Ceangail le linn

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

Glacann an Coimisiún Eorpach Tuairim ar Dhréachtphlean Buiséid 2016 na Spáinne

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

commission_eu_budgetGhlac an Coimisiún Eorpach a Thuairim inniu maidir le Dréachtphlean Buiséid (DBP) na Spáinne don bhliain 2016. Mar gheall ar thoghcháin i mí na Nollag, chuir rialtas na Spáinne a DBP isteach an 11 Meán Fómhair, i bhfad roimh an spriocdháta, ag impí ar an gCoimisiún a Thuairim a ghlacadh go luath mar sin go bhféadfaí é a chur san áireamh fós sa phróiseas parlaiminte náisiúnta. Tá an Spáinn sa chuid cheartaitheach den Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis ó Aibreán 2009 agus iarradh uirthi a easnamh iomarcach a cheartú faoi 2016. Ina DBP, tá an Spáinn ag súil go dtiocfaidh laghdú ar easnamh an rialtais ghinearálta go 4.2% den OTI i mbliana agus 2.8% in 2016, de réir na spriocanna molta faoin nós imeachta um easnamh iomarcach agus síos ó 5.8% in 2014.

Dúirt an Leas-Uachtarán Valdis Dombrovskis, atá freagrach as an euro agus an t-idirphlé sóisialta: "Trí bheartais chinnte a dhéanamh, tá slánú suntasach déanta ag an Spáinn ón ngéarchéim le bheith ar cheann de na geilleagair i limistéar an Euro is mó fáis. Le go bhfásfaidh agus go gcruthófar poist. agus comhdhlúthú, caithfidh an Spáinn cúrsa na n-athchóirithe agus an bheartais fhioscaigh fhreagraigh a choinneáil. "

Dúirt an Coimisinéir Pierre Moscovici, atá freagrach as gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais, cánachas agus custaim: "Tá an Coimisiún anois tar éis a Thuairim ar Dhréachtphlean Buiséid na Spáinne a ghlacadh: measúnú fíorasach oibiachtúil ar dhearcadh fioscach na tíre. Rinne an Coimisiún é seo. seirbhísí go hiomlán neamhspleách agus na sonraí go léir atá ar fáil á gcur san áireamh. "

Aiseolas

I bhfianaise gur cuireadh an DBP isteach go luath, tá Tuairim an Choimisiúin bunaithe ar réamhaisnéis ad-hoc, roimh Réamhaisnéis Eacnamaíoch an Fhómhair a bheidh dlite i mí na Samhna. Cuirtear san áireamh sa Tuairim sonraí nua a chuir údaráis na Spáinne ar fáil le linn an mhisin athbhreithnithe a bhí ar siúl i Maidrid an tseachtain seo caite mar chuid den fhaireachas rialta iarchláir.

Tá an Coimisiún ag súil go laghdóidh easnamh buiséadach ceannlíne na Spáinne go 4.5% i mbliana agus go 3.5% den OTI in 2016, gan an sprioc a bhaint amach don Spáinn an t-easnamh iomarcach a cheartú faoi 2016.

Mar sin tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil DBP na Spáinne i mbaol nach gcomhlíonfaidh sé forálacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis. Iarrann an Coimisiún dá bhrí sin ar údaráis na Spáinne buiséad 2015 a fhorghníomhú go docht agus na bearta is gá a ghlacadh laistigh den phróiseas buiséadach náisiúnta lena chinntiú go gcomhlíonfaidh buiséad 2016 an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis. Iarrann an Coimisiún ar na húdaráis náisiúnta DBP nuashonraithe a chur i láthair, lena n-áirítear bearta réigiúnacha atá sonraithe go hiomlán, a luaithe is féidir.

Aiseolas

Cúlra ar nós imeachta agus uainiú na Tuairime

Faoi rialacha an AE maidir le comhordú beartas fioscach (mar a thugtar air Dhá-phacáiste), táthar ag súil go gcuirfidh ballstáit limistéar an euro nach bhfuil faoi chláir um choigeartú eacnamaíoch a nDréachtphleananna Buiséadacha isteach faoin 15 Deireadh Fómhair (Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 473/2013). Glacfaidh an Coimisiún a Thuairimí ar phleananna na mballstát faoi dheireadh mhí na Samhna.

Chuir rialtas na Spáinne a Dhréachtphlean Buiséid isteach go mór roimh an spriocdháta (an 11 Meán Fómhair), ionas go bhféadfaí é a cheadú sula ndíscaoilfear an pharlaimint roimh thoghcháin an 20 Nollaig. Ghlac an Coimisiún a Thuairim in am go gcuirfí san áireamh é roimh dheireadh na díospóireachta parlaiminte ar bhuiséad an rialtais láir atá ar bun faoi láthair. De réir mar a thagann an Tuairim os comhair Réamhaisnéis Fhómhair an Choimisiúin go luath i mí na Samhna, rinne an Coimisiún nuashonrú ad-hoc ar Réamhaisnéis an Earraigh 2015 don Spáinn amháin (dáta scoite 29 Meán Fómhair 2015). Bunaithe ar an réamhaisnéis seo, is cosúil go bhfuil réamh-mheastacháin eacnamaíocha DBP na Spáinne don bhliain 2015 sochreidte, cé go bhfuil siad beagán os cionn cás lárnach an Choimisiúin. Mar sin féin, don bhliain 2016 is cosúil go bhfuil cás maicreacnamaíoch an DBP beagáinín dóchasach.

Doiciméad Tuairimí agus Oibre Foirne an Choimisiúin

Dréachtphlean Buiséid na Spáinne

Baincéireachta

#SustainableFinance - Iarrann grúpa saineolaithe an Choimisiúin aiseolas ar an gcóras aicmithe ar fud an AE

foilsithe

on

An Grúpa Saineolaithe Teicniúil ar Airgeadas Inbhuanaithe arna chur ar bun ag an gCoimisiún i mí Iúil, sheol 2018 glao ar ais aiseolas ar ghníomhaíocht an AE chun córas aicmithe aontaithe ar fud an AE a fhorbairt - nó tacsanomaíocht - le haghaidh gníomhaíochtaí eacnamaíocha inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil.

Eascraíonn an fógra ón AE Plean Gníomhaíochta Airgeadais Inbhuanaithe gur fhoilsigh an Coimisiún i mí an Mhárta 2018 agus leanann sé ar aghaidh ar an Togra reachtach an Choimisiúin maidir le tacsanomaíocht AE a cuireadh i láthair i mBealtaine 2018. Céim ar chéim, sainaithneoidh an Coimisiún gníomhaíochtaí a cháilíonn mar ghníomhaíochtaí ‘inbhuanaithe’, ag cur san áireamh cleachtais agus tionscnaimh mhargaidh atá ann cheana agus ag tarraingt ar chomhairle an Ghrúpa Saineolaithe Teicniúla.

Sa chéad tionscnamh, tá an grúpa ag comhroinnt a réamhthorthaí maidir le conas a d'fhéadfaí an córas aicmithe sin a chur i bhfeidhm, agus ag an am céanna iarrann sí ionchur teicniúil ó pháirtithe leasmhara agus saineolaithe leasmhara. Tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe trácht a dhéanamh ar na chéad ghníomhaíochtaí atá beartaithe a chuireann go mór le maolú ar athrú aeráide agus chun ceisteanna a fhreagairt ar inúsáidteacht na tacsanomaíochta.

Aiseolas

Is é an aidhm deiridh ná córas a fhorbairt a thugann soiléireacht do ghnólachtaí agus do infheisteoirí maidir le cé na gníomhaíochtaí a mheastar a bheith inbhuanaithe ionas go dtógfaidh siad cinntí níos eolasacha. Samhlaítear freisin roinnt ceardlanna chun saineolas teicniúil a bhailiú ó pháirtithe leasmhara. Ba cheart don chuireadh le haghaidh aiseolais cuidiú leis an ngrúpa saineolaithe teicniúil dul i ngleic le réimse leathan páirtithe leasmhara agus saineolaithe agus dlúthóidh sé ar 22 Feabhra 2019.

Tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

#ECOFIN - Fáiltíonn an Coimisiún roimh an dul chun cinn atá déanta ar an mbóthar chuig córas CBL leasaithe an AE

foilsithe

on

D'fháiltigh an Coimisiún Eorpach roimh an dul chun cinn atá déanta ag ballstáit maidir le feabhsuithe a bhfuil géarghá leo ar an gcaoi a n-oibríonn Cáin Bhreisluacha (CBL) san AE.

Le linn chruinnithe airí airgeadais an AE i Lucsamburg bhí comhaontuithe ar roinnt comhad sa réimse seo, agus ba cheart go gcabhródh siad seo go léir le reáchtáil laethúil CBL AE a bhfuil gá práinneach le hathchóiriú forleathan a dhéanamh air.

"Taispeánann figiúirí nua a d’eisigh an Coimisiún seachtainí ó shin go bhfuil ballstáit fós ag cailleadh € 150 billiún i CBL gach bliain. Is céim eile iad comhaontuithe an lae inniu i dtreo aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin agus rialacha CBL a athrú chun feabhais. Anois an t-am chun an móiminteam a ghabháil agus aontú ar réitigh do na fadhbanna níos bunúsaí atá roimh an gcóras inniu, "a dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachais agus Custaim Pierre Moscovici tar éis na gcomhaontuithe.

Aiseolas

Ar na bearta a comhaontaíodh tá:

- Rialacha nua chun feidhmiú an chórais CBL reatha a fheabhsú ó lá go lá go dtí go mbeidh an straitéis fhoriomlán um athchóiriú CBL curtha i bhfeidhm. Ba cheart go laghdódh na ‘socruithe gasta’ mar a thugtar orthu costais chomhlíonta agus cinnteacht dhlíthiúil do ghnólachtaí a mhéadú. Nuair a bheidh a tuarascáil ar an gcomhad seo foilsithe ag Parlaimint na hEorpa, ba cheart go mbeadh na rialacha nua infheidhmithe faoi 2020.

- Beart nua chun ligean do bhallstáit na rátaí CBL a leagann siad le haghaidh r-fhoilseachán a ailíniú, a ngearrtar cáin orthu faoi láthair ag an ráta caighdeánach i bhformhór na mballstát, leis an gcóras níos fabhraí atá i bhfeidhm faoi láthair d’fhoilseacháin chlóite thraidisiúnta. Is é an cinneadh an chéim dheiridh chun a chinntiú go n-éireoidh le cóireáil mhíchothrom an dá tháirge - páipéar in aghaidh digiteach - san am atá thart. Is maith ann an comhaontú seo maidir leis an bplé atá le teacht ar an togra is déanaí ón gCoimisiún chun a chinntiú go mbeidh níos mó solúbthachta ag na ballstáit rátaí CBL a shocrú mar is cuí leo.

Aiseolas

- Glacadh foirmiúil le rialacha nua chun tuilleadh faisnéise a mhalartú agus chun comhoibriú maidir le calaois choiriúil CBL a threisiú idir údaráis chánach náisiúnta agus údaráis forfheidhmithe dlí. Roinnfear faisnéis CBL agus faisnéis faoi bhuíonta eagraithe a bhfuil baint acu leis na cásanna is tromchúisí de chalaois CBL go córasach anois le comhlachtaí forfheidhmithe AE. Cinnteoidh comhordú imscrúdaithe feabhsaithe idir na ballstáit iad féin agus le comhlachtaí AE go ndéantar gníomhaíocht choiriúil atá ag gluaiseacht go tapa a rianú agus go rachfar i ngleic léi níos gasta agus níos éifeachtaí.

Ar leithligh, ghlac airí inniu rialacha athneartaithe go foirmiúil chun sreafaí airgid aindleathacha isteach agus amach as an AE a rialú, príomhbheart sa troid i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta. Déanfaidh uchtáil fhoirmiúil an lae inniu rialuithe airgid a dhoimhniú ar dhaoine ag teacht isteach nó ag fágáil an AE le € 10,000 nó níos mó in airgead tirim, cuireann sé ar chumas na n-údarás gníomhú ar mhéideanna atá níos ísle ná an tairseach dearbhaithe de € 10,000 i gcás ina bhfuil amhras faoi ghníomhaíocht choiriúil agus rialuithe custaim a leathnú go hairgead a sheoltar i ndáileachtaí poist nó lastais lasta, chuig cártaí réamhíoctha agus chuig tráchtearraí lómhara mar ór. Nuair a bheidh na rialacha comhaontaithe daingnithe ag Parlaimint na hEorpa freisin, foilseofar an reachtaíocht in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tiocfaidh sé i bhfeidhm 20 lá ina dhiaidh sin.

cúlra

Tá ról tábhachtach ag an gcomhchóras Cánach Breisluacha (CBL) i Margadh Aonair na hEorpa. Is foinse mhór ioncaim é CBL atá ag fás san AE, ag ardú os cionn € 1 trilliún in 2015, a fhreagraíonn do 7% de OTI an AE. Tá ceann d’acmhainní an AE féin bunaithe ar CBL freisin. Léirigh staidéir a rinneadh le déanaí go dtéann thart ar € 150 in ioncam CBL ar iarraidh gach bliain de bharr fadhbanna le bailiú CBL agus calaois CBL.

Leanann na bearta a comhaontaíodh inniu ar an Plean Gníomhaíochta CBL i dtreo limistéar CBL AE aonair arna thíolacadh i mí Aibreáin 2016 agus an Moltaí an Choimisiúin maidir le hathchóiriú domhain ar chóras CBL an AE curtha i láthair i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Ba cheart do na Ballstáit anois dul ar aghaidh agus aontú a luaithe is féidir maidir leis an athchóiriú i bhfad níos leithne chun calaois CBL i gcóras an AE a laghdú, mar a mhol an Coimisiún anuraidh. Dhéanfadh an t-atosú feabhas agus nuachóiriú ar an gcóras do rialtais agus do ghnólachtaí araon, rud a chuirfeadh an córas níos láidre agus níos simplí le húsáid do chuideachtaí.

Ag an am céanna, tá leasuithe nua molta ag an gCoimisiún i mbliana chun cur ar chumas na mballstát rátaí CBL a shocrú de réir mar is cuí leo.

Tuilleadh eolais

CBL Pacáiste Margaidh Aonair Digiteach

Plean Gníomhaíochta CBL

Preaseisiúint maidir le comhoibriú riaracháin

Preaseisiúint ar na luathaithe

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhairle na nAirí Eacnamaíochta agus Airgeadais (ECOFIN)

Comhaontú ar thrí chomhad cánach tábhachtach a bhfuiltear ag súil leo ó Uachtaránacht an Uachtaráin deiridh an AE

foilsithe

on

Tá airí airgeadais an AE ag teacht le chéile sa Bhruiséil chun conclúidí Chomhairle an AE maidir le cánachas an gheilleagair dhigitigh a fhormhuiniú, pacáiste CBL ríomhthráchtála trasteorann a ghlacadh agus liosta na ndlínsí neamh-chomhoibríocha ar shaincheisteanna cánach a dheimhniú.

Is tosaíochtaí uachtaránachta de chuid Chomhairle an AE san Afraic iad na comhaid seo. Is í Comhairle Ecofin an ceann is déanaí de uachtaránacht Eastóinis an AE.

Chuir Toomas Tõniste, aire airgeadais na hEastóine, ina chathaoirleach ar an gcruinniú béim ar a thábhachtaí atá na conclúidí maidir le cánachas ar bhrabúis in aois an gheilleagair dhigitigh.

Aiseolas

“Ní athrú eile ar rialacha cánach amháin atá i gcánachas an gheilleagair dhigitigh, táimid ag lorg comhdhearcadh ceannródaíoch a thabharfaidh rialacha cánachais go dtí an aois dhigiteach," a dúirt Tõniste. "Chuir an Eastóin in iúl go soiléir go bhfuil sí ar cheann dár dtosaíochtaí agus tá súil againn gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach agus leis an OECD dul ar aghaidh ar bhonn chonclúidí an lae inniu. Is é an chéad rud eile a theastaíonn uainn, ná cur chuige domhanda. "

Tá dhá ábhar cánachais eile ar an gclár freisin: liosta na ndlínsí neamh-chomhoibríocha agus an phacáiste CBL ríomhthráchtála trasteorann. "Is liosta soiléir é liosta na ndlínsí do gach duine na rialacha comhaontaithe idirnáisiúnta maidir le cánachas cóir a leanúint," a dúirt Tõniste.

Meastar go nglacfar leis an bpacáiste CBL ríomhthráchtála gan aon phlé. Is iad príomhchuspóirí an phacáiste ná ríomh-thráchtáil trasteorann a dhéanamh níos fusa d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus iomaíocht chothrom a chinntiú laistigh den AE.

Aiseolas

Pléifidh na hAirí dhá thuarascáil ón aontas baincéireachta agus cuirfear ar fáil don Uachtaránacht nua sa Bhulgáir iad. Tá saincheisteanna a bhaineann le próiseas seimeastar na hEorpa agus le beartais bhuiséadacha na Rómáine agus na Ríochta Aontaithe ar an gclár oibre freisin.

Tuilleadh eolais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending