Ceangail le linn

EU

Síníonn an Coimisiún clár tacaíochta cobhsaíochta ESM trí bliana don Ghréig

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

latvia272way

Shínigh an Coimisiún Eorpach an Meabhrán Comhthuisceana (MoU) leis an nGréig le haghaidh clár nua tacaíochta cobhsaíochta go déanach Dé Céadaoin (19 Lúnasa). Beidh an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (ESM), balla dóiteáin na hEorpa a bunaíodh in 2012 mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais dhomhanda, in ann suas le € 86 billiún a íoc in iasachtaí sna trí bliana amach romhainn, ar an gcoinníoll go gcuirfidh údaráis na Gréige leasuithe i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar eacnamaíocht bhunúsach agus dúshláin shóisialta, mar a shonraítear sa MoU.

Tar éis míonna d’idirbheartaíocht dhian, cuideoidh an clár le neamhchinnteacht a ardú, an staid eacnamaíoch agus airgeadais a chobhsú agus cuideoidh sé leis an nGréig filleadh ar fhás inbhuanaithe bunaithe ar airgeadas poiblí fónta, iomaíochas feabhsaithe, earnáil airgeadais feidhmiúil, cruthú post agus comhtháthú sóisialta. Mar a fhoráiltear in
In Airteagal 13 de Chonradh ESM, sonraítear sa MoU na spriocanna athchóirithe agus na tiomantais is gá chun maoiniú ESM a dhíghlasáil. Tá eisíocaíocht cistí nasctha le dul chun cinn i seachadadh. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm, i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach agus, nuair is féidir, i dteannta leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta. Beidh sé seo i bhfoirm athbhreithnithe rialta.

An Coimisinéir Euro agus Idirphlé Sóisialta Valdis Dombrovskis (phictiúr), a shínigh an MoU thar ceann an Choimisiúin: "Le tacaíocht an chláir tá deis ag údaráis na Gréige muinín fhrithpháirteach, cobhsaíocht airgeadais agus muinín a athbhunú, ar réamhchoinníollacha iad chun geilleagar na Gréige a fhás arís. Anois tá sé tábhachtach chun na hathchóirithe comhaontaithe a chur i bhfeidhm go tapa. Ligfidh sé seo don Ghréig an t-iomaíochas a athbhunú agus fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chinntiú. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, Cánachais agus Custaim, Pierre Moscovici: "Is mór an nuacht don Ghréig agus don Aontas Eorpach ina iomláine an clár seo a thabhairt chun críche, ag cruthú dálaí le haghaidh tuilleadh fáis, seasmhachta, infheistíochtaí agus post. Ag comhcheangal dlúthpháirtíochta agus freagrachta, an Ghréig , osclaíonn baill eile limistéar an euro agus na hInstitiúidí caibidil nua, bunaithe ar athchóirithe, cothroime agus muinín roinnte. "

Dúirt an Coimisinéir Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteachta Saothair Marianne Thyssen: "Tá sé mar thosaíocht ag an gCoimisiún seo coigeartuithe atá cothrom go sóisialta a chur i gcroílár na gclár tacaíochta nua. Inniu tá an tiomantas seo curtha i gcrích againn den chéad uair trí mheasúnú críochnúil a dhéanamh ar an tionchar sóisialta an chláir nua don Ghréig agus a chinntiú go bhfuil sé cóir go sóisialta agus go gcosnaíonn sé na daoine is leochailí ar fud. "

De réir threoirlínte polaitiúla an Uachtaráin Jean-Claude Juncker, thug an Coimisiún, mar chomhpháirtí san idirbheartaíocht, aird ar leith ar chothroime sóisialta an chláir nua chun a chinntiú go scaiptear an coigeartú go cothrom agus chun na daoine is leochailí sa tsochaí a chosaint. Foilsíonn an Coimisiún measúnú inniu ar thionchar sóisialta an chláir agus tagann sé ar an gconclúid, má chuirtear i bhfeidhm go hiomlán agus go tráthúil é, go gcuideoidh na bearta a bhfuiltear ag súil leo sa chlár leis an nGréig filleadh ar chobhsaíocht agus ar fhás ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh airgeadais agus sóisialta de, agus go rannchuideoidh siad le freastal ar an méid is mó riachtanais agus dúshláin shóisialta phráinneacha sa Ghréig.

Aiseolas

I measc samplaí d’fhócas an Choimisiúin tá:

  • Céimniú i scéim ioncaim íosta ráthaithe agus cúram sláinte uilíoch a sholáthar;
  • a chinntiú go bhfuil an iarracht a theastaíonn ó gach duine comhréireach lena n-ioncam;
  • díriú ar choigilteas i réimsí nach ndéanann difear díreach do sparán gnáthshaoránach, amhail caiteachas laghdaithe cosanta, nó trí aghaidh a thabhairt ar neamhéifeachtachtaí i go leor réimsí den chaiteachas poiblí;
  • dúshlán a thabhairt do leasanna dílsithe, mar shampla deireadh a chur le cóireálacha fabhracha cánach do
    úinéirí loinge nó feirmeoirí, nó iliomad díolúintí, eg i gcás roinnt oileán ar rátaí CBL, nó fóirdheontais gan údar;
  • tacú le ról na gcomhpháirtithe sóisialta agus nuachóiriú an chórais chómhargála;
  • troid in aghaidh éillithe, imghabháil cánach agus obair neamhdhearbhaithe, agus;
  • tacú le riarachán poiblí níos trédhearcaí agus níos éifeachtúla, lena n-áirítear trí bhogadh i dtreo riarachán cánach níos neamhspleách, atheagrú aireachtaí agus nasc níos fearr a thabhairt isteach idir tuarastail agus freagrachtaí poist.

Chun an clár a chomhlánú agus chun an seans is fearr go n-éireoidh leis a chur i láthair, chuir an Coimisiún a Poist agus Plean Fás i gcás na Gréige an 15 Iúil. Cuirfear thart ar € 35bn ar fáil chun infheistíocht a dhéanamh i ndaoine agus i ngnólachtaí faoi 2020. Trí ráta an réamh-mhaoinithe tosaigh do chláir mhaoinithe do 2014-2020 sa Ghréig a mhéadú 7 bpointe céatadáin, is féidir € 1 billiún de leithdháileadh na tíre a chur ar fáil níos tapa chun tionscadail nua a luchtú chun tosaigh arna gcómhaoiniú ag an AE.

Tá an Coimisiún ag ullmhú a thairiscint maidir le cúnamh teicniúil agus saineolas, trína thiomantas nua Seirbhís Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrtha. Feidhmeoidh an SRSS, a bunaíodh i mí Iúil, mar mhol chun saineolas a úsáid ó sheirbhísí an Choimisiúin, ó riaracháin na mBallstát agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta eile chun cabhrú le hathchóirithe a dhearadh agus a mhonatóiriú.

cúlra

An 8 Iúil 2015, rinne an Phoblacht Heilléanach (‘an Ghréig’) iarratas oifigiúil ar thacaíocht chobhsaíochta - i bhfoirm saoráide iasachta - chuig an ESM le húsáid chun oibleagáidí fiachais a chomhlíonadh agus chun cobhsaíocht a córais airgeadais a chinntiú. Cuireadh iarratas ar leithligh ar chúnamh airgeadais chuig an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) an 23 Iúil 2015.

An 12-13 Iúil, thug cruinniú mullaigh sa limistéar euro aird ar an scéal agus d’eisigh sé mionsonra ráiteas ar an mbealach chun tosaigh.

An 15 Iúil agus an 22 Iúil, rith údaráis na Gréige roinnt sraitheanna reachtaíochta, mar a bhíothas ag súil leis sa ráiteas faoi Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro.

An 17 Iúil, d’iarr an Grúpa Euro ar na hInstitiúidí tús a chur leis an gcaibidlíocht ar MoU ag tabhairt mionsonraí ar choinníollacht saoráide cúnaimh airgeadais a chumhdaíonn an tréimhse 2015-18, de réir Airteagal 13 de Chonradh ESM. Rinne an Coimisiún Eorpach an obair, i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach, agus i gcomhar leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus leis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach.

An 11 Lúnasa, tháinig údaráis na Gréige agus na hInstitiúidí ar chomhaontú leibhéal foirne ar an MoU, agus thacaigh airí airgeadais limistéar an euro leis go polaitiúil 14 Lúnasa.

Rith údaráis na Gréige sraith eile reachtaíochta an 14 Lúnasa (“réamhghníomhartha” mar a thugtar air).

Tar éis cead a fháil ó pharlaimintí náisiúnta (nuair is infheidhme), cheadaigh bord gobharnóirí ESM an MoU an 19 Lúnasa. Shínigh an Coimisiún é ansin, thar ceann an ESM, chomh maith le rialtas na Gréige agus an banc ceannais.

Is é seo an tríú clár de chuid an ESM tar éis na Cipire agus spain.

Tá ról an Choimisiúin Eorpaigh sna cláir seo agus a bhunús dlí leagtha amach agus aontaithe ag ballstáit limistéar an euro sa Conradh ESM:

- Measúnú a dhéanamh ar an ngá agus an bonn cirt le tacaíocht cobhsaíochta; déantar é seo i gcomhar leis an BCE (féach Airteagal 13 (1) Conradh ESM).

- An Meabhrán Comhthuisceana a chaibidliú leis an mBallstát i dtrácht, ag tabhairt mionsonraí ar an gcoinníollacht a ghabhann leis an gcúnamh airgeadais; déanann an Coimisiún é seo i gcomhar leis an BCE agus, nuair is féidir, in éineacht leis an CAI (féach Airteagal 13 (3) Conradh ESM).

- An MoU a shíniú thar ceann an ESM (féach Airteagal 13 (4) Conradh ESM).

- Monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an choinníollacht a ghabhann leis an tsaoráid cúnaimh airgeadais; déanann an Coimisiún é seo i gcomhar leis an BCE agus, nuair is féidir, in éineacht leis an CAI (féach Airteagal 13 (7) Conradh ESM).

Is féidir gach doiciméad gaolmhar a fháil anseo.

An Clár Sásra Cobhsaíochta Eorpach don Ghréig: Ceisteanna agus Freagraí

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending