Ceangail le linn

EU

Glacann an Coimisiún córas iomaíocht athbhreithnithe do chomhaontuithe aistrithe teicneolaíochta: Antitrust

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

3790232-3x2-340x227Ghlac an Coimisiún Eorpach rialacha nua chun comhaontuithe aistrithe teicneolaíochta a mheas faoi rialacha in aghaidh trustaí an AE. Is é cuspóir comhaontuithe den sórt sin a chumasú do chuideachtaí úsáid paitinní, fios gnó nó bogearraí atá i seilbh cuideachta eile a cheadúnú chun earraí agus seirbhísí a tháirgeadh. Éascaíonn na rialacha athbhreithnithe comhroinnt den sórt sin ar mhaoin intleachtúil, lena n-áirítear trí linnte paitinne, agus soláthraíonn siad treoir níos soiléire ar chomhaontuithe ceadúnaithe a spreagann iomaíocht. Ag an am céanna tá sé mar aidhm acu dreasachtaí le haghaidh taighde agus nuálaíochta a neartú.

Cuidíonn ceadúnú le nuálaíocht a scaipeadh agus tugann sé deis do chuideachtaí táirgí agus seirbhísí nua a thairiscint. Déanann sé dreasachtaí taighde agus forbartha a mhéadú trí shruthanna ioncaim breise a chruthú chun costais a chúiteamh. Mar sin tá ról tábhachtach ag ceadúnú i bhfás eacnamaíoch agus i leas tomhaltóirí. Is féidir é a úsáid freisin, áfach, chun dochar a dhéanamh don iomaíocht, mar shampla má roinneann beirt iomaitheoir i gcomhaontú ceadúnaithe margaí eatarthu seachas dul in iomaíocht lena chéile. Sampla eile is ea comhaontú ceadúnaithe a eisiann úsáid teicneolaíochtaí iomaíocha sa mhargadh. Tá toirmeasc ar Airteagal 101 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) na comhaontuithe frith-chomhiomaíocha eile seo. Soláthraíonn an córas a glacadh inniu treoir níos fearr do ghnólachtaí maidir le conas ceadúnú a dhéanamh ar bhealaí a spreagann nuálaíocht agus a chaomhnaíonn cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair. Is éard atá ann an Rialachán um Dhíolúine ó Bhloc Aistriú Teicneolaíochta (TTBER), a dhíolmhaíonn comhaontuithe ceadúnaithe áirithe ó rialacha in aghaidh trustaí, agus na Treoirlínte um Aistriú Teicneolaíochta, a sholáthraíonn treoir bhreise maidir le cur i bhfeidhm na rialacha.

Is iad seo a leanas príomhghnéithe na rialacha nua:

Aiseolas
  • Léiríonn an córas athbhreithnithe go bhfuil ceadúnú réamh-iomaíoch i bhformhór na gcásanna. Tá feabhsuithe incriminteacha déanta ag an gCoimisiún ar an gcóras reatha, a fuair aiseolas dearfach ar an iomlán ó gheallsealbhóirí sa dá chomhairliúchán poiblí.
  • Treoir nua ar "linnte paitinne": Is féidir le linnte paitinne rochtain níos saoire agus níos éasca a thabhairt do chuideachtaí ar na cearta maoine intleachtúla riachtanacha, mar phaitinní riachtanacha caighdeánacha, trí shiopa ilfhreastail a bhunú. Ag aithint nádúr iomaíoch na linnte paitinne go minic, baineann cuan sábháilte sna Treoirlínte le linnte paitinne a chruthú agus a cheadúnú.
  • Cur chuige níos stuama maidir le clásail a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh d’iomaíocht agus do nuálaíocht: Ní dhéantar cineálacha áirithe clásal a dhíolmhú go huathoibríoch ó rialacha in aghaidh trustaí ach caithfear iad a mheas cás ar chás. Is clásail iad seo a ligeann don cheadúnaí comhaontú neamh-eisiatach a fhoirceannadh má thugann an ceadúnaí dúshlán bailíocht na gceart maoine intleachtúla, agus clásail a chuireann iallach ar cheadúnaí aon fheabhsuithe a dhéanann sé ar an teicneolaíocht cheadúnaithe a cheadúnú don cheadúnaí ar bhonn eisiach.
  • Tugann na Treoirlínte treoir freisin ar chomhaontuithe socraíochta i bhfianaise na taithí a fuair an Coimisiún le déanaí.

Is féidir na téacsanna uchtaithe a fháil ag: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/transfer.html#TTBER_and_guidelines

Tá dhá ionstraim sa réimeas. Ar dtús, cruthaíonn an Rialachán um Dhíolúine ó Bhloc Aistriú Teicneolaíochta (TTBER) cuan sábháilte le haghaidh comhaontuithe ceadúnaithe a chuirtear i gcrích idir cuideachtaí a bhfuil cumhacht teoranta margaidh acu agus a urramaíonn coinníollacha áirithe atá leagtha amach sa TTBER. Meastar nach mbeidh aon éifeacht frithmhiocróbach ag comhaontuithe den sórt sin nó, má dhéanann siad, tá na héifeachtaí dearfacha níos tábhachtaí ná na cinn diúltacha. Ar an dara dul síos, soláthraíonn na Treoirlínte um Aistriú Teicneolaíochta treoir maidir le cur i bhfeidhm an TTBER chomh maith le cur i bhfeidhm dhlí iomaíochta an AE maidir le comhaontuithe aistrithe teicneolaíochta atá lasmuigh de chuan sábháilte an TTBER.

I mí na Nollag 2011, sheol an Coimisiún an chéad chomhairliúchán poiblí ar an gcóras reatha (féachMEX / 11/1206). Tá freagraí, go príomha ó ghnólachtaí dlí, cumainn dlí agus tionscail, ach freisin ó roinnt cuideachtaí agus saoránach, ar fáil anseo. Mheas tromlach go bhfuil an córas reatha úsáideach agus gur uirlis thábhachtach é don tionscal. Rinne go leor freagróirí moltaí maidir le feabhsúcháin incriminteacha, agus mhol an Coimisiún dréacht athbhreithnithe ina dhiaidh sin go luath in 2013 le haghaidh comhairliúcháin (féach MEMO / 13 / 120). Ba dhíol sásaimh do mholtaí moladh an Choimisiúin struchtúr foriomlán an chórais a choinneáil chomh maith leis na soiléirithe maidir leis an scóip. Maidir le substaint, dhírigh mórchuid na n-aighneachtaí ar na hathruithe atá beartaithe maidir le tairseacha sciar den mhargadh, clásail foirceanta, oibleagáidí eisiacha deonaithe ar ais agus linnte paitinne. Tá siad ar fáil anseo.

Aiseolas

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending