Ceangail le linn

Fostaíochta

déantúsaíochta Réitíonn bealach do thodhchaí an tionscail san Eoraip

ROINN:

foilsithe

on

Fotolia_23546783_Síntiús_XL_montage_lowres_0Tá laghdú tagtha ar ról an tionscail déantúsaíochta san Eoraip le blianta beaga anuas. Cailleadh os cionn 3.8 post i ndéantúsaíocht san Eoraip ó thús na géarchéime. I gcomhthéacs ghníomhaíocht an Choimisiúin Eorpaigh chun ról laghdaitheach na déantúsaíochta san Eoraip a aisiompú, foilsíodh tuarascáil an Tascfhórsa ar Dhéantúsaíocht Casta do Tháirgeadh Glan inniu (17 Márta).

Tugann an tuarascáil forbhreathnú ar bhearta a glacadh le déanaí chun glacadh le déantúsaíocht ardteicneolaíochta ag tionscal na hEorpa a chothú d’fhonn iomaíochas thionscal na hEorpa a mhéadú. Foilsítear an tuarascáil ag an oíche roimh phlé na Comhairle Eorpaí ar phlean an Choimisiúin (d’athbheochan tionsclaíoch Eorpach) chun an méid a chuireann tionscal na hEorpa le OTI an AE a mhéadú ón leibhéal reatha 15% go dtí 20% faoi 2020.

Is í an déantúsaíocht príomhthiománaí post agus fáis san Eoraip

I 2012, d'fhostaigh an earnáil déantúsaíochta san AE 30 milliún duine go díreach agus chuir sí dhá oiread post ar fáil go hindíreach, b'ionann earraí monaraithe agus níos mó ná 80% d'onnmhairí agus de mhonarú iomlán an AE agus b'ionann iad agus XNUM% de chaiteachas taighde agus forbartha príobháideacha.

Faoi láthair tá déantúsóirí athraithe tábhachtacha i ndéantúsaíocht, mar shampla ganntanas acmhainní atá ag dul i méid, infhaighteacht sonraí móra, saincheaptha maise a bhfuil sé de chumas aige an tírdhreach tionsclaíoch domhanda a mhodhnú. Dúshlán mór d’earnáil déantúsaíochta na hEorpa is ea réamh-mheas agus freagairt do na treochtaí seo.

Feabhsaíonn ard-déantúsaíocht iomaíochas thionscal na hEorpa

Cuimsíonn ard-déantúsaíocht gach réiteach táirgeachta ar féidir leis feabhas a chur ar tháirgiúlacht (luas táirgthe, cruinneas oibriúcháin, agus tomhaltas fuinnimh agus ábhar) agus / nó dramhaíl agus truailliú táirgthe déantúsaíochta a fheabhsú in earnálacha traidisiúnta agus i dtionscail atá ag teacht chun cinn.

Aiseolas

Seo a leanas samplaí:

  • Teicneolaíochtaí déantúsaíochta inbhuanaithe, ie teicneolaíochtaí chun éifeachtúlacht déantúsaíochta a mhéadú in úsáid fuinnimh agus ábhar agus chun astuithe a laghdú go suntasach.
  • Déantúsaíocht Chliste atá cumasaithe ag TFC, ie teicneolaíochtaí digiteacha a chomhtháthú i bpróisis táirgthe (m.sh. monarchana cliste).
  • Déantúsaíocht ardfheidhmíochta, ag nascadh solúbthachta, beachtais agus fabht nialais (m.sh. uirlisí meaisín beachtais arda, ard-bhraiteoirí, printéirí 3D).

Tá ardteicneolaíochtaí monaraíochta de chineál trasghearrthach, ag soláthar ionchuir ríthábhachtach do nuálaíocht próisis in aon earnáil déantúsaíochta. Thiocfadh méadú ar iomaíochas thionscal déantúsaíochta an AE dá nglacfaí leis an bpróiseas táirgthe.

Meastar gurb é an margadh domhanda do réitigh uathoibrithe tionsclaíche ná € 110 billiún i 2011, 35% de san Eoraip, agus meastar go sroichfidh sé € 140bn faoin 2015. Ina theannta sin, meastar gurb ionann méid an mhargaidh do theicneolaíochtaí éifeachtúlachta acmhainní agus € 90bn. Tá roinnt deighleog déantúsaíochta áirithe ann a bhfuil fás an-ard orthu, amhail priontáil 3D, a bhfuiltear ag súil go méadóidh méid an mhargaidh dhomhanda ó € 1.6bn sa 2012 go € 8bn i 2021.

Tráchtálú níos tapúla ar ardteicneolaíochtaí déantúsaíochta

Tabharfaidh Horizon 2020, an Creatchlár nua um Thaighde agus Nuálaíocht san AE, deiseanna maoinithe le haghaidh taighde agus nuálaíochta in ard-déantúsaíocht. Tá comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha curtha ar bun mar Monarchana na Todhchaí le buiséad táscach de € 1.15bn agus SPIRE (Tionscal Próisis Inbhuanaithe trí Éifeachtúlacht Acmhainní) le buiséad € 0.9bn. Beidh ról ag comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha nua i réimse na Róbataice agus na Fótóinice d’ardteicneolaíochtaí déantúsaíochta.

Ina theannta sin, tabharfaidh gníomhaíochtaí aistrithe teicneolaíochta agus taispeántais torthaí taighde níos tapúla do mhargadh na hEorpa.

Deireadh a chur le bacainní ar an éileamh ar ardteicneolaíochtaí déantúsaíochta

Tá bearta nua tugtha isteach ag an mBanc Eorpach Infheistíochta a sholáthraíonn maoiniú do dhéantúsaíocht ardleibhéil. Soláthraíonn na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta deiseanna suntasacha freisin do réigiúin Eorpacha a mbonn tionsclaíoch a nuachóiriú trí speisialtóireacht chliste.

D'fhéadfadh scéimeanna dreasachta ar leibhéal an AE glacadh le hardteicneolaíochtaí monaraíochta ag tionscal an AE mar SILC (Tionscal Ísealcharbóin Tionscail) agus I4MS (Nuálaíocht TFC do FBManna Déantúsaíochta) a chothú mar fhoinsí inspioráide do na Ballstáit agus dá réigiúin.

Cuirfidh an Coimisiún feachtais faisnéise i láthair an tionscail maidir le deiseanna gnó don déantúsaíocht inbhuanaithe a d'oscail an Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh.

Cuideoidh reachtaíocht an mhargaidh inmheánaigh atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus comhoibriú feabhsaithe le heagraíochtaí caighdeánaithe maidir le déantúsaíocht ardleibhéil le constaicí a sheachaint maidir le glacadh le teicneolaíochtaí déantúsaíochta ardleibhéil i dtionscal na hEorpa.

Ganntanais scileanna a laghdú

Neartófar naisc idir tionscail, institiúidí oideachais agus oiliúna, go háirithe leis an gComhphobal Eolais agus Nuálaíochta (KIC) ar dhéantúsaíocht bhreisluacha a sheolfar i 2016.

Gníomhaíochtaí leantacha agus gníomhaíochtaí amach anseo

I 2014 leanann seirbhísí an Choimisiúin ar aghaidh leis an gcomhpháirtíocht le ballstáit, le réigiúin agus le tionscal chun bearta féideartha a phlé sa mheántéarma a chuirfeadh le táirgiúlacht agus iomaíochas thionscal déantúsaíochta an AE a fheabhsú.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending