Ceangail le linn

Tomhaltóirí

Tá an Pharlaimint ag iarraidh cosaint an lucht siúil saoire ‘pacáiste’ a leathnú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20140310PHT38522_originalTeastaíonn cosaint bhreise ó lucht saoire a chuireann a gcuid laethanta saoire ‘pacáiste’ féin le chéile ó sheirbhísí taistil a dhíoltar ar an idirlíon nó in áit eile, mar ní dócha go bhfaighidh siad an clúdach ‘uile-isteach’ céanna leo siúd a cheannaíonn ó ghníomhairí taistil traidisiúnta, a deir FPEnna.

Cén fáth go bhfuil na rialacha á nuashonrú? 

Téann rialacha reatha an AE maidir le laethanta saoire pacáiste siar go 1990. Ó shin i leith, tá an fás ar eitiltí saor agus díolacháin idirlín athraithe go mór ar an mbealach a dhéanann taistealaithe laethanta saoire a phleanáil agus a cheannach. Déanfaidh an treoir nuashonraithe soiléiriú ar na rialacha chun iompar nua ceannaitheoirí a chur san áireamh agus leathnóidh sí an sainmhíniú ar laethanta saoire pacáiste chun an chuid is mó de na socruithe taistil atá comhdhéanta d’eilimintí éagsúla a chuimsiú, d’fhonn lucht saoire a chosaint i gcás fadhbanna. In 2011, b'ionann díolacháin taistil ar líne agus thart ar 35% de na háirithintí taistil go léir. I mí an Mhárta 2013 amháin, thug beagnach 183 milliún saoránach cuairt ar shuíomh Gréasáin taistil ar líne. Cé go gceannaíonn 23% de thaistealaithe an AE a gcuid laethanta saoire pacáiste ar an mbealach traidisiúnta, déanann níos mó agus níos mó daoine a gcuid socruithe saoire féin ar an idirlíon trí thrádálaithe atá nasctha go tráchtála. Is ionann socruithe comhcheangailte taistil den sórt sin anois agus 23% den mhargadh saoire, thart ar 118 milliún turas in aghaidh na bliana.

Aiseolas

Mar gheall ar an iompar ceannaigh nua seo, áfach, tá an treoir reatha as dáta, go minic ag fágáil tomhaltóirí i limistéar liath dlíthiúil nuair nach léir a thuilleadh an bhfuil a gcuid socruithe saoire ina ‘bpacáiste’. Chomh maith leis sin, is féidir le cleachtais atá difriúil idir ballstáit a dhéanamh deacair do thaistealaithe a gcearta a bheith ar eolas acu. Mar thoradh air sin, ceapann 67% de shaoránaigh an AE trí dhearmad go bhfuil siad cosanta agus na “pacáistí nua” seo á gceannach nuair nach bhfuil siad i ndáiríre. Ar an iomlán, cailleann saoránaigh an AE € 1 billiún in aghaidh na bliana mar gheall ar easpa cosanta saoire, agus is é an meánchostas do thaistealaithe beagnach € 600 i gcomparáid le níos lú ná € 200 do phacáistí traidisiúnta.

Raon feidhme na treorach  

Clúdóidh na rialacha nua dhá chineál conartha: déileálacha pacáiste agus socruithe taistil nasctha (ar a dtugtar socruithe taistil le cúnamh faoi láthair. Tá FPEanna ag iarraidh an téarma seo a athrú toisc go bhfuil brí éagsúil á úsáid aige cheana i roinnt tíortha agus mar sin doiléir). Tá dhá ghné nó níos mó i laethanta saoire pacáiste - mar eitiltí, cóiríocht, fruiliú gluaisteán, turais threoraithe nó ticéid amharclainne - a ceannaíodh ó thrádálaí aonair amháin agus a n-íoctar astu ag an am céanna laistigh den phróiseas áirithinte céanna nó a thairgtear ar phraghas iomlán. Seirbhísí breise a cheannaítear ó thrádálaithe ar leithligh trí phróisis áirithinte nasctha ar líne ina n-aistrítear ainm an taistealaí agus sonraí pearsanta eile (mar shampla sonraí teagmhála, sonraí cárta creidmheasa nó sonraí pas) idir thrádálaithe laistigh de 24 uair an chloig tar éis don díolachán bunaidh a bheith críochnaithe a mheas mar chuid den phacáiste céanna, deir FPEnna.

Aiseolas

Is éard atá i socruithe taistil nasctha dhá ghné nó níos mó a ceannaíodh ó thrádálaithe éagsúla agus a chuirtear i gcrích trí chonarthaí ar leithligh, ach sa chás go n-aistrítear ainm nó sonraí teagmhála an taistealaí chuig an trádálaí eile ar a laghad laistigh de 24 uair an chloig tar éis áirithint na chéad seirbhíse a áireamh. Áitíonn FPEnna gur chóir an taistealaí a chur ar an eolas go soiléir sula dtabharfaidh sé an conradh i gcrích má tá pacáiste nó socrú taistil nasctha á cheannach aige ós rud é nach dtugann na socruithe seo an leibhéal céanna cosanta i ngach cás agus a dhéanann laethanta saoire traidisiúnta pacáiste.

Is í an difríocht sa chosaint ná nach féidir socruithe taistil nasctha a aistriú chuig taistealaí eile cosúil le saoire láneagraithe, agus ní gá dá ndíoltóirí an fhaisnéis réamhchonarthach chéanna a sholáthar. Mar sin féin, chosnófaí duine a cheannaíonn “socrú taistil nasctha” fós má théann soláthraí seirbhíse ar a shuaimhneas agus bheadh ​​an ráthaíocht chéanna aige go ndéanfaí é a aisdúichiú le duine ar shaoire phacáiste i gcás cúinsí nach féidir a thuar. Má mhainníonn an trádálaí an taistealaí a chur ar an eolas nach “pacáiste” iad na socruithe taistil atá curtha in áirithe aige, beidh na cearta céanna ag an taistealaí agus atá ag aon duine a chuireann saoire phacáiste in áirithe.

Mura dtugann trádálaí faisnéis faoi dhátaí cinn scríbe agus taistil chuig trádálaí eile, mar shampla trí fhianáin a úsáid ar an suíomh Gréasáin, ach gan aon sonraí pearsanta, nó má thugtar an taistealaí chuig suíomh Gréasáin eile ach trí chliceáil ar bhreiseán, an socrú taistil ní thiocfaidh sé faoi raon feidhme na treorach seo. Ba cheart turais ghnó a eagraíonn eagraí trí chreat-chomhaontú a eisiamh freisin, a deir FPEnna. Baineann an rud céanna le pacáistí agus socruithe taistil nasctha a chuireann eagraíochtaí neamhbhrabúis mar scoileanna, clubanna peile nó carthanais le chéile agus níor cheart go mbeadh na heagraíochtaí sin faoi dhliteanas an turais, a deir siad.

Cad a tharlaíonn má théann an t-eagraí taistil bust? 

Ba cheart aisdúichiú an Lucht Siúil a chinntiú má théann a n-eagraí taistil chun cinn agus iad ar saoire. Más féidir, ba cheart go mbeadh an rogha acu leanúint ar aghaidh lena dturas gan aon chostas breise sula dtaistealaíonn siad abhaile, seasann FPEnna. Ba cheart do bhallstáit a chinntiú go bhfuil a gcuid scéimeanna cosanta dócmhainneachta éifeachtach agus in ann aisdúichiú pras agus aisíocaíochtaí láithreacha a ráthú do na taistealaithe lena mbaineann.

ceanglais faisnéise 

Sula gcuirtear an conradh i gcrích, ba cheart an taistealaí a chur ar an eolas faoin gceann scríbe, an dáta agus na hamanna imeachta agus fillte, líon na n-oícheanta atá san áireamh, catagóir oifigiúil na cóiríochta a cuireadh in áirithe agus praghas iomlán an phacáiste. Arna iarraidh sin, ba cheart don trádálaí faisnéis a thabhairt maidir le rochtain do dhaoine le soghluaisteacht laghdaithe. Nuair is ábhartha, ba cheart an taistealaí a chur ar an eolas freisin faoin líon íosta daoine a theastaíonn chun an turas a dhéanamh agus an spriocdháta chun an turas a chur ar ceal mura sroichfear an uimhir seo.

Cad a tharlaíonn má athraíonn na hamanna eitilte nó an praghas? 

Níor cheart go mbeadh eagraithe in ann amanna eitilte a athrú go suntasach - ie níos mó ná trí huaire an chloig - a luaithe a bheidh an díol críochnaithe. Má athraíonn na hamanna eitilte, ba cheart saoire phacáiste coibhéiseach nó aisíocaíocht iomlán a thairiscint don taistealaí. Ní fhéadfar praghsanna a ardú tar éis an conradh díolacháin a thabhairt i gcrích ach amháin má théann praghsanna breosla, cánacha nó táillí aerfoirt suas. Má mhéadaíonn an praghas níos mó ná 8% (molann an Coimisiún 10%) ba cheart go mbeadh taistealaithe in ann a gcuid airgid a fháil ar ais, lena n-áirítear íocaíochtaí as seirbhísí cúnta mar árachas taistil nó gníomhaíochtaí ar an turas, nó pacáiste coibhéiseach a thairiscint dóibh. Ba cheart aon laghdú praghais níos mó ná 3% a chur ar aghaidh chuig an gceannaitheoir.

Cad a tharlaíonn má theastaíonn cúnamh le lucht siúil agus ar saoire? 

Ba chóir an Lucht Siúil i gcruachás in ann cúnamh a fháil le linn a gcuid laethanta saoire, fiú mura bhfuil an t-eagraí taistil locht. Ba chóir go mbeadh Cúnamh faisnéis faoi sheirbhísí sláinte, cúnamh consalachta nó ag déanamh socruithe taistil malartacha ag an taistealaí chostas féin.

Cad a tharlóidh i gcás cúinsí 'gan choinne'? 

Má imthosca dosheachanta agus gan choinne, cosúil le tubaistí nádúrtha nó ionsaí sceimhlitheoireachta, go mbeadh sé dodhéanta don lucht siúil a thabhairt ar ais abhaile in am, bheadh ​​an t-eagraí cóiríocht dó nó di a shocrú ag an leibhéal céanna leis an lóistín in áirithe i dtosach nó pá ina mhalairt de chás le haghaidh fanacht de cúig oíche a chosnaíonn suas go € 125 in aghaidh an oíche má tá an t-eagraí ann nó toilteanach a chur in áirithe (deir an togra ón gCoimisiún trí oíche ag níos mó ná € 100 oíche).

Cad a tharlaíonn mura féidir leis an lucht siúil dul ar ceal nó ar mian leo é a chealú? 

Ba cheart go mbeadh taistealaí i dteideal pacáiste a aistriú chuig taistealaí eile faoi choinníollacha áirithe. Mar sin féin, ba cheart don taistealaí nó don duine a ghlacann an saoire aon chostais maidir le haistriú an turais a íoc. Ba cheart go mbeadh an lucht siúil in ann an conradh a chealú tráth ar bith roimh thús an phacáiste, ar an gcoinníoll go n-íocann siad cúiteamh cuí.

Cé atá faoi dhliteanas i gcás fadhb? 

Tá eagraithe saoire pacáiste freagrach as feidhmíocht na seirbhísí taistil a chuimsítear sa chonradh, mura bhforáiltear go sainráite sa reachtaíocht náisiúnta go bhféadtar a mheas go bhfuil an miondíoltóir faoi dhliteanas freisin. I gcás socrú taistil nasctha, tá gach eagraí freagrach as a chuid féin den chonradh. Bearta cosanta sonraí Rialaíonn na dréachtrialacha den chéad uair an fhaisnéis faoi thaistealaithe a aistrítear idir trádálaithe, toisc go sainmhíníonn cainníocht na faisnéise a chuirtear ar aghaidh cineál an chonartha, leibhéal na cosanta agus an dliteanas. Má chuireann trádálaí faisnéis ar aghaidh faoi chustaiméir seachas an ceann scríbe agus na dátaí taistil (ie ainm, teagmháil, cárta creidmheasa nó sonraí pas) measfar go bhfuil an trádálaí faoi dhliteanas pacáiste nó socrú taistil nasctha a dhíol.

cosaint an tomhaltóra

Cosaint tomhaltóirí: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí

foilsithe

on

Tá comhairliúchán poiblí seolta ag an gCoimisiún Eorpach maidir le cian-mhargaíocht na seirbhísí airgeadais a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí. Tá ag an AE rialacha i bhfeidhm chun tomhaltóirí a chosaint nuair a shíníonn siad conradh le soláthraí seirbhísí airgeadais miondíola i gcéin, mar shampla ar an bhfón nó ar líne. Tagann aon seirbhís de chineál baincéireachta, creidmheasa, morgáiste, árachais, pinsin phearsanta, infheistíochta nó íocaíochta faoi raon feidhme an Treoir maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí aon uair a cheannaítear an tseirbhís airgeadais i gcéin.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá sé thar am ár rialacha AE a oiriúnú go dtí na hamanna reatha. Ceannaíonn tomhaltóirí seirbhísí airgeadais ar líne níos mó agus níos mó. Cuideoidh an comhairliúchán poiblí seo linn riachtanais na saoránach agus na gcuideachtaí a aithint ionas gur féidir linn an treoir a chosaint don todhchaí. "

 Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin phoiblí le breithnithe an Choimisiúin maidir le hathbhreithniú féideartha ar an treoir, a bhfuil súil leis in 2022. Baileoidh an comhairliúchán poiblí eispéiris agus tuairimí ó thomhaltóirí, ó ghairmithe seirbhísí airgeadais miondíola, ó údaráis náisiúnta agus ó aon gheallsealbhóirí leasmhara eile ar an treoir . Tá an comhairliúchán poiblí ar fáil anseo agus beidh sé ar oscailt go dtí an 28 Meán Fómhair 2021.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

cosaint an tomhaltóra

An chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú

foilsithe

on

Faigh amach cé mar atá sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú agus é a chur in oiriúint do dhúshláin nua amhail an t-aistriú glas agus an claochlú digiteach. Cumann 

De réir mar a éiríonn an geilleagar níos domhanda agus níos digití, tá an AE ag féachaint ar bhealaí nua chun tomhaltóirí a chosaint. Le linn seisiún iomlánach na Bealtaine, déanfaidh FPEnna díospóireacht ar an todhchaí dhigiteach na hEorpa. Díríonn an tuarascáil ar bhacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh a bhaint agus úsáid na faisnéise ealaíne do thomhaltóirí a fheabhsú.

Léaráid infographic ar chosaint tomhaltóirí san Aontas Eorpach
Cosaint tomhaltóirí a threisiú  

Clár oibre nua do thomhaltóirí

Tá an Pharlaimint ag obair ar an clár oibre nua do thomhaltóirí strategy do 2020-2025, ag díriú ar chúig réimse: trasdul glas, claochlú digiteach, forfheidhmiú éifeachtach chearta tomhaltóirí, sainriachtanais grúpaí áirithe tomhaltóirí agus comhar idirnáisiúnta.

Aiseolas

É a dhéanamh níos éasca í a ithe go hinbhuanaithe

An Sprioc neodrachta aeráide 2050 mar thosaíocht don AE agus tá ról le himirt ag saincheisteanna tomhaltóirí - trí thomhaltas inbhuanaithe agus an geilleagar ciorclach.

Tacaíonn léiriú infographic ar Eorpaigh le dul i ngleic leis an athrú aeráide
Tomhaltas inbhuanaithe  

I mí na Samhna 2020, ghlac FPEnna a tuairisciú ar shingil inbhuanaithe margadh ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach mar a thugtar air a bhunú ceart a dheisiú deisiúcháin a dhéanamh córasach, costéifeachtach agus tarraingteach. D'iarr baill freisin lipéadú a dhéanamh ar shaolré táirgí chomh maith le bearta chun cultúr athúsáid a chur chun cinn, lena n-áirítear ráthaíochtaí ar earraí réamhúinéireachta.

Teastaíonn bearta uathu freisin táirgí a dhearadh go hoiriúnach ar bhealach a fhágann go mbeidh siad i léig tar éis tréimhse áirithe agus athdhearbhaíodh éilimh ar ghnáth-charger.

Aiseolas

Tá an Coimisiún ag obair ar cheart chun rialacha leictreonaice agus reachtaíochta maidir le lorg comhshaoil ​​táirgí a dheisiú chun a chur ar chumas tomhaltóirí comparáid a dhéanamh.

An t-athbhreithniú ar an An Treoir maidir le Díol Earraí, atá beartaithe do 2022, féachaint an bhféadfaí an ráthaíocht dlí dhá bhliain atá ann faoi láthair a leathnú le haghaidh earraí nua agus réamhúinéireachta.

I Meán Fómhair 2020, sheol an Coimisiún an tionscnamh táirgí inbhuanaithe, faoin nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán. Tá sé mar aidhm aige táirgí a dhéanamh oiriúnach do gheilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh aeráide, tíosach ar acmhainní agus atá éifeachtach agus dramhaíl a laghdú. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar cheimiceáin díobhálacha a bheith i láthair i dtáirgí mar leictreonaic agus trealamh TFC, teicstílí agus troscán.

An claochlú digiteach a dhéanamh sábháilte do thomhaltóirí

An claochlú digiteach ag athrú go mór ár saol, lena n-áirítear an chaoi a ndéanaimid siopadóireacht. Le cuidiú le rialacha tomhaltóirí an AE teacht suas, mhol an Coimisiún ceann nua i mí na Nollag 2020 An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha, sraith rialacha chun sábháilteacht tomhaltóirí a fheabhsú ar fud ardáin ar líne san AE, lena n-áirítear margaí ar líne.

Ba mhaith le FPEnna go mbeadh tomhaltóirí chomh sábháilte céanna agus tú ag siopadóireacht ar líne nó as líne agus ba mhaith leo go gcuirfeadh ardáin mar eBay agus Amazon dlús le hiarrachtaí chun dul i ngleic le trádálaithe a dhíolann táirgí bréige nó neamhshábháilte agus chun stop a chur le cuideachtaí calaoiseacha a gcuid seirbhísí a úsáid.

Mhol FPEnna rialacha freisin chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar díobhálach agus mídhleathach ar líne agus iad ag cosaint saoirse cainte agus ag éileamh rialacha nua maidir le fógraíocht ar líne a thugann níos mó smachta d’úsáideoirí.

I bhfianaise thionchar na Faisnéise Intleachtúla, tá an AE ag ullmhú rialacha chun í a bhainistiú deiseanna agus bagairtí. Tá coiste speisialta curtha ar bun ag an bParlaimint agus leagann sí béim ar an ngá atá le reachtaíocht lárnach don duine. Tá córas dliteanais shibhialta beartaithe ag an bParlaimint maidir le hintleacht shaorga lena mbunaítear cé atá freagrach nuair a dhéanann córais AI díobháil nó damáiste.

Forfheidhmiú chearta tomhaltóirí a neartú

Tá tíortha AE freagrach as cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, ach tá ról comhordaithe agus tacaíochta ag an AE. I measc na rialacha a chuir sí i bhfeidhm tá an treoir maidir le forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar dhlí na dtomhaltóirí agus rialacha maidir le sásamh comhchoiteann.

Aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha tomhaltóirí

Tomhaltóirí leochaileacha ar nós leanaí, daoine scothaosta nó daoine atá ina gcónaí faoi mhíchumas, chomh maith le daoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu nó tomhaltóirí a bhfuil rochtain theoranta acu ar an idirlíon, teastaíonn cosaintí ar leith uathu. Sa chlár oibre nua do thomhaltóirí, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún díriú ar fhadhbanna le hinrochtaineacht idirlín, tomhaltóirí leochaileacha airgeadais agus táirgí do leanaí.

Cuimsíonn pleananna an Choimisiúin níos mó comhairle as líne do thomhaltóirí nach bhfuil aon rochtain ar an idirlíon acu chomh maith le maoiniú chun infhaighteacht agus cáilíocht na seirbhísí comhairle fiachais a fheabhsú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu.

Toisc go bhfuil leanaí i mbaol mór ó fhógraíocht dhochrach, cheadaigh an Pharlaimint rialacha níos déine maidir le seirbhísí meán closamhairc le haghaidh seirbhísí meán closamhairc.

Sábháilteacht táirgí a dhíoltar san AE a ráthú

Is minic a cheannaíonn tomhaltóirí earraí a mhonaraítear lasmuigh den AE. Dar leis an gCoimisiún, ceannacháin ó dhíoltóirí lasmuigh den Mhéadaigh AE ó 17% ​​in 2014 go 27% in 2019 agus leagann an clár oibre nua do thomhaltóirí béim ar an ngá atá le comhar idirnáisiúnta chun cosaint tomhaltóirí a chinntiú. Ba í an tSín an an soláthróir earraí is mó don AE in 2020, mar sin oibreoidh an Coimisiún ar phlean gníomhaíochta leo in 2021 chun sábháilteacht táirgí a dhíoltar ar líne a mhéadú.

I mí na Samhna 2020, rith an Pharlaimint a réiteach ag iarraidh iarrachtaí níos mó chun a chinntiú go bhfuil na táirgí go léir a dhíoltar san AE sábháilte, cibé acu a mhonaraítear laistigh den AE nó lasmuigh de nó a dhíoltar ar líne nó as líne.

Na chéad chéimeanna eile

Tá coiste inmheánach margaidh agus cosanta tomhaltóirí na Parlaiminte ag obair ar thogra an Choimisiúin don chlár oibre nua do thomhaltóirí. Meastar go vótálfaidh FPEnna air i mí Mheán Fómhair.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eolas Gnó

Comhlíonadh #GDPR: Manetu chun an tarrthála?

foilsithe

on

An 11 Márta, rialtóirí na Sualainne slapped Gearradh fíneáil de $ 7.6 milliún ar Google mar gheall ar mhainneachtain freagra leordhóthanach a thabhairt ar iarratais ó chustaiméirí go mbainfí a gcuid faisnéise pearsanta ó liostaí an innill chuardaigh. Ba é an pionós an naoú is airde ó thosaigh Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) tairseach an AE i bhfeidhm i mBealtaine 2018 - ach stad sé i gcomparáid leis na fíneálacha € 50 milliún a chosain údaráis cosanta sonraí na Fraince ar Google i mí Eanáir 2019.

Chun cúrsaí a dhéanamh níos measa, níos lú ná seachtain tar éis chinneadh na Sualainne, ceann de na hiomaitheoirí is lú atá ag Google comhdaithe gearán GDPR le rialtóirí na hÉireann. Líomhnaíonn an gnólacht iomaíocha, brabhsálaí gréasáin foinse oscailte Brave, gur mhainnigh an fathach ardteicneolaíochta toiliú sonrach a bhailiú chun sonraí na dtomhaltóirí a roinnt ar fud a sheirbhísí éagsúla, agus go bhfuil a pholasaithe príobháideachta  “Gan dóchas doiléir”. Ciallaíonn an gearán is déanaí go bhfuil cleachtais imscrúdaithe sonraí Google ag tabhairt aghaidh ar thrí imscrúdú oscailte faoi láthair ag údaráis phríobháideachta na hÉireann.

Ní hé Google an t-aon chuideachta le aghaidh grinnscrúdú méadaithe ar bhainistíocht sonraí a chustaiméirí. Cé gur ghlan an GDPR thart ar € 114 milliún i bhfíneálacha go dtí seo, tá rialtóirí ar fud an Aontais Eorpaigh  itching chun na rialacháin príobháideachta scuabtha a fhorfheidhmiú ar bhealach níos críochnúla. Ní ullmhaítear cuideachtaí, ar a shon féin. Beagnach dhá bhliain tar éis don GDPR teacht i bhfeidhm, cuid acu 30% tá gnólachtaí Eorpacha fós gan stad leis an rialachán, cé go ndearna suirbhéanna ar fheidhmeannaigh Eorpacha agus Mheiriceá Thuaidh aithníodh monatóireacht ar riosca príobháideachta mar cheann de na saincheisteanna is tromchúisí a théann i bhfeidhm ar a ngnólachtaí.

Aiseolas

In ainneoin caitheamh billiúin euro ar dhlíodóirí agus ar chomhairleoirí cosanta sonraí, nach raibh ag go leor cuideachtaí a phróiseálann agus a choinníonn sonraí tomhaltóirí - go praiticiúil, beagnach gach gnóthas forbartha plean soiléir lena chinntiú go gcomhlíonann siad go hiomlán an reachtaíocht phríobháideachta ceannródaíoch cosúil leis an GDPR. Tá imní ar fiú tromlach na gcuideachtaí a chomhlíon deimhnithe nach mbeidh siad in ann a gcomhlíonadh a choinneáil go fadtéarmach.

I measc na bhfadhbanna an-chorraitheacha a bhfuil gnólachtaí ag dul i ngleic leo tá conas na sonraí go léir atá acu ar aon tomhaltóir ar leith a tharraingt le chéile - agus conas na sonraí sin a mhodhnú nó a bhaint tar éis iarraidh ó chustaiméirí faoin GDPR nó reachtaíocht dá samhail, mar shampla Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California ( CCPA).

Tá gnólachtaí nuathionscanta éagsúla ag teacht chun cinn, áfach, chun réitigh nuálacha a thairiscint chun an t-ualach a bhaineann le reachtaíocht phríobháideachta atá ag éirí níos déine a chomhlíonadh. Tá an ceann is déanaí, Manetu, beartaithe chun a bhogearraí Bainistíocht Príobháideachta Tomhaltóirí (CPM) a rolladh amach i mí Aibreáin. Na bogearraí Úsáideann halgartaim foghlama meaisín agus comhghaoil ​​chun aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta atá á coinneáil ag gnóthais a tharraingt le chéile - lena n-áirítear roinnt sonraí nach mbeadh ar eolas acu fiú. Ansin is féidir le tomhaltóirí rochtain a fháil ar an gcóras chun na ceadanna a thug siad dá gcuid sonraí a bhainistiú, lena n-áirítear ar leibhéal an-gráinneach.

Aiseolas
Ag croílár chur chuige Manetu tá an nóisean go bhfuil sé níos fearr do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon smacht níos fearr a thabhairt do thomhaltóirí ar a gcuid sonraí - colún reachtaíochta mar an GDPR. Mar a mhínigh an POF Moiz Kohari, “Ní hé an rud ceart amháin tomhaltóirí a chur faoi smacht. I ndeireadh na dála, is gnó maith é. Is sean-mantra é caitheamh le do chustaiméirí go maith, agus is ceann iontach é fós. Ach i saol an lae inniu, caithfimid caitheamh ceart lena gcuid sonraí freisin. Déan é sin, agus gheobhaidh tú banna muiníne a íocfaidh díbhinní ar feadh i bhfad. "

Chomh maith le muinín na gcustaiméirí a thuilleamh, is féidir le modh níos dírithe ar an tomhaltóir chun sonraí a bhainistiú cabhrú le cuideachtaí am agus acmhainní a bharrfheabhsú - agus iad ag próiseáil sonraí agus nuair a bhíonn siad ag comhlíonadh GDPR nó reachtaíocht phríobháideachta eile. Laghdaíonn iarratais uathoibrithe tomhaltóirí chun a gcuid sonraí a rochtain, a mhodhnú nó a scriosadh go suntasach na costais a thabhaíonn cuideachtaí faoi láthair trí aghaidh a thabhairt ar na hiarrataí seo de láimh.

Ar bhealach cosúil leis an gcaoi a bhfuil teicneolaíocht blockchain Déanann margaí níos trédhearcaí trí gach idirbheart a thaifeadadh i mórleabhar buan, comhcheanglaíonn ardán Manetu uathoibriú le log dochorraithe de na ceadanna a dheonaigh tomhaltóirí agus cathain, agus conas, a d’athraigh siad na ceadanna sin.

Is féidir leis an doiciméadacht seo a bheith fíorluachmhar do chuideachtaí ar gá dóibh a thaispeáint do rialtóirí go bhfuil siad ag comhlíonadh rialachán príobháideachta cosúil leis an GDPR. Bunaíonn rialacha an AE, i measc rudaí eile, “ceart go ndéanfaí dearmad ort.” Ligeann log Manetu do ghnólachtaí géilleadh d’iarrataí “déan dearmad orm” agus a chruthú go ndearna siad amhlaidh - gan rochtain a choinneáil ar fhaisnéis a d’iarr an tomhaltóir orthu dearmad a dhéanamh. Beidh gnólachtaí in ann clár cuimsitheach a chur in iúl de na ceadanna uile a dheonaigh nó a tharraing úsáideoirí siar.

Deimhníonn an cúpla buille i gcoinne Google - an fhíneáil GDPR a fhorchuireann údaráis na Sualainne agus an t-imscrúdú úr ag rialtóirí príobháideachta na hÉireann - go mbeidh príobháideacht sonraí ar cheann de na dúshláin is mó a bheidh roimh ghnólachtaí atá ag feidhmiú san Eoraip go ceann i bhfad. Beidh sé riachtanach níos mó agus níos mó do chuideachtaí a bpróisis bhainistíochta sonraí a shruthlíniú le go mbeidh siad in ann an leibhéal maoirseachta a bhfuil súil ag rialtóirí agus tomhaltóirí leis anois.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending