' Rights Directive, which recognizes the specific needs of victims of gender-based violence, entered into force on 16 November. We support the EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence as a further step to effectively combat violence against women and girls at national and European levels.

Aiseolas

"Another form of violence that targets most specifically women and girls is sexual violence in conflict. As we are celebrating the 15th anniversary of the UN Security Council's milestone Resolution 1325 on Women, Peace and Security, the EU and the international community must intensify their efforts to eliminate all such forms of violence and bring the perpetrators to justice.

"We believe that there cannot be sustainable development without women's empowerment and this cannot be achieved without eliminating all forms of violence against all women and girls. This is why the EU has worked hard to put women's rights at the core of the new Sustainable Development Goals, including specific targets regarding the elimination of gender-specific violence and harmful practices against women and girls.

"As from January 2016, a new Gender Action Plan 2016-2020 for EU external relations, endorsed by the Council, will be applied. Fighting against all forms of violence against women and girls is one of the priority objectives. In an effort to raise awareness, the European External Action Service has recently launched a diplomatic outreach with a focus on all forms of violence against children and women and in particular to end child, early and forced marriage and female genital mutilation.

"This year, the European Commission has allocated about €8 million in projects preventing and combating violence against women and girls within the EU and €20 million in fighting against harmful practices abroad. The EU continues to fund humanitarian projects that respond to gender-based violence in emergencies and crises.

"Today, the Berlaymont building is lit in orange in support of the '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' campaign of the UN Secretary General.

"The EU is firmly committed to strengthen its efforts in order to make gender-based violence a problem of the past."

Q&A: International Day for the Elimination of Violence against Women

Foréigean teaghlaigh

Níor cheart go dteipfeadh ar straitéis chomhionannais inscne an AE aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí dochracha na géarchéime # COVID-19 ar mhná a deir #EESC

foilsithe

on

Iarrann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ar an gCoimisiún Eorpach a Straitéis nua um Chomhionannas Inscne a chur i bhfeidhm go pras, agus dul i ngleic leis an tionchar díobhálach inscne atá ag an bpaindéim COVID-19 a mhéadaigh na neamhionannais inscne agus eacnamaíocha atá ann cheana, ag méadú foréigin in aghaidh na mban agus cineálacha éagsúla idirdhealaithe ina gcoinne.

Sa tuairim a glacadh ag a seisiún iomlánach i mí Iúil, luaigh an EESC go gcaithfidh an Coimisiún a chinntiú go gcuireann an Straitéis iarmhairtí diúltacha na géarchéime i leith an chomhionannais inscne san áireamh. Chuir an EESC béim freisin go n-éilíonn géarchéim COVID-19 an pheirspictíocht inscne a ionchorprú i mbearta téarnaimh na mballstát go léir.

"Le COVID-19, tá mná i mbaol foréigin, bochtaineachta, cineálacha éagsúla idirdhealaithe agus spleáchais eacnamaíoch. Ba cheart an straitéis a chur i bhfeidhm gan mhoill, chun cosc ​​a chur ar mhná leanúint ar aghaidh ag íoc an phraghais ar an bpaindéim," rapporteur don dúirt Giulia Barbucci, an suí iomlánach.

Aiseolas

Dúirt Barbucci go dtacaíonn an EESC le cur chuige an Choimisiúin maidir le príomhshruthú inscne a úsáid chun an pheirspictíocht inscne a ionchorprú i ngach réimse agus i ngach céim den cheapadh beartais. Ba cheart go n-áireofaí leis seo rialachas meicníochtaí cláraithe airgeadais.

Toisc gur nocht an paindéim an bhearna pá inscne atá ag dul i méid, ba dhíol sásaimh don EESC fógra ó thionscnamh de chuid an Choimisiúin chun bearta ceangailteacha a thabhairt isteach maidir le trédhearcacht pá inscne chomh luath i mbliana agus dhiúltaigh sé d’aon tionscnamh den sórt sin a chur siar.

Is ionann mná agus formhór na n-oibrithe san earnáil sláinte, cúraim shóisialta agus na seirbhísí, a chuir sa líne tosaigh iad le linn na paindéime, agus a chuireann riosca dá sláinte. Toisc gur gnách go mbíonn ganníocaíocht, tearc-luach agus neamhbhuana i bpoist a mbíonn mná ina gcónaí iontu, tá sé riachtanach aitheantas sóisialta agus luach eacnamaíoch níos mó a thabhairt do na gairmeacha seo, rud a chuirfeadh le pá agus bearnaí eile a bhaineann le hinscne a laghdú.

Aiseolas

Chuir géarchéim COVID-19 béim freisin ar an ngá atá le bearta a mhaoiniú i bhfabhar cothromaíocht oibre is saoil, agus is minic nach mbíonn an culprit as láthair, mar aon le steiréitíopaí marthanacha, as bearnaí a bhaineann le hinscne sa gheilleagar.

Tá freagrachtaí cúraim sa bhaile fós ag mná, rud a chuireann srian láidir ar a gcumhachtú sóisialta agus eacnamaíoch agus a choisceann orthu pá cóir agus pinsin a fháil. Molann an EESC cur chuige córasach i leith polasaithe cúraim agus áitíonn sé ar Bhallstáit an AE leanúint lena n-iarrachtaí soláthar, inacmhainneacht agus cáilíocht na seirbhísí oideachais agus cúraim luath-óige a mhéadú.

Is é an tuairim, cuireann an EESC béim láidir ar fhoréigean in aghaidh na mban a dhíothú, rud a mhéadaigh le linn glasáil: "Tháinig ardú easpónantúil ar fhoréigean teaghlaigh le linn an luí seoil, agus tá cibear-fhoréigean ina bhagairt mhéadaitheach do mhná. Níl aon uirlisí ag na ballstáit. chun déileáil le ciapadh ar líne ar mhná agus ar chailíní, agus ba cheart don Choimisiún tograí a bhunú maidir leis an bhfadhb choitianta seo, "a thug rabhadh don chomh-rapóirtéir Indrė Vareikytė.

Iarrann an EESC ar an gCoimisiún tionscnaimh a sheoladh chun dul i ngleic le foréigean agus ciapadh gnéasach san ionad oibre agus sa bhaile agus d’iarr sé arís agus arís eile go gcuirfí ciapadh agus bulaíocht ar líne ar mhná leis an sainmhíniú ar chaint mhídhleathach fuatha.

De réir an EESC, is féidir le heagraíochtaí sochaí sibhialta ról ríthábhachtach a imirt i bhforéigean in aghaidh na mban a chosc agus i gcultúr atá íogair ó thaobh inscne a chur chun cinn, trí fheasacht a ardú agus dea-chleachtais a bhailiú agus a roinnt. Rinne an EESC a mholadh arís agus arís eile go mbunófaí ciste dlí éigeandála ar leibhéal an AE, a thabharfadh tacaíocht d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a thugann dúshlán reachtaíochta a sháraíonn cearta na mban sa chúirt.

Chuir Vareikytė béim ar an ról tábhachtach atá ag na meáin maidir le steiréitíopaí a chruthú agus a bhuanú a mbíonn dochar i gcoinne na mban mar thoradh orthu agus a chruthaíonn éagothroime breise. Dúirt sí go bhfuil an EESC ag éileamh go gcuirfí fócas téamach nua - na meáin agus fógraíocht - san áireamh sa chéad Innéacs Comhionannais Inscne eile a d’fhoilsigh an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE).

"Ní mór beag is fiú a dhéanamh de chumhacht na meán chun steiréitíopaí a chruthú agus a bhuanú agus ní mór dúinn dul i ngleic leis. Tá ionadaíocht inscne sna meáin fós steiréitíopáilte, agus tá an staid san earnáil fógraíochta níos measa fós. Ba cheart don fhógraíocht comhionannas inscne a chur chun cinn. sa tsochaí, agus ní vice versa, mar a tharlaíonn go minic, "a dúirt Vareikytė. Dá bhrí sin, ba cheart do na meáin cóid iompair agus bearta eile a ghlacadh a chuireann cosc ​​ar ghnéasachas agus a dhéanann dochar do steiréitíopaí.

Ina thuairim, iarrann an EESC freisin ar bhearta éagsúla chun bearnaí leanúnacha inscne a dhúnadh i réimsí eile: iarrann sé ar bhallstáit bearta sonracha a ghlacadh chun treoir oideachais agus gairme a fheabhsú chun cur i gcoinne deighilt inscne san oideachas agus san fhostaíocht, rud a chuireann cosc ​​ar go leor cailíní agus daoine óga faoi láthair. mná as bealach gairme a roghnú a mheastar a bheith níos traidisiúnta. Iarrann an EESC freisin go ndéanfar gníomhartha chun an bhearna inscne dhigiteach a laghdú agus chun mná a spreagadh chun dul isteach in earnálacha STEM, AI agus TFC, a bhfuil ionchais ghairme níos fearr acu agus gealltanas pá níos fearr.

Easnamh leanúnach eile is ea easpa rannpháirtíochta cothrom na bhfear agus na mban sa chinnteoireacht. Iarrann an EESC arís ar an gComhairle dul ar aghaidh le díospóireachtaí ar an treoir maidir leis an gcothromaíocht inscne ar bhoird bainistíochta corparáidí a fheabhsú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foréigean teaghlaigh

Spreagann an Coimisiún na ballstáit chun an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Foréigean agus Ciapadh i nDomhan na hOibre a dhaingniú

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear do na ballstáit an Coinbhinsiún maidir le Deireadh a chur le Foréigean agus Ciapadh i nDomhan na Saothair a dhaingniú ar an leibhéal náisiúnta.

Is é an Coinbhinsiún, a glacadh le linn Céad Bliain an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) i mí an Mheithimh 2019, an chéad ionstraim idirnáisiúnta ina leagtar amach caighdeáin dhomhanda maidir le ciapadh agus foréigean a bhaineann leis an obair.

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Is ionstraim idirnáisiúnta é an Coinbhinsiún nua a bhfuil géarghá leis chun ceart gach duine chun ionad oibre a chosaint saor ó fhoréigean agus ciapadh. Nuair a bheidh sé glactha, tacóidh an Cinneadh seo leis na Ballstáit an bealach a threorú chun a dhaingniú agus a chur i bhfeidhm. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli: “Téann foréigean in aghaidh ban i mbun oibre i bhfeidhm orainn uile - na híospartaigh is mó ar ndóigh, ach freisin na comhghleacaithe agus na foirne timpeall orthu. Is é an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta an réiteach dlíthiúil a chinntíonn nach bhfulaingíonn mná agus fir foréigean agus ciapadh ag an obair. Molaim do na ballstáit an Coinbhinsiún seo a dhaingniú. Ní mór dúinn go léir ár gcuid a dhéanamh chun fíor-athrú a dhéanamh i dtreo an chomhionannais inscne.

Aithníonn an Coinbhinsiún gur féidir le foréigean agus ciapadh ag an obair a bheith ina shárú nó mí-úsáid chearta an duine, rud a chuirfeadh le comhdheiseanna. Ní féidir leis an AE Coinbhinsiúin an ILO a dhaingniú toisc nach bhfuil an AE ina bhall den eagraíocht, ní féidir ach le ballstáit na Coinbhinsiúin sin a dhaingniú.

Nuair a bhaineann ionstraim an ILO le hinniúlachtaí an AE, tá gá le cinneadh ón gComhairle ag údarú daingniúcháin. De réir an tsuirbhé ar foréigean in aghaidh mná a rinne Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, dúirt 1 as gach 2 bhean san AE go bhfulaing siad ciapadh gnéasach de chineál éigin uair amháin ar a laghad ó bhí sé 15 bliana d’aois. ba dhuine é a bhain le fostaíocht na mná (comhghleacaí, Boss nó custaiméir).

Aiseolas

Tá tuilleadh eolais faoin gCoinbhinsiún ar fáil ar an ILO láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foréigean teaghlaigh

#IstanbulConvention - Caithfidh gach ballstát é a dhaingniú gan mhoill, deir FPEnna

foilsithe

on

Chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh na mban, iarrann na Feisirí Eorpacha ar an AE aontú le Coinbhinsiún Iostanbúl agus leis na Ballstáit uile.

Iarrann an rún neamhreachtúil, arna ghlacadh le 500 vóta i bhfabhar, 91 i gcoinne agus 50 staonadh ó vótáil Déardaoin (28 Samhain), ar an gComhairle daingniú an AE ar an ‘gCoinbhinsiún maidir le foréigean in aghaidh na mban a chosc agus a chomhrac’, ar a dtugtar freisin mar an Coinbhinsiún Iostanbúl. Áitíonn sé ar na seacht mballstát a shínigh é ach nár dhaingnigh fós é - an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an Liotuáin, an Laitvia, an tSlóvaic agus an Ríocht Aontaithe - é sin a dhéanamh gan mhoill.

Cáineann na Feisirí Eorpacha na hionsaithe agus na feachtais i gcoinne an Choinbhinsiúin i roinnt tíortha, atá bunaithe ar a gcuid ábhar a mhíthuiscint d'aon turas don phobal agus a chur i láthair go bréagach, a deir siad.

Iarrann FPEanna go gcuirfidh an Coimisiún le foréigean inscne a chomhrac mar thosaíocht sa chéad Straitéis Eorpach Inscne eile. Iarrann siad freisin ar an gCoimisiún gníomh dlíthiúil a chur isteach a théann i ngleic le gach cineál foréigin inscne-bhunaithe - lena n-áirítear ciapadh ar líne agus cibear-fhoréigean - agus pléadáil go gcuirfí foréigean in aghaidh na mban san áireamh sa catalóg coireanna atá aitheanta ag an AE.

Aiseolas

Ba cheart do gach ballstát a chinntiú go gcuirtear an Coinbhinsiún i bhfeidhm agus i bhfeidhm i gceart trí mhaoiniú leordhóthanach agus acmhainní daonna a leithdháileadh ar na seirbhísí cearta. Tá sé riachtanach oiliúint chuí a sholáthar do gach gairmí a dhéileálann le híospartaigh (giúistísí, dochtúirí, oifigigh póilíní ...).

Athdhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa freisin a seasamh i bhfabhar € 193.6 milliún a chur ar leataobh go sonrach le haghaidh gníomhartha a chuireann cosc ​​agus forfheidhmiú ar fhoréigean inscne sa Clár na gCeart agus na Luachanna.

cúlra

Aiseolas

Tháinig Coinbhinsiún Iostanbúl, a ghlac Comhairle na hEorpa in 2011, i bhfeidhm in 2014 agus shínigh an AE é i mí an Mheithimh 2017. Is é an chéad ionstraim idirnáisiúnta dá leithéid é - stáit a dhaingníonn go gcaithfidh sé caighdeáin chuimsitheacha atá ceangailteach ó thaobh dlí a leanúint chun foréigean bunaithe ar inscne a chosc, íospartaigh a chosaint agus ciontóirí a phionósú.

Dar le 2014 Suirbhé na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha, tá foréigean fisiciúil agus / nó gnéasach ag duine as gach triúr ban san AE ó aois 15. Tá 55 de na mná ag tabhairt aghaidh ar chineál amháin nó níos mó de ghnéaschiapadh (rinneadh cibiapadh ar 11%). Rinneadh duine as gach fiche a raped.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending