Ceangail le linn

EU

Óráid a thug an Coimisinéir Jonathan Hill ag Fóram Eorpach Banc Ceannais maidir le maoirseacht baincéireachta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

jonathan-hillAg labhairt in Frankfurt ar 4 Samhain 2015.

'Maoirseacht Bainc: An Eoraip i gcomhthéacs domhanda'

"Tá an-áthas orm a bheith anseo ar chomóradh céad bliain an SSM. Tugann sé sin an deis iontach dom comhghairdeas a dhéanamh le Mme Nouy agus a foireann as gach a rinne sí agus a rinne siad chun maoirseoir aonair na hEorpa a chur ar an bhfód in am taifeadta. ionas go mbeidh sé furasta dearmad a dhéanamh nár ghlac sé seo ach bliain ó shin faoi mhaoirseacht thart ar 6000 banc. Tá aistriú na gcúraimí maoirseachta ó údaráis náisiúnta thar a bheith réidh. Sa lá atá inniu ann, mothaíonn an SSM an oiread sin den troscán tá sé dodhéanta anois an saol a shamhlú gan é.

Aiseolas

"Ba é ceann de na cúraimí ba luaithe ar ndóigh an Measúnú Cuimsitheach a dhéanamh. Dheimhnigh sé go bhfuil ár mbainc níos athléimní agus níos caipitlithe. Tá cóimheasa bhainc an AE anois ag 12%, leibhéal cosúil leis na Stáit Aontaithe. Agus áit a raibh easnaimh ann a aithníodh, cuireadh obair ar bun chun na bearnaí a líonadh. Ach sílim gur dheimhnigh an freagra níos leithne ar an Measúnú Cuimsitheach freisin go raibh muinín ag daoine as cumas an SSM an post a dhéanamh.

"Ag an am céanna, bhí an SSM ag obair chun cur chuige níos comhsheasmhaí a thógáil i leith maoirseachta. Ba phróiseas de réir a chéile a bhí anseo i gcónaí. Ach tá dul chun cinn maith á dhéanamh chun Roghanna agus discréidí Náisiúnta a chomhchuibhiú. Caithfidh tú a bheith in ann comparáid a dhéanamh úlla le húlla má tá tú chun maoirseoir éifeachtach a dhéanamh.

"Tá lúcháir orm freisin go bhfuil an Bord Réitigh Aonair ar bun. Tá Mrs König agus a foireann gnóthach ag déanamh na hoibre spád ionas go mbeidh an dara cuid den Aontas Baincéireachta - an Sásra Réitigh Aonair - in ann a bheith ag feidhmiú go hiomlán i mí Eanáir seo chugainn. Ciallaíonn sé, in ainneoin maoirseacht neartaithe an SSM, go dteipeann ar bhanc san Aontas Baincéireachta, beidh an SRB ann chun a rún ordúil a bhainistiú. Is céimeanna móra chun tosaigh iad seo, arna seachadadh in am taifeadta a rinne ár gcóras baincéireachta níos láidre agus a chosain cáin Eorpach na hEorpa. íocóirí.

Aiseolas

“Ach má táimid chun ár gcreat rialála a chur i gcrích, tá obair le déanamh fós.

"Ar dtús, ní mór do gach ballstát an Treoir um Aisghabháil agus Réiteach Bainc a chur i bhfeidhm go hiomlán. Is cuid riachtanach é seo den Leabhar Riail Aonair ar a bhfuil an tAontas Baincéireachta ag brath. Ní mór cúlstop coiteann a chomhaontú don Chiste Réitigh Aonair i gcás an Eascraíonn éigeandáil a sháraíonn acmhainn an chiste. Níos mó láithreach, teastaíonn meicníocht maoinithe droichid don chiste agus é á thógáil suas. Agus ní mór do bhallstáit an Treoir um Scéim Ráthaíochta Taisce (DGS) a thrasuí, ag ráthú suas le € 100,000 in aghaidh an taisceora. in aghaidh an bhainc.

"Beidh mé ag coinneáil an bhrú ar bhallstáit a ngealltanais sna réimsí seo a chomhlíonadh. Agus roimh dheireadh na bliana, cuirfidh an Coimisiún togra le haghaidh Scéim Eorpach um Árachas Taisce i dtábla. Sa togra bunaidh don Aontas Baincéireachta bhí sé i gceist i gcónaí go mbeadh tríú cos ann - scéim árachais taisce frithpháirtithe. Mar sin is é seo an rud a d’fhéadfá a thabhairt mar ghnó neamhchríochnaithe. Beidh an togra nua seo difriúil ón gceann roimhe seo, áfach. Beidh sé bunaithe i dtosach ar athárachas cur chuige agus tógfaidh sé ar na scéimeanna atá ann cheana ag na ballstáit. Forlíonfaidh sé scéimeanna náisiúnta ráthaíochta taisce agus soláthróidh sé maoiniú nuair nach mbeidh scéimeanna náisiúnta in ann suaití móra áitiúla a láimhseáil. Cuideoidh sé seo leis an nasc idir bainc agus rialtais náisiúnta a bhriseadh, agus laghdóidh sé an riosca éagobhsaíochta. ar fud an Aontais Baincéireachta.

"Ní i mí na Samhna amháin a dhéantar comóradh céad bliain an SSM a fheiceáil. Is é seo céad bliain Choimisiún an Uachtaráin Juncker freisin. Conas a bhí ag éirí linn le bliain anuas?

"Chuamar i mbun rudaí ar bhealach difriúil d'aon ghnó. Bhíomar ag obair chun níos lú reachtaíochta a dhéanamh agus reachtaíocht a dhéanamh níos fearr. In 2015, níor thugamar ach an cúigiú cuid den reachtaíocht a bhí tipiciúil i gcláir oibre bliana ar an meán faoin gCoimisiún roimhe seo. D'fhógair Frans Timmermans an tseachtain seo caite go dtabharfaimis isteach níos lú reachtaíochta nua an bhliain seo chugainn - ag taispeáint nach splanc a bhí i mbliana. Agus i mo réimse féin de sheirbhísí airgeadais is féidir leat a bheith ag súil go bhfeicfidh tú níos lú rialacha nua agus tréimhse níos seasmhachta.

"Tugtar tús áite do gach rud a dhéanaimid agus tosaíocht na bpost agus an fháis san áireamh. Mar sin, laistigh de mhíonna ó tháinig muid in oifig sheolamar plean € 315 billiún chun tacú le hinfheistíocht. Táimid tar éis dul ar aghaidh le comhaontuithe saorthrádála, ní amháin le Meiriceá ach le Vítneam, Ceanada, an tSeapáin agus an Nua-Shéalainn. Agus thar aon rud eile, táimid ag iarraidh lánacmhainneacht an mhargaidh aonair a dhíghlasáil. Tá plean soiléir leagtha amach againn chuige seo agus sheol muid trí thionscadal margaidh aonair: i bhfuinneamh, sa gheilleagar digiteach agus i mo réimse féin de mhargaí caipitil. Tá margaí níos mó, níos mó iomaíochta agus níos mó trádála ag croílár ár gcur chuige.

"Tá an AE ag fás agus ag téarnamh anois, agus tá 27 as 28 tír ag fás i mbliana. Is dea-scéal é sin, ach ní féidir linn radharc a chailleadh ar an bpictiúr níos mó.

"Meastar go mbeidh an fás domhanda níos ísle ná mar a bhí in 2014. Tá an AE ag fás, ach níl sé tapa go leor. Tá díreach os cionn 23 milliún duine as obair, agus duine as gach cúigear acu faoi 25. Tá daonra ag dul in aois againn agus níos lú daoine ag dul i méid. Táthar ag súil go dtiocfaidh laghdú ar fhás na ngeilleagar atá ag teacht chun cinn agus i mbéal forbartha - margaí tábhachtacha onnmhairiúcháin - don chúigiú bliain as a chéile.

"I bhfianaise na ndúshlán seo, creidim go gcaithfimid oibriú go crua chun an chothromaíocht a fháil i gceart san earnáil airgeadais idir riosca a bhainistiú agus fás a spreagadh. Tá sé ríthábhachtach an chaoi a réitímid micrea le cúinsí macra. Aontaím go mór le Mrs. Nouy go bhfuil" micrea- is gá peirspictíocht macrastuamachta a chomhlánú le maoirseacht stuamachta ".

"Tá rialacha scríofa againn chun cláir chomhardaithe bainc a dhéanamh níos láidre. Anois tá sé tábhachtach go ndírímid ar na rioscaí móra a d’fhéadfadh a bheith caillte ar leibhéal micrea. I bhfianaise dhúshlán fáis na hEorpa, caithfimid a chinntiú nach raibh aon iarmhairtí neamhbheartaithe ag ár rialacha.

"Ceacht den ghéarchéim ná go raibh maoirseoirí againn a dhírigh ar réimsí cúng gníomhaíochta airgeadais. Níor tugadh aird ró-bheag ar an gcaoi a raibh na hearnálacha seo go léir fite fuaite lena chéile. Go deimhin, is é seo an fáth a bhunaíomar an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach: díriú air iompraíocht chomhchoiteann institiúidí airgeadais; na hiarmhairtí iarmhartacha a d’fhéadfadh a bheith eatarthu, agus an chaoi ar féidir leis an earnáil airgeadais tionchar a imirt ar an ngeilleagar i gcoitinne agus tionchar a imirt uirthi.

"In am trátha ní mór dúinn an forbhreathnú - an dearcadh macra - chun dul i gcoinne na gaoithe, chun treochtaí atá i réim a cheistiú, agus chun riosca sistéamach a thógáil suas a chosc. In amanna eacnamaíocha níos dúshlánaí, cosúil leis na cinn atá romhainn anois, is é a mhalairt atá ann fíor.

"Aontaíonn gach duine gur réamhriachtanas é an chobhsaíocht airgeadais d’fhás inbhuanaithe. Ach tá sé fíor freisin nach féidir leat cobhsaíocht airgeadais a bheith agat ar bhonn inbhuanaithe gan fás. Is é an easpa fáis láidir an bhagairt is mó do chobhsaíocht fhadtéarmach san AE.

"Mar sin tá, caithfimid an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir riosca a bhainistiú agus infheistíocht a chumasú. Ní chiallaíonn sé sin an creat, an ailtireacht a lagú, rud a rinne ár gcóras airgeadais níos láidre agus níos athléimní. Is é atá i gceist leis ná gur cheart dúinn a céim siar agus féach ar ár rialacha go cruinn chun a chinntiú, nuair a cheanglaíonn tú na poncanna go léir, nach gcuireann a gcomhéifeacht bac ar fhás.

"Seacht mbliana tar éis chliseadh Lehman Brothers, sílim go bhfuil sé réasúnach mar sin a fhiafraí an bhfuil ár bpríomh-bhoinn tuisceana maidir le hiompar airgeadais agus fás eacnamaíoch tagtha i gcrích. An rabhamar ag súil leis an leibhéal fáis atá á fulaingt againn faoi láthair? An rabhamar ag súil go dtarraingeodh bainc siar. ó ghníomhaíocht déanta margaidh seachas é a athphraghsáil?

"Sin an fáth gur sheol mé glao ar fhianaise a rithfidh go dtí deireadh na bliana seo ar thionchar carnach na rialacha in earnáil na seirbhísí airgeadais. Is príomhfhachtóirí iad cinnteacht rialála, comhleanúnachas agus cinnteacht maidir le cinnteoireacht infheisteoirí. Má thaispeánann fianaise chrua tá ualaí rialála neamhriachtanacha ann a dhéanann damáiste dár gcumas infheistíochta, má tá dúbailtí agus neamhréireachtaí ann, ba cheart dúinn a bheith réidh chun rudaí a athrú.

"Ar leithligh ón gcleachtadh seo, tá athbhreithniú seolta againn cheana féin ar éifeacht an CRR. Ba mhaith liom scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a ndeachaigh na hathruithe seo i bhfeidhm ar chumas na mbanc iasachtaí a thabhairt do ghnólachtaí, forbairt bonneagair, agus tionscadail infheistíochta fadtéarmacha eile. Go háirithe, Ba mhaith liom a fháil amach conas a chuaigh na hathruithe go léir le déanaí i bhfeidhm ar chumas na mbanc tacú le gnóthais áitiúla.

"Mar is eol duit, ag tógáil ar obair an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus le comhairle ón Údarás Baincéireachta Eorpach, táimid ag obair freisin chun margaí urrúsaithe na hEorpa a athsheoladh mar cheann de bhearta luatha an Aontais Margaí Caipitil. Táimid ag déanamh seo chun cabhrú leat foinsí maoinithe a éagsúlú, iasachtaí bainc a shaoradh don gheilleagar i gcoitinne agus an méid creidmheasa atá ar fáil a mhéadú.

"Níl sé seo chun filleadh ar na drochbhealaí a bhí ag urrúsú míchlú san am atá thart a spreagadh. Is é atá beartaithe againn ná creat nua chun glacadh le hurrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe a spreagadh. Sainmhíneoidh sé seo tacar critéar agus beidh feidhm leis ceanglais chaipitil níos ísle nuair a chomhlíonann urrúsú na critéir sin. Tríd an sainmhíniú soiléir seo a sholáthar ar tháirgí urrúsaithe simplí, trédhearcacha agus caighdeánaithe, is féidir linn tacú le muinín infheisteoirí agus ualaí riaracháin a éadromú. Más féidir linn an margadh urrúsaithe a atógáil go leibhéil réamh-ghéarchéime, b’fhiú é sin. chuig EUR 100 billiún breise infheistíochta don gheilleagar.

"Táimid ag iarraidh tacú le Plean Infheistíochta Juncker trí infheistíocht i mbonneagar a dhéanamh níos tarraingtí d’infheisteoirí institiúideacha. Cruthóimid aicme sócmhainní le haghaidh infheistíochta bonneagair agus riachtanais chaipitil níos ísle a bhaineann leis faoi 30%.

"Níl sna tionscnaimh seo ach cuid de na chéad ghníomhartha chun Aontas Margaí Caipitil a thógáil. Go simplí, tá sé mar aidhm ag CMU coigilteas a nascadh le fás, agus na roghanna maoinithe atá ar fáil do ghnólachtaí Eorpacha a leathnú ionas gur féidir leo fás agus poist a chruthú san Eoraip.

"Cuideoidh córas airgeadais níos éagsúlaithe linn géarchéimeanna airgeadais a láimhseáil níos fearr sa todhchaí. Beidh geilleagar atá ag brath go mór ar mhaoiniú bainc - mar a bhí san Eoraip go traidisiúnta - buailte go dona má tá crapadh san earnáil sin. ar ndóigh go díreach an méid atá feicthe againn san AE le blianta beaga anuas. Ciallóidh Aontas Margaí Caipitil dea-rialaithe comhroinnt riosca trasteorann níos fearr trí mhargaí caipitil. Cuideoidh sé le foinsí maoinithe a éagsúlú do rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais ar fud thíortha uile an AE agus cobhsaíocht airgeadais a mhéadú. Is mór an t-údar misnigh dom an tacaíocht a fuair mé dó i ngach ceann de na 28 mballstát agus i bParlaimint na hEorpa - do na tosaíochtaí gearrthéarmacha agus don uaillmhian níos fadtéarmaí.

"Is deis mhaith é inniu breathnú siar agus machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta leis an Aontas Baincéireachta le bliain anuas. Ach is deis mhaith é freisin súil a chaitheamh ar na dúshláin atá fós ann. Cad iad na céimeanna breise a dhéanaimid an gá atá le glacadh chun an tAontas Baincéireachta a neartú? Conas atá an SSM agus an BERS ag obair mar a bhí súil againn - agus beidh athbhreithniú á dhéanamh agam ar oibriú an dá bhliain seo chugainn. An bhfuil an chothromaíocht cheart againn idir micrea-rialáil agus macra-stuamacht? An bhfuil againn rialacha i bhfeidhm a thacaíonn le fás agus le cobhsaíocht airgeadais Conas is féidir linn Aontas Margaí Caipitil a thógáil a mhéadóidh maoiniú do ghnólachtaí Eorpacha agus a chabhróidh le riosca airgeadais a scaipeadh?

"Sa bhliain atá romhainn, tá gníomh beartaithe againn sna réimsí seo go léir. Tá bunsraitheanna láidre againn le tógáil orthu. Is é an tasc atá agam anois margadh aonair níos láidre agus níos doimhne a thógáil do chaipiteal, aontas baincéireachta a neartú, baincéireacht níos athléimní a thógáil. earnáil chun cobhsaíocht airgeadais a choinneáil agus chun tacú le fás ar fud an AE ar fad. Táim ag tnúth le tuairisciú ar ár gcomh-dara bliain an bhliain seo chugainn. "

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending