Ceangail le linn

Brexit

An Ríocht Aontaithe agus an AE: Níos fearr as nó istigh?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

_83123602_71204328Gheall David Cameron reifreann faoi ar cheart don Bhreatain fanacht san Aontas Eorpach faoi dheireadh 2017. Seo achoimre ar na príomh-argóintí ar son agus i gcoinne bhallraíocht na Breataine.

An bhfuil aon roghanna inmharthana ann don Bhreatain ag fágáil an AE?

Má vótálann an Bhreatain chun an AE a fhágáil, beidh uirthi caidreamh trádála nua a chaibidliú leis an eagraíocht a bheadh ​​ina 27 ball anois, chun ligean do ghnólachtaí na Breataine earraí agus seirbhísí a dhíol le tíortha an AE gan a bheith buailte ag taraifí iomarcacha agus srianta eile.

Aiseolas

Níos fearr as: D’fhéadfadh an Bhreatain “colscaradh cairdiúil” a chaibidliú, ach naisc láidre trádála a choinneáil le náisiúin an AE, abair iad siúd atá i mbun feachtais ar son imeacht na Breataine.

Tá roinnt cásanna féideartha ann:

 • Múnla na hIorua: Fágann an Bhreatain an AE agus téann sí isteach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ag tabhairt rochtain di ar an margadh aonair, cé is moite de roinnt seirbhísí airgeadais, ach á saoradh ó rialacha an AE maidir le talmhaíocht, iascach, ceartas agus gnóthaí baile
 • Múnla na hEilvéise: Déanann an Bhreatain aithris ar an Eilvéis, nach ball den AE í ach déanann sí conarthaí trádála a chaibidliú ar bhonn earnála
 • Múnla na Tuirce: D’fhéadfadh an RA aontas custaim a dhéanamh leis an AE, rud a cheadódh rochtain ar an saormhargadh in earraí monaraithe ach ní seirbhísí airgeadais
 • D’fhéadfadh an RA iarracht Comhaontú Saorthrádála cuimsitheach a chaibidliú leis an AE, cosúil le samhail na hEilvéise ach le rochtain níos fearr ar sheirbhísí airgeadais agus níos mó cainte a dhéanamh faoin gcaoi a gcuirtear rialacha agus caighdeáin i bhfeidhm
 • D’fhéadfadh an RA briseadh glan a dhéanamh leis an AE, ag brath ar a ballraíocht san Eagraíocht Trádála Domhanda mar bhunús le trádáil

Níos fearr as i: Is aisling píopa é "colscaradh cairdiúil", maíonn feachtais pro-AE. Ní ligfeadh an Fhrainc, an Ghearmáin ná náisiúin cheannródaíocha eile an AE riamh don Bhreatain cur chuige “pioc agus meascadh” a dhéanamh maidir le rialacha an bhloc. Caithfidh an Iorua agus an Eilvéis cloí le go leor rialacha AE gan aon tionchar a bheith acu ar an gcaoi a bhfoirmítear iad. D’fhéadfadh sé blianta a thógáil agus comhaontú neamhchinnte saorthrádála a idirbheartú agus toradh éiginnte a bheith air. Agus dá rachadh an Bhreatain ar sos go hiomlán glan leis an AE bheadh ​​a cuid onnmhairí faoi réir taraifí agus bheadh ​​uirthi fós caighdeáin táirgeachta an AE a chomhlíonadh, ag déanamh dochair d’iomaíochas ghnó na Breataine.

Aiseolas
Cén tionchar a bheadh ​​aige ar phoist na Breataine?

Is dóigh go mbeidh éilimh iomaíocha faoi smacht ag an imeacht roimh reifreann an AE faoi cé mhéad milliún post a chaillfear nó a ghnóthóidh imeacht na Breataine. Tagann rabhadh sláinte le gach éileamh den sórt sin. Tá sé deacair teacht ar fhigiúr beacht mar níl aon bhealach ann fios a bheith agat an dtiocfadh bagairtí ó chuideachtaí eachtracha a gcuid oibríochtaí sa RA a aischur nó, go deimhin, cé mhéad post a chruthódh an geilleagar athmhúnlaithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn ann tar éis scoir.

Níos fearr as: Bheadh ​​borradh faoi phoist de réir mar a dhéantar gnólachtaí a shaoradh ó rialacháin an AE agus ó rómhaorlathas, abair iad siúd atá ag argóint ar son imeachta, le cuideachtaí beaga agus meánmhéide nach dtrádálann leis an AE ag baint an leasa is mó. I a pháipéar le déanaí, Miotas Poist an AE, féachann Institiúid Ghnóthaí Eacnamaíocha an mhargaidh shaor leis an éileamh a dhíbirt go gcaillfí 3-4 mhilliún post dá bhfágfadh an Bhreatain í. "Tá baint ag poist le trádáil, ní le ballraíocht in aontas polaitiúil, agus níl mórán fianaise ann a thabharfadh le tuiscint go dtitfeadh trádáil go mór idir gnólachtaí na Breataine agus tomhaltóirí na hEorpa sa chás go mbeadh an RA lasmuigh den AE," a mhaíonn sé. "Tá margadh saothair na RA thar a bheith dinimiciúil, agus chuirfeadh sé in oiriúint go tapa do chaidrimh athraithe leis an AE."

Níos fearr as i: Chaillfí na milliúin post de réir mar a bhogfadh déantúsóirí domhanda go tíortha AE ar chostas níos ísle. Bheadh ​​tionscal mór gluaisteán na Breataine faoi úinéireacht eachtrach i mbaol go háirithe. "Is léir go bhfuil ballraíocht tionchair na RA san AE mar bhonn agus mar thaca le tarraingteacht na RA mar áit chun infheistíocht a dhéanamh agus gnó na ngluaisteán a dhéanamh," a dúirt tuarascáil KPMG ar thionscal na ngluaisteán anuraidh. Tá imní ar earnáil na seirbhísí airgeadais, a fhostaíonn thart ar 2.1 milliún duine sa RA, faoi imeacht as an mBreatain. "Tá rath thionscal seirbhísí airgeadais na Ríochta Aontaithe tógtha den chuid is mó ar reachtaíocht Mhargaidh Inmheánach an AE. Bheadh ​​rioscaí an-suntasacha ag baint leis seo a thréigean do roinnt rogha eile neamhphósta, anaithnid agus nach féidir a thuar," a dúirt an gnólacht dlí domhanda Clifford Chance i dtuarascáil ón meitheal smaointe TheCityUK anuraidh.

Cad mar gheall ar an tionchar ar an ngeilleagar ina iomláine?

Bheadh ​​cuid mhaith ag brath ar na déileálacha trádála a d’éirigh leis an mBreatain dul i mbun caibidlíochta leis an AE agus leis an gcuid eile den domhan tar éis di imeacht.

An cás is fearr, de réir meitheal smaointe Open Europe, is é sin go mbeadh an RA níos fearr as 1.6% den OTI in aghaidh na bliana faoi 2030. Tá sé sin ag glacadh leis go ndearna an RA dírialú forleathan tar éis di imeacht agus gur éirigh léi déileálacha fabhracha trádála a bhaint amach. Cuireann an meitheal smaointe leis: "Tá raon i bhfad níos réadúla idir caillteanas buan 0.8% ar OTI in 2030 agus gnóthachan buan 0.6% in OTI i 2030, i gcásanna ina meascann an Bhreatain cineálacha cur chuige beartais".

An Lárionad um Fheidhmíocht Eacnamaíochta, i Scoil Eacnamaíochta Londain, a deir an cás is measa is laghdú 6.3% go 9.5% ar OTI, "caillteanas den mhéid céanna leis an gcaillteanas a d'eascair as an ngéarchéim airgeadais dhomhanda in 2008/09". Is é an cás is fearr, de réir a n-anailíse, caillteanas 2.2% den OTI.

Cad mar gheall ar inimirce?

Níos fearr as: Gheobhadh an Bhreatain smacht iomlán ar a teorainneacha. Ba mhaith le UKIP córas ceadanna oibre a thabhairt isteach, ionas go mbeadh na srianta céanna ar víosaí ag náisiúnaigh an AE agus iad siúd ó lasmuigh den AE, a deir sé a laghdódh fás daonra ó leibhéil reatha 298,000 sa bhliain go dtí thart ar 50,000. Chruthódh sé seo deiseanna fostaíochta d’oibrithe na Breataine agus chuirfeadh sé borradh faoi phá, chomh maith le brú ar scoileanna, ospidéil agus seirbhísí poiblí eile a mhaolú.

Níos fearr as i: B’fhéidir go mbeadh ar an mBreatain aontú chun saorghluaiseacht imirceach AE a cheadú mar phraghas rochtana ar an saormhargadh. Ar aon chuma, bhí inimirce ón gcuid eile den AE go maith do gheilleagar na Breataine. Tá réamhaisnéisí fáis na RA bunaithe, i bpáirt, ar leibhéil arda leanúnacha glan-imirce. Deir an Oifig neamhspleách um Fhreagracht Buiséid go bhfuil an geilleagar ag brath ar shaothar imirceach agus ar chánacha a íocann inimircigh chun maoiniú a dhéanamh ar sheirbhísí poiblí.

An sábhálfadh an Bhreatain airgead i dtáillí ballraíochta?

Ba é glan-ranníocaíocht na RA leis an AE, agus an lacáiste á chur san áireamh, ná £ 11.3bn in 2013. Tá sé sin níos mó ná ceithre oiread an méid a bhí sé in 2008. Tá sé thart ar an méid céanna a chaitheann rialtas na RA ar iompar gach bliain.

Níos fearr as: Shábháilfeadh an RA na billiúin i dtáillí ballraíochta, agus chuirfeadh sí deireadh leis an “taraif i bhfolach” a íocann cáiníocóirí na RA nuair a dhéantar earraí a onnmhairiú chuig an AE, de bharr rómhaorlathas, dramhaíl, calaois agus fachtóirí eile.

Níos fearr as i: Is é atá i ranníocaíocht na RA le buiséad an AE ná titim san aigéan i gcomparáid leis na buntáistí do ghnó a bheith sa mhargadh aonair.

Cén éifeacht a bheadh ​​aige ar thrádáil?

Níos fearr as: Níl an AE chomh tábhachtach do thrádáil na Breataine agus a bhíodh sé, agus beidh suaitheadh ​​leanúnach i limistéar an euro níos lú fós. Fiú mura n-éireodh leis an mBreatain idirbheartaíocht a dhéanamh ar mhargadh saorthrádála leis an AE ní bheadh ​​sé chomh tubaisteach agus a mhaíonn díograiseoirí an AE, áitíonn an t-eacnamaí Roger Bootle ina leabhar An Trioblóid leis an Eoraip: "Chuirfeadh sé an Ríocht Aontaithe sa riocht céanna ina bhfuil na SA faoi láthair, in éineacht leis an India, an tSín agus an tSeapáin, agus éiríonn leo go léir easpórtáil chuig an AE go réasúnta éasca." Bheadh ​​an RA saor chun comhaontuithe déthaobhacha trádála a bhunú le margaí easpórtála atá ag fás go tapa mar an tSín, Singeapór, an Bhrasaíl, an Rúis agus an India tríd an Eagraíocht Trádála Domhanda.

Níos fearr as i: Is é an AE príomh-chomhpháirtí trádála na RA, ar fiú níos mó ná £ 400bn sa bhliain é, nó 52% den trádáil iomlán in earraí agus seirbhísí. Dá dtarraingeofaí siar go hiomlán ón AE chuirfí bacainní trádála suas, agus taraifí 15% os comhair onnmhairí gluaisteán chuig an AE, mar shampla, agus taraif 10% á allmhairiú. "Tá an smaoineamh go mbeadh an RA níos saoire lasmuigh den AE bunaithe ar shraith míthuiscintí, go bhféadfadh geilleagar meánmhéide, oscailte smacht a choinneáil ar chóras trádála atá ag éirí níos briste agus atá faoi smacht na SA, an AE agus na Síne; déanann sé níos deacra don Bhreatain dul isteach i margaí atá ag teacht chun cinn; agus go meallfaí caipiteal eachtrach níos mó do gheilleagar na Breataine mura mbeadh sé ina chuid den mhargadh aonair a thuilleadh, "an Lárionad um Athchóiriú Eorpach ar son an AE. a dúradh i dtuarascáil le déanaí.

An n-athródh tionchar na RA ar domhan?

Níos fearr as: Bheadh ​​an RA fós ina cuid lárnach de NATO agus de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus de chumhacht núicléach, le guth cumhachtach domhanda inti féin. Tá an Grúpa Bruos Eurosceptic ag iarraidh deireadh a chur leis an bprionsabal “míchlú” go bhfeidhmíonn an Bhreatain mar dhroichead trasatlantach idir na SA agus an Eoraip, ag rá gur cheart don tír féin-mhuinín a dhéanamh mar threoirphrionsabal di.

Níos fearr as i: Agus í faoi thionchar tionchair sa Bhruiséil, i mBeirlín agus i bPáras, chuirfeadh Washington neamhaird níos mó ar an mBreatain agus chuirfeadh sí i leataobh í ar shaincheisteanna trasnáisiúnta móra mar an comhshaol, slándáil agus trádáil. Teastaíonn ó Mheiriceá agus ó chomhghuaillithe eile go bhfanfadh an Bhreatain san AE. Tá an baol ann go mbeidh an Ríocht Aontaithe ina stát iargúlta iargúlta má fhágann sí.

Cad a tharlódh do Bhriotanaigh atá ag obair san Eoraip, agus do shaoránaigh an AE atá ag obair sa RA?

Níos fearr as: Gheobhadh an Bhreatain smacht iomlán ar a teorainneacha féin, agus an imirce isteach agus amach as an tír á rialú ag dlí na Breataine amháin. Bheadh ​​sé níos deacra do shaoránaigh an AE bogadh go dtí an Ríocht Aontaithe, cé nach dócha go mbainfear iad siúd atá ina gcónaí anseo cheana féin.

Níos fearr as i: Bheadh ​​go leor ag brath ar an gcineál plé a thángthas ar náisiúin eile an AE. B’fhéidir go mbeidh ar na Briotanaigh iarratas a dhéanamh ar víosaí chun dul isteach i dtíortha an AE agus d’fhéadfadh go mbeadh rialacha comhtháthaithe os a gcomhair ag na daoine atá ina gcónaí ann cheana, mar chruthú go bhfuil siad in ann an teanga a labhairt sula bhfaigheann siad cearta cónaithe fadtéarmacha. Bheadh ​​éiginnteacht ann freisin do go leor oibrithe AE a íocann cánacha sa RA anois - cad iad na sochair, más ann dóibh, a mbeadh siad i dteideal a fháil?

An n-athródh cánacha?

Níos fearr as: Tá cumhacht theoranta ag an AE maidir le cáin, rud atá i gceist den chuid is mó do rialtais náisiúnta. Is é an eisceacht ná CBL, a bhfuil bandaí aontaithe ar leibhéal an AE. Taobh amuigh den AE, d’fhéadfadh go mbeadh níos mó solúbthachta ag an RA.

Níos fearr as i: "Sroichfidh seachaint agus imghabháil cánach leibhéil chorraitheacha de réir mar a bheidh ár ngeilleagar faoi úinéireacht iomlán ag cuideachtaí ilnáisiúnta eachtracha a fhágann go bhfuil seachaint cánach sa Bhreatain lárnach dá straitéis ghnó," a d'áitigh an nuachtán pro-Eorpach The Observer in eagarfhocal.

An n-athródh córas dlí, institiúidí daonlathacha agus próiseas déanta dlí na Breataine?

Níos fearr as: Ba mhór an lámh in uachtar é do dhaonlathas na Breataine de réir mar a ghnóthaigh parlaimint Westminster a ceannas agus athcheangail sí le vótálaithe. Bheadh ​​an tír saor ó Bharántas Gabhála na hEorpa agus ó bhearta dlí agus oird eile.

Níos fearr as i: Baineann na Briotanaigh leas as dlíthe fostaíochta an AE agus cosaintí sóisialta, a chuirfí as an áireamh. D’fhéadfadh tarraingt siar ón mBarántas Gabhála Eorpach a bheith ina chúis le moilleanna don RA maidir le heisceachtaí ó thíortha Eorpacha eile a eiseachadadh; agus tá roinnt rogha an diúltaithe ag an Ríocht Aontaithe cheana féin ó dhlí saothair an AE, lena n-áirítear an Treoir um Am Oibre.

 

Brexit

Cuireann an Bhreatain moill ar chur i bhfeidhm rialuithe trádála iar-Brexit

foilsithe

on

Dúirt an Bhreatain Dé Máirt (14 Meán Fómhair) go raibh sí ag cur moill ar chur i bhfeidhm roinnt rialuithe ar allmhairí iar-Brexit, an dara huair a cuireadh brú orthu, ag lua brúnna ar ghnólachtaí ón mbrú paindéimeach agus ón slabhra soláthair domhanda.

D’fhág an Bhreatain margadh aonair an Aontais Eorpaigh ag deireadh na bliana seo caite ach murab ionann agus an Bhruiséil a thug rialuithe teorann isteach láithreach, chuir sí stad ar thabhairt isteach seiceálacha allmhairiúcháin ar earraí mar bhia chun am a thabhairt do ghnólachtaí oiriúnú.

Tar éis moill a chur ar thabhairt isteach seiceanna sé mhí cheana ón 1 Aibreán, tá an rialtas anois tar éis an gá le dearbhuithe agus rialuithe custaim iomlána a bhrú ar ais go 1 Eanáir, 2022. Beidh dearbhuithe sábháilteachta agus slándála ag teastáil ón 1 Iúil an bhliain seo chugainn.

Aiseolas

"Táimid ag iarraidh ar ghnólachtaí díriú ar a dtéarnamh ón bpaindéim seachas go gcaithfidh siad déileáil le riachtanais nua ag an teorainn, agus is é sin an fáth go bhfuil tráthchlár nua pragmatach leagtha amach againn chun rialuithe teorann iomlána a thabhairt isteach," a dúirt aire Brexit David Frost.

"Beidh níos mó ama ag gnóthais anois ullmhú do na rialuithe seo a chuirfear isteach de réir a chéile le linn 2022."

Dúirt foinsí tionscail san earnáil lóistíochta agus custaim freisin nach raibh bonneagar an rialtais réidh chun seiceálacha iomlána a fhorchur.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Conas a chabhróidh an AE le tionchar Brexit a mhaolú

foilsithe

on

Tacóidh ciste AE € 5 billiún le daoine, cuideachtaí agus tíortha a ndeachaigh aistarraingt na RA as an Aontas i bhfeidhm orthu, Gnóthaí an AE.

An deireadh na hidirthréimhse Brexit, an 31 Nollaig 2020, cuireadh deireadh le saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus caipitil idir an AE agus an RA, le hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha dochracha do dhaoine, do ghnóthais agus do lucht riaracháin poiblí ar an dá thaobh.

Le cuidiú le hEorpaigh oiriúnú do na hathruithe, d'aontaigh ceannairí an AE i mí Iúil 2020 an Cúlchiste Coigeartaithe Brexit, ciste € 5bn (i bpraghsanna 2018) le híoc go dtí 2025. Tosóidh tíortha AE ag fáil na n-acmhainní faoi mhí na Nollag, tar éis ceadú na Parlaiminte. Meastar go vótálfaidh FPEnna ar an gciste le linn seisiún iomlánach Mheán Fómhair.

Aiseolas

Cé mhéid a rachaidh chuig mo thír?

Cuideoidh an ciste le tíortha uile an AE, ach is é an plean atá ann go bhfaighidh na tíortha agus na hearnálacha is measa atá buailte ag Brexit an tacaíocht is mó. Tá Éire ar bharr an liosta, agus an Ísiltír, an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Bheilg ina dhiaidh.

Cuirtear trí fhachtóir san áireamh chun an méid do gach tír a chinneadh: tábhacht na trádála leis an RA, luach na n-iasc a ghabhtar i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA agus méid an daonra atá ina gcónaí i réigiúin mhuirí an AE is gaire don RA.

Aiseolas
Infographic ag míniú Cúlchiste Coigeartaithe Brexit
Infographic a thaispeánann an méid tacaíochta a gheobhaidh tíortha aonair an AE ón gCúlchiste Coigeartaithe Brexit  

Cad is féidir leis an gciste a mhaoiniú?

Ní bheidh ach bearta a bunaíodh go sonrach chun cur i gcoinne iarmhairtí diúltacha imeacht na RA as an AE incháilithe le haghaidh maoinithe. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo:

 • Infheistíocht i gcruthú post, lena n-áirítear cláir oibre ghearrthéarmacha, athoiliúint agus oiliúint
 • Ath-imeascadh shaoránaigh an AE a d’fhág an Ríocht Aontaithe mar thoradh ar Brexit
 • Tacaíocht do ghnólachtaí (go háirithe FBManna), daoine féinfhostaithe agus pobail áitiúla
 • Áiseanna custaim a thógáil agus feidhmiú rialuithe teorann, fíteashláintíochta agus slándála a chinntiú
 • Scéimeanna deimhniúcháin agus ceadúnaithe

Clúdóidh an ciste caiteachas a tabhaíodh idir 1 Eanáir 2020 agus 31 Nollaig 2023.

Earnálacha iascaigh agus baincéireachta

Tá saoirse ag rialtais náisiúnta cinneadh a dhéanamh faoin méid airgid a théann chuig gach réimse. Mar sin féin, ní mór do thíortha atá ag brath go mór ar iascaigh i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA íosmhéid dá leithdháileadh náisiúnta a thiomnú d’iascach cósta ar scála beag, chomh maith le pobail áitiúla agus réigiúnacha atá ag brath ar ghníomhaíochtaí iascaireachta.

Tá na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta, a d’fhéadfadh leas a bhaint as Brexit, eisiata.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Conas a chabhróidh an AE le tionchar Brexit a mhaolú

foilsithe

on

Tacóidh ciste AE € 5 billiún le daoine, cuideachtaí agus tíortha a ndeachaigh aistarraingt na RA as an Aontas i bhfeidhm orthu, Gnóthaí an AE.

An deireadh na hidirthréimhse Brexit, an 30 Nollaig 2020, cuireadh deireadh le saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus caipitil idir an AE agus an RA, le hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíocha dochracha do dhaoine, do ghnóthais agus do lucht riaracháin poiblí ar an dá thaobh.

Le cuidiú le hEorpaigh oiriúnú do na hathruithe, d'aontaigh ceannairí an AE i mí Iúil 2020 an Cúlchiste Coigeartaithe Brexit, ciste € 5 billiún (i bpraghsanna 2018) le híoc go dtí 2025. Tosóidh tíortha AE ag fáil na n-acmhainní faoi mhí na Nollag, tar éis ceadú na Parlaiminte. Meastar go vótálfaidh FPEnna ar an gciste le linn seisiún iomlánach Mheán Fómhair.

Aiseolas

Cé mhéid a rachaidh chuig mo thír?

Cuideoidh an ciste le tíortha uile an AE, ach is é an plean atá ann go bhfaighidh na tíortha agus na hearnálacha is measa atá buailte ag Brexit an tacaíocht is mó. Tá Éire ar bharr an liosta, agus an Ísiltír, an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Bheilg ina dhiaidh.

Cuirtear trí fhachtóir san áireamh chun an méid do gach tír a chinneadh: tábhacht na trádála leis an RA, luach na n-iasc a ghabhtar i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA agus méid an daonra atá ina gcónaí i réigiúin mhuirí an AE is gaire don RA.

Aiseolas
Infographic ag míniú Cúlchiste Coigeartaithe Brexit
Infographic a thaispeánann an méid tacaíochta a gheobhaidh tíortha aonair an AE ón gCúlchiste Coigeartaithe Brexit  

Cad is féidir leis an gciste a mhaoiniú?

Ní bheidh ach bearta a bunaíodh go sonrach chun cur i gcoinne iarmhairtí diúltacha imeacht na RA as an AE incháilithe le haghaidh maoinithe. D’fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo:

 • Infheistíocht i gcruthú post, lena n-áirítear cláir oibre ghearrthéarmacha, athoiliúint agus oiliúint
 • Ath-imeascadh shaoránaigh an AE a d’fhág an Ríocht Aontaithe mar thoradh ar Brexit
 • Tacaíocht do ghnólachtaí (go háirithe FBManna), daoine féinfhostaithe agus pobail áitiúla
 • Áiseanna custaim a thógáil agus feidhmiú rialuithe teorann, fíteashláintíochta agus slándála a chinntiú
 • Scéimeanna deimhniúcháin agus ceadúnaithe


Clúdóidh an ciste caiteachas a tabhaíodh idir 1 Eanáir 2020 agus 31 Nollaig 2023.

Earnálacha iascaigh agus baincéireachta

Tá saoirse ag rialtais náisiúnta cinneadh a dhéanamh faoin méid airgid a théann chuig gach réimse. Mar sin féin, ní mór do thíortha atá ag brath go mór ar iascaigh i gcrios eacnamaíoch eisiach na RA íosmhéid dá leithdháileadh náisiúnta a thiomnú d’iascach cósta ar scála beag, chomh maith le pobail áitiúla agus réigiúnacha atá ag brath ar ghníomhaíochtaí iascaireachta.

Tá na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta, a d’fhéadfadh leas a bhaint as Brexit, eisiata.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending