Ceangail le linn

EU

Tús nua do phoist agus d'fhás sa Ghréig: mobilizes Coimisiún breis is € 35 billiún ó bhuiséad an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

egf_greece_irelandDhá lá tar éis comhaontú ag réiteach na slí do chlár tacaíochta nua don Ghréig, nocht an Coimisiún Eorpach pleananna inniu chun cabhrú leis an nGréig a húsáid as cistí an AE a uasmhéadú. Mar sainordaithe ag cruinniú mullaigh an euro an 12/13 Iúil, cuideoidh sé seo le níos mó ná € 35 billiún a shlógadh suas go dtí 2020 chun tacú le geilleagar na Gréige, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a chomhaontaigh cruinniú mullaigh an euro.

Tá sé i gceist go mbeidh an Plean Poist agus Fáis don Ghréig taobh leis an tsraith chuimsitheach leasuithe a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de chlár faoin Sásra Cobhsaíochta Eorpach atá le caibidlíocht sna seachtainí amach romhainn idir an Ghréig agus a comhpháirtithe idirnáisiúnta. Is réamhchoinníollacha riachtanacha iad an dá ghné - na hathchóirithe agus slógadh cistí le haghaidh infheistíochta agus comhtháthaithe - chun poist agus fás sa Ghréig a athbhunú agus an tír a thabhairt ar ais chun rathúnais.

Cuideoidh an Plean Poist agus Fáis le hinfheistíocht a dhéanamh i ndaoine agus i gcuideachtaí sa Ghréig. Is leanúint den tacaíocht a chuir an Coimisiún ar fáil don Ghréig cheana féin le linn na géarchéime, i dtéarmaí tacaíochta airgeadais agus cúnaimh theicniúil.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Jean-Claude Juncker: "Tá níos mó maoinithe idirnáisiúnta faighte cheana féin ag an nGréig ná mar a fuair an Eoraip go léir ó Phlean Marshall na SA tar éis an Dara Cogadh Domhanda. Tar éis comhaontú mullaigh euro Dé Luain (13 Iúil), tá an Coimisiún Eorpach sásta céim a chur é seo níos mó fós chun cuidiú leis an nGréig athshlánú suntasach eacnamaíochta a scaoileadh agus chun an deis is fearr a thabhairt do na hathchóirithe atá beartaithe oibriú: is féidir leis an € 35 billiún seo cuidiú leis an nGréig a bheith ina háit tharraingteach le haghaidh infheistíochta agus dóchas a thabhairt don ghlúin óg go háirithe. míonna na caibidlíochta, caithfimid féachaint don todhchaí anois. Is é an tús nua seo do phoist agus d’fhás ná rannchuidiú an Choimisiúin. Tá súil agam go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa agus na ballstáit a gcuid ionas gur féidir linn an t-airgead a dhíghlasáil go tapa. "

Dúirt Valdis Dombrovskis, leas-uachtarán an euro agus idirphlé sóisialta: "Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach níos mó ná € 35bn a shlógadh ó bhuiséad an AE chun tacú le fás, poist agus infheistíocht sa Ghréig. Féadann sé tacaíocht a bhfuil géarghá léi a sholáthar chun cabhrú le geilleagar na Gréige a ardú. ag am a bhfuil meath suntasach ar infheistíocht. Ní leor an tacaíocht seo ina haonar chun téarnamh buan a chinntiú. Caithfear tacú léi le hathchóirithe bunúsacha a thugann aghaidh ar laigí struchtúracha le fada an lá i ngeilleagar na Gréige. "

Dúirt an Coimisinéir Beartais Réigiúnach Corina Creţu: "Tá na hathchóirithe a comhaontaíodh i gCruinniú Mullaigh an Euro riachtanach go hiomlán le haghaidh fáis agus post, ach caithfear iad a chomhcheangal le hinfheistíochtaí uaillmhianacha. Féadfaidh Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa breis agus € 20bn d’infheistíochtaí a dhíriú ar an talamh in 2014- 2020, chun leasa na Gréige agus mhuintir na Gréige. "

Aiseolas

Mar bheart eisceachtúil agus i bhfianaise staid uathúil na Gréige, molann an Coimisiún leachtacht láithreach a fheabhsú ionas gur féidir infheistíochtaí a mhaoiniú fós sa tréimhse cláraithe 2007-2013. Áireofar orthu seo scaoileadh luath na 5% de na híocaíochtaí AE atá fágtha a choinnítear de ghnáth go dtí go ndúnfar na cláir agus ráta cómhaoinithe 100% a chur i bhfeidhm don tréimhse 2007-2013. Dhéanfadh sé seo leachtacht bhreise láithreach de thart ar € 500 milliún agus sábhálfadh sé thart ar € 2bn do bhuiséad na Gréige. Beidh an t-airgead seo ar fáil chun maoiniú a atosú láithreach d’infheistíochtaí a thacaíonn le fás agus post. Tá sé ag brath ar údaráis na Gréige a chinntiú go n-úsáidtear na cistí breise seo go hiomlán do na tairbhithe agus na hoibríochtaí faoi na cláir. Molfaidh an Coimisiún freisin an ráta réamh-mhaoinithe tosaigh do chláir do 2014-2020 sa Ghréig a mhéadú 7%. pointí[1]. Féadann an réamh-mhaoiniú breise seo € 1bn breise a chur ar fáil le húsáid chun seoladh na dtionscadal a chómhaoinítear faoin mbeartas comhtháthaithe a chomhlíonadh go hiomlán le hAirteagal 81 (2) den Rialachán Comhchoiteann Soláthair.

Bhain an Ghréig leas cheana féin as cóireáil fhabhrach: faigheann cláir Ghréagacha a maoiníodh le cistí AE i 2007-2013 cion níos airde de mhaoiniú an AE. Dá bhrí sin, éilítear ar an nGréig cómhaoiniú a dhéanamh ar níos lú ná go leor tíortha eile trí “bhreis” 10 de chómhaoiniú an AE go dtí lár 2016. In a lán cásanna, ciallaíonn sé seo go n-íocann an AE 95% den chostas infheistíochta iomlán faoin tréimhse mhaoinithe 2007-2013 (seachas an t-uasmhéid 85% is infheidhme ar shlí eile).

Ina theannta sin, maidir le beartas comhtháthaithe, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha go léir, is féidir fós údaráis na Gréige a aisíoc suas go dtí an uasteorainn rialála 95% as caiteachas incháilithe a rinneadh ar chláir 2007-2013.

Leanann Cumarsáid an lae inniu Grúpa Ardleibhéil a bhunú faoi cheannaireacht an Leas-Uachtaráin Dombrovskis. Tá sé mar aidhm ag an nGrúpa seo, in éineacht le húdaráis na Gréige, a chinntiú go n-úsáidtear an t-airgead go léir atá ar fáil ón tréimhse cláraithe 2007-2013 sula rachaidh sé in éag ag deireadh na bliana, agus chun cabhrú leis an nGréig na riachtanais a chomhlíonadh chun rochtain a fháil ar chistí uile an AE atá ar fáil di. in 2014-2020.

Leanfaidh an Ghréig ag baint leasa as tacaíocht theicniúil d’athchóirithe agus do chur i bhfeidhm ó nua an Choimisiúin Seirbhís Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrtha, a chuir tús lena chuid oibre an 1 Iúil agus a thógann ar eispéireas luachmhar Thascfhórsa na Gréige agus cúnamh teicniúil eile a cuireadh ar fáil do bhallstáit.

Is féidir ról ríthábhachtach a bheith ag an bPlean Infheistíochta don Eoraip maidir le poist agus fás sa Ghréig. Rachaidh an Ciste Eorpach nua um Infheistíocht Straitéiseach (EFSI) chun leasa do thionscadail infheistíochta atá inmharthana go tráchtála sa Ghréig. Soláthróidh an Mol Comhairleach Infheistíochta Eorpach nua gníomhaíochtaí for-rochtana spriocdhírithe agus cúnamh chun cabhrú le hinfheisteoirí, tionscnóirí tionscadail, údaráis agus FBManna tionscadail a thógáil ar dóigh dóibh a bheith incháilithe do mhaoiniú EFSI. Beidh cúnamh ar fáil freisin maidir le conas maoiniú EFSI a chomhcheangal le Ciste Struchtúrtha agus Infheistíochta an AE.

cúlra

Ar bhonn tograí a rinne an tUachtarán Juncker, rinne an cruinniú mullaigh euro an 12 Iúil 2015 d’iarr sé ar an gCoimisiún cuidiú le tacú le cruthú post agus fáis sa Ghréig sna trí go cúig bliana amach romhainn. Chuir sé de chúram ar an gCoimisiún “oibriú go dlúth le húdaráis na Gréige chun suas le € 35bn (faoi chláir éagsúla AE) a shlógadh chun infheistíocht agus gníomhaíocht eacnamaíoch a mhaoiniú, lena n-áirítear i FBManna”.

Bhí maoiniú an AE mar phríomhfhoinse infheistíochta poiblí sa Ghréig cheana féin le linn na géarchéime. Mar shampla, maoiníodh meitreo na hAithne, an tOspidéal Ginearálta i Katerini, músaem Acropolis agus córas teasa ceantair Kozani go léir ó bhuiséad an AE den chuid is mó. Is é a bheadh ​​sa níos mó ná € 35bn a d’fhéadfadh an Ghréig a fháil ón tréimhse cláraithe 2014-2020 ná € 20bn ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa chomh maith le € 15bn ó Chistí Talmhaíochta. Féadfaidh siad sreabhadh isteach in infheistíocht, ag troid in aghaidh na dífhostaíochta, na bochtaineachta agus na ndálaí sóisialta bochta, taighde agus oideachais chomh maith le bonneagar. Is ionann na chéad íocaíochtaí ó na cistí AE seo in 2014 agus 2015 agus € 4.4bn cheana féin.

Níor tugadh úsáid chistí an AE don Ghréig le déanaí. Le míonna beaga anuas, chuir dálaí maoinithe dochta agus éiginnteacht faoin staid eacnamaíoch isteach ar phleananna infheistíochta agus chuir siad amhras ar chumas údaráis na Gréige úsáid mhaith agus iomlán a bhaint as an maoiniú AE atá ar fáil.

Tá líon suntasach tionscadal i mbaol nach gcuirfear i gcrích iad faoi láthair. Ina theannta sin, mura gcuireann údaráis na Gréige úsáid iomlán as maoiniú an AE ar fáil fós faoin tréimhse mhaoinithe 2007-2013 faoi dheireadh na bliana seo, caillfidh siad thart ar € 2bn. Caithfidh bunriachtanais dhlíthiúla a bheith i bhfeidhm ag an nGréig, amhail rialacha an AE a urramú, bainistíocht fhónta airgeadais na gcistí agus cuntasaíocht, chun leas a bhaint as maoiniú an AE.

[1] Ní chuimsíonn sé seo an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (YEI) ar méadaíodh an réamh-mhaoiniú dó go 30% cheana féin, féach Rialachán (AE) Uimh. 2015/779 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1304/2013.

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending